lead

listen to the pronunciation of lead
İngilizce - Türkçe
öncülük etmek
önderlik etmek
kurşun

Bu kurşun kadar ağır. - This is as heavy as lead.

İçme suyunda klor, kurşun ya da benzer kirletici madde bulunması mümkün. - It's possible that the drinking water has chlorine, lead, or similar contaminants in it.

rehberlik etmek
sürmek

Mary yaşamaya değer bir hayat sürmek istiyor. - Mary wants to lead a life worth living.

Artık mutsuz bir hayat sürmek istemiyorum. - I don't want to lead a dog's life any more.

{f} yol göstermek
{i} öncülük

Geleneksel olarak erkeklerin kur yapmada öncülük etmesi bekleniyordu. - Traditionally, men were expected to take the lead in courtship.

Sefere kimin öncülük etmesi gerektiği hakkında konuşuyoruz. - We're talking about who should lead the expedition.

{i} rehberlik
{i} kablo
{i} örnek

Örnek olarak liderlik etmeliyiz. - We should lead by example.

{i} önderlik

O, o gruba önderlik etme yeteneğine sahip değil. - He doesn't have the ability to lead that group.

Tom futbol takımına önderlik ediyor. - Tom leads the soccer team.

{f} başında olmak
{i} tiy. başrol
{f} yönlendirmek
{i} ilk oynama hakkı (iskambil)
{i} kurşun levha
{f} yönetmek
{f} sürdürmek

O yıllarca sefil bir hayat sürdürmek zorunda kaldı. - He had to lead a miserable life for many years.

{f} önde gitmek
{i} tiy. başrol oyuncusu, başoyuncu
{f} başı olmak
{f} etkilemek
{i} önde olma
{i} iskandil
kalem kurşunu
ikna etmek
ara kablosu
idare etmek
götürmek
tasma kayışı
(of/over ile)(uzaklık/sayı/vb.) ileride olma
ipucu

Polis ve FBI birkaç ipucunu takip etti. - The police and the FBI pursued several leads.

Polisin elinde hâlâ hiçbir ipucu yok. - The police still have no leads.

önde sürmek
delil

Mastürbasyon deliliğe yol açar. - Masturbation leads to insanity.

ulaştırmak
önde gelme
(nereyese) götürmek
liderlik etmek

O, takıma liderlik etmek için seçildi. - She has been chosen to lead the team.

{f} yol göster

Yol göstersen iyi olur. - You'd better lead the way.

Madem yolu biliyorsun, bize yol göster. - Lead us, since you know the road.

başrol

Bob gelecek okul festivalinde ilk kez başrol oynayacak. - Bob will play the leading role for the first time in the next school festival.

Bütün erkek ve kadın başrol oyuncularının isimlerini biliyorlardı. - They knew the names of every leading actor and actress.

kılavuzluk
anterlin
inandırmak
{i} yol

Bazen çok sayıda sorun ve stres, işi bırakmanıza yol açabilir. Çabucak onunla nasıl başa çıkacağınızı öğrenmeniz gerekir. - Sometimes, many problems and a lot of stress can lead you to quit your job. You must learn how to handle it quickly.

Bu yol sizi oraya götürür. - This road leads you there.

grafit
yol göster(mek)
İpucu

A lead from an informer enabled the police to make several arrests.

Polis ve FBI birkaç ipucunu takip etti. - The police and the FBI pursued several leads.

Polisin elinde hâlâ hiçbir ipucu yok. - The police still have no leads.

Başı çeken
Tasma

When I pick up its lead, my dog wags its tail.

(Askeri) ÖNLEME MESAFESİ: Hareket halindeki bir hedefe isabet temin edebilmek için, hedefin ilerisinde seçilecek nişan noktası ile hedef arasındaki mesafe
(sıfat) kurşundan yapılmış
{i} (versatil kalem için) uç, min
{i} önde gelme, başta olma, ileride bulunma
{f} (led)
{i} önde bulunma
satır aralarını anterlin ile açmak
kur

Tom daha yumuşak uçlu bir kurşun kalem istedi. - Tom wanted a pencil with a softer lead.

İçme suyunda klor, kurşun ya da benzer kirletici madde bulunması mümkün. - It's possible that the drinking water has chlorine, lead, or similar contaminants in it.

{f} yol aç

Onlar, onun Britanya ile bir savaşa yol açabileceğine inandılar. - They believed it might lead to war with Britain.

Onun iç savaşa yol açacağını söylediler. - They said it would lead to civil war.

