geri çekilme

listen to the pronunciation of geri çekilme
Türkçe - İngilizce
regress
retreat

The army had to retreat. - Ordu geri çekilmek zorunda kaldı.

Jackson was not planning to retreat. - Jackson geri çekilmeyi planlamıyordu.

flight
regression
disengagement
(Hukuk) retreat, withdrawal
recession
recoil
departure
pullback
retirement
withdrawing
withdrawal

The agreement was conditioned on the withdrawal of troops. - Anlaşma, birliklerin geri çekilmesi şartına bağlıydı.

recede
reflux
backing
geri çekilmek
withdraw
geri çekilmek
recede
geri çekilmek
retreat

The army had to retreat. - Ordu geri çekilmek zorunda kaldı.

They had no alternative but to retreat. - Geri çekilmekten başka seçenekleri yoktu.

geri çekilme çarpışması
rearguard action
geri çekilmek
regress
geri çek
(Bilgisayar) recall
geri çekilmek
yield
geri çekilmek
(Sanat) withdraw (from)
geri çekilmek
flinch
geri çek
retract

Tom didn't retract his statement. - Tom ifadesini geri çekmedi.

The cat retracted its claws. - Kedi, pençelerini geri çekti.

geri çekilmek
fall back
geri çekilmek
recoil
geri çekilmek
retire
Geri çekilmek
back away

The predator would back away from it.

Geri çekilmek
(deyim) back off
geri çekilmek
to retreat
derhal geri çekilme
(Hukuk) immediate withdrawal
geri çekilmek
blench
geri çekilmek
set back
geri çekilmek
{f} retract
geri çekilmek
1. to withdraw, move backward, recede, retreat (from). 2. to give up, relinquish, desist from
geri çekilmek
stand back
geri çekilmek
beat a retreat
geri çekilmek
lose ground
geri çekilmek
disengage
geri çekilmek
step back
geri çekilmek
shrink back
geri çekilmek
a) to recede, to fall back b) to retire, to withdraw
Türkçe - Türkçe
(Osmanlı Dönemi) İNDİFA
(Hukuk) RİCAT
Geri çekilmek
töskürmek
geri çekilme