to be crushed, or overwhelmed with sorrow or grief; as, my heart is breaking

listen to the pronunciation of to be crushed, or overwhelmed with sorrow or grief; as, my heart is breaking
Englisch - Türkisch

Definition von to be crushed, or overwhelmed with sorrow or grief; as, my heart is breaking im Englisch Türkisch wörterbuch

break
kırmak

Kilidi kırmakta zorlanmadım. - I had no difficulty breaking the lock.

Tom Mary'nin kalbini kırmak istemiyordu. - Tom didn't want to break Mary's heart.

break
mola

İşin yarısını yaptım ve şimdi bir mola verebilirim. - I've done half the work, and now I can take a break.

Çok yorgun olduğum için öğle yemeği molası sırasında biraz uyudum. - I slept a little during lunch break because I was so tired.

break
dağıtmak
break
ortalık ağarmak
break
şafak atmak
break
(Bilgisayar) çık

O, kahvaltıdan önce bir yürüyüşe çıktı. - He took a walk before breakfast.

Ben dün kahvaltı etmeden evden çıktım. - I left home without having breakfast yesterday.

break
açmak
break
bitmek
break
dizginlemek
break
değişiklik
break
yıkmak

Bizim sosyal engelleri yıkmak için çok çalışmamız gerekmektedir. - We must work hard to break down social barriers.

break
kırma

Lütfen bu vazoyu kırmamak için dikkatli ol. - Please be careful not to break this vase.

O, oğlunun sigara içme alışkanlığı kırmaya çalıştı. - He tried to break his son's habit of smoking.

break
çatlatmak
break
çözmek
break
kırılma

Plastik kolayca kırılmaz. - Plastic does not break easily.

Bambu eğildi ama kırılmadı. - The bamboo bent but did not break.

break
sona erdirmek
break
kes,v.kır: n.aralık
break
parçalamak

Bir kazma sert zemin yüzeyleri parçalamak için kullanılan uzun saplı bir araçtır. - A pick is a long handled tool used for breaking up hard ground surfaces.

break
kesme bitir/kes
break
{f} batmak
Englisch - Englisch
break
to be crushed, or overwhelmed with sorrow or grief; as, my heart is breaking
Favoriten