önceki

listen to the pronunciation of önceki
Türkçe - İngilizce
former

Our former home was in Sweden. - Daha önceki evimiz İsveç'teydi.

Tom is Mary's former husband. - Tom Mary'nin önceki eşidir.

previous

Tom has been hunting for a job since he lost his previous job last year. - Geçen yıl bir önceki işini kaybettiğinden beri, Tom bir iş aramaktadır.

I had lost a camera in the previous day. - Ben önceki gün bir kamera kaybettim.

antecedent
preceding, former, ex, previous, back, preceding, foregoing
past

I think that I was a princess in a past life. - Bence ben önceki hayatımda bir prensestim.

prev

I met him on the previous day. - Onunla önceki gün tanıştım.

Complete the following form to know who you could have been in a previous life. - Önceki hayatınızda kim olabileceğinizi öğrenmek için aşağıdaki formu doldurunuz.

(Askeri) predecessor
exparte
early
(Bilgisayar) prev page
(Bilgisayar) back

Although I came back late from the party last night, I was as fresh as a daisy in the morning. - Önceki gece partiden geç dönmeme rağmen sabah bir papatya kadar dinçtim.

When did you return? I came back the day before yesterday. - Ne zaman döndün? Ben önceki gün geri döndüm.

(Bilgisayar) during the previous

Has your neck thickened during the previous year? - Boynun bir önceki yılda kalınlaştı mı?

(Bilgisayar) preset
quondam
the former

Fish and meat are both nourishing, but the latter is more expensive than the former. - Balığın ve etin besin değerleri yüksek ama ikincisi öncekine göre daha pahalıdır.

Fish and meat are both nourishing, but the latter is more expensive than the former. - Hem balık hem de et besleyici fakat sonraki öncekinden daha pahalı.

preceding

The preceding month was very rainy. - Önceki ay çok yağışlıydı.

The index advanced to 120.5, up 4% from the preceding month. - Endeks 120.5'e yükseldi, bir önceki aya göre %4 fazla.

hereinabove
pro

If you don't eat breakfast, you'll probably be hungry during the morning and won't be as efficient at work as you could be. - Eğer kahvaltı yapmazsanız, büyük olasılıkla sabah acıkırsınız ve işinizde önceki gibi verimli olmazsınız.

initial
anterior
pristine
ex
pre

I met him on the previous day. - Onunla önceki gün tanıştım.

Has your neck thickened during the previous year? - Boynun bir önceki yılda kalınlaştı mı?

onetime
old
foregoing
(Hukuk) preceding, prior
before

I saw you in the strip club the day before yesterday. - Önceki gün, seni bir striptiz kulübünde gördüm.

The accident happened the day before yesterday. - Kaza, önceki gün oldu.

last

Although I came back late from the party last night, I was as fresh as a daisy in the morning. - Önceki gece partiden geç dönmeme rağmen sabah bir papatya kadar dinçtim.

We had less snow this winter than last. - Bu kış öncekinden daha az kar var.

sometime
the preceding, former
prior

There were no prior warnings. - Önceki uyarılar yoktu.

No prior experience is required. - Önceki deneyim gerekli değildir.

precedent
ante

Tom connected the TV to the antenna that the previous owner of his house had mounted on the roof. - Tom TV'yi evin önceki sahibinin çatıya monte ettiği antene bağladı.

the previous one
önce
ago

Marilyn Monroe died 33 years ago. - Marilyn Monroe, 33 yıl önce öldü.

A long time ago, there was a bridge here. - Uzun zaman önce, burada bir köprü vardı.

önce
first

Two weeks ago, I visited Disneyland for the first time. - İki hafta önce, ilk kez Disneyland ziyaret ettim.

Tom divorced his first wife more than fifteen years ago. - Tom on beş yıldan daha önce ilk eşinden boşandı.

önce
(İnşaat) before

Before going to study in Paris, I must brush up on my French. - Paris'e çalışmaya gitmeden önce Fransızcamı tazelemeliyim.

I showered before breakfast. - Kahvaltıdan önce duş aldım.

önceki alan
(Bilgisayar) previous field
önceki ay
(Bilgisayar) previous month
önceki boyut
(Bilgisayar) restore
önceki boyuta getirmek
(Bilgisayar) restore
önceki boşluk
(Bilgisayar) space before
önceki ile aynı
(Bilgisayar) same as previous
önceki olayları kapsayan
(Ticaret) retroactive
önceki sayfa
(Bilgisayar) prev page
önceki sayfaya
(Bilgisayar) page up
önceki sene
last year
önceki sürüm
(Bilgisayar) early release
önceki yıl
last year
önceki öğeler
(Bilgisayar) past items
önceki boyuta küçült
(Bilgisayar) restore down
önceki bölümde
thereinbefore
önceki bölümden devam et
(Bilgisayar) continue from previous section
önceki cirocu
preceding indorser
önceki durum
status quo ante
önceki durumu
former rank
önceki durumuna gelme
reinstatment
önceki durumuna getirmek
restore to the former rank
önceki düzeni kaydet
(Bilgisayar) save previous scheme
önceki ekran
(Bilgisayar) previous screen
önceki emri geçersiz kılan emir
countermand
önceki fiyat
(Ticaret) previous price
önceki geçmiş zaman
pluperfect
önceki geçmiş zaman
pluperfect tense
önceki gibi
as before, as heretofore
önceki gibi iste
require as an antecedent
önceki görevli
precursor
önceki gün
the day before yesterday

I saw you in the strip club the day before yesterday. - Önceki gün, seni bir striptiz kulübünde gördüm.

