dizgin

listen to the pronunciation of dizgin
Türkçe - İngilizce
bridle
{i} rein

Gilded reins do not make for a better horse. - Yaldızlı dizginler daha iyi bir at yapmazlar.

Golden reins do not make a better horse. - Altın dizginler daha iyi bir at yapmazlar.

halter
bit
rein, bridle
headgear
headstall
checkrein
line
dizgin vurmak
bridle
dizgin vurulmamış (at)
unbridled
dizgin vurmak
to put a bridle on, bridle (an animal)
dizgin vurmak
to bridle
dizginler
{i} ribbons
dizginler
{i} reins

Golden reins do not make a better horse. - Altın dizginler daha iyi bir at yapmazlar.

Gilded reins do not make for a better horse. - Yaldızlı dizginler daha iyi bir at yapmazlar.

Türkçe - Türkçe
Gemin uçlarına bağlanarak hayvanı yöneltmeye yarayan kayış
(Osmanlı Dönemi) İNAN
(Osmanlı Dönemi) MİSHEL
dizgin