bit

listen to the pronunciation of bit
İngilizce - Türkçe
gem
bilgi iletme birimi
numara
gemlemek
ikil

Mary Tom'a söyleyip söylemeyeceği üzerinde birazcık ikilem içerisindeydi. - Mary is in a bit of a quandary over whether to tell Tom or not.

önemsiz
az miktar
azıcık

Ben azıcık şaşırmadım. - I'm not surprised one bit.

Bunu azıcık sevmiyorum. - I don't like it one bit.

temel veri ölçü birimi
sağlama basamağı
bilgisayarda bit
ikili sistemde rakam
ufak

En ufak mutluluk bile bana çok görülüyor. - I am grudged even the least bit of happiness.

balta ağzı
delgi
parça

Tom üniversiteden beri bir parça değişmedi. - Tom hasn't changed a bit since college.

Her küçük parça yardım eder. - Every little bit helps.

matkap
keski

Keskin olarak soğuktu. - It was bitterly cold.

bit
kısa süre
lokma

O, akşam yemeğinin her lokmasını yedi. - He ate every bit of his dinner.

Aslan tavşanı bir lokmada yedi. - The lion ate the rabbit in one bite.

miktar
kırıntı

Yemeğinin her kırıntısını yedi. - He ate every bit of his dinner.

bit(bilgisayar)
Tornavida ucu veya matkap ucu
two bits yirmibe
{i} eksik etek
sayısal bilginin en küçük hali
küçük bir kısım
(İnşaat)

Bu gece uçuş saatimiz 6 saatin altında olacak, ancak bazı şeyleri biraz hızlandırabilip hızlandıramayacağımızı göreceğiz. - Our flying time tonight will be just under 6 hours, but I'll see if I can speed things up a bit.

f., bak. bite
elektronik beyin vb ile muhaverede en ufak birim
{i} dizgin
bit,v.ısır: adj.parça
(İnşaat) (router) kılavuz uç
{i} (Bilgisayar) bit
pek az değerli ufak para
yirmibeş sentin yarısı
{i} bit [(Bilgisayar) ]
(İnşaat) (drill) matkap uç
biraz

O bana biraz garip geldi. - It's a bit strange to me.

Sana biraz tavsiye verebilir miyim? - Can I give you a bit of advice?

bölüm

Hey, Tom ve Mary'nin son bölümünde neler oldu? Onlar sonunda ayrıldılar. Gerçekten buruktu. Tanrım! Ve bu kadar derinden aşık olduktan sonra! - Hey, what happened in the final episode of 'Tom and Mary'? They broke up, in the end. It was really bittersweet. Oh my! And after being so deeply in love!

anahtar dili
keser ucu
damla
matkap ucu
ikili savmak
rende bıçağı
(Bilgisayar) binary dijit
(Havacılık) alet ucu
zerre

Ailemin kim olduğunu bulmakla zerre kadar ilgilenmiyorum. - I'm not the least bit interested in finding out who my birth parents are.

Tom'un benimle ilgili ne düşündüğüyle zerre kadar ilgilenmiyorum. - I'm not the least bit interested in what Tom thinks of me.

(Mekanik) kalem ucu
bozuk para
nebze

Bir nebze Macarca konuşabilirim. - I can speak a tiny bit of Hungarian.

bite
ısırmak

Gülmemek için dudağımı ısırmak zorunda kaldım. - I had to bite my lip to prevent myself from laughing.

a little bit
azıcık
bite
lokma

Tom sadece üç ya da dört lokma yedi sonra yemeği tükürdü. - Tom ate only three or four bites then spit out the food.

Aslan tavşanı bir lokmada yedi. - The lion ate the rabbit in one bite.

bit brace
el matkabı
bit bucket
(Bilgisayar,Teknik) ikil kova
bit by bit
dirhem dirhem
bit by bit
(Konuşma Dili) aşama aşama
bit by bit
(Konuşma Dili) az az
bit depth
(Bilgisayar) bit derinliği
bit error
(Bilgisayar) bit hatası
bit file
kaba eğe
bit gauge
delik stopu
bit key
dilli anahtar
bit length
(Bilgisayar) bit uzunluğu
bit rate
(Bilgisayar,Teknik) ikil oranı
bit rate
(Bilgisayar) ikil hızı
bit stop
delgi ucu stopu
bit stop
delik stopu
bit by bit
ufak ufak
bit by bit
azar azar

O, azar azar iyileşiyor. - He is getting better bit by bit.

bit by bit
yavaş yavaş

Yavaş yavaş, davranışı ile onu çekebildi. - Bit by bit, he could attract her with his behaviour.

