bits

listen to the pronunciation of bits
İngilizce - Türkçe
(Havacılık) parçalar

Aşk bir oyun değildir, bu nedenle sadece en iyi parçaları seçemezsiniz! - Love isn't a game, so you can't just cherry pick the best bits!

Yerde kırık cam parçaları vardı. - There were bits of broken glass on the floor.

PARcALAR
(Bilgisayar) bits
(Bilgisayar) bit

Eğlenceli faktörün bir sonucu olarak, Tatoeba rastgele gerçek bilgi bitleri içeriyor. - As a consequence of its fun factor, Tatoeba contains random bits of factual information.

Aleksandr Piçuşkin'in cinayetlerinin çoğu 1992 ve 2006 yılları arasında Moskova'daki Bitsa Parkı'nda gerçekleşti. - Most of Alexander Pichushkin's killings took place in Moscow's Bitsa Park between 1992 and 2006.

bit
gem
bits and pieces
(Konuşma Dili) ufak tefek şeyler
bits and pieces
(deyim) 1. ufak tefek seyler 2.ufak tefek isler 3.konusmanin vb. bazi kismi
bits per character
ikil
bits per character
karakter başına ikil
bits per second
ikil
bits per second
saniye
bits per second
(Bilgisayar) saniyede bit sayısı
bits per second
ikil / saniye
bits per second
saniye başına ikil
bits and pieces
ufak şeyler
bits and pieces
ıvır zıvır
bits per character
bit/karakter
bits per inch
bit/inç
bits per second
bit/saniye
bits and bobs
bit ve bobs
bits of
bitlerin
bits and bobs
(Konuşma Dili) döküntüler
bits per byte
(Bilgisayar) bayt başına bit
bits per inch
(Bilgisayar,Teknik) inç başına bit miktarı
bits per second
(bps) bit/saniye (bps)
bits/byte
(Bilgisayar) bit/bayt
bits/pixel
(Bilgisayar) bit/piksel
bit
parça

Aşk bir oyun değildir, bu nedenle sadece en iyi parçaları seçemezsiniz! - Love isn't a game, so you can't just cherry pick the best bits!

Tom şapkasındaki bir parça kiri fırçaladı. - Tom brushed a bit of dirt off of his hat.

bit
biraz

O bana biraz garip geldi. - It's a bit strange to me.

Sandalyeyi biraz oynatabilir misiniz? - Could you move the chair a bit?

bit

Bu gece uçuş saatimiz 6 saatin altında olacak, ancak bazı şeyleri biraz hızlandırabilip hızlandıramayacağımızı göreceğiz. - Our flying time tonight will be just under 6 hours, but I'll see if I can speed things up a bit.

bit
lokma

Tom evine giderken yemek için bir iki lokma atıştırmak istedi. - Tom wanted to grab a bite to eat on his way home.

O, akşam yemeğinin her lokmasını yedi. - He ate every bit of his dinner.

bit
bilgi iletme birimi
bit
numara
bit
gemlemek
bit
ikil

Mary Tom'a söyleyip söylemeyeceği üzerinde birazcık ikilem içerisindeydi. - Mary is in a bit of a quandary over whether to tell Tom or not.

bit
bölüm

Hey, Tom ve Mary'nin son bölümünde neler oldu? Onlar sonunda ayrıldılar. Gerçekten buruktu. Tanrım! Ve bu kadar derinden aşık olduktan sonra! - Hey, what happened in the final episode of 'Tom and Mary'? They broke up, in the end. It was really bittersweet. Oh my! And after being so deeply in love!

be thrilled to bits
(Ev ile ilgili) Çok sevinmek, sevinçten deliye dönmek
blow to bits
Patlatarak parçalara ayırmak
bit
bit
bit
damla
bit
matkap ucu
bit
ikili savmak
bit
rende bıçağı
bit
zerre

Ailemin kim olduğunu bulmakla zerre kadar ilgilenmiyorum. - I'm not the least bit interested in finding out who my birth parents are.

Rol yapma oyunlarıyla zerre kadar ilgilenmiyorum. - I'm not the least bit interested in role-playing games.

bit
(Mekanik) kalem ucu
bit
anahtar dili
bit
keser ucu
bit
önemsiz
bit
balta ağzı
bit
sağlama basamağı
bit
az miktar
bit
azıcık

Bunu azıcık sevmiyorum. - I don't like it one bit.