They left there the day before yesterday. - Önceki gün orada bıraktılar.

önceki haline getirmek
unchange
önceki hüküm
(Kanun) initial decree
önceki ifadenin savunmayı engellemesi
estoppel
önceki kimse
predecessor
önceki konuya dönmek
hark back to
önceki kuşaklar
predecessor
önceki kısımda
thereinbefore
önceki mahkeme kararları
retroactive judicial decisions
önceki nesneyi seç
(Bilgisayar) select previous object
önceki satırlar
(Bilgisayar) lines before
önceki slayda dön
(Bilgisayar) return to the previous slide
önceki sözcükle birleşen
enclitic
önceki sözcükle birleşen kelime
enclitic
önceki sözcüğü sil
(Bilgisayar) delete previous word
önceki sürümlü bilgisayar
down-level computer
önceki yaşamın kaderi belirlediği inancı
karma
önceki yürütmeden sonra
(Bilgisayar) after previous event
önceki zarar
(Ticaret) anterior loss
-den önceki
preceding
önce
first, at first, firstly, initially; before; ago
önce
firstly

Firstly, happiness is related to money. - Öncelikle, mutluluk para ile ilgilidir.

Firstly, we mustn't be selfish. - Her şeyden önce bencil olmamalıyız.

önce
ante

Tom connected the TV to the antenna that the previous owner of his house had mounted on the roof. - Tom TV'yi evin önceki sahibinin çatıya monte ettiği antene bağladı.

The conquest of İstanbul antedates the discovery of America. - İstanbul'un fethi, Amerika'nın keşfinden önce gelir.

belgeyi önceki boyutuna getir
(Bilgisayar) restore document
bir önceki
the previous one

This winter is expected to be colder than the previous one. - Bu kışın bir önceki kıştan daha soğuk olması bekleniyor.

This newspaper article is more interesting than the previous one. - Bu gazete makalesi bir öncekinden daha enteresan.

bir önceki
the preceding one
bir önceki
the former one
bir önceki sayı
back number
bir önceki yıl
previous year
bundan önceki
the preceding
daha önceki
afore
hemen önceki
next but one
savaştan önceki
ante-bellum
sondan bir önceki
second to last
sondan bir önceki
next to last
sondan önceki
penultimate
vergiden önceki
(Ticaret) pretax
önce
pre-

What's your pre-tax income? - Senin vergi öncesi gelirin nedir?

He bought the pre-cut pork loin. - O önceden kesilmiş domuz filetosu aldı.

önce
beforehand

I know better than to climb mountains in winter without making all necessary preparations beforehand. - Önceden tüm hazırlıkları yapmadan kışın dağlara tırmanacak kadar aptal değilim.

We prepared snacks beforehand. - Biz önceden aperatifleri hazırladık.

önce
before time
önce
to start with

To start with, I must thank you for your help. - Öncelikle yardımınız için size teşekkür etmeliyim.

To start with, who is that man? - Her şeyden önce, o adam kim?

önce
initially
önce
for one thing

For one thing, I don't have any money. For another, I don't have the time. - Öncelikle, hiç param yok. ikinci olarak, zamanım yok.

For one thing, I'm penniless; for another, I don't have the time. - Öncelikle, beş parasızım, ayrıca, zamanım yok.

önce
epi-
önce
at first

At first I thought I liked the plan, but on second thought I decided to oppose it. - Önce plandan hoşlandığımı düşündüm fakat ikinci düşünüşümde ona karşı çıkmaya karar verdim.

At first the job looked good to Tom, but later it became tiresome. - Önceleri iş, Tom'a iyi göründü fakat daha sonra iş yorucu oldu.

önce
a priori

Tell them it's a priority. - Onlara bunun bir öncelik olduğunu söyle.

That's clearly not a priority. - O açıkça bir öncelik değil

önce
above

They want, above all things, to live in peace. - Onlar, her şeyden önce, barış içinde yaşamak istiyor.

Above all, you must help each other. - Her şeyden önce, birbirinize yardım etmelisiniz.