(Tıp) Pb sembolü ile bilinen, atom no: 82 ve atom ağırlığı: 207.21 olan kimyasal element, kurşun, plumbum
{s} kurşundan yapılmış
{f} -e önderlik etmek, -e liderlik etmek; -in başında olmak
{f} açmak (kartlarını)
çanak çömleği kurşun sır ile
etkilem
{i} kılavuz
{i} den. iskandil
(Nükleer Bilimler) (pb) kurşun
satırlar arasını açmak için kullanılan ince kurşun cetvel
kurşunla doldurmak veya kaplamak
neden olmak
leading
önde olan
lead up
yolunu yapmak
lead into
(Fiili Deyim ) -e sürüklenmek
lead to
yol açmak
lead to
sebep ol

Onun sıkıntıya sebep olabileceğine inanıyorlardı. - They believed it might lead to trouble.

lead time
hazırlık zamanı
lead up to
yolunu yapmak
lead up to
zemin hazırlamak
lead up to
yol açmak
lead up to
kapısını yapmak
lead a life
yaşam sür
lead a person a pretty dance
birinin başına çorap örmek
lead accumulator
kurşunlu akümülatör
lead acetate
kurşun asetat
lead acid battery
kurşun asitli batarya
lead alloy
kurşun alaşımı
lead angle
avans açısı
lead angle
öndelik açısı
lead angle error input
yönlendirici açı hata girdisi
lead annealing
kurşunda tavlama
lead anode
kurşun anot
lead antimonite
kurşun antimonit
lead arsenate
kurşun arsenat
lead astray
yoldan çıkarmak
lead azide
kurşun azit
lead bath
kurşun banyosu
lead bath annealing
kurşun banyosunda tavlama
lead bath covering
kurşun banyosu örtüsü
lead bath quenching
kurşun banyosunda suverme
lead bearing
kurşun yatak
lead bearing alloy
kurşun yatak metali
lead blue
kurşun mavisi
lead borate
kurşun borat
lead bromide
kurşun bromür
lead by the nose
parmağında oynat
lead cable
kurşun kablo
lead carbonate
kurşun karbonat
lead chloride
kurşun klorür
lead chromate
kurşun kromat
lead chromate black
kurşun kromat siyahı
lead citrate
kurşun sitrat
lead coated
kurşun örtülü
lead coated
kurşun kaplı
lead coating
kurşun örtü
lead covered cable
kurşun kılıflı kablo
lead covered rubber cable
kurşun kılıflı lastik kablo
lead cyanide
kurşun siyanur
lead dioxide
kurşun dioksit
lead disilicate
kurşun disilikat
lead doped petrol
kurşunlu benzin
lead encephalopathy
kurşun ensefalopatisi
lead equivalent
kurşun eşdeğeri
lead fuse
kurşunlu sigorta
lead gasoline
kurşunlu benzin
lead glass
kurşun cam
lead hammer
kurşun çekiç
lead in insulator
giriş yalıtkanı
lead in pipe
giriş borusu
lead lag network
faz şebekesi
lead lined
kurşun gömlekli
lead manager
lider yönetici
lead monoxide
kurşun monoksit
lead nitrate
kurşun nitrat
lead nitrate
gümüş nitrat
lead off
başa geçmek
lead off
başlangıç
lead off
başlamak
lead oleate
kurşun oleat
lead on
inandır
lead on
kandırmak
lead on
götürmek
lead on
inandırmak
lead on
yutturmak
lead out groove
çıkış yivi
lead oxide
kurşun oksit
lead pencil
kurşunkalem
lead peroxide
kurşun peroksit
lead phosphate
kurşun fosfat
lead plated sheet
kurşun kaplı sac
lead plating
kurşun kaplama
lead poisoning
kurşun zehirlenmesi

Kurşun zehirlenmesi dünya genelinde milyonlarca çocuğun sağlığını tehlikeye atar. - Lead poisoning endangers the health of millions of children around the world.