Buradaki sert iklime yavaş yavaş alışıyorum. - I am becoming accustomed to the severe climate here bit by bit.

bit by bit
{f} ağır ağır
bit density
bit yoğunluğu
bit driver
bit sürücüsü
bit driver
ikil sürücüsü
bit manipulation
bit manipülasyonu
bit map
bit eşlemi
bit position
bit pozisyonu
bit bucket
bit kova, ıkıl kova
bit less
biraz daha az
bit map
bit eslemi
bit much
biraz fazla
bit of luck
şans bit
bit organization
bit organizasyonu, ıkıl örgütlenmesi
bit out
bit çıkış
bit parts
bit parçalar
bit rate
(Bilgisayar) Veri aktarım hızı
bit stock
pafta kolu
bit stuffing
(Bilgisayar) Bit dolgulaması
bit test
bit testi
bit time
bit zamanı, ıkıl süresi
bit tired
Biraz yorgun
bit torrent
gem sel
bit allocation
bit atama, bit ayirma
bit by bit
bölük pörçük
bit by bit
(deyim) yavas yavas ;azar azar
bit count integrity
(Askeri) bit sayım doğruluğu
bit error probability
bit hata olasiligi
bit error rate
bit hata orani
bit error ratio
(Askeri) bit hata oranı
bit instruction
bit komutu
bit interleaving
bit binistirme
bit map display
bit eşlemi görüntüsü
bit of all right
{a} (deyim) çok iyi bir şey ,mükemmel bir şey
bit of fluff
işveli kadın
bit of fluff
fıstık
bit on the side
(deyim) make.. [kd] ek bir iş yaparak para kazanmak
bit on the side
(deyim) [argo] evlilik dışı ilişki
bit operation
bit islemi
bit part
{i} küçük rol
bit part
(isim) küçük rol
bit pattern
bit oruntusu
bit serial
(Bilgisayar) ikil dizi
bit serial
(Bilgisayar) bit düzeyinde seri
bit string
bit dizgisi
bit time
(Bilgisayar,Teknik) bit zamanı
bit time
(Bilgisayar,Teknik) ikil süresi
bit track
(Bilgisayar,Teknik) bit izi
bit track
(Bilgisayar,Teknik) ikil izi
bit/s
bit/saniye
bite
{i} ısırık

Mayuko benim elmamdan bir ısırık aldı. - Mayuko took a bite of my apple.

Onun tadının nasıl olacağı hakkında meraklıydı, bu yüzden küçük bir ısırık aldı. - He was curious about how it would taste, so he took a small bite.

bite
{i} ısırma

Havlayan köpek ısırmaz. - Barking dogs seldom bite.

Havlayan köpek ısırmaz. - His bark is worse than his bite.

bite
{i} dişleme
a bit
bir parça

Ben bir çocukken, böceklere dokunmak beni bir parça rahatsız etmezdi. Şimdi neredeyse onların resimlerine bakmaya katlanamıyorum. - When I was a kid, touching bugs didn't bother me a bit. Now I can hardly stand looking at pictures of them.

Bana o koyun etinden biraz ayır. Bir parça et için açlıktan ölüyorum. - Save me some of that mutton. I'm starving for a bit of meat.

bite
{i} acılık
bite
{i} (içkide) sertlik
bite
{i} kavrama
bite
{i} diş izi
bite
{i} oltaya vurma
a bit
az
a bit
biraz

O bana biraz garip geldi. - It's a bit strange to me.

Sana biraz tavsiye verebilir miyim? - Can I give you a bit of advice?

bite
{f} sokmak
a bit of a
(deyim) birazcık
a good bit
hayli
a good bit
oldukça
art bit
(Bilgisayar) resim tablosu
bite
(Tıp) bite
bite
acı

Tetanoz aşısı köpek ısırmasından daha çok acıttı. - The tetanus shot hurt more than the dog bite.

Ben ısırdığımda, bu diş acıyor. - When I bite down, this tooth hurts.

bite
acılık (biberde)
bite
dalamak
bite
oltaya vurmak
bite
(böcek) sokmak
bite
rahatsız etmek
bite
yemek

Nerede iyi bir yemek yiyebilirim? - Where can I get a good bite to eat?

Bir yerde yemek yemek için atıştırmak ister misin? - Do you want to grab a bite to eat somewhere?

bite
sertlik (içkide)
bite
yakmak (soğuk)
bite
biber
bite
yenik
bits
(Havacılık) parçalar

Aşk bir oyun değildir, bu nedenle sadece en iyi parçaları seçemezsiniz! - Love isn't a game, so you can't just cherry pick the best bits!

Yerde kırık cam parçaları vardı. - There were bits of broken glass on the floor.

bits
(Bilgisayar) bits
bits
(Bilgisayar) bit

Eğlenceli faktörün bir sonucu olarak, Tatoeba rastgele gerçek bilgi bitleri içeriyor. - As a consequence of its fun factor, Tatoeba contains random bits of factual information.

Aleksandr Piçuşkin'in cinayetlerinin çoğu 1992 ve 2006 yılları arasında Moskova'daki Bitsa Parkı'nda gerçekleşti. - Most of Alexander Pichushkin's killings took place in Moscow's Bitsa Park between 1992 and 2006.

delivery bit
(Bilgisayar) ulaştırma biti
every bit
tam

O, tam bir beyefendi. - He is every bit a gentleman.

most significant bit
(Bilgisayar) en önemli bit
rock bit
kaya matkabı
status bit
(Bilgisayar,Teknik) durum ikilisi
sticky bit
(Bilgisayar) yapışkan bit
stop bit
(Bilgisayar,Teknik) durma biti
stop bit
(Bilgisayar) durdurma biti
a bit
zerre kadar

Kimya ile zerre kadar ilgilenmiyorum. - I'm not a bit interested in chemistry.

a bit
dıngılı
a bit
bir damcı
a bit
bir kırık
a bit
bir kırtık
bite
ısırılarak kopartılan parça
bite
{f} ısır

Havlayan köpek ısırmaz. - Dogs that bark don't bite.