4 yıl önceki
4 years ago
Büyük perhizden önceki salı
Mardi gras
açılan menü/önceki slayt
(Bilgisayar) popup menu/previous slide
bir önceki cirocu
preceding endorser
büyük oruçtan önceki üçüncü pazar
Septuagesmia Sunday
daha önceki tarihli
(Ticaret) ante-dated
daha önceki vaziyeti alın!
(Askeri) as you were
doğumdan önceki
prenatal
doğumdan önceki
antenatal
dünden önceki gün
the day before yesterday
etkinleş önceki
(Bilgisayar) activate prev
faizden önceki kar
(Ticaret) profit before interest
fırtınadan önceki sessizlik
the calm before a storm
golfte topun vurulmadan önceki gidişi
carry
imza gününden önceki gün
(Kanun) antedate
iç savaştan önceki
antebellum
kelebek olmadan önceki başkalaşım
chrysalis
kilitaç önceki
(Bilgisayar) unlocked prev
konsolidasyondan önceki kar
(Ticaret) profit prior to consolidation
miraçtan önceki pazar günü
rogation sunday
nikâhtan önceki
antenuptial
paskalyadan iki hafta önceki pazar
passion sunday
paskalyadan önceki cuma
Good Friday

You can't sing and dance on Good Friday. - Paskalyadan önceki cuma günü şarkı söyleyip dans edemezsin.

paskalyadan önceki hafta
holy week
paskalyadan önceki perşembe
maundy thursday
pencere önceki boyut
(Bilgisayar) window restore
savaştan önceki
antebellum
savaştan önceki durum
status quo ante-bellum
son ve sondan önceki
the last two
sondan bir önceki
penultimate

This is the penultimate version of the paper. - Bu, makalenin sondan bir önceki versiyonu.

First, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth... penultimate, last. - Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci, sekizinci, dokuzuncu, onuncu... sondan bir önceki, son.

sondan bir önceki hece
penultimate

In Esperanto, the penultimate syllable is stressed. - Esperanto'da sondan bir önceki hece vurguludur.

In Esperanto a stress falls on the penultimate syllable. - Esperantoda vurgu sondan bir önceki heceye gelir.

sondan bir önceki hece
penult
sondan bir önceki olarak
penultimately
sondan iki önceki
the second before the last
tufandan önceki devre ait
antediluvian
uygulama önceki boyut
(Bilgisayar) app restore
vergiden önceki
pre tax
vergiden önceki kar
(Ticaret) profit before tax
vergiden önceki kar
(Ticaret) income before income taxes
vergiden önceki kar
(Ticaret) pretax income
veri bul önceki
(Bilgisayar) data find prev
yavaş yavaş önceki görüntünün yerini alma
fade in
yavaş yavaş önceki sesin yerini alma
fade in
çalışmakitabı önceki
(Bilgisayar) workbook prev
ödemeden önceki denetim
(Ticaret) preaudit
önce
ere

This statue was erected ten years ago. - Bu anıt on yıl önce dikildi.

That building was erected five years ago, I think. - O bina sanırım beş yıl önce dikildi.

önce
prior

Being less urgent, this plan is lower in priority. - Plan öncelik ve aciliyeti düşürmektedir.

Freshness is our top priority. - Tazelik bizim önceliğimizdir.

önce
first, at first
önce
afore
önce
early

Could you tell Tom to come to work an hour early tomorrow? - Tom'a yarın bir saat önce işe gelmesini söyleyebilir misin?

In the first place it's necessary for you to get up early. - Öncelikle erken kalkman gerekiyor.

önce
pro

The student has already solved all the problems. - Öğrenci tüm problemleri daha önce çözdü.

Check the enemy's progress before they reach the town. - Düşman kasabaya ulaşmadan önce, onların ilerlemesini durdurun.

önce
before, ago
önce
before ...: tatilden önce before the vacation
önce
prior to

Prior to your arrival, he left for London. - Senin varışından önce, o, Londra'ya gitti.

It happened prior to my arrival. - O, ben varmadan önce oldu.

önce
in advance

You may as well say it to him in advance. - Siz de ona önceden diyebilirsiniz.

You may as well say it to him in advance. - Siz de ona önceden söyleyebilirsiniz.

önce
back

I expect her to come back before lunch. - Onun öğle yemeğinden önce geri gelmesini bekliyorum.

He came back before eight. - Sekizden önce geri döndü.

önce
pre

Complete the following form to know who you could have been in a previous life. - Önceki hayatınızda kim olabileceğinizi öğrenmek için aşağıdaki formu doldurunuz.

Has your neck thickened during the previous year? - Boynun bir önceki yılda kalınlaştı mı?

önce
the preceding period of time; the past
önce
epi
önceki gün
(Bilgisayar) previous day
üst sınıfa geçmeden önceki ara sınıf
remove
şirketleşmeden önceki kar
(Ticaret) profit prior to incorporation
Türkçe - Türkçe
Önce olan, evvelki, mukaddem, sabık
evveli
Önce
evvel
Önce
evvelce
önce
Baştaki, geçmişteki bölüm, geçmiş zaman
önce
İlk olarak, başlangıçta: "Önce hep birlikte basın suçunu tarif edelim."- B. Felek
önce
Şu kadar zamanın geçmiş bulunduğunu anlatır
önce
İlk olarak, başlangıçta
önce
Baştaki, geçmişteki bölüm, geçmiş zaman: "Demin söyledikleri bana sadece daha önce olup bitenleri düşündürdü."- T. Buğra
önce
tanan
önceki