wealthy

listen to the pronunciation of wealthy
Englisch - Türkisch
servet sahibi
varlıklı

O, oğlunu varlıklı bir adam yaptı. - He made his son a wealthy man.

O varlıklı görünüyor fakat aslında değil. - He looks wealthy, but actually he's not.

{s} zengin

Çok zengin olmanın hayalini kurardım. - I used to dream about becoming very wealthy.

Arkasında zengin bir destekleyicisi var. - He has a wealthy supporter behind him.

wealthilyvarlıklı olarak
wealthinesszenginlik
variyetli
paralı pullu
bay

Varlıklı bir bayan olarak Leyla'nın yaşamı bir seraptı. - Layla's life as a wealthy lady was a mirage.

{s} paralı
{s} bol
gani
servetli
varsıl
mebzul
wealthy family
varlıklı aile
wealthy miser
kirli çıkı
Early to bed and early to rise makes a man healthy wealthy and wise
(Atasözü) Erken yatmak, erken kalkmak insanı sağlıklı, zengin ve akıllı yapar
wealthier
varlıklı

Onlar ebeveynlerinin neslinin onların yaşında olduğundan daha eğitimli, daha sağlıklı ve daha varlıklıdır. - They are better educated, healthier and wealthier than their parents' generation was at their age.

wealthily
varlıklı olarak
wealthily
zengince
Englisch - Englisch
Possessing financial wealth; rich
Rich people
Abundant in quality or quantity; profuse
A rich person
{a} rich, opulent, abundant, plentiful
{s} rich; affluent; abundant
Having wealth; having large possessions, or larger than most men, as lands, goods, money, or securities; opulent; affluent; rich
Someone who is wealthy has a large amount of money, property, or valuable possessions. a wealthy international businessman. = affluent, rich The wealthy are people who are wealthy. a measure to raise income taxes on the wealthy. = the rich
Hence, ample; full; satisfactory; abundant
having an abundant supply of money or possessions of value; "an affluent banker"; "a speculator flush with cash"; "not merely rich but loaded"; "moneyed aristocrats"; "wealthy corporations"
rich

I'm not interested in being rich. - I'm not interested in being wealthy.

It is immoral to be rich. - It is immoral to be wealthy.

having abundance
opulent
minted
early to bed, early to rise, makes a man healthy, wealthy and wise
platitude from Benjamin Franklin under the pseudonym Poor Richard
independently wealthy
Possessing enough wealth that one does not need financial support from another person and does not require income from employment

I'm independently wealthy, so I'm not in the pay of any particular group or industry, Mr. Williams said.

wealthiness
wealth; the possession of riches
wealthily
{a} richly, abundantly, plentifully
wealthiness
{n} richness, abundance, plenty, store
very wealthy
extremely affluent, very rich
wealthier
comparative of wealthy
wealthiest
superlative of wealthy
wealthily
with riches
wealthily
In a wealthy manner; richly
wealthiness
{i} affluence, richness, prosperity; abundance
wealthiness
the state of being rich and affluent; having a plentiful supply of material goods and money; "great wealth is not a sign of great intelligence"
wealthiness
The quality or state of being wealthy, or rich; richness; opulence
wealthy
Favoriten