Çocuklar kurşun zehirlenmesi için daha fazla risk altındadır. - Children are more at risk for lead poisoning.

lead sb a dance
birini üzmek
lead sb a dance
birinin başına iş açmak
lead sb by the nose
parmağında oynatmak
lead sb on
kandırmak
lead sb up the garden path
birini üç kâğıda getirmek
lead screw
ana mil
lead stannate
kurşun stannat
lead stearate
kurşun stearat
lead storage battery
kurşun asitli akü
lead sulphate
kurşun sülfat
lead sulphide
kurşun sülfür
lead tetraethyl
kurşun tetraetil
lead the life of Riley
bir eli yağda bir eli balda olmak
lead time
gecikme zamanı
lead tin coated sheet
kurşunlu kalay örtülü sac
lead to
-e yol açmak
lead to
neden olmak
lead tree
kurşun ağacı
lead up to
sözü belli bir çekide getirmek
lead wire
kurşun tel
lead-free
kurşunsuz
lead-free motor fuel
kurşunsuz benzin
lead 1
1 kurşun
lead 2
2 kurşun
lead a happy life
mutlu bir yaşam sürmek
lead a witness
Bir tanığa kendi düşüncesi doğrultusunda ifade verecek şekilde soru sormak
lead along
boyunca kurşun
lead by example
Örnek olmak, örnek oluşturmak
lead cast
kurşun dökme
lead casting
kurşun döküm
lead down into core
özüne götürmek
lead generation
(Pazarlama) satış potansiyeli yaratmak
lead generation
(Pazarlama) potansiyel müşteri yakalama
lead generation
(Pazarlama) müşteri kazanma
lead guitar
gitar
lead iodide
(Kimya) Kurşun iyodür
lead management
kurşun yönetimi
lead negotiator
Baş müzakereci
lead ore
kurşun cevheri
lead out
Dışarıya yönlendirmek
lead over
üzerine kurşun
lead role
Başrol (film,dizi vs.)
lead s.o. a dance/lead s.o. a chase
(merry) " birini çok uğraştırmak; birini çok zahmete sokmak; birini çok yormak
lead s.o. astray
birini kötü yola saptırmak, birini ayartmak
lead sb a merry, pretty dance
başına çorap örmek
lead screw
(Mühendislik) vida açma mili (tornada)
lead singer
assolist
lead the field
maçı önde götürmek
lead thickness
kurşun kalınlığı
lead time
kurşun zamanı
lead to
-e götürmek , ... ile sonuçlanmak
lead to
-e götürmek , ...ile sonuçlanmak. "Eaitng too much sugar can lead to some health problems."
lead to
-e gitmek
lead-in
Yönlendirici

Lead-in questions are often used in police interrogations and in questioning witnesses.

lead-lined
kurşun kaplı
lead-lined
Kurşun kenarlıklı, kurşun kenarlı
lead s.o. a dance/lead
birini çok uğraştırmak; birini çok zahmete sokmak; birini çok yormak
lead-lead dating
kurşun-kurşun yaş tayini
led
yol göster
led
neden olmuş
leading
{s} ileri gelen
led
f., bak. lead
lead to
sebep olmak
leading
(Tıp) Vüuda devamlı kurşun girişine abğlı zelirlenme hali, kronik kurşun zehirlenmesi
lead time
(Askeri,Ticaret) tedarik süresi
lead time
(Askeri) tedarik müddeti
lead time
teslim süresi
lead time
ilk tarih
lead to
götürmek
Türkçe - Türkçe

lead teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

led
Minik ampül
led
Diyotlu aydınlatma yönteminin kıs yazılışı
İngilizce - İngilizce
To step off base and move towards the next base

The batter always leads off base.

Hypothesis that has not been pursued

The investigation stalled when all leads turned out to be dead ends.

To guide or conduct with the hand, or by means of some physical contact connection; as, a father leads a child; a jockey leads a horse with a halter; a dog leads a blind man

In thy right hand lead with thee The mountain nymph, sweet Liberty. — Milton.

Information obtained by a detective or police officer that allows him or her to discover further details about a crime or incident
Potential opportunity for a sale or transaction, a potential customer

Joe is a great addition to our sales team, he has numerous leads in the paper industry.

A thin strip of type metal, used to separate lines of type in printing
To guide or conduct, as by accompanying, going before, showing, influencing, directing with authority, etc.; to have precedence or preeminence; to be first or chief; — used in most of the senses of the transitive verb
To conduct or direct with authority; to have direction or charge of; as, to lead an army, an exploring party, or a search; to lead a political party; to command, especially a military or business unit

Christ took not upon him flesh and blood that he might conquer and rule nations, lead armies, or possess places. — Robert South.

To tend or reach in a certain direction, or to a certain place; as, the path leads to the mill; gambling leads to other vices

The mountain-foot that leads towards Mantua. — Shakespeare, Two Gentlemen of Verona, V-ii.

bullets

They filled him full of lead.

In a steam engine, The width of port opening which is uncovered by the valve, for the admission or release of steam, at the instant when the piston is at end of its stroke
Vertical space in advance of a row or between rows of text. Also known as leading

This copy has too much lead; I prefer less space between the lines.