O beni azıcık korkutmuyor. - That doesn't scare me one bit.

bit
temel veri ölçü birimi
bit
(Havacılık) alet ucu
bit
(Bilgisayar) binary dijit
bit
bilgisayarda bit
bit
ikili sistemde rakam
bit
ufak

En ufak mutluluk bile bana çok görülüyor. - I am grudged even the least bit of happiness.

drill bits
matkap uçları
fallen to bits
parçalanmak
overhead bits
ek bitler
overhead bits
destek işlem bitleri
stop bits
(Bilgisayar) dur bitleri
stop bits
(Bilgisayar) dur biti
bit
kırıntı

Yemeğinin her kırıntısını yedi. - He ate every bit of his dinner.

bit
delgi
bit
miktar
bit
keski

Keskin olarak soğuktu. - It was bitterly cold.

bit
kısa süre
bit
matkap
bit
bozuk para
bit
eksik etek
bit
dizgin
come to bits
parçalan
fall to bits
parçalan
fallen to bits
parçalan
fell to bits
parçalan
information bits
bilgi bitleri
4 bits
4 bit
bit
bit(bilgisayar)
bit
Tornavida ucu veya matkap ucu
chuffed to bits
Bkz. chuffed
service bits
hizmet bitleri
tit-bits
tit-bit
all in bits
paramparça
basic psychological operations study; bits per second
(Askeri) temel psikolojik harekat çalışması; bit/saniye
bit
(İnşaat) (drill) matkap uç
bit
{i} bit [(Bilgisayar) ]
bit
sayısal bilginin en küçük hali
bit
küçük bir kısım
bit
bit,v.ısır: adj.parça
bit
yirmibeş sentin yarısı
bit
{i} (Bilgisayar) bit
bit
(İnşaat) (router) kılavuz uç
bit
pek az değerli ufak para
bit
elektronik beyin vb ile muhaverede en ufak birim
bit
f., bak. bite
bit
two bits yirmibe
bit
nebze

Bir nebze Macarca konuşabilirim. - I can speak a tiny bit of Hungarian.

data bits
veri bitleri
in bits
bölük pörçük
love someone to bits
çok hoşlanmak
overhead bits
ek bitler, destek islem bitleri
pack bits
Paket Parçaları
pack bits
(Bilgisayar) paket bitleri
packed bits
(Bilgisayar) paketlenmiş bitler
swap addr bits
(Bilgisayar) takas adres bitleri
take to bits
(deyim) take someone/sth. to bits/pieces ustalikla elestirip bozmak
Türkçe - Türkçe

