tekrar

listen to the pronunciation of tekrar
Türkçe - İngilizce
repetition

Repetition is the father of learning. - Tekrarlamak, öğrenmenin babasıdır.

You're wasting your time with all this needless repetition so spare us the long-winded explanation. - Bütün bu gereksiz tekrarla zamanını boşa harcıyorsun bu yüzden bize uzun soluklu bir açıklama yap.

again

And I will raise it again in three days. - Ve onu üç günde tekrar kaldıracağım.

Don't make the same mistake again. - Aynı hatayı tekrar yapma.

once again

The economy is in turmoil once again. - Ekonomi tekrar sarsıntıya girdi.

Please say that once again in French. - Onu Fransızca bir kez daha tekrar söyle.

repeat

Could you repeat that, please? - Lütfen şunu yeniden tekrarlayabilir misin?

Lincoln repeated the words. - Lincoln sözlerini tekrarladı.

retrieve

Your attempt to retrieve your password was not successful. Please try again. - Şifrenizi geri alma girişiminiz başarılı değildir. Lütfen tekrar deneyin.

troll
action replay
back

Let me call you back later, OK? - Seni daha sonra tekrar arayayım,tamam mı?

I will write you back soon. - Ben kısa sürede size tekrar yazacağım.

all

You're wasting your time with all this needless repetition so spare us the long-winded explanation. - Bütün bu gereksiz tekrarla zamanını boşa harcıyorsun bu yüzden bize uzun soluklu bir açıklama yap.

In 1603, when King James I came into power, football was allowed again. - 1603'te, Kral James iktidara geldiğinde, futbola tekrar izin verildi.

re-

He was re-elected mayor. - Belediye başkanlığına tekrardan seçildi.

He was re-elected mayor. - Belediye başkanlığına tekrardan şeçildi.

rehearsal
iteration
afresh
tauto-
replication
bis
duplication
function buttons
litany
from the first
repetition, repeat
over again

She explained it over again. - O, onu tekrar açıkladı.

I've told you over and over again not to do that. - Onu yapmamanı sana tekrar tekrar söyledim.

anew
over

Do I have to do it over again? - Ben onu tekrar yapmak zorunda mıyım?

He read the article over and over again. - O makaleyi tekrar tekrar okudu.

again, over, over again, once more
recurrence
re
recapitulation
encore

The crowd cried out for an encore. - Kalabalık tekrar için bağırdı.

all over

I could fall in love with you all over again. - Size tekrar aşık olabilirim.

Tom had to listen to the whole story all over again. - Tom bütün hikayeyi tekrar baştan dinlemek zorunda kaldı.

recap

Tom attempted to escape but was quickly recaptured by his kidnappers. - Tom kaçmaya çalıştı ama onu kaçıranlar tarafından hızla tekrar yakalandı.

reiteration
(ders) review
repetition; (televizyonda) action replay; again yine, gene, yeniden
revision
ana-
back again
reprise
tauto
replay

Replay the last 10 seconds. - Son 10 saniyeyi tekrar oynat.

an
riff
rehash
tekrar oranı
incidence
tekrar etmek
repeat

I often have to repeat things when I talk to Tom. - Tom'la konuşurken sık sık şeyleri tekrar etmek zorundayım.

If you flunk this exam, you'll have to repeat the course. - Bu sınavda başarısız olursan, kursu tekrar etmek zorunda kalacaksın.

tekrar doğrulamak
reaffirm
tekrar üretilebilir
reproducible
tekrar dolmak
refill
tekrar düşünmek
think over
tekrar edilen
repeated
tekrar kavuşmak
regain
tekrar kurma
reset
tekrar okumak
reread
tekrar sahnelemek
re enact
tekrar tekrar
time and again
tekrar tekrar yapılmış olan
repeated
tekrar yazmak
rewrite

Tom had to rewrite his essay. - Tom makalesini tekrar yazmak zorundaydı.

