sonuç olarak

listen to the pronunciation of sonuç olarak
Türkçe - İngilizce
consequently
as a result

As a result, we play ball inside on rainy days. - Sonuç olarak yağışlı günlerde içeride top oynarız.

The driver violated the traffic rules; as a result, he was fined. - Sürücü trafik kurallarını çiğnedi, sonuç olarak da cezalandırıldı.

eventually

Tom eventually did everything we asked him to do. - Tom sonuç olarak yapmasını istediğimiz her şeyi yaptı.

uninspiring
as a conclusion
after all

After all she did not come. - Sonuç olarak o gelmedi.

It looks like the world didn't end on December 21st after all. - Sonuç olarak dünya 21 Aralıkta sona ermedi gibi görünüyor.

as a consequence
eventual

Tom eventually did everything we asked him to do. - Tom sonuç olarak yapmasını istediğimiz her şeyi yaptı.

consequentially
in conclusion
Finally
herewith
hereby
last of all
consequently, eventually
last
in a conclusion
to sum up
sonuç olarak çıkarılabilir
inferential
sonuç olarak çıkan
resultant
Türkçe - Türkçe
nitekim
neticeten
sonuç olarak