keski

listen to the pronunciation of keski
Türkçe - İngilizce
tool

A sharp tongue is the only edged tool that grows keener with constant use. - Keskin bir dil sürekli kullanımla keskinleşen tek kenarlı bir araçtır.

chisel

When the concrete is hard, we use an electric drill instead of a pin chisel. - Beton sert olduğu zaman pim keski yerine elektrikli matkap kullanırız.

cutter
peen hammer
tenaille
stylet
chisel, cutter, chaser
billhook
cutting nippers
chaser
bit

It was bitterly cold. - Keskin olarak soğuktu.

keski ağzı
(Mekanik) chisel edge
keski biçiminde
(Tıp) scalpriform
keski demiri
(Tarım) colter
keski ile işleme
(taş) tooling
keski ile yontulmuş
chiseled
keski ile yontulmuş
chiselled [Brit.]
keski kalemi
cold chisel
keski kalemi
cut-off blade
keski kullanan kişi
chiseler
keski ucu
chisel bit
keski çeliği
chisel steel
oluklu keski
gouge
domuz tırnağı keski
corner chisel
domuz tırnağı keski
prick punch
elmas keski
diamond cutter
elmas uçlu keski
diamond-pointed chisel
kalem keski
chisel
kıvılcım çıkarmaz keski
non-sparking safety chisel
soğuk keski
cold chisel
yan keski
side cutter
yassı keski
cape chisel
çelik keski
steel chisel
İngilizce - İngilizce
Keski
Head covering worn between the turban and hair by some Sikhs Also worn by some boys before they begin wearing turbans
Türkçe - Türkçe
Ağaç, taş yada metali yontmaya yarayan çelik araç
Demir ve saç kesmek için üzerine çekiçle vurularak yürütülen keskin araç, tırnak
Ağaç, taş, metal vb. yontmaya yarayan, bir ucu keskin çelik araç
Pulluk gövdesi önüne takılan ve toprağı kesip ayıran, bıçak veya disk biçiminde çelikten yapılmış pulluk parçası
Demir ve sac kesmek için üzerine çekiçle vurularak yürütülen keskin araç
Kalemtıraş
keski