bits teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

bit
Yarım kanatlılar alt takımına giren, insan ve memeli hayvanların vücudunda asalak olarak yaşayan böcek, kehle (Pediculus)
BİT
(Osmanlı Dönemi) (E) Bir gece yiyecek yemek
Bit
(Osmanlı Dönemi) TASRAH
Bit
ufaklık
Bit
kehle
Bit
(Osmanlı Dönemi) HÜRİ'
Bit
filo
Bit
(Osmanlı Dönemi) KEHL
BÎT
(Osmanlı Dönemi) Kut. Gıda
bit
Dijital görüntünün temel birimi
bit
Memelilerde asalak olarak yaşayan ufak bir böcek
bit
iletilebilen bilginin en küçük miktarı
bit
Macar askeri
bit
Nebat
İngilizce - İngilizce
plural of bit
Building Integrated Timing Supply A single building master timing supply BITS generally supplies DS1 and DS0 level timing throughout an office The BITS concept minimizes the number of synchronization links entering an office, since only the BITS will receive timing from outside the office
Binary Digit One digit of a binary number, either zero or one Bits are the smallest components of bytes
Binary digits; the 1’s and 0’s of the binary code, the number system used in computing
Pieces of molten glass snipped off a blowpipe or putny rod and applied hot to a glass form
n The assorted components used to play a game Most of time this term is applied to game components of higher quality Note that the singular, bit, is almost never used in a gaming sense
(building integrated timing supply) The BITS is the master timing supply for an entire building, which is a master clock and its ancillary equipment This is the most accurate and stable clock in the building, (i e , the lowest stratum number of the clocks in the building) The BITS supplies DS1 timing references for synchronization to all other clocks and timing sources in that building
Bits (drill points) have a variety of uses with braces and drills Each bit and drill is designed for a particular use and should be used for its intended job
Binary digits ( '0' or '1' )
The smallest unit of information used on a computer Bits have a single binary value either 0 or 1
The BITS is the master timing supply for an entire building, which is a master clock and its ancillary equipment The BITS supplies DS1 and/or composite clock timing references for synchronization to all other clocks and timing sources in that building
Banking Industry Technology Secretariat
Small pieces of metal held in a chuck for the purpose of drilling holes (drill bits), cutting slots or shapes (router or milling bits) or driving fasteners (screwdriver bits) Drill bits are long and slender with sharp edges on one end used in portable drills or drill presses Router bits are short and thick, with a reduced size stem to fit in the collet style chuck and sharp edges on the sides and/or bottom Screwdriver bits are short slender rods usually with a hex shape at one end for fitting in a similarly shaped holder/handle or a chuck and a large variety of shapes at the other for fitting hex, Phillips, slotted, Allen, Torx, and many other shaped driving slots
The binary digits a computer uses to represent all data, comprising of soley 0's and 1's
a binary digit Mode of information used by a computer to store numbers One bit equals a \Qone' or a \Qzero' Usually 8 bits equals one byte, however, MIDI uses a 10 bit-byte that includes a start bit, the 8 - bit data message, and a stop bit
"Bit" is a grouping of the words "binary" and "digits " Think of a bit a number, a 1 or a 0 to be exact A grouping of bits help to make up ASCII Code Data transfer is often in terms of the number of these "bits" that can be moved in a second
Bureau of Information Technology Services (Administrative Services Division)
Building Integrated Timing Supply
Bits are the measurement used for data transmission speeds (eight bits equal one byte)
The individual 1s and 0s that make up a byte
- Bits are pieces of information Bits can be transferred from computer to computer through e-commerce Everything is composed of bits, it is the term for fundamental unit of everything on the computer Bits are either 0 or 1 The order and composition of the 0s and 1s is what distinguishes one piece of information from another
Represents digital signals in the forms of 0s or 1s Eight bits make up an 8-bit word which is used to represent a character or two numbers
A BInary digiT The smallest unit of data in a computer, it can be store either a 0 or a 1 For this reason, they are usually dealt with in larger groups Also, see Bytes
Broker ITS - Pre-opening indications service received on trading floor at broker terminals Copies of Pre-opening Indications delivered through the Broker to Booth System in relevant issues
The 0's and 1's that make up the lowest common denominators of digital communications They are the basis of all computer-driven functions and communications One "bit" is the smallest possible unit of computer information
Ones and Zeros When information is digitized, it is turned into ones and zeros So all digital information is made up of bits
bits and bobs
A random assortment of things; small remaining pieces and things
bits and pieces
A random assortment of things; small remaining pieces and things
bits of skirt
plural form of bit of skirt
bits and bobs
(British) odds and ends, leftovers, remnants
bits and pieces
all type of things; fragments, small shards
bits of conversation
parts of a conversation, parts of a talk
bits per inch