Foremost

The contestants are all tied; no one has the lead position.

The axial distance a screw thread travels in one revolution. It is equal to the pitch times the number of starts
To aim in front of a moving target, in order that the shot may hit the target as it passes
The act or right of playing first in a game or round; the card suit, or piece, so played; as, your partner has the lead
A lode
A teaser; a lead in; the start of a newspaper column, telling who, what, when, where, why and how. (Sometimes spelled as lede for this usage to avoid ambiguity.)
To lead off or out, to go first; to begin
To have the highest interim score in a game
The action of a tooth, as a tooth of a wheel, in impelling another tooth or a pallet. — Claudias Saunier
The player who throws the first two rocks for a team
The distance of haul, as from a cutting to an embankment
To begin a game, round, or trick, with; as, to lead trumps

He led a double five.

A plummet or mass of lead attached to a line, used in sounding depth at sea or to estimate velocity in knots
To guide or conduct in a certain course, or to a certain place or end, by making the way known; to show the way, especially by going with or going in advance of, to lead a pupil; to guide somebody somewhere or to bring somebody somewhere by means of instructions. Hence, figuratively: To direct; to counsel; to instruct; as, to lead a traveler

This thought might lead me through the world’s vain mask. Content, though blind, had I no better guide. — Milton.

To be ahead of others, e.g., in a race
When a runner steps away from a base while waiting for the pitch to be thrown

The runner took his lead from first.

Precedence; advance position; also, the measure of precedence; as, the white horse had the lead; a lead of a boat’s length, or of half a second; the state of being ahead in a race; the highest score in a game in an incomplete game
A rope, leather strap, or similar device with which to lead an animal; a leash
Information obtained by a news reporter about an issue or subject that allows him or her to discover more details
To produce

The shock led to a change in his behaviour.

A channel of open water in an ice field
To cover, fill, or affect with lead; as, continuous firing leads the grooves of a rifle
To go or to be in advance of; to precede; hence, to be foremost or chief among; as, the big sloop led the fleet of yachts; the Guards led the attack; Demosthenes leads the orators of all ages

And lo! Ben Adhem's name led all the rest. — Leigh Hunt.

The act of leading or conducting; guidance; direction, course; as, to take the lead; to be under the lead of another

At the time I speak of, and having a momentary lead, . . . I am sure I did my country important service. — Edmund Burke.

To be more advanced in technology or business than others
charging lead
To guide or conduct oneself in, through, or along (a certain course); hence, to proceed in the way of; to follow the path or course of; to pass; to spend. Also, to cause (one) to proceed or follow in (a certain course)

You remember . . . the life he used to lead his wife and daughter. — Dickens.

A thin cylinder of black lead or plumbago (graphite) used in pencils
a metallic wire for electrical devices and equipments
The course of a rope from end to end
Sheets or plates of lead used as a covering for roofs
To draw or direct by influence, whether good or bad; to prevail on; to induce; to entice; to allure; as, to lead one to espouse a righteous cause

Silly women, laden with sins, led away by divers lusts. — 2 Timothy 3:6.

To place leads between the lines of; as, to lead a page; leaded matter
A roof covered with lead sheets or terne plates

I would have the tower two stories, and goodly leads upon the top. — Bacon.