Havlayan köpek ısırmaz. - Barking dogs don't bite.

bite
keskinlik
bite
(böcek/yılan/vb.) sokmak
bite
kavramak
bite
sokma

Sivrisinek sokmalarından kaşınıyorum. Herhangi bir merhemin var mı? - I'm itching from mosquito bites. Do you have any ointment?

bite
hoşa gitmemek
bite
tutmak
bite
(balık) zokayı yutmak
bite
yiyecek

Yiyecek bir lokma alalım. - Let's grab a bite to eat.

bite
sıkmak
bit of
birazcık olsun
bit to
geme
bite
(Denizcilik) "bita" veya "baba" olarak da kullanılan gemide halatın volta edildiği donanım
bit by bit
ceste ceste
bite
parça lokma
bite
{f} zokayı yutmak
bite
sokmak oltaya vurmak yakmak aşındırmak
bite
{f} oltaya gelmek
bite
{f} (soğuk) yakmak
bite
{f} yakmak
bite
{f} (balık) oltaya vurmak
bite
{f} (bit, bit.ten)
bite
keskinlik bite off more than one can chew başından büyük işe girişmek
bite
{f} aşındırmak
bite
(Tıp) Hayvanın ısırdığı veya böceğin soktuğu yer, ısırma sonucu deride oluşan küçük yara, ısırık
bite
(Tıp) Isırmak, dişlemek, sokmak
bite
{f} sızlamak
bite
bite the dust düşüp ölmek bitin
bite
{f} acımak
bite
{f} dişlemek
bite
{f} acıtmak
bite
ısırış
bits
PARcALAR
Türkçe - Türkçe
Yarım kanatlılar alt takımına giren, insan ve memeli hayvanların vücudunda asalak olarak yaşayan böcek, kehle (Pediculus)
Dijital görüntünün temel birimi
Memelilerde asalak olarak yaşayan ufak bir böcek
iletilebilen bilginin en küçük miktarı
Macar askeri
Nebat
(Osmanlı Dönemi) TASRAH
ufaklık
kehle
(Osmanlı Dönemi) HÜRİ'
filo
(Osmanlı Dönemi) KEHL
BİT
(Osmanlı Dönemi) (E) Bir gece yiyecek yemek
BÎT
(Osmanlı Dönemi) Kut. Gıda
bit otu
Bitlere karşı kullanılan bir madde
bit otu
Sıracagillerden, birçok çeşitleri bulunan ve kuzey yarım kürede yetişen bir bitki
bit yeniği
Bir işin gizli kalmış kötü ve aksak yanı, kuşkulu bir nokta
BİTE
(Osmanlı Dönemi) (T) Geceleme, gece kalma
bitler
Kanatlılar alt sınıfına giren, ağız yapıları sokup emmeye elverişli, memelilerde yaşayan ve kanla beslenen bir böcek takımı
İngilizce - İngilizce
A coin of a specified value. (Also used for a nine-pence coin in the British Caribbean.)

A threepenny bit.

A piece of metal placed in a horse's mouth and connected to reins to direct the animal
To a small extent; in a small amount (usually with "a")

That's a bit too sweet.

A binary digit, generally represented as a 1 or 0
: A portion of something

I'd like a big bit of cake, please.

Specifically, a small amount of time

He was here just a bit ago, but it looks like he's stepped out.

A prison sentence
The smallest unit of storage in a digital computer, consisting of a binary digit
A small amount of something

Does your leg still hurt? / Just a bit now.

An eighth of a dollar. Note that there is no coin minted worth 12.5 cents. (When this term first came into use, the Spanish 8 reales coin was widely used as a dollar equivalent, and thus the 1 real coin was equivalent to 12.5 cents.)

A quarter is two bits.

Simple past of bite

Your dog bit me!.

An excerpt of material from a composition or show

His bit about video games was not nearly as entertaining as the other segments of his show.