a measure of how densely information is packed on a storage medium
bits per inch
The number of bits (binary digits) that a tape or disk can store per inch of length
bits per inch
is the number of bits that can be written onto one inch of a track on a disk surface Usually specified for worst case, which is the inner track
bits per inch
  A unit used to express the linear bit density of data in storage   Note:   The abbreviation "bpi" is not in accordance with international standards, and is therefore deprecated
bits per inch
Bits Per Inch (BPI) refers to the density measurement in which data are recorded on magnetic media, usually magnetic tape
bits per inch
Number of bits that can be recorded on one inch of track on a floppy disk 5 6
bits per pixel
bit depth, total number of bits stored for each pixel in a graphic image, BPP (Computers)
bits per second
unit of speed in data communications
bits per second
A measure of the speed at which a device, such as a modem, can transfer bits of data
bits per second
(bps) The number of binary digits, or bits, transmitted every second during a data transfer A measurement of the speed of operation of equipment such as a computer's data bus, or a modem connecting a computer to a transmission line
bits per second
Measure of data transmission for a modem or network As the name implies, bits per second is the number of bits that pass a certain point in one second
bits per second
The speed at which data bits are transmitted over a communications medium, such as a transmission wire or a modem
bits per second
A measure of the speed of data transmission; the number of bits of data that can be transmitted each second
bits per second
The rate of data transmission pertaining to the number of pulses in one second
bits per second
The speed at which bits are transmitted
bits per second
The speed of transfer of data over a network
bits per second
In serial transmission, the instantaneous bit speed with which a device transmits a character
bits per second
A description of how much data can be transmitted across a carrier A modem might transmit 33 6K bps or a T1 line may carry more than a million bps
bits per second
(computer science) the rate at which data is transferred (as by a modem)
bits per second
(bps) - A measure of speed at which a device can transfer data Eg 56kbps transfers 56000 bits per second equivalent to 7KBytes/sec High speed modems can transfer 1 5mbps (1,500,000 bits per second) equivalent to 188KBytes/sec Remember there are 8 bits to every byte
bits per second
The rate at which individual bits are transmitted across a communications link or circuit; written bit/s One thousand bit/s is 1 Kbit/s, and one mil ion bit/s is 1 Mbit/s
bits per second
The number of bits per second a particular communication facility can send This used to be a synonym for baud, but since multiple bits are sent in a single frequency now, this is no longer a valid comparison Notice also that bits per second and bytes per second can be misleading, because in asynchronous transmission each character requires two extra bits, while in synchronous transmission there are no extra bits, providing higher throughput at the same bits per second
bits per second
The number of bits that travel over a communications line at a given point
bits per second
 A unit used to express the number of bits passing a designated point per second (188)  Note 1: For example, for two-condition serial transmission in a single channel in which each significant condition represents a bit, i e , a 0 or a 1, the bit rate in bits per second and the baud have the same numerical value only if each bit occurs in a unit interval   In this case, the data signaling rate in bits per second is 1/T, where T is the unit interval   Note 2: The abbreviation "bps"  is not in accordance with international standards, and is therefore deprecated
bits per second
Data is sent from a spacecraft to a computer on Earth or from computer to computer at specific speeds These speeds are measured in how many bits of data are sent and received each second
bits per second
The data transfer rate that specifies the number of bits that a computer system can transmit per second The latest computer modems are designed to allow transfer rates up to 56 thousand bits per second although the quality of telephone lines can reduce the transfer speed Cable modems and network connections provide much higher transfer speeds than computer modems
bits per second
The number of bits that are transmitted in one second
bits per second
A measure of data transmission rate See also: Bit
bits per second
A measure of communications speed 8 bits are normally used to encode a single character
bits per second
A rate of speed of data transfer corresponding to one binary digit, or bit, per second
bits per second
Measurement of the data transmission for a modem or network
bits per second
The number of binary bits that can be transmitted per second - I e Mbps (Mega - millions), Gbps (Giga - billions)
bits per second
A data transmission speed measurement over a serial link
bits per second
The speed at which bits are transmitted over a communication medium, such as a modem Kbit kilobit Kbyte or K kilobyteMbit megabitMbyte or MB megabyteGbit gigabitGbyte or GB gigabyte
bit
A binary digit, generally represented as a 1 or 0
bit
To a small extent; in a small amount (usually with "a")