A heavy, pliable, inelastic metal element, having a bright, bluish color, but easily tarnished; both malleable and ductile, though with little tenacity. It is easily fusible, forms alloys with other metals, and is an ingredient of solder and type metal. Atomic number 82, Atomic weight 206.4, Specific Gravity 11.37, Symbol Pb (from Latin plumbum)
{n} a heavy, soft metal, very ductile, a bar of lead for sounding
{v} to go first, guide, conduct, entice, draw, pass, spend
{f} coat with lead; fix in place using lead
{v} to cover or fit with lead
mixture of graphite with clay in different degrees of hardness; the marking substance in a pencil thin strip of metal used to separate lines of type in printing an advantage held by a competitor in a race; "he took the lead at the last turn"
a naturally-occurring heavy, soft metallic element; human exposure can cause brain and nervous system damage, especially in children
1) The phase relationship (advance) between two circuits An electrical current whose phasing is ahead of the phasing of a voltage, for example, is said to lead 2) Refers to a conductor that connects a transformer winding to a bushing or to another winding
a news story of major importance (baseball) the position taken by a base runner preparing to advance to the next base; "he took a long lead off first"
The official name for the metal "feet" on an IC Also called "pins " The part of the lead assembly that is formed after a portion of the lead frame is cut away The chip's connection to the outside world
The leg that leads during the canter The inside foreleg reaches the farthest during a correct lead
A metal known to be toxic since Roman times, lead is still used in faucets today As an additive to tin, brass, or antimony, lead makes the metal softer and easier to work with The EPA has set no maximum contaminant (MCL) for lead The expense of replacing U S plumbing systems that contain lead is so astronomical that it can only be done slowly and gradually Top
by going with or going in advance of
A plummet or mass of lead, used in sounding at sea
Metallic chemical element, chemical symbol Pb, atomic number
preside over; "John moderated the discussion"
A mark or a short passage in one voice part, as of a canon, serving as a cue for the entrance of others
Hence, figuratively: To direct; to counsel; to instruct; as, to lead a traveler; to lead a pupil
In spiral screw threads, worm wheels, or the like, the amount of advance of any point in the spiral for a complete turn
The start of a story, usually one to three paragraphs Pronounced lede, and sometimes spelled that way, too
to have precedence or preëminence; to be first or chief; used in most of the senses of lead, v
To guide or conduct, as by accompanying, going before, showing, influencing, directing with authority, etc
Sheets or plates of lead used as a covering for roofs; hence, pl
move ahead (of others) in time or space
lead dog
one of the dogs at the front of the team, who set the pace
lead down a garden path
To mislead; to seduce
lead fiddle
Somewhat rarer synonym of first fiddle
lead guitar
in rock music, an electric guitar that plays soloistically, usually playing melodically as opposed to strumming chords; supported by the rhythm guitar
lead hopping
the identification of isofunctional molecular structures with significantly different molecular backbones
lead hydride
The unstable tetrahydride of lead, PbH4, plumbane
lead nowhere
to have no purpose, to result in nothing
lead off
The first batter in the batting order

Jones has been the team's lead off hitter for three years.

lead off
To be the first batter of an inning

Jones is leading off an inning for the third time in the game.

lead off
The first batter of an inning

The lead off hitter for the sixth inning is Jones.

lead out
A race tactic, used to set up a rider for a sprint finish, in which one rider on a team will ride at a very high rate of speed with a teammate (the sprinter) following directly behind in his slipstream thus enabling the following rider to gain speed without expending as much energy as he normally would. Cf: drafting
lead oxide
A yellow oxide of lead, PbO, used in the manufacture of paints and glass
lead poisoning
A chronic intoxication that is produced by the absorption of lead into the body and is characterized by severe colicky pains, a dark line along the gums, and local muscular paralysis
lead poisoning
to be shot
lead shot
Small balls of lead, used as projectiles in shotguns, and as a weight in angling etc
lead someone down the garden path
To deceive, hoodwink

'It was thought that the early origins of the idiom was founded on the tendency for one village to marry off their unsuccessful brides to unknowing bachelors. The superstition of the groom not being able to see his veiled bride until the marriage proclamation had been made was widely practiced. To that end the bride remained veiled throughout the ceremony. When the veil was lifted, the groom would learn that he had been married to a stranger. Many ceremonies took place in private gardens and as such the tendency to deceive with intent had evolved to the idiom of leading someone down the garden path.'.

lead suboxide
A poorly-characterized oxide of lead, Pb2O; it is a black, amorphous solid
lead sulfate
The insoluble lead salt or sulfuric acid, PbSO4, that forms in lead-acid batteries
lead sulphate
Alternative spelling of lead sulfate
lead time
The amount of time between the initiation of some process and its completion, e.g. the time required to manufacture or procure a product; the time required before something can be provided or delivered

It's an excellent device, but it has a 10-week lead time, so be sure to order it in advance.

lead up the garden path
To mislead or deceive
lead vocalist
A singer (or one of a small group of singers) who provides lead vocals to a song
lead vocals
The primary words of a song, sung by the lead vocalist to the same tune as the primary melody
lead-acid
Describing a battery having lead electrodes and an electrolyte of sulfuric acid solution; used in motor vehicles
lead-footed
Slow, boring, dull or stupid
lead-footed
Tending to drive too fast
lead-free
Containing no lead
lead-free
Containing no tetraethyl lead; unleaded
lead-in
An introduction, something that leads into the beginning of something

After the long lead-in, the climax of the story was anticlimactic.

lead-out
A program, scheduled to follow another

also stay around for the 11:30 movie lead-out. ― Edwin Diamond.

