to cause to end up in two or more pieces

listen to the pronunciation of to cause to end up in two or more pieces
Englisch - Türkisch

Definition von to cause to end up in two or more pieces im Englisch Türkisch wörterbuch

break
kırmak

Tom Mary'nin kalbini kırmak istemiyordu. - Tom didn't want to break Mary's heart.

Kilidi kırmakta zorlanmadım. - I had no difficulty breaking the lock.

break
mola

Çok yorgun olduğum için öğle yemeği molası sırasında biraz uyudum. - I slept a little during lunch break because I was so tired.

Oralarda bir yerde bir çay molası verelim. - Let's have a tea break somewhere around there.

break
dağıtmak
break
ortalık ağarmak
break
şafak atmak
break
(Bilgisayar) çık

Ben dün kahvaltı etmeden evden çıktım. - I left home without having breakfast yesterday.

Tom, yataktan dışarı fırladı, bazı giysiler giyiverdi, kahvaltı yaptı ve on dakika içinde kapıdan çıktı. - Tom sprang out of bed, threw on some clothes, ate breakfast and was out of the door within ten minutes.

break
açmak
break
bitmek
break
dizginlemek
break
değişiklik
break
yıkmak

Bizim sosyal engelleri yıkmak için çok çalışmamız gerekmektedir. - We must work hard to break down social barriers.

break
kırma

Lütfen bu vazoyu kırmamak için dikkatli ol. - Please be careful not to break this vase.

Peter vazoyu kırmak niyetinde değildi. - Peter didn't intend to break the vase.

break
çatlatmak
break
çözmek
break
kırılma

Bambu eğildi ama kırılmadı. - The bamboo gave but did not break.

Plastik kolayca kırılmaz. - Plastic does not break easily.

break
sona erdirmek
break
kes,v.kır: n.aralık
break
parçalamak

Bir kazma sert zemin yüzeyleri parçalamak için kullanılan uzun saplı bir araçtır. - A pick is a long handled tool used for breaking up hard ground surfaces.

break
kesme bitir/kes
break
{f} batmak
Englisch - Englisch
break
to cause to end up in two or more pieces

  Türkische aussprache

  tı kôz tı end ʌp în tu ır môr pisız

  Aussprache

  /tə ˈkôz tə ˈend ˈəp ən ˈto͞o ər ˈmôr ˈpēsəz/ /tə ˈkɔːz tə ˈɛnd ˈʌp ɪn ˈtuː ɜr ˈmɔːr ˈpiːsəz/

  Wort des Tages

  psithurism
Favoriten