tekrar anlatmak
go over
tekrar aramak
recall
tekrar aramak
call back
tekrar aramak
redial
tekrar baskı
(Askeri) reprint
tekrar basım
(Ticaret) reprint
tekrar başlat
(Bilgisayar) restart game
tekrar denemek
retry
tekrar dolma
replenishment
tekrar düzenleme
rearrangement
tekrar düzenlemek
redeploy
tekrar düşünmek
consider again
tekrar eden
(Ticaret) recurring
tekrar ederek
recurrently
tekrar edin
(Bilgisayar) please repeat
tekrar edin
(Havacılık) say again
tekrar emilim
(Tıp) resorption
tekrar etkisi
(Tıp) repeat action
tekrar etme
repetition
tekrar evlenmek
remarry
tekrar görüşmek
meet again
tekrar gözden geçirmek
go over
tekrar gözden geçirmek
double check
tekrar güven vermek
reassure
tekrar ihraç
(Ticaret) reexport
tekrar intikal
(Ticaret) reversion
tekrar işleme
(Tıp) reprocessing
tekrar kapatmak
re-cover
tekrar kontrol
counter check
tekrar kurmak
re-form
tekrar okumak
read back
tekrar okumak
re read
tekrar olma
recurrence
tekrar oluşma
re-emergence
tekrar oluşmak
(Tıp) reappear
tekrar saymak
retell
tekrar yayınlamak
revive
tekrar yükle
(Bilgisayar) reload
tekrar ısıtma
reheat
tekrar ısıtmak
reheat
Tekrar kullanıma almak
dust down
tekrar almak
rebuy
tekrar etme
repeat
tekrar kızdırıcı
(Mühendislik) reheater
tekrar tekrar
thrice
tekrar uykuya dalmak
get back to sleep
tekrar uyumak
sleep again
tekrar aklına gelmek
recur
tekrar almak
retake

I may have to retake Arabic Level 5. - Arapça Seviye 5'i tekrar almak zorunda kalabilirim.

tekrar anlatmak
retell
tekrar askere alma
re enlistment
tekrar askere almak
re enlist
tekrar atama
reappointment
tekrar ayarlamak
readjust
tekrar ayırma
reappropriation
tekrar ayırmak
reappropriate
tekrar açmak
reopen
tekrar açılmak
reopen
tekrar ağaçlandırmak
reafforest
tekrar bağlamak
reattach
tekrar başlamak
reopen
tekrar başlamak
(tartışma) return to the charge
tekrar başvurmak
reapply
tekrar bestelemek
recompose
tekrar boyamak
repaint
tekrar boyamak
redye
tekrar bulunmaz
irretrievable
tekrar bölünen
dikastik
tekrar bölünen
dichastic
tekrar bükmek
refold
tekrar büyüme
regrowth
tekrar büyümek
grow back
tekrar canlandırmak
reanimate
tekrar delme
redrill
tekrar devir
(Ticaret) retransfer
tekrar devreye sokmak
reactivate
tekrar değer biçmek
reappraise
tekrar değinmek
revert
tekrar dizisi
tandem repeat
tekrar doldurma
replenishment
tekrar doldurma yok
no refills
tekrar doldurma ücretsiz
free refills
tekrar doldurur musunuz
I'd like a refill please
tekrar dondurmak
regelate
tekrar donmak
regelate
tekrar dünyaya getirmek
reincarnate
tekrar düzeltme yapmak
revise
tekrar düzeltmek
readjust
tekrar düzenleme
readjustment
tekrar düğmesi
(Otomotiv) repeat button
tekrar düşünme
rethinking
tekrar düşünmek
reconsider

You've got to reconsider. - Tekrar düşünmek zorundasın.

You might want to reconsider. - Tekrar düşünmek isteyebilirsin.

tekrar düşünmek
rethink

We have to rethink the approach. - Yaklaşımı tekrar düşünmek zorundayız.