lead-pipe cinch
A cinch; something very easy
lead-acid
A technique for rechargable batteries Electrodes of lead oxide and metallic lead are separated by an electrolyte of sulfuric acid
lead-acid
Terms used in conjunction with a cell or battery that utilizes lead and lead peroxide as the active plate materials in a diluted electrolyte solution of sulfuric acid and water Nominal cell voltage about 2 1 volts
lead to
Begin a process that causes something to happen
lead by example
(deyim) If you lead by example, you lead by doing the right things yourself, which causes others to do as you do
lead by the nose
Conceal one's true motives from especially by elaborately feigning good intentions so as to gain an end, bamboozle, snow, hoodwink, pull the wool over someone's eyes, play false
lead guitar
(Muzik) Lead guitar refers to a role within a band, that provides melody or melodic material, as opposed to the rhythm of the rhythm guitar, bass, and drums. Lead guitar is commonly used in blues, jazz and rock music. The lead guitarist is also normally the guitarist who will play the guitar solo in a song, provided that the song contains one
lead time
The time between the initial stage of a project or policy and the appearance of results: "A long lead-time in oil production because of the need for new exploration and drilling."
lead-in
A lead-in is a short phrase, usually five words or less, that starts off a photo caption in a newspaper, high school yearbook, magazine or other publication. Lead-ins (aka "kickers") are used to catch the reader's attention and "lead in" to the main caption. These phrases widely range from common phrases to song lyrics, and are written appropriate to the subject matter of the photograph
LED
light-emitting diode
leaded
Simple past tense and past participle of lead
leaded
Containing tetraethyllead

Leaded gasoline is hard to find in some areas now.

leaded
Containing or treated with the element lead
leading
Vertical space added between lines; line spacing
leading
Occurring in advance; preceding

The stock market can be a leading economic indicator.

leading
An act by which one is led or guided
leading
Providing guidance or direction

Avoiding leading questions if you really want the truth.

leading
Ranking first

He is a leading supplier of plumbing supplies in the county.