A rotary cutting tool fitted to a drill, used to make holes
Any datum that may take on one of exactly two values
{v} to put a bit in the mouth, to check
{n} the iron of a bridly, a morsel, a coin
(Bilgisayar) Short form for "binary digit"
a small quantity; "a spot of tea"; "a bit of paper"
Anything which curbs or restrains
If you do your bit, you do something that, to a small or limited extent, helps to achieve something. Marcie always tried to do her bit
A unit of measurement that represents one figure or character of data A bit is the smallest unit of storage in a computer Since computers actually read 0s and 1s, each is measured as a bit The letter A consists of 8 bits which amounts to one byte Bits are often used to measure the capability of a microprocessor to process data, such as 16-bit or 32-bit
feelings If you say that something is a bit much, you are annoyed because you think someone has behaved in an unreasonable way. It's a bit much expecting me to dump your boyfriend for you
If something is smashed or blown to bits, it is broken into a number of pieces. If something falls to bits, it comes apart so that it is in a number of pieces. She found a pretty yellow jug smashed to bits
To put a bridle upon; to put the bit in the mouth of
In the Southern and Southwestern States, a small silver coin (as the real) formerly current; commonly, one worth about 12 1/2 cents; also, the sum of 12 1/2 cents
a small fragment of something broken off from the whole; "a bit of rock caught him in the eye"
Abbreviated with small "b" Binary Digit The smallest unit of data in a computer
In computing, a bit is the smallest unit of information that is held in a computer's memory. It is either 1 or
The smallest unit of information in a computer, equivalent to a single zero or a one The word "bit" is a contraction of a "binary digit " Eight bits are needed to create a single alphabetical or numerical character, which is called a "byte "
Quite a bit means quite a lot. They're worth quite a bit of money Things have changed quite a bit He's quite a bit older than me
Fig
A single-digit number in base-2, in other words, either a 1 or a zero A bit is the smallest unit of computerized data Bandwidth is usually measured in bits-per-second
A single digit number in base-2, in other words, either a 1 or a zero The smallest unit of computerized data Bandwidthis usually measured in bits-per-second See also: Bandwidth, Bit, bps, Byte, Kilobyte, Megabyte
If you get the bit between your teeth, or take the bit between your teeth, you become very enthusiastic about a job you have to do
A bit of something is a small piece of it. Only a bit of string looped round a nail in the doorpost held it shut. crumpled bits of paper. = piece
Short for binary digit The smallest unit of information a computer can have The value of a bit is 1 or 0
Several bits form a byte
If something happens bit by bit, it happens in stages. Bit by bit I began to understand what they were trying to do
of Bid, for biddeth
You use a bit before `more' or `less' to mean a small amount more or a small amount less. I still think I have a bit more to offer Maybe we'll hear a little bit less noise
The part of a bridle, usually of iron, which is inserted in the mouth of a horse, and having appendages to which the reins are fastened
A bit of something is a small part or section of it. That's the bit of the meeting that I missed Now comes the really important bit The best bit was walking along the glacier. = part
You can use bits and pieces or bits and bobs to refer to a collection of different things
Bit is the past tense of bite
a short theatrical performance that is part of a longer program; "he did his act three times every evening"; "she had a catchy little routine"; "it was one of the best numbers he ever did"
{i} small piece; small coin; drill; part of the bridle in a horses mouth
A tool for boring, of various forms and sizes, usually turned by means of a brace or bitstock
The smallest unit of information on a computer network; a binary digit Data is transmitted in bits per second
(Binary DigIT) - A single digit number in base-2, in other words, either a 1 or a zero The smallest unit of computerised data Bandwidth is usually measured in bits-per-second See Also: Bandwidth, Bps, Byte, Kilobyte, Megabyte Go to top
An excerpt of material from a stand-up comedians repertoire
emphasis You use not a bit when you want to make a strong negative statement. I'm really not a bit surprised `Are you disappointed?' `Not a bit.'
an indefinitely short time; "wait just a moment"; "it only takes a minute"; "in just a bit"
A contraction of binary digit, a bit is the smallest unit of information that a computer can hold Eight bits is equivalent to a byte The speed at which bits are transmitted or bit rate is usually expressed as bits per second or bps
Past tense and a past participle of bite. in full binary digit In communication and information theory, a unit of information equivalent to the result of a choice between only two possible alternatives, such as 1 and 0 in the binary code generally used in digital computers. It is also applied to a unit of memory corresponding to the ability to store the result of a choice between two alternatives. A byte consists of a string of eight consecutive bits and makes up the basic information processing unit of a computer. Because a byte includes only an amount of information equivalent to one letter or one symbol (e.g., a comma), the processing and storage capacities of computer hardware are usually given in kilobytes (1,024 bytes), megabytes (1,048,576 bytes), and even gigabytes (about 1 billion bytes) and terabytes (1 trillion bytes)
A small piece of something
The smallest unit of information a computer can manipulate A bit is either 0 or 1 (See "binary" ) Eight bits combine to make one byte Abbreviated "b "
In the British West Indies, a fourpenny piece, or groat
a small fragment; "overheard snatches of their conversation"
of Bite
The smallest element of computerized data A full text page in English is about 16,000 bits (See also "Byte")
(Binary DigIT) A single digit number in base-2, in other words, either a 1 or a zero The smallest unit of computerized data Bandwidth is usually measured in bits-per-second
The cutting iron of a plane
A coin of a specified value
An eighth of a dollar. Note that there is no coin minted worth 12.5 cents
3d sing
BInary digiT The smallest unit of information in a computer, either on or off, represented in binary as either 1 or 0
You can use bit to refer to a particular item or to one of a group or set of things. For example, a bit of information is an item of information. There was one bit of vital evidence which helped win the case Not one single bit of work has been started towards the repair of this road
Binary digIT A single digit number in base-2, in other words, either a 1 or a zero The smallest unit of computerized data Bandwidth is usually measured in bits-per-second
(Binary DigIT) -- A single digit number in base-2; in other words, either a 1 or a zero The smallest unit of computerized data Bandwidth is usually measured in bits-per-second
a small amount of solid food; a mouthful; "all they had left was a bit of bread"
bit bucket
The supposed place where bits go when they fall of the end of a register during a shift operation; the great Recycle Bin in the sky; used to describe lost or missing information

