a little bit

listen to the pronunciation of a little bit
İngilizce - Türkçe
azıcık
bir nebze
bir parça

Lütfen AC'yi bir parça aç. - Please turn up the AC a little bit.

Fakat ben bir parça et bile yemiyorum. - But, I don't eat even a little bit of meat.

biraz

Biraz daha sabırlı olsaydın, bulmacayı yapabilecektin. - You'd be able to do the puzzle if only you had a little bit more patience.

Biraz daha yavaş konuşabilir misiniz? - Could you please speak a little bit more slowly?

bir hırda
zerre kadar
bir balaca
birazcık
a bit
bir parça

Tom üniversiteden beri bir parça değişmedi. - Tom hasn't changed a bit since college.

Tom şapkasındaki bir parça kiri fırçaladı. - Tom brushed a bit of dirt off of his hat.

a bit
az
a bit
biraz

Sandalyeyi biraz oynatabilir misiniz? - Could you move the chair a bit?

O bana biraz garip geldi. - It's a bit strange to me.

ounce
(Tıp) 28,35 gram, ons, uncia
ounce
349 gram
a bit
zerre kadar

Kimya ile zerre kadar ilgilenmiyorum. - I'm not a bit interested in chemistry.

a bit
bir damcı
a bit
bir kırık
a bit
bir kırtık
a bit
dıngılı
ounce
zerre
ounce
ons

Bu pastayı yapmak için iki ons vanilyamız olmalı. - We must have two ounces of vanilla to make this cake.

Bebek yedi libre, sekiz ons ağırlığında. - The baby weighed seven pounds, eight ounces.

ounce
parça

Tom'un bir parça insanlığının olmadığı açık. - It's clear Tom doesn't have an ounce of humanity.

ounce
birazcık
ounce
oz
ounce
31 gram
ounce
Leopardus uncia
ounce
tekir
ounce
çarsı libresinin on altıda biri
ounce
(isim) ons (28 gr.), bir parça, kar parsı (vaşak)
ounce
{i} bir parça

Tom'un bir parça insanlığının olmadığı açık. - It's clear Tom doesn't have an ounce of humanity.

ounce
{i} ons (28 gr.)
ounce
{i} kar parsı (vaşak)
ounce
ons zerre
ounce
(Diş Hekimliği) 31 grama eşdeğer ağırlık birimi
İngilizce - İngilizce
(deyim) scootch

Could you move over just a scootch?.

a small amount, a few, a jot, a drop, a droplet
ounce

He didn't feel even an ounce of regret for his actions.

a bit
To a small extent; in a small amount; rather

Could you move that up a bit?.

A bit
lick
a bit
to a small degree; somewhat; "it's a bit warm"; "felt a little better"; "a trifle smaller"
a bit
to a small degree; somewhat; "it's a bit warm"; "felt a little better"; "a trifle smaller
a bit
a little, a few, a jot
a little bit

  Heceleme

  a lit·tle bit

  Türkçe nasıl söylenir

  ı lîtıl bît

  Telaffuz

  /ə ˈlətəl ˈbət/ /ə ˈlɪtəl ˈbɪt/

  Videolar

  ... >>Lady Gaga: So now when it comes on, it's a little bit ...
  ... silicon, a little bit of fibre glass. ...

  Günün kelimesi

  homograph