onay

listen to the pronunciation of onay
Türkçe - İngilizce
{i} confirmation

I have a reservation, my name is Kaori Yoshikawa. Here's my confirmation card. - Bir rezervasyonum var, benim adım Kaori Yoshikawa. İşte benim onay kartım.

Please let me know the confirmation number you were told when you reserved the room. - Lütfen odayı ayırttığında sana söylenilen onay numarasını bana bildir.

{i} assent

Even Tom gave his assent. - Tom bile onayını verdi.

acknowledgement
approbation
visa
affirmation
okay
endorsement
legitimation
certification
confirm

I'd like to confirm my reservation for the 30th. - 30'u için rezervasyonumu onaylamak istiyorum.

I will confirm my plane reservation. - Uçak rezervasyonumu onaylayacağım.

approval

The plan is subject to his approval. - Plan onun onayına tabidir.

She wants her mother's approval. - O annesinin onayını ister.

ratification
vise
sanction

It is necessary to obtain the sanction of the authorities to enter this building. - Bu binaya girmek için yetkililerin onayını almak gereklidir.

Tom will never sanction this. - Tom bunu asla onaylamaz.

(Hukuk) ratification, certificate, imprimatur, approval
OK
approval, approbation, consent, assent, okay, OK
indorsement
acknowledgment
backing
{i} approve

They don't seem to approve of the plan. - Planı onaylayacak gibi görünmüyorlar.

My mother finally approved of our plan. - Annem sonunda planımızı onayladı.

certify
favour
(Kanun) attestation
endorse

Please endorse this check. - Lütfen bu çeki onayla.

We certainly don't endorse that. - Kesinlikle onu onaylamıyoruz.

(Tıp) concurrent validation
(Kanun) absorption
(Tıp) ongoing validation
(Tıp) validation
(Bilgisayar) check

Please endorse this check. - Lütfen bu çeki onayla.

(Bilgisayar) approved by
verification
countersign
favor
(Kanun,Ticaret) attest
recognition
(Tıp) retrospective validation
endorsement in full
countenance
homologation
validating

Validating an angry client's feelings is an effective way of defusing the situation. - Kızgın bir müşterinin duygularını onaylama durumun yatıştırılmasında etkili bir yoldur.

{i} seal
onay vermek
consent to
onay almak
meet with approval
onay belgesi
(Hukuk) instrument of ratification
onay belgesi
certificate , certification
onay imzası
countersignature
onay imzası
countersign
onay laşmalarda)
(Hukuk) (uluslararası an(t) ratification
onay usulü
(Hukuk) Assent Procedure
onay vermek
approve
denetim onay
(Bilgisayar) check
resmi onay
(Askeri) sanction
tip onay
type approval
izin, onay, onaylama
permission, approval, validation
onaylar
certifies
onaylar
acknowledgements
genel onay
(Ticaret) general consent
genel onay
(Konuşma Dili) chorus of approval
kalite onay işareti
(Ticaret) certification mark
onay almak
obtain approval
onay almak
gain approval
onay almak
obtain certification
onay almak
win approval
onaylar
(Hukuk) approves
oybirliği ile onay
(Hukuk) unanimous approval
sessiz onay
tacit approval
teknoloji onay şeması
technology approval schedule
ön onay
preapproval
ön onay
pre approval
Türkçe - Türkçe
Uygun bulma, tasdik
onay