Most of those Transwiki articles should go right into the bit bucket.

bit by a barn mouse
tipsy
bit by bit
A small amount at a time
bit decay
Bit rot: the tendency of software in storage to develop bugs over time due to minor incompatibilities with newer operating environments
bit decay
Bit rot: the putative tendency of content in storage to become corrupt over time
bit depth
The number of bits (binary digits) used to represent the colour of a single pixel

A bit depth of eight corresponds to a palette of 256 possible colours, because 28 = 256.

bit interval
The time required to send one signal bit
bit intervals
plural form of bit interval
bit lifter
piece of horse tack that lifts (raises) a bit in the horse's mouth
bit of all right
Alternative spelling of bit of alright
bit of alright
an attractive or sexy person
bit of crumpet
A very sexually desirable woman

She's a bit of a crumpet, that one.

bit of rough
a sexual partner (typically male) of a lower social class
bit of skirt
A woman, when regarded as a sexual object
bit on the side
A secondary lover, a mistress

I'm married to Paula, but Jackie, my bit on the side, is far more fun.

bit part
A minor role, generally not assigned a name
bit parts
plural form of bit part
bit planes
plural form of bit plane
bit player
an insignificant or unimportant person (in a particular situation)
bit player
an actor who has a minor role in a production
bit rate
The transmission rate of binary symbols (‘0’ and ‘1’), equal to the total number of bits transmitted in one second sent or received across a network or communications channel, abbreviated as bps (bits per second), a measure of data transmission speed
bit rates
plural form of bit rate
bit rot
The putative tendency of content in storage to become corrupt over time
bit rot
The tendency of software in storage to develop bugs over time due to minor incompatibilities with newer operating environments
bit shift
A bitwise operation in which the bits in a value are shifted left or right
bit shifts
plural form of bit shift
bit the bullet
Simple past tense and past participle of bite the bullet
bit the dust
Simple past tense and past participle of bite the dust
bit-bucket
Attributive form of bit bucket, noun
bit-count integrity
the condition of having a consistent, fixed bitrate
bit-count integrity
the condition of having the same number of bits as the source message
bit-depth
Alternative spelling of bit depth
bit cap
(Bilgisayar) A bandwidth cap, also known as a bit cap, limits the transfer of a specified amount of data over a period of time. Internet service providers commonly apply a cap when a channel intended to be shared by many users becomes overloaded, or may be overloaded, by a few users
bit by bit
a little bit at a time; "the research structure has developed piecemeal"
bit by bit
in a gradual manner; "the snake moved gradually toward its victim"
bit 3,
the past tense of bite
bit by bit
a little bit at a time; "the research structure has developed piecemeal"
bit by bit
in a gradual manner; "the snake moved gradually toward its victim"
bit by bit
drop by drop, little by little, gradually
bit depth
bits per pixel, total number of bits stored for each pixel in a graphic image (Computers)
bit error
Used colloquially to mean a single bit error in some memory address Often due to faulty memory (ECC memory can correct single bit errors) Often results in fake oopsen, with addresses like 0x0008000 Also seen are values some small offset from zero, plus a bit error, which is where the value passed a NULL check due to the bit error, and then the kernel tried to access a structure member by means of the pointer, leading to the offset
bit error
The bit received in the data pattern is different from the bit expected, showing that the value of a bit has changed during transmission When a bit error occurs, the receiving end receives the bit incorrectly
bit error
The corruption of the received signal that causes a mistake in the processing of the logical ‘1’ or ‘0’ Normally a bit error occurs when the incoming voltage waveform is compromised so that a ‘1’ is transposed to a ‘0’ or a ‘0’ is transposed to a ‘1’ Alternately, bits may be lost or added to a transmitted frame
bit error rate
(Telecommunications) ratio of bits received with errors to the total number of bits transmitted (expressed as a fraction or percent), BER
bit error rate test
test designed to determine the bit error rate in a given transmission and performed using special test monitoring equipment, BERT (Telecommunications)
bit field
A contiguous group of bits within a binary pattern; they are specified by a starting bit position and length The functions IBSET, IBCLR, BTEST, and IBITS, and the subroutine MVBITS operate on bit fields
bit field
a field representing multiple boolean values as a field of sequential binary digits or bits Usually used to represent a series of (on/off) options Also called bit flag field
bit field
A group of bits considered as a unit A bit field may cross byte boundaries if supported by the compiler
bit field
A member of a structure or union that contains 0 or more bits
bit field
a member of a class that represents small integral values
bit field
A member of a structure or union that contains a specified number of bits
bit field
a field containing only binary characters
bit his fingernails
chewed on his fingernails, was very nervous
bit his tongue
kept quiet, didn't say anything
bit map
representation of a picture as a group of bits
bit map image
computer picture that is in bitmap form
bit mapped font
font in which every character is composed of a bit map image of the letter it represents
bit of stuff
(Slang) person who is sexually desirable
bit part
a small role
bit part
{i} small role in a play or movie
bit part
A bit part is a small and unimportant role for an actor in a film or play. A small or insignificant role, as in a play or movie, usually having a few spoken lines. a small and unimportant acting job in a play or film
bit player
someone who is not important and who has little influence in a particular situation