That's a bit too sweet.

bit
A piece of metal placed in a horse's mouth and connected to reins to direct the animal
bit
A coin of a specified value. (Also used for a nine-pence coin in the British Caribbean.)

A threepenny bit.

bit
: A portion of something

I'd like a big bit of cake, please.

bit
Specifically, a small amount of time

He was here just a bit ago, but it looks like he's stepped out.

bit
An excerpt of material from a composition or show

His bit about video games was not nearly as entertaining as the other segments of his show.

bit
A prison sentence
bit
A small amount of something

Does your leg still hurt? / Just a bit now.

bit
Simple past of bite

Your dog bit me!.

bit
The smallest unit of storage in a digital computer, consisting of a binary digit
bit
An eighth of a dollar. Note that there is no coin minted worth 12.5 cents. (When this term first came into use, the Spanish 8 reales coin was widely used as a dollar equivalent, and thus the 1 real coin was equivalent to 12.5 cents.)

A quarter is two bits.

brown bits
Caramelized remnants of meat left in a pan after the cooking of the meat, which are often re-cooked in wine or other liquids and then absorbed into cut vegetable pieces in order to make sauce or gravy

Stir vigorously and scrape all of the brown bits from the pot bottom.

curb bits
plural form of curb bit
drill bits
plural form of drill bit
girly bits
Female genitalia
least significant bits
plural form of least significant bit
love to bits
To love (someone or something) a lot
most significant bits
plural form of most significant bit
naughty bits
plural form of naughty bit
sticky bits
plural form of sticky bit
threepenny bits
plural form of threepenny bit
two bits
Twenty-five cents, or a quarter
be thrilled to bits
(Ev ile ilgili) Be extremely pleased
blow to bits
Explode someone or something into tiny pieces
bit
{n} the iron of a bridly, a morsel, a coin
bit
{v} to put a bit in the mouth, to check
bit
(Bilgisayar) Short form for "binary digit"
bit
a small quantity; "a spot of tea"; "a bit of paper"
bit
{i} single basic unit of information (Computers)
bit
A tool for boring, of various forms and sizes, usually turned by means of a brace or bitstock
bit
The part of a bridle, usually of iron, which is inserted in the mouth of a horse, and having appendages to which the reins are fastened
bit
A bit of something is a small part or section of it. That's the bit of the meeting that I missed Now comes the really important bit The best bit was walking along the glacier. = part
bit
You can use bits and pieces or bits and bobs to refer to a collection of different things
bit
A rotary cutting tool fitted to a drill, used to make holes
bit
Bit is the past tense of bite
bit
a short theatrical performance that is part of a longer program; "he did his act three times every evening"; "she had a catchy little routine"; "it was one of the best numbers he ever did"
bit
{i} small piece; small coin; drill; part of the bridle in a horses mouth
bit
The smallest unit of information on a computer network; a binary digit Data is transmitted in bits per second
bit
of Bid, for biddeth
bit
(Binary DigIT) - A single digit number in base-2, in other words, either a 1 or a zero The smallest unit of computerised data Bandwidth is usually measured in bits-per-second See Also: Bandwidth, Bps, Byte, Kilobyte, Megabyte Go to top
bit
An excerpt of material from a stand-up comedians repertoire
bit
emphasis You use not a bit when you want to make a strong negative statement. I'm really not a bit surprised `Are you disappointed?' `Not a bit.'
bit
an indefinitely short time; "wait just a moment"; "it only takes a minute"; "in just a bit"
bit
A contraction of binary digit, a bit is the smallest unit of information that a computer can hold Eight bits is equivalent to a byte The speed at which bits are transmitted or bit rate is usually expressed as bits per second or bps
bit
Past tense and a past participle of bite. in full binary digit In communication and information theory, a unit of information equivalent to the result of a choice between only two possible alternatives, such as 1 and 0 in the binary code generally used in digital computers. It is also applied to a unit of memory corresponding to the ability to store the result of a choice between two alternatives. A byte consists of a string of eight consecutive bits and makes up the basic information processing unit of a computer. Because a byte includes only an amount of information equivalent to one letter or one symbol (e.g., a comma), the processing and storage capacities of computer hardware are usually given in kilobytes (1,024 bytes), megabytes (1,048,576 bytes), and even gigabytes (about 1 billion bytes) and terabytes (1 trillion bytes)
bit
A small piece of something
bit
You use a bit before `more' or `less' to mean a small amount more or a small amount less. I still think I have a bit more to offer Maybe we'll hear a little bit less noise
bit
If something happens bit by bit, it happens in stages. Bit by bit I began to understand what they were trying to do
bit
In the British West Indies, a fourpenny piece, or groat
bit
Abbreviated with small "b" Binary Digit The smallest unit of data in a computer
bit
If you do your bit, you do something that, to a small or limited extent, helps to achieve something. Marcie always tried to do her bit
bit
A unit of measurement that represents one figure or character of data A bit is the smallest unit of storage in a computer Since computers actually read 0s and 1s, each is measured as a bit The letter A consists of 8 bits which amounts to one byte Bits are often used to measure the capability of a microprocessor to process data, such as 16-bit or 32-bit
bit
feelings If you say that something is a bit much, you are annoyed because you think someone has behaved in an unreasonable way. It's a bit much expecting me to dump your boyfriend for you
bit
If something is smashed or blown to bits, it is broken into a number of pieces. If something falls to bits, it comes apart so that it is in a number of pieces. She found a pretty yellow jug smashed to bits
bit
To put a bridle upon; to put the bit in the mouth of
bit
In the Southern and Southwestern States, a small silver coin (as the real) formerly current; commonly, one worth about 12 1/2 cents; also, the sum of 12 1/2 cents
bit
a small fragment of something broken off from the whole; "a bit of rock caught him in the eye"
bit
In computing, a bit is the smallest unit of information that is held in a computer's memory. It is either 1 or
