that which is farthest away from the front

listen to the pronunciation of that which is farthest away from the front
İngilizce - Türkçe

that which is farthest away from the front teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

back
(Dilbilim) kalın

Saçını tıraş edersen, tekrar daha kalın uzayacaktır. - If you shave your hair, it will grow back thicker.

back
sırtlamak
back
(Anatomi) omurga

Omurgasızların hiçbir omurgası veya bel kemiği yoktur. - Invertebrates have no backbone or spinal column.

back
geçmişte

Geçmişte lisede, her sabah altıda kalkardım. - Back in high school, I got up at 6 a.m. every morning.

Leyla sıkı bir dini geçmişten geliyor. - Layla comes from a strict religious background.

back
eski yerine
back
geriye doğru götürmek
back
arkaya götürmek
back
karşılığında
back
geçmişe

Tom geçmişe seyahat etti. - Tom traveled back in time.

Zamanda geçmişe seyahat etmenin imkansız olduğu düşünülüyor. - It is considered impossible to travel back to the past.

back
önceki

Önceki gece partiden geç dönmeme rağmen sabah bir papatya kadar dinçtim. - Although I came back late from the party last night, I was as fresh as a daisy in the morning.

Ne zaman döndün? Ben önceki gün geri döndüm. - When did you return? I came back the day before yesterday.

back
{f} geriye doğru sürmek
back
geriye

Bir depremde, yer yukarı ve aşağı ya da geriye ve ileriye sallanabilir. - In an earthquake, the ground can shake up and down, or back and forth.

Köpek geriye doğru yürüdü. - The dog walked backward.

back
sırtına binmek güneşin aksi yönüne dönmek
back
önce

25 Ocaktan önce kütüphane kitaplarımı geri götürmek zorundayım. - I've got to take my library books back before January 25th.

Yağmur başlamadan önce geri dönelim. - Let's go back before it begins to rain.

back
{s} eski tarihli
back
sözünden

Tom şimdi sözünden dönemez. - Tom can't back down now.

Jane asla sözünden dönmez. - Jane never backs down.

back
üzerine bahse girmek geriye sürmek
back
{s} arkadaki

Resmimizi arkadaki heykelle çektirelim, değil mi? - Let's have our picture taken with the statue in the back, shall we?

back
(Tekstil) arka, sırt, kaşelemek
back
tekne eski ye
İngilizce - İngilizce
back
that which is farthest away from the front

  Heceleme

  that which I·s far·thest a·way from the front

  Türkçe nasıl söylenir

  dhıt hwîç îz färdhıst ıwey fırm dhi frʌnt

  Telaffuz

  /ᴛʜət ˈhwəʧ əz ˈfärᴛʜəst əˈwā fərm ᴛʜē ˈfrənt/ /ðət ˈhwɪʧ ɪz ˈfɑːrðəst əˈweɪ fɜrm ðiː ˈfrʌnt/