a little bit

listen to the pronunciation of a little bit
İngilizce - Türkçe
azıcık
bir nebze
bir parça

Lütfen AC'yi bir parça aç. - Please turn up the AC a little bit.

Sanırım Tom'dan bir parça öğrendik. - I think we've learned a little bit from Tom.

bir balaca
zerre kadar
biraz

Biraz hayal kırıklığına uğradım. - I was a little bit disappointed.

Biraz daha yavaş konuşabilir misiniz? - Could you please speak a little bit more slowly?

bir hırda
birazcık
a bit
bir parça

Bu şehir 1970'lerden beri bir parça değişmedi. - This town hasn't changed a bit since the 1970's.

Tom şapkasındaki bir parça kiri fırçaladı. - Tom brushed a bit of dirt off of his hat.

a bit
az
a bit
biraz

Biraz sakinleşmelisin. - You should relax a bit.

Sana biraz tavsiye verebilir miyim? - Can I give you a bit of advice?

ounce
(Tıp) 28,35 gram, ons, uncia
ounce
349 gram
a bit
zerre kadar

Kimya ile zerre kadar ilgilenmiyorum. - I'm not a bit interested in chemistry.

a bit
dıngılı
a bit
bir damcı
a bit
bir kırık
a bit
bir kırtık
ounce
zerre
ounce
ons

Bebek yedi libre, sekiz ons ağırlığında. - The baby weighed seven pounds, eight ounces.

Bu pastayı yapmak için iki ons vanilyamız olmalı. - We must have two ounces of vanilla to make this cake.

ounce
parça

Tom'un bir parça insanlığının olmadığı açık. - It's clear Tom doesn't have an ounce of humanity.

ounce
birazcık
ounce
oz
ounce
(isim) ons (28 gr.), bir parça, kar parsı (vaşak)
ounce
tekir
ounce
Leopardus uncia
ounce
31 gram
ounce
çarsı libresinin on altıda biri
ounce
{i} bir parça

Tom'un bir parça insanlığının olmadığı açık. - It's clear Tom doesn't have an ounce of humanity.

ounce
{i} ons (28 gr.)
ounce
{i} kar parsı (vaşak)
ounce
ons zerre
ounce
(Diş Hekimliği) 31 grama eşdeğer ağırlık birimi
İngilizce - İngilizce
(deyim) scootch

Could you move over just a scootch?.

a small amount, a few, a jot, a drop, a droplet
ounce

He didn't feel even an ounce of regret for his actions.

a bit
To a small extent; in a small amount; rather

Could you move that up a bit?.

A bit
lick
a bit
to a small degree; somewhat; "it's a bit warm"; "felt a little better"; "a trifle smaller"
a bit
to a small degree; somewhat; "it's a bit warm"; "felt a little better"; "a trifle smaller
a bit
a little, a few, a jot
a little bit

  Heceleme

  a lit·tle bit

  Türkçe nasıl söylenir

  ı lîtıl bît

  Telaffuz

  /ə ˈlətəl ˈbət/ /ə ˈlɪtəl ˈbɪt/

  Videolar

  ... So now I want to talk a little bit about directions. ...
  ... >>Marissa Mayer: Peachdog, who wants to know a little bit ...

  Günün kelimesi

  tautology