takviye

listen to the pronunciation of takviye
Türkçe - İngilizce
reinforcement

The commander called reinforcements up. - Komutan, takviye kuvvetlerini çağırdı.

I brought reinforcements. - Takviye kuvvetler getirdim.

consolidation
recruitment
fortification
strengthening; reinforcement
fortifier
strengthening
backing
(Askeriye) reinforcement, additional unit of troops
support
supply
stay
reinforcing
replenishing
(Askeri) augmentation
(Askeri) sustenance
padding
brace
buildup
takviye etmek
{f} reinforce
takviye etmek
{f} consolidate
takviye etme
to reinforce
takviye banyosu
replenishing liquor
takviye edici
strengthening
takviye edici şey
strengthener
takviye edilmiş
fortified
takviye etmek
confirm
takviye etmek
consolidation
takviye etmek
to reinforce, to consolidate
takviye etmek
support
takviye etmek
back
takviye etmek
(Hukuk) consolidate, reinforce
takviye etmek
fortify
takviye etmek
to strengthen; to reinforce
takviye etmek
strengthen
takviye iskeleti
truss
takviye kirişi
stringer
takviye kuvvetleri
reinforcements

The commander called reinforcements up. - Komutan, takviye kuvvetlerini çağırdı.

takviye levhası
reinforcing plate
takviye parçası
reinforcement
takviye plakası
backing plate
takviye sulaması
supplemental irrigation
takviye çerçeve
(İnşaat,Teknik) reinforcing frame
tamir-takviye çalışması
(Çevre) repair and strengthening works
tampon takviye kirişi
headstock strengthening plate
tampon takviye parçası
(Otomotiv) bumper support strap
takviye etmek
shore
takviye etmek
reinforcement
takviyeler
resupplied
Hava Kuvvetleri sözleşme takviye programı; Silahlı Kuvvetler sözleşme takviye pr
(Askeri) Air Force contract augmentation program; Armed Forces contract augmentation program
boyuna takviye
longitudinal bracing
enine takviye
nogging
enine takviye
sway bracing
genel destek-takviye
(Askeri) general support-reinforcing
indirme takviye kademesi
(Askeri) follow-up echelon
lojistik sivil takviye programı (Kara Kuvvetleri)
(Askeri) logistics civilian augmentation program (Army)
müşterek teknik takviye hücresi; müşterek terminal taarruz kontrolörü; Müşterek
(Askeri) joint technical augmentation cell; joint terminal attack controller; Joint Terrorism Analysis Center
ticari gemi deniz takviye programı
(Askeri) merchant ship naval augmentation program
uzunlamasına takviye
longitudinal bracing
yabancı dahili savunma kadro takviye kuvveti
(Askeri) foreign internal defense augmentation force
yatay takviye
horizontal bracing
yatay takviye
horizontal stiffening
çapraz takviye
angle brace
çelik takviye
steel reinforcement
Türkçe - Türkçe
İngilizce - Türkçe

takviye teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

strengthening kuvvetlendirme, güçlendirme; takviye etme
kuvvetlendirici, güçlendirici
takviye