kapatmak

listen to the pronunciation of kapatmak
Türkisch - Englisch
close down
shut

There is a possibility that we won't have to shut down the factory. - Fabrikayı kapatmak zorunda olmayacağımıza dair bir olasılık var.

The only thing you have to do is shut your mouth. - Yapman gereken tek şey çeneni kapatmaktır.

shut down

There is a possibility that we won't have to shut down the factory. - Fabrikayı kapatmak zorunda olmayacağımıza dair bir olasılık var.

close

I want to close my account. - Hesabımı kapatmak istiyorum.

Did it not occur to you to close the windows? - Pencereleri kapatmak aklına gelmedi mi?

seal
switch off
coop up
seal off
lock in
retract
envelop
confine
lock up
turn something off
wall
turn out
shut out
pen up
keep a mistress
break
turn off

I have to turn off the telephone. - Telefonu kapatmak zorundayım.

collapse
(deyim) cut across
(Tıp) tap
lock
(Dilbilim) pay off
hush up
pay something off
(Bilgisayar) vary-off
shut up
furl
cloud
close up
enclose
(görüntü) interrupt
to close down; to suppress, abolish
to keep (a mistress)
clear
(borç) ante up
shut off
to close, to shut; to bar; to confine, to lock sb up; to turn sth off, to switch sth off; to cover, to envelop; to blot sth out; (borcunu) to pay sth off; to get (sth) cheaply/by deceit; to keep (a mistress)
inclose
incarcerate
obturate
occlude
cover

It’s important to cover your ears with ear muffs in a job like that. - Böyle bir işte kulaklarınızı kulaklıklarla kapatmak önemlidir.

Sami wanted to cover his tracks. - Sami izlerini kapatmak istedi.

shutdown
put up
cap
to buy (something) cheaply by trickery
shut to
liquidate
buy up
to close, shut; to cover
impound
intern
blind
blot out
fix sth on
bar

It's too late to shut the barn door after the horse is stolen. - At çalındıktan sonra ahırın kapısını kapatmak için çok geç.

It's too late to shut the barn door after the horse has run off. - At kaçtıktan sonra ahır kapısını kapatmak için çok geç.

blot
cover up
do sth up
pen
up close
hush
forstall
kapatma
closure
kapatmak (işyerini)
close down
kapatmak (işyerini)
close up
kapatmak (borç)
ante up
kapı ve pencereleri kapatmak
shut up
kapak kapatmak
Close cover
kapıyı suratına kapatmak
close the door on
kaydını kapatmak
check out
akıl hastanesine kapatmak
put away
kapatma
{i} liquidation
üstünü kapatmak
hood
(borcu) ödeyip kapatmak
(Ticaret) liquidate
borcu kapatmak
pay off
kapatma
closer
kapatma
occlusion
kapatma
blocking
kapatma
(Askeri) occlude
kapatma
(Bilgisayar) power off

Please do not power off or unplug your machine. - Lütfen makinenizi kapatmayın ya da fişini çekmeyin.

kapatma
restriction tap
sıkıca kapatmak
secure
tekrar kapatmak
re-cover
telefonu kapatmak
ring off
telefonu kapatmak
put down the telephone
telefonu suratına kapatmak
hang up on someone
telefonu suratına kapatmak
hang up in someone's ear
kapa
{f} switching off
kapa
{f} shut

Please don't forget to shut the door. - Lütfen kapıyı kapamayı unutma.

He checked that all the doors were safely shut. - Bütün kapıların güvenli bir şekilde kapatılıp kapatılmadığını kontrol etti.

kapa
coop in
kapa
shut down

The factory was shut down ten years ago. - Fabrika on yıl önce kapatıldı.

Tom shut down his computer. - Tom, bilgisayarını kapattı.

kapa
{f} inclose
kapa
{f} shutting

Would you mind shutting the door? No, not at all. - Kapıyı kapatmamın sakıncası var mı? Hayır hiç sakıncası ok.