bit rate
The frequency derived from the period of time required to transmit one bit
bit rate
The number of bits that "pass" a given point in a telecommunication network usually within a second is referred to as a bit rate Thus, a bit rate is usually measured in some multiple of bits per second for example, kilobits, or thousands of bits per second (kbps) The term bit rate is also a synonym for data transfer rate (or simply data rate)
bit rate
Rate at which bits are electronically communicated, measured in bits s-1
bit rate
The rate of data throughput on the medium in bits per second Ethernet specifies 10 million bits per second
bit rate
The speed at which binary digits (bits) would be transmit ted over a communications path and usually expressed in "bits per second" ( bps) Bit rate should not be confused with Baud which defines the rate of signal state changes
bit rate
Amount of digital information transmitted in a certain period of time, expressed in bits per second
bit rate
The speed at which bits are transmitted, usually expressed as "bits per second," or bps Compared to Baud
bit rate
One method of measuring data transmission speed (bits per second)
bit rate
The rate at which bits are transmitted or received during communication, expressed as the number bits in a given amount of time, usually 1 second
bit rate
Amount of digital information that can be transmitted in a given time period, usually stated in millions of bits per second (Mbps)
bit rate
The transmission rate of binary symbols ("0" and "1") Bit rate is equal to the total number of bits transmitted in one second
bit rate
Number of bits per second transmitted over a communications medium Often abbreviated as bps, kbps, mbps, gbps, tbps
bit rate
In developing an audio sound for computers or telecommunication, the bit rate (or sampling rate) is the number of samples of a sound (as an analog event) that are taken each second to represent that sound digitally The more samples taken per second, the more accurate the digital representation of the sound can be For example, the current sample rate for CD-quality audio is 44,100 samples per second This sample rate can accurately reproduce the audio frequencies up to 20,500 Hertz (cycles per second), covering the full range of human hearing
bit rate
Speed at which bits are transmitted, usually expressed in bits per second
bit rate
  In a bit stream, the number of bits occurring per unit time, usually expressed in bits per second   (188)  Note:   For n-ary operation, the bit rate is equal to log2n times the rate (in bauds), where n is the number of significant conditions in the signal
bit rate
Bit rate is the capacity characteristic of digital signals as defined by the number of bits (or bytes) per second that a channel will support For example, a transmission facility that can support information exchange at the rate of I megabit per second (1 Mbps or 1,000,000 bits per second) delivers the same quantity of information, i e , throughput, as a 1 kilobit per second (kbps or 1,000 bits per second) facility, but, in only 1/1000 of the time
bit rate
The amount of bits that can be sent per second Usually described in units of kbps or Mbps and frequently referred to as the data rate
bit rate
A measure of bandwidth, expressed as the number of bits transmitted per second A 28 8 Kbps modem, for example, can transmit or receive around 29,000 bits per second
bit rate
The speed at which bits are transmitted, usually expressed in bits per second See baud
bit rate
The speed at which bits are transmitted, usually expressed in bits per second
bit rate
Speed at which bits are transmitted, usually expressed in bits per second (bps)
bit rate
The rate of a binary-coded transmission which is the number of bits per second
bit rate
Number of data bits recorded, per second, in a digital audio recording The higher the bit rate, the better (higher fidelity) the recording Most MP3s are encoded at a bit rate of 128kbps (kilobits per second) MP3 encoders (rippers) let you set higher, lower, and variable bit rates
bit rate
the quantity of information transmitted per second (expressed in bits/sec)
bit rate
The transmission speed of binary coded data
bit stream
{i} continuous flow of data without separations between characters that is transmitted via a communications channel (Computers)
bit stuffing
(Computers) process of adding extra bits to a data stream before transmission (adjusts data and frames to suit communications protocols - the extra bits are discarded after the data is received)
bit the hand that fed him
provoked or irritated the person who helped him greatly
bit-by-bit
one thing at a time
bit-map
Method by which a display space (such as a graphics image file) is defined, including the colour of each of its pixels (or bits). In effect, a bit-map is an array of binary data representing the values of pixels in an image or display. A GIF is an example of a graphics image file that has a bit-map. When the GIF is displayed on a computer monitor, the computer reads the bit-map to determine which colours to use to "paint" the screen. In a bit-mapped font, each character is defined as a pattern of dots in a bit-map
bit-mapped font
A computer font in which each character to be displayed or printed is formed as a series of points on a grid. Also called raster font
bit-mapped image
A computer image that is stored and displayed as a set of colored points in a rectangular grid. Also called raster graphic
128-bit
Represented using 128 bits (16 bytes)
16-bit
Represented using 16 bits (2 bytes or 1 doublet)
32-bit
Represented using 32 bits (4 bytes or 1 quadlet)
64-bit
Represented using 64 bits (8 bytes or 1 octlet)
8-bit
Represented using 8 bits (1 byte)
a bit
To a small extent; in a small amount; rather

Could you move that up a bit?.

a bit much
More than is reasonable
a little bit of bread and no cheese
the song of the yellowhammer

A little bit of bread and no cheese! cry the yellowhammers petulantly. But no one takes any notice of them.