You might want to rethink that. - Onu tekrar düşünmek isteyebilirsiniz.

tekrar düşününce
on second thoughts
tekrar ede ede öğretmek
drum
tekrar edebilir misiniz
Could you repeat that
tekrar edilen şey
repeat
tekrar edin lütfen
Say that again please
tekrar elde etme
regeneration
tekrar ele alma
reconsideration
tekrar ele almak
reconsider
tekrar ele geçirilen şey
recapture
tekrar ele geçirmek
repossess
tekrar emilme
resorbtion
tekrar emilme özelliği
resorbance
tekrar emmek
resorb
tekrar emmek
reabsorb
tekrar etmek
say over
tekrar etmek
quote
tekrar etmek
to repeat yinelemek
tekrar etmek
to repeat; to do (something) again
tekrar etmek
(ders) review
tekrar etmeyen
irreproducible
tekrar evlenme
remarriage
tekrar evlenmek
remarriage
tekrar gemi ile nakletmek
reship
tekrar giriş
re-entrant
tekrar girmek
re enter
tekrar grup oluşturma
regroupment
tekrar grup oluşturmak
regroup
tekrar göndermek
repost
tekrar göreve almak
recommission
tekrar görünme
reappearance
tekrar görünmek
reappear
tekrar gözden geçirilmemiş
unrevised
tekrar hücum etmek
recharge
tekrar iddia etme
reaffirmation
tekrar iddia etmek
reaffirm
tekrar ihraç
re export
tekrar ihraç edilen mallar
re exports
tekrar ihraç etmek
re export
tekrar ikiyle çarpma
reduplication
tekrar ikiyle çarpmak
reduplicate
tekrar imar etme
redevelopment
tekrar imar etmek
redevelop
tekrar imzalamak
(çek) redraw
tekrar inceleme
reappraisal
tekrar inşa
reconstruction
tekrar ithal
reimport
tekrar ithal edilen mallar
reimports
tekrar ithal etmek
reimport
tekrar için otomatik istek
(Askeri) automatic request-repeat
tekrar işe sokmak
reseat
tekrar işlem
(Askeri) refile
tekrar işlemek
reprocess
tekrar işlenmiş
reprocessed
tekrar işlevi
(Televizyon) repeat function
tekrar kabul etmek
readmit
tekrar kaplama
resurfacing
tekrar karma
agitating
tekrar karıştırmak
reshuffle
tekrar katlamak
refold
tekrar katılmak
rejoin
tekrar kayıt
re registration
tekrar kazanılabilir
recoverable
tekrar kirlenme
recontamination
tekrar kirletme
recontamination
tekrar kontrol eder misiniz
Will you check it again
tekrar kontrol etme
countercheck
tekrar kullanabilme
reusability
tekrar kullanılabilir
reclaimable
tekrar kurma
reformation
tekrar kurma
reestablishment
Türkçe - Türkçe
(Osmanlı Dönemi) Bir daha, yine, yeniden
(Osmanlı Dönemi) (Kerr. den) Bir şeyi iki veya daha fazla yapma
Aynı olayın, işin, hareketin yeniden ortaya çıkışı, tekrarlanması
Bir daha, yine, yeniden, gene
Bir konuşma veya yazıda aynı düşünceyi, kelimeyi birçok defa söyleme
Bir daha, yine, yeniden, gene: "Kimi yaralandı geldi, tekrar gitti, kimi şehit oldu."- M. Ş. Esendal
Aynı olayın, işin, hareketin yeniden ortaya çıkışı, tekrarlanması: "Gerçi hayat kitaba sığmayacak kadar geniştir, fakat tekrarlarla doludur."- A. Haşim
(Osmanlı Dönemi) TERDAD
yine
tekrar etmek
Yeni baştan söylemek veya yapmak
tekrar tekrar
Üst üste, ardı ardına
tekrarlar
(Osmanlı Dönemi) tekrarât
İngilizce - Türkçe
tekrar