leading
{a} going before, principal, chief
lead off
(Spor) In baseball, to lead off, or to take a lead, refers to the position a baserunner takes just prior to a pitch, a short distance away from the base he occupies. A "lead" can also refer to that distance. A typical lead is six to ten feet (two to three meters) from the base. If the lead is too large, the runner risks being picked off. If the lead is too small, the runner has a disadvantage in reaching the next base, whether in a stolen base attempt or in connection with the next batted ball
lead out
1. take the first steps in (a dance); conduct (a partner) into the dance.2. A program, as on television, scheduled to follow another: “ [Viewers] also stay around for the 11: 30 movie lead-out” (Edwin Diamond)
lead someone astray
Cause someone to act or think foolishly or wrongly
LED
{i} small lamp which is used as a pointer
lead in
{i} introduction, prologue, preamble
lead off
If a door, room, or path leads off a place or leads off from a place, you can go directly from that place through that door, into that room, or along that path. There were two doors leading off the central room The treatment rooms lead off from the swimming pool A corridor led off to the left
lead off
teach immoral behavior to; "It was common practice to lead off the young ones, and teach them bad habits
lead off
If someone leads off in an activity, meeting, or conversation, they start it. Whenever there was a dance he and I led off Boren surprisingly led off the most intensive line of questioning today. = start off
lead on
be false to; be dishonest with
lead on
If someone leads you on, they encourage you to do something, especially by pretending that something is true. I bet she led him on -- but how could he be so weak?
lead on
entice or induce especially when unwise or mistaken
lead singer
The lead singer of a pop group is the person who sings most of the songs
lead time
Period of time required to prepare for a certain stage of a project For example, the lead time in introducing a new product is the time it takes for research, development, market research, and factory preparation
lead time
the time between getting the query or article and publishing the article Vital for seasonal articles and stories
lead time
The amount of time between the request of a service and the actual provision of this service A span of time required to perform an activity In a logistics context, the time between the initiation of a process and its completion
lead time
Elapsed time between acquisition of a manuscript by an editor and its publication
lead time
the length of time between the placing of an order and receiving it
lead time
Lead time is the period of time that it takes for goods to be delivered after someone has ordered them. Lead times on new equipment orders can run as long as three years. the time that it takes to make or produce something
lead time
In logistics, the time between ordering and receiving goods In production, the time a series of operations takes
lead time
The total time a customer must wait to receive a product after placing an order When a scheduling and production system are running at or below capacity, lead time and throughput time are the same When demand exceeds capacity there will be additional waiting time before the start of scheduling and production
lead time
Time required to manufacture a product from order placement until availability It includes planning, engineering, tool design and construction, acquisition of materials, scheduling, fabrication, finishing and packaging
lead time
The time which elapses between initiating a process and its completion For example, purchasing lead time refers to the period between initiating the purchasing process by issuing a purchase requisition document and the arrival of the ordered goods in the warehouse Similarly, production lead time refers to the period between starting the production process (by issuing a production order) and the arrival of products in the finished goods inventory Delivery lead time is the time between starting the delivery process (by, for example, issuing a picking list) and the arrival of the goods at the customer's venues In contrast, order fulfillment lead time refers to the period between receiving an order and the arrival of goods at the customer's venues Synonymous: cycle time
lead time
The period of time from the date goods or services are requisitioned to the time when goods can be delivered
lead time
The total amount of time the customer must wait on their order after placing it
lead time
Lead time is the time between the original design or idea for a particular product and its actual production. They aim to cut production lead times to under 18 months
lead time
The time period between placing an order with a supplier and when it is delivered to the store
lead time
the interval between the start and end of an activity or series of activities
lead time
the time interval between the initiation and the completion of a production process; "the lead times for many publications can vary tremendously"; "planning is a area where lead time can be reduced
lead time
Task two starts before Task 1 ends in a controlled manner A lead time is expressed by a negative (-) sign in MS Project Units can have all duration labels from the duration table or can be a percentage (%)
lead time
Length of time required to perform a process
lead time
The amount or period of time before the announcement of an event and its occurrence, or between the notification that a task must be undertaken and the time at which it must be completed
lead time
(Ticaret) The total amount of time between the recognition of a required task, operation or process and its completion. Elements of lead time can include order entry, material accumulation, machine setup, queue, processing, move and other activities, which can be classified by systems that seek to eliminate waste as valued-added (processing that actively adds value as perceived by the customer) and non value-added
lead time
The total time that elapses between an order's placement and its receipt It includes the time required for order transmittal, order processing, order preparation, and transit                   
lead time
The time gained in treating or controlling a disease when detection is earlier than usual, e g , in the presymptomatic stage, as when screening procedures are used for detection
lead up
prepare the way for; "Hitler's attack on Poland led up to World War Two
lead up
prepare the way for; "Hitler's attack on Poland led up to World War Two"
lead up to
The events that led up to a particular event happened one after the other until that event occurred. Alan Tomlinson has reconstructed the events that led up to the deaths They had a series of arguments, leading up to a decision to separate. see also lead-up
lead up to
If someone leads up to a particular subject, they gradually guide a conversation to a point where they can introduce it. I'm leading up to something quite important
lead up to
The period of time leading up to an event is the period of time immediately before it happens. the weeks leading up to Christmas
leaded
(of panes of glass) fixed in place by means of thin strips of lead; "leaded windowpanes"
leaded
Held on place by strips of lead
leaded
Fitted with lead; set in lead; as, leaded windows
leaded
Leaded petrol has had lead added to it. Japanese refiners stopped producing leaded petrol in December 1987. unleaded
leaded
Leaded windows are made of small pieces of glass held together by strips of lead
leaded
treated or mixed with lead; "leaded gasoline"; "leaded zinc"
leaded
