kalıcı

listen to the pronunciation of kalıcı
Türkçe - İngilizce
lasting

First impressions are lasting. - İlk izlenimler kalıcıdır.

First impressions are the most lasting. - İlk izlenimler en kalıcı olanlardır.

permanent

A permanent costs extra. - Kalıcılık ekstra bir maliyettir.

We all wish for permanent world peace. - Hepimiz kalıcı dünya barışı istiyoruz.

persistent

Tom is very persistent, isn't he? - Tom çok kalıcı, değil mi?

perennial
consistent
permanent, lasting, perpetual, resident
(Hukuk) indelible
nonvolatile , permanent
residual
stable
lingering
perdurable
permanent, lasting
long lasting
{s} abiding
indwelling
(Bilgisayar) modal
durable
resident
(İnşaat) plastik
remaining
nonviolatile
perpetual
relict
enduring
(Mukavele) standing
kalıcı (izlenim/etki)
indelible
kalıcı görüntü
(Teknik,Televizyon) persistence
kalıcı hale getirmek
to make it permanentsustainpreserveretain
kalıcı apre
permanent finish
kalıcı arkadaş
steady
kalıcı bellek
nonvolatile memory, permanent memory, permanent storage
kalıcı biçimde
consistently
kalıcı görüntü
afterglow
kalıcı hata
permanent error
kalıcı izlenim
lasting impression
kalıcı olarak
permanently

You're still young, but not permanently. - Hala gençsin ama kalıcı olarak değil.

Hostilities permanently ceased. - Düşmanlıklar kalıcı olarak durdu.

kalıcı olarak
perennially
kalıcı olarak yerleşmek
dig in
kalıcı plise
permanent crease
kalıcı program
resident program
kalıcı yordam
resident routine
akılda kalıcı
catchy

The company has a catchy slogan. - Şirketin akılda kalıcı bir sloganı var.

This is a really catchy song. - Bu gerçekten çok akılda kalıcı bir şarkı.

kal
{f} remain

In addition many groups have been formed so that the elderly can socialize with one another and remain active participants in American life. - Ek olarak yaşlılar birbirleriyle sosyalleşebilsin ve Amerikan hayatının aktif üyeleri olarak kalabilsinler diye birçok topluluk kurulmuştur.

Words fly away, the written remains. - Söz uçar, yazı kalır.

kal
{f} remaining

There were few students remaining in the classroom. - Sınıfta kalan çok az sayıda öğrenci vardı.

Let's quickly finish the remaining work and go out for some drinks. - Kalan işi çabucak bitirelim ve dışarı biraz içmeye gidelim.

kal
{f} staying

A man named George was staying at a hotel. - George adında bir adam bir otelde kalıyordu.

My uncle is staying in Hong Kong at present. - Amcam şu anda Hong Kong'da kalmaktadır.

kal
{f} stay

I'd like to stay one more night. Is that possible? - Bir gece daha kalmak istiyorum. Mümkün mü?

I want to stay here longer. - Burada daha uzun kalmak istiyorum.

kal
hover over
kal
devolve
akılda kalıcı
memorable
akılda kalıcı bölümler
highlights
akılda kalıcı olmayan
slippery
hatırda kalıcı sahneler
highlights
kal
word, talk
kal
snub
kal
remains

He remains calm in the face of danger. - O, tehlike karşısında sakin kalır.

The hotel remains closed during the winter. - Otel kış boyunca kapalı kalır.

savaşa kalıcı çözüm
(Politika, Siyaset) permanent end to fighting
yarı kalıcı
semi permanent
yarı kalıcı boya
semi permanent color
İngilizce - İngilizce

kalıcı teriminin İngilizce İngilizce sözlükte anlamı

kal
Era
kal
Strife
İngilizce - Türkçe

kalıcı teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

KAL
(Askeri) kritik unsurlar listesi (key assets list)
kalıcı