bit
Several bits form a byte
bit
The smallest unit of information in a computer, equivalent to a single zero or a one The word "bit" is a contraction of a "binary digit " Eight bits are needed to create a single alphabetical or numerical character, which is called a "byte "
bit
Quite a bit means quite a lot. They're worth quite a bit of money Things have changed quite a bit He's quite a bit older than me
bit
Fig
bit
A single-digit number in base-2, in other words, either a 1 or a zero A bit is the smallest unit of computerized data Bandwidth is usually measured in bits-per-second
bit
A single digit number in base-2, in other words, either a 1 or a zero The smallest unit of computerized data Bandwidthis usually measured in bits-per-second See also: Bandwidth, Bit, bps, Byte, Kilobyte, Megabyte
bit
If you get the bit between your teeth, or take the bit between your teeth, you become very enthusiastic about a job you have to do
bit
A bit of something is a small piece of it. Only a bit of string looped round a nail in the doorpost held it shut. crumpled bits of paper. = piece
bit
Short for binary digit The smallest unit of information a computer can have The value of a bit is 1 or 0
bit
The smallest unit of information a computer can manipulate A bit is either 0 or 1 (See "binary" ) Eight bits combine to make one byte Abbreviated "b "
bit
a small fragment; "overheard snatches of their conversation"
bit
emphasis You say not a bit of it to emphasize that something that you might expect to be the case is not the case. Did he give up? Not a bit of it!
bit
an instance of some kind; "it was a nice piece of work"; "he had a bit of good luck"
bit
(Binary DigIT) -- A single digit number in base-2, in other words, either a 1 or a zero The smallest unit of computerized data Bandwidth is usually measured in bits-per-second See Also: Bandwidth , Bps , Byte , Kilobyte , Megabyte
bit
If you do something a bit, you do it for a short time. In British English, you can also say that you do something for a bit. Let's wait a bit I hope there will be time to talk a bit That should keep you busy for a bit
bit
(Binary digIT) A bit is the smallest unit of data in a computer A bit has a single binary value, either 0 or 1
bit
A binary digit (either 0 or 1); it is the most basic unit of data that can be recognized and processed by a computer
bit
Binary digit, the smallest unit of information in a computer, represented as a 0 or 1 One character is typically seven or eight bits in length
bit
piece of metal held in horse's mouth by reins and used to control the horse while riding; "the horse was not accustomed to a bit"
bit
Hence: A small piece of anything; a little; a mite
bit
If someone is champing at the bit or is chomping at the bit, they are very impatient to do something, but they are prevented from doing it, usually by circumstances that they have no control over. I expect you're champing at the bit, so we'll get things going as soon as we can
bit
a unit of measurement of information (from Binary + digIT); the amount of information in a system having two equiprobable states; "there are 8 bits in a byte
bit
the cutting part of a drill; usually pointed and threaded and is replaceable in a brace or bitstock or drill press; "he looked around for the right size bit"
bit
vagueness You can use a bit of to make a statement less forceful. For example, the statement `It's a bit of a nuisance' is less forceful than `It's a nuisance'. It's all a bit of a mess This comes as a bit of a disappointment
bit
Anything which curbs or restrains
bit
A piece of metal placed in a horses mouth and connected to reins to direct the animal
bit
A part of anything, such as may be bitten off or taken into the mouth; a morsel; a bite
bit
A portion of something
bit
A bit is 12½ cents; mainly used in expressions such as two bits, which means 25 cents, or four bits, which means 50 cents
bit
Somewhat; something, but not very great
bit
A bit of something is a small amount of it. All it required was a bit of work I got paid a little bit of money
bit
The smallest unit of data processing information A bit (or binary digit) assumes the value of either 1 or 0
bit
of Bite
bit
You can use bit to refer to a particular item or to one of a group or set of things. For example, a bit of information is an item of information. There was one bit of vital evidence which helped win the case Not one single bit of work has been started towards the repair of this road
bit
The smallest element of computerized data A full text page in English is about 16,000 bits (See also "Byte")
bit
(Binary DigIT) A single digit number in base-2, in other words, either a 1 or a zero The smallest unit of computerized data Bandwidth is usually measured in bits-per-second
bit
The cutting iron of a plane
bit
A coin of a specified value
bit
An eighth of a dollar. Note that there is no coin minted worth 12.5 cents
bit
3d sing
bit
BInary digiT The smallest unit of information in a computer, either on or off, represented in binary as either 1 or 0
bit
Binary digIT A single digit number in base-2, in other words, either a 1 or a zero The smallest unit of computerized data Bandwidth is usually measured in bits-per-second
bit
emphasis You say that one thing is every bit as good, interesting, or important as another to emphasize that the first thing is just as good, interesting, or important as the second. My dinner jacket is every bit as good as his
bit
(Binary DigIT) -- A single digit number in base-2; in other words, either a 1 or a zero The smallest unit of computerized data Bandwidth is usually measured in bits-per-second
bit
a small amount of solid food; a mouthful; "all they had left was a bit of bread"
bit
Any datum that may take on one of exactly two values
bit
The part of a key which enters the lock and acts upon the bolt and tumblers
bit
A binary digit; a zero or one The basic unit of storage and information transfer in a computer system
bit
pr
bit
vagueness A bit means to a small extent or degree. It is sometimes used to make a statement less extreme. This girl was a bit strange She looks a bit like his cousin Maureen That sounds a bit technical Isn't that a bit harsh? = slightly
bit
thrilled to bits: see thrilled. A fundamental unit of information having just two possible values, as either of the binary digits 0 or
two bits
25 cents, quarter of a dollar
Türkçe - İngilizce
(Bilgisayar) bits
bit
{i} louse
bits per second
(Bilgisayar) bps
bit
xenopsylla
bit
bit
bit
fly babies
bit
binary digit
bit
(Bilgisayar) bits

