soyadı

listen to the pronunciation of soyadı
Türkçe - İngilizce
{i} surname

How is your surname written? - Soyadınız nasıl yazılır?

My surname is 'Wang.' - Benim soyadım 'Wang.'

Last Name

Tom doesn't know Mary's last name. - Tom Mary'nin soyadını bilmiyor.

I didn't get your last name. - Ben senin soyadını anlamadım.

family name

Their family name is written on their mailbox. - Onların soyadı posta kutusunda yazılıdır.

In China, we put our family name first, then our name. - Çin'de önce soyadımızı sonra adımızı koyarız.

patronymic
family name, surname
(Bilgisayar) last

How do you write your last name? - Soyadını nasıl yazarsın?

How do you pronounce your last name? - Soyadınızı nasıl telaffuz edersiniz?

second name
family day
cognomen
lastname
ancestorname
last names
soyadı vermek
surname
soyad
last name

Tom doesn't know Mary's last name. - Tom Mary'nin soyadını bilmiyor.

How do you pronounce your last name? - Soyadınızı nasıl telaffuz edersiniz?

soyad
(Kanun) christian name
soyad
surname

How is your surname written? - Soyadınız nasıl yazılır?

My surname is 'Wang.' - Benim soyadım 'Wang.'

anne kızlık soyadı
mother's maiden name
iki addan oluşan soyadı
double barreled name
kızlık soyadı
maiden name

What's your wife's maiden name? - Karınızın kızlık soyadı nedir?

What's your mother's maiden name? - Annenizin kızlık soyadı nedir?

kızlık soyadı ile
nee
ruby-soyadı
(Bilgisayar) ruby-last-name
soyad
(roma) cognomen
Türkçe - Türkçe
Herkesin ailece anılmasına yarayan öz adından sonraki adı, aile adı: "Babası evvela soyadını Öz-Cengiz diye kaydettirmişti."- H. E. Adıvar
Herkesin ailece anılmasına yarayan öz adından sonraki adı, aile adı
aile adı
soyadı