behind the bit
An equestrian term, meaning that the horse is evading the bit
bite
Something unpleasant

That's really a bite!.

bite
An act of plagiarism

That song is a bite of my song!.

bite
To plagiarize

He's biting my style.

bite
To bite a baited hook or other lure and thus be caught

Are the fish biting today?.

bite
To lack quality; to be worthy of derision

This music really bites.

bite
A small meal or snack

I'll have a quick bite to quiet my stomach until dinner.

bite
To hold something by clamping one’s teeth
bite
The swelling of one's skin caused by an insect's mouthparts or sting

After just one night in the jungle I was covered with mosquito bites.

champ at the bit
to bite the bit, especially when restless
champ at the bit
to show impatience or frustration when delayed

We had quite a few people in last weekend. They’re champing at the bit, ready to go.

chomp at the bit
To show impatience or frustration when delayed

Curt Schilling was chomping at the bit following Monday’s three-inning stint in an intrasquad minor-league game.

chomped at the bit
Simple past tense and past participle of chomp at the bit
chomping at the bit
Present participle of chomp at the bit
curb bit
A type of bit used on a bridle, which works by leverage and has shanks and a curb chain
drag bit
A drill bit usually designed for use in soft formation, such as sand clay, or some soft rock. Uses include drilling water wells, that consists of a drill pipe connector attached to blades on the end. The cutting edge of the drag bit is often tungsten carbide
drill bit
A twist drill
drill bit
Any other style of cutter, for example a spade drill, that is rotated and fed in a similar manner as a twist drill to of cut a hole in metal, wood or other materials
high bit
The most significant bit in the binary representation of a number, sometimes used to record the sign of the number
just a bit outside
A pitch that is thrown several feet from the strike zone, away from the batter, typically one that the catcher has no chance of receiving. Popularized by broadcaster Bob Uecker

The pitch is ... juuuuust a bit outside. The catcher didn't even reach for that one.

just a bit outside
A pitch that is away from the batter as it crosses home plate

The first pitch is ... just a bit outside.

least significant bit
The bit that represents the smallest fraction of a value, its position depending on the endianness of the system
most significant bit
The bit that represents the largest fraction of a value, its position depending on the endianness of the system
naughty bit
Those parts of the body not normally shown in public, particularly the nipples of women and the genitals
parity bit
A bit (binary digit) used to indicate whether the number of bits in a given set with value of one is even or odd. Parity bits are used as a simple error detection code
quite a bit
A considerable amount
sign bit
The bit in the representation of a number indicating whether it is negative or positive; applicable to both twos complement and signed magnitude representations
sticky bit
A fault in a digital circuit, where a signal does not change as expected, but remains always in one state
sticky bit
A bit in an inode indicating that an executable program should be kept in memory after it terminates
threepenny bit
A pre-decimalization United Kingdom coin worth three pence

All day he worked, cutting out pennies and shillings and half-crowns and threepenny-bits.

threepenny bit
A tit

All these skinny modern chicks with their perky threepenny bits do nothing for me.

threepenny-bit
Alternative form of threepenny bit
two-bit
costing 25 cents
two-bit
insignificant or worthless

Forget that two-bit shyster. Get yourself a real lawyer.

wait-a-bit
any of several small bushes with sharp hooked thorns
wouldn't shout if a shark bit him
Frugal, miserly
bite
{v} to seize or break with the teeth, cause to smart, cheat
bite
{n} one round of a rope or cable
bite
{n} a piece seized with the teeth, trick, cheat
bite
{n} act of biting, thing bitten off, coil of a rope, a bay or inlet, a trick
A bit
lick
a bit
to a small degree; somewhat; "it's a bit warm"; "felt a little better"; "a trifle smaller"
a bit
to a small degree; somewhat; "it's a bit warm"; "felt a little better"; "a trifle smaller
a bit
a little, a few, a jot
bite
a portion removed from the whole; "the government's weekly bite from my paycheck" the act of gripping or chewing off with the teeth and jaws (angling) an instance of a fish taking the bait; "after fishing for an hour he still had not had a bite" a light informal meal a wound resulting from biting by an animal or a person penetrate or cut, as with a knife; "The fork bit into the surface" to grip, cut off, or tear with or as if with the teeth or jaws; "Gunny invariably tried to bite her" cause a sharp or stinging pain or discomfort; "The sun burned his face
bite
The act of biting
bite
Ability of a coating to penetrate and soften a previous coating or substrate
bite
Built-In Test Equipment
Türkçe - İngilizce
{i} louse
bit
(Tıp) phthirus
(Hayvan Bilim, Zooloji) pediculus capitis
(Hayvan Bilim, Zooloji) sucking louse
binary digit
fly babies
(Bilgisayar) bits

Most of Alexander Pichushkin's killings took place in Moscow's Bitsa Park between 1992 and 2006. - Aleksandr Piçuşkin'in cinayetlerinin çoğu 1992 ve 2006 yılları arasında Moskova'daki Bitsa Parkı'nda gerçekleşti.