Most of Alexander Pichushkin's killings took place in Moscow's Bitsa Park between 1992 and 2006. - Aleksandr Piçuşkin'in cinayetlerinin çoğu 1992 ve 2006 yılları arasında Moskova'daki Bitsa Parkı'nda gerçekleşti.

As a consequence of its fun factor, Tatoeba contains random bits of factual information. - Eğlenceli faktörün bir sonucu olarak, Tatoeba rastgele gerçek bilgi bitleri içeriyor.

bit
(Hayvan Bilim, Zooloji) sucking louse
bit
(Hayvan Bilim, Zooloji) pediculus capitis
bit
(Tıp) phthirus
bit
lice

Clothes make people, rags make lice. - Elbiseler insan yapar, eski püskü elbiseler bit yapar.

Life is a magnificent gown full of lice. - Yaşam, bitlerle dolu harika bir elbisedir.

bit
{f} ending

I like stories that have sad endings. - Hüzünlü biten hikayeleri severim.

A good beginning makes a good ending. - İyi başlayan iyi biter.

bit
be over

This summer's day will be over all too soon! - Bu yaz günü çok çabuk bitecek!

What time will your last class be over? - Son dersin ne zaman bitecek?

bit
nit

You can use a fine-toothed comb to check for nits. - Bit yumurtalarını kontrol etmek için ince dişli bir tarak kullanabilirsiniz.

bit
{f} end

Unfortunately, the food supplies gave out before the end of winter. - Ne yazık ki, gıda malzemeleri, kış sonundan önce bitti.

Their argument eventually ended in a draw. - Onların tartışması sonunda berabere bitti.

bit
(Bilgisayar) bitness
bit
cootie
Bit
(Tıp) pediculus
bit
(Tabiat Doğa) (böcek, haşere) [syn.: bit, kehle, macar] louse
bit
headlouse
bit
small flightless parasitic insect which lives on the bodies of humans and other mammals
bit
louse, parasite on plants or animals
bits

  Türkçe nasıl söylenir

  bîts

  Telaffuz

  /ˈbəts/ /ˈbɪts/

  Etimoloji

  [ 'bit ] (noun.) 14th century. Middle English bitt, from Old English bite act of biting; akin to Old English bItan.

  Videolar

  ... You can build your own HTML tags by taking smaller bits of ...
  ... Google X is focused on real sort of atoms and not bits. ...

  Günün kelimesi

  ghost word