Tom left without shutting the door. - Tom kapıyı kapatmadan gitti.

kapa
power off

Please do not power off or unplug your machine. - Lütfen makinenizi kapatmayın ya da fişini çekmeyin.

kapatma
concubine
kapatma
confinement
kapatma
shutting down
kapa
power#off
kapa
coop up
kapa
turn#off
kapatma
shut-down
parti kapatmak
party to close
televizyonu kapatmak
to turn off the TV
çenesini kapatmak
to shut up
(sporcu) sezonu kapatmak
(Spor) close the season
(sporcu) sezonu kapatmak
(Spor) end the season
arayı kapatmak
close the ranks
açıkı kapatmak
to meet the deficit
borcunu kapatmak
to pay one's debt
boya ile kapatmak
paint out
bütün kapıları kapatmak
shut the door on
bütün kapıları kapatmak
bang the door on
bütün kapıları kapatmak
close the door on
cezaevine kapatmak
to gaol, to jail
delik kapatmak
cover a hole
dikerek kapatmak
stitch up
dükkânı kapatmak
put up one's shutters
eyer kapatmak/kapamak
to saddle an animal
fermuar kapatmak
zip up
fermuarını kapatmak
zip
halka kapatmak
exclude the public
hesabı kapatmak
balance an account
hesabı kapatmak
close an account
hesabı kapatmak
to pay one's debt
hesabını kapatmak
pay off
hesapı kapatmak
to close an account
kapa
closing

I'm closing my store. - Mağazamı kapatıyorum.

Would you mind closing the window? - Pencereyi kapatır mısın?

kapa
obturate
kapa
coopup
kapatma
closing, closure; mistress, concubine" " metres; blocking
kapatma
turning off
kapatma
incarceration
kapatma
close down
kapatma
sealing
kapatma
closing

Try closing some of your tabs. - Sekmelerinizden bazılarını kapatmayı deneyin.

I am thinking of closing my savings account. - Tasarruf hesabımı kapatmayı düşünüyorum.

kapatma
mistress, concubine
kapatma
shutting

Would you mind shutting the door? No, not at all. - Kapıyı kapatmamın sakıncası var mı? Hayır hiç sakıncası ok.

Tom left without shutting the door. - Tom kapıyı kapatmadan gitti.

kapatma
basketball blocking (an opposing player)
kapatma
kept woman
kapatma
closing, closure, shutting
kepenk kapatmak
take down the shutters
kepenk kapatmak
close up a shop
konuyu kapatmak
drop the subject
manastıra kapatmak
to cloister
manastıra kapatmak
cloister
odaya kapatmak
closet
parka kapatmak
impark
perdeyi kapatmak
curtain
pozisyon kapatmak
(Ticaret) closing out position
telefonu kapatmak
to hang up
telefonu kapatmak
hang up
tırnağı kapatmak
unquote
çarparak kapatmak
slam
çatıyı kapatmak
roof in
çenesini kapatmak
to button (up) one's lip, to belt up
çivilerle kapatmak
nail up
üzerini kapatmak
cover
Türkisch - Türkisch
Bütün masrafları üzerine alıp isteği doğrultusunda ve başkalarını içeri almadan eğlenmek: "Geçen gün Kristal'i kapatmış, vur patlasın, çal oynasın âlemi yapmış."- H. E. Adıvar
Kapamak
Yolsuz olarak bir malı değerinden aşağı bir karşılıkla elde etmek
Kapamak: "Emine aklını oynattı sandılar ve evine kapattılar, kapısını kilitlediler."- Y. K. Karaosmanoğlu
Yayımını yasak etmek, yayımına son vermek
Bitirmek, unutturmak, söz edilmesini engellemek
Bir kadınla nikâhsız yaşamak
Yolsuz olarak bir malı değerinden aşağı bir karşılıkla elde etmek: "Evvelki hafta mühendis İlhami Beyle karısı çok güzel bir bambu takımı kapattılar."- H. Taner
Bütün masrafları üzerine alıp isteği doğrultusunda ve başkalarını içeri almadan eğlenmek
Bitirmek, unutturmak, söz edilmesini engellemek: "Sanatçılar arasındaki tatsız olayı kapatmak istiyordu."- Ç. Altan
Kapatma
kapama
kapa
Ticari değer taşıyan yaprak tütünlerin düşük kaliteli olanı
kapatma
Yolsuz olarak değerinden aşağı elde edilmiş (mal)
kapatma
Mezata çıkarılmayarak el altından değerinden aşağıya alınmış eşya
kapatma
Basketbolda, elinde top olmayan bir oyuncunun pas almasına veya ilerlemesine engel olma
kapatma
Osmanlı Devleti zamanında erkeklerin giydikleri fesin kenarlarında saçların çıkmasına verilen ad
kapatma
Kapatmak işi
kapatma
Bir erkekle nikâhsız yaşayan kadın, kapama, metres
kapatmak
Favoriten