As a consequence of its fun factor, Tatoeba contains random bits of factual information. - Eğlenceli faktörün bir sonucu olarak, Tatoeba rastgele gerçek bilgi bitleri içeriyor.

xenopsylla
(Bilgisayar) bitness
cootie
(Tabiat Doğa) (böcek, haşere) [syn.: bit, kehle, macar] louse
small flightless parasitic insect which lives on the bodies of humans and other mammals
louse, parasite on plants or animals
headlouse
{f} end

Life never ends but earthly life does. - Hayat hiç bitmez fakat dünyadaki hayat biter.

Unfortunately, the food supplies gave out before the end of winter. - Ne yazık ki, gıda malzemeleri, kış sonundan önce bitti.

lice

Clothes make people, rags make lice. - Elbiseler insan yapar, eski püskü elbiseler bit yapar.

Life is a magnificent gown full of lice. - Yaşam, bitlerle dolu harika bir elbisedir.

nit

You can use a fine-toothed comb to check for nits. - Bit yumurtalarını kontrol etmek için ince dişli bir tarak kullanabilirsiniz.

be over

What time will your last class be over? - Son dersin ne zaman bitecek?

When will the rainy season be over? - Yağışlı sezon ne zaman bitecek?

{f} ending

A good beginning makes a good ending. - İyi başlayan iyi biter.

I like long stories with surprise endings. - Sürprizlerle biten uzun hikayeleri seviyorum.

(Tıp) pediculus
bit pazarı
flea market

Tom found a few good deals at the flea market. - Tom bit pazarında birkaç iyi alışveriş buldu.

I bought this at a flea market for three dollars. - Bir bit pazarında bunu üç dolara aldım.

bit / s
bps
bit atama
(Bilgisayar) bit allocation
bit ayırma
(Bilgisayar) bit allocation
bit değeri
(Bilgisayar) bit rate
bit dizisi
(Askeri) bit string
bit eşlem
(Bilgisayar) bitmap
bit eşlem resmi
(Bilgisayar) bitmap image
bit eşlemler
(Bilgisayar) bitmaps
bit eşlemli
(Bilgisayar) bitmapped
bit haritası
(Bilgisayar) bit map
bit hata oranı
(Bilgisayar) bit error rate
bit hızı
(Bilgisayar) bit rate
bit kadar
very small
bit kadar
tiny
bit katarı
(Bilgisayar) bit stream
bit korkusu
(Pisikoloji, Ruhbilim) pediculophobia
bit kova
(Bilgisayar,Teknik) bit bucket
bit oranı
(Bilgisayar) bitrate
bit pazarı
junk market
bit taraması
(Bilgisayar) bits scan
bit-dizisel
(Bilgisayar) bit-serial
bit/s
bps
bit/saniye bps
(Bilgisayar) bits per second
bit/saniye bps
(Bilgisayar) bits per second bps
bit/sn
(Bilgisayar) bps
bit ayrıntıları
(Bilgisayar) fatbits
bit biniştirme
(Bilgisayar) bit interleaving
bit dizgisi
bit siring
bit doldurma
bit suffing
bit düzeyinde koşut
bit parallel
bit eşlem bozulmuş
(Bilgisayar) bitmap is corrupted
bit eşlem dosyası
(Bilgisayar) bitmap file
bit eşlem görüntüle
(Bilgisayar) display bitmap
bit eşlem olarak
(Bilgisayar) as bitmap
bit eşlem resimler
(Bilgisayar) bitmap images
bit eşlem önbelleğe alma
(Bilgisayar) bitmap caching
bit eşlemi görüntüsü
(Bilgisayar) bit map display
bit eşlemli imgeler
(Bilgisayar) bitmapped images
bit eşlemli resim dosyası
(Bilgisayar) bitmapped picture file
bit hata olasılığı
(Bilgisayar) bit error probability
bit hata oranı
(Askeri) bit error ratio
bit işlemi
(Bilgisayar) bit operation
bit kadar
tiny; very small
bit komutu
(Bilgisayar) bit instruction
bit manipülasyonu
bit manipulation
bit organizasyonu
(Bilgisayar,Teknik) bit organization
bit pazarı
rag fair
bit pozisyonu
(Bilgisayar) bit position
bit sayım doğruluğu
(Askeri) bit count integrity
bit serpiştirme
(Bilgisayar) bit interleaving
bit sirkesi
nit
bit süre aşımları
(Bilgisayar) bit timeouts
bit sürücüsü
bit driver
bit temizliği
delousing
bit testi
bit test
bit yeniği
hidden catch
bit yeri
bit location
bit yoğunluğu
bit density
bit yumurtası
nit
bit yumurtası (sirke) dolu
nitty
bit zamanı
bit time
bit öldürücü
(Hayvan Bilim, Zooloji) pediculicide
bit öldürücü
(Hayvan Bilim, Zooloji) lousicide
bit-tümler
(Bilgisayar) bit-complement
bit/bayt
(Bilgisayar) bits/byte
bit/inç
(Askeri) bits per inch
bit/piksel
(Bilgisayar) bits/pixel
bite
(Tıp) bite
bitler
lice

Life is a magnificent gown full of lice. - Yaşam, bitlerle dolu harika bir elbisedir.

Why do you itch so much? Could you have lice? - Neden bu kadar çok kaşınıyorsun? Bitlerin mi var?

bits
(Bilgisayar) bits
bit