tasdik

listen to the pronunciation of tasdik
Türkçe - İngilizce
confirmation
(Hukuk) approval
acknowledge
imprimatur
homologation
approbation
indorsement
assertion
ok, ok
backing
(Askeri) consent
certify
ratification
attestation
OK
confirmation; affirmation, assertion; ratification
certification (of a document)
validation
okay
attesting to the truth of; bearing (someone) out
verification
acknowledgment
sanction

His father would never sanction his engagement to a girl who did not share the same religious beliefs as their family. - Babası onların ailesi gibi aynı dini inançları paylaşmayan bir kızla onun nişanını tasdik etmedi.

endorsement
corroboration
legalization
avow
attest
acknowledgement
tasdik etmek
confirm
tasdik edilmiş
acknowledged
tasdik etmek
acknowledge
tasdik edilmiş
sanctioned
tasdik eden kişi
(Kanun) affirmative
tasdik edilmek
be approved
tasdik edilmemiş
unapproved
tasdik edilmiş
ratified
tasdik etme
(Kanun) homologation
tasdik etme
(Kanun) attestation
tasdik etme
(Kanun,Ticaret) certification
tasdik etme
(Ticaret) validation
tasdik etme
(Politika, Siyaset) confirmation
tasdik etme
(Ticaret) legalization
tasdik etmek
ok
tasdik etmek
ratified
tasdik etmek
endorse
tasdik etmek
approve
tasdik etmek
ok, ok
tasdik etmek
affirmation
tasdik etmek
authenticate

A leading specialist was brought in to authenticate the painting. - Önde gelen bir uzman resmi tasdik etmek için içeriye getirildi.

tasdik etmek
sustain
tasdik etmek
notarize
tasdik etmek
substantiate
tasdik etmek
(Kanun) legalize
tasdik etmek
seal
tasdik etmek
bear out
tasdik imzası
(Ticaret) countersignature
tasdik imzası
(Ticaret) countersign
tasdik belgesi
(Kanun) certificate of acknowledgement
tasdik denetimi
(Ticaret) certification audit
tasdik eden
attestant
tasdik eden
predicative
tasdik eden
corroborative
tasdik eden
attestator
tasdik ederek
verifiably
tasdik ederim
(Kanun) i hereby confirm
tasdik edici
confirmatory
tasdik edici
ratifier
tasdik edici
attestative
tasdik edici olmayan
noncorroborative
tasdik edilen emeklilik planı
(Sigorta,Ticaret) approved pension plan
tasdik edilmemiş akreditif
(Ticaret) unconfirmed credit
tasdik etmek
1. to attest to the truth of; to bear (someone) out. 2. to certify (a document). 3. to ratify
tasdik etmek
ratify
tasdik etmek
(Hukuk) to approve, to ratify, to uphold, to confirm, to acknowledge, to endorse, to grant
tasdik etmek
certify
tasdik etmek
a) to affirm, to confirm b) to ratify
tasdik etmek
stamp
tasdik mührü
seal of approval
tasdik olunur
confirmable
tasdik olunur ki
this is to certify that
tasdik raporu
attestation report
tasdik sözleşmesi
(Kanun) approval contract
tasdik ve takrir etmek
(Kanun) attest and certify
tasdik çalışması
validation study
tasdik şerhi
(Kanun) annotation of ratification
tasdik şerhi
(Ticaret) apostille
tasdik etmek
validate
tasdik etmek
sanction
tasdik etmek
vouch for
tasdik etmek
homologate
kabul ve tasdik etmek
to approve, ratify
noterlik tasdik ücreti
(Kanun) notarial fee
tasdik etmek
assent
tasdik etmek
grant
Türkçe - Türkçe
Onay, onaylama
Doğrulama
(Osmanlı Dönemi) onaylama, doğrulama
TASDİK
(Osmanlı Dönemi) Doğruluğunu kabul etmek. Bir kararın nizama, şeriata, kanuna uygun olduğunu kabul edip imzalamak. Bak: Dima
tasdik edilmek
Onaylanmak
tasdik etmek
Onaylamak
tasdik etmek
Doğrulamak
ademi tasdik
(Osmanlı Dönemi) tasdik etmeme, doğrulamama
İngilizce - Türkçe

tasdik teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

tasdik etmek
Confirm
tasdik