{s} coated with lead, lined with lead, containing lead
leaded
Separated by leads, as the lines of a page
leaded
(of panes of glass) fixed in place by means of thin strips of lead; "leaded windowpanes" treated or mixed with lead; "leaded gasoline"; "leaded zinc" having thin strips of lead between the lines of type
leaded
having thin strips of lead between the lines of type
leading
The distance in points between lines of text - pronounced as in 'ledd-ing' (see also Inter-line spacing )
leading
present participle of lead
leading
The leading role in a play or film is the main role. A leading lady or man is an actor who plays this role
leading
{i} lead covering; lead framing; thin strip of lead or other metal which is placed between lines of type (Printing)
leading
The vertical space between lines of text on a page; in desktop publishing, you can adjust the leading to make text easier to read
leading
{s} main, principal, head; first; directing, guiding
leading
greatest in importance or degree or significance or achievement; "our greatest statesmen"; "the country's leading poet"; "a preeminent archeologist"
leading
Refers to the spacing between lines of type The size of the type plus the space to the next line
leading
The spacing between lines of type, measured from baseline to baseline
leading
The amount of vertical space added between lines of type -- i e space added to the type body height between lines This occurs automatically in most desktop software applications, but can be adjusted in some Leading is NOT the distance between baselines, although Adobe Photoshop (see note below) uses leading this way In "negative leading", the leading is less than the body size
leading
The measurement of the space occupied by a line of text from one baseline to the next This takes into consideration the size of the text and the space between lines of text
leading
The distance between lines of type measured in points
leading
purposefully formulated to elicit a desired response; "a leading question"
leading
Guiding; directing; controlling; foremost; as, a leading motive; a leading man; a leading example
leading
Amount of space between lines of type
leading
The amount of space, measured baseline to baseline in points, between lines of type
leading
The leading person or thing in a particular area is the one which is most important or successful. a leading member of Bristol's Sikh community
leading
The amount of space added between lines of text to make the document legible The term originally referred to the thin lead spacers that printers used to physically increase space between lines of metal type Most applications automatically apply standard leading based on the point size of the font Closer leading fits more text on the page, but decreases legibility Looser leading spreads text out to fill a page and makes the document easier to read Leading can also be negative, in which case the lines of text are so close that they overlap or touch
leading
the distance between lines of type, measured in points 1 point=1/72 inch
leading
The leading group, vehicle, or person in a race or procession is the one that is at the front. lead used for covering roofs, for window frames etc
leading
Suggestion; hint; example
leading
Leading is the vertical space relationship between one line of type and the next Computer graphics normally default to +2 points of leading for any given point size selected (i e 10 point type uses 12 points of leading and 14 point type uses 16 points of leading) In general, the larger a point size gets, the better it will look with reduced leading Increased and decreased leading can also be used for copyfitting purposes
leading
(n ) The white space between text lines
leading
Space between lines of type; the distance in points between one baseline and the next
leading
indicating the most important performer or role; "the leading man"; "prima ballerina"; "prima donna"; "a star figure skater"; "the starring role"; "a stellar role"; "a stellar performance"
leading
going or proceeding or going in advance; showing the way; "we rode in the leading car"; "the leading edge of technology"
leading
The space between lines of type, measured from the baseline of one line to the baseline of the next The quantity is measured in points, such as 6 point type, 8 point, etc Each point equals approximately 1/72th of an inch
leading
thin strip of metal used to separate lines of type in printing
leading
going or proceeding or going in advance; showing the way; "we rode in the leading car"; "the leading edge of technology" purposefully formulated to elicit a desired response; "a leading question
leading
The amount of blank vertical space between the descent line of one line of text and the ascent line of the next line of single-space text In early typesetting, strips of lead were placed between lines of type for spacing, hence the term See also line spacing
leading
{i} act of one who leads; conducting; guiding, instructing; (Airplanes) directing toward the front of the path of an enemy plane
leading
The vertical spacing between lines of text
leading
The act of guiding, directing, governing, or enticing; guidance
leading
having the leading position or higher score in a contest; "he is ahead by a pawn"; "the leading team in the pennant race"
leading
The space between lines of type
leading
the activity of leading; "his leadership inspired the team"
leading
The spacial interval between lines of text
leading
Pronounced "led-ing " The spacing between lines of type
leading
purposefully formulated to elicit a desired response; "a leading question
leading
A text formatting term: The amount of vertical spacing, expressed in points, between the baselines of two lines of text The term leading is carried over from the days of metal type; it referred to placing strips of lead between lines of type to increase the space between the lines See also Vertical Justification
leading
The space between lines of type, often measured from the baseline of one line to the baseline of the next, and less frequently measured from ascender to ascender Dates back to hot metal days when strips of lead were inserted between lines of type to provide line spacing
leading
The amount of space below a typeset character, expressed in points A ten point character with three points of leading would occupy 13 points of space (called 10/13)
leads
The official name for the metal 'feet' on an IC Also called 'pins '
leads
The conductive traces on the contact edge of the glass
leads
The Gang Member File of the Law Enforcement Agencies Data System, administered by the Illinois State Police Established by the General Assembly in May 1993 for officer protection The nation’s first uniform, statewide gang database, it includes people with criminal records as well as suspected gang members An entry may include name, date of birth, physical description, description of car and gang affiliation
leads
People or organisations you know nothing or very little about
leads
(Long Term Equity Anticipation Securities) are options with a 3 year expiration date
leads
They are determined at the canter/lope by which front foot is leading Correct leads have the inside foreleg reaching furthest
leads
third-person singular of lead
leads
chemical or biological substances that show potentially therapeutic activity in assays and other properties such as stability indicating a possible drug candidate
leads
Labor Exchange Automated Delivery System
leads
In a carillon, the wires from the keys terminating at the clappers
Türkçe - İngilizce

lead teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

led
(Aydınlatma) light emitting diod
lead