biting

listen to the pronunciation of biting
İngilizce - Türkçe
ısırarak
ısırıcı (rüzgar)
ağır
iğneli
acıtıcı
yakıcı
zalim
{f} ısır

Tom'un tırnaklarını ısırma alışkanlığı vardır. - Tom has the habit of biting his nails.

Balıklar bugün ısırmıyorlar. - The fish aren't biting today.

acı verici
{s} dokunaklı
{s} acı, keskin; ısırıcı (rüzgâr)
{s} keskin
bite ısır
{s} acı
{s} iğneleyici
{i} ısırma

Tırnaklarını ısırmaktan vazgeç. - Stop biting your nails.

Tom'un tırnaklarını ısırma alışkanlığı vardır. - Tom has the habit of biting his nails.

{i} sokma
{s} alaylı
{s} acı (söz)
sert
bite
ısırmak

Gülmemek için dudağımı ısırmak zorunda kaldım. - I had to bite my lip to prevent myself from laughing.

bit
gem
bite
lokma

Tom sadece üç ya da dört lokma yedi sonra yemeği tükürdü. - Tom ate only three or four bites then spit out the food.

Tom evine giderken yemek için bir iki lokma atıştırmak istedi. - Tom wanted to grab a bite to eat on his way home.

biting point
kavrama noktası
biting point
Kavrama noktası: Manuel şanzımanlı araçlarda debriyajın aracı harekete geçirmeye başladığı nokta
biting words
acı dil
biting down
aşağı ısırma
biting in
içinde ısırma
biting off
off ısırma
biting point
ısırma noktası
biting stage
ısırma sahne
biting angle
(Askeri) ASGARİ DELME AÇISI: Bir merminin zırhı delmesi veya içine nüfus etmesi için gerekli en küçük vuruş açısı
biting angle
(Askeri) asgari delme açısı
biting midge
(Denizbilim) bir tür kum sineği
biting words
iğneleyici söz
biting words
iğneli söz
bite
{i} ısırık

Kampa son gittiğinde Tom bir sürü sivrisinek ısırıklarına maruz kaldı. - Tom got a lot of mosquito bites the last time he went camping.

Bir sürü sivrisinek ısırıklarım var. - I got a lot of mosquito bites.

bit
parça

Tom şapkasındaki bir parça kiri fırçaladı. - Tom brushed a bit of dirt off of his hat.

Aşk bir oyun değildir, bu nedenle sadece en iyi parçaları seçemezsiniz! - Love isn't a game, so you can't just cherry pick the best bits!

bite
{i} ısırma

Havlayan köpek ısırmaz. - Dogs that bark don't bite.

Havlayan köpek ısırmaz. - Barking dogs seldom bite.

bit
biraz

Biraz sakinleşmelisin. - You should relax a bit.

O bana biraz garip geldi. - It's a bit strange to me.

bite
{i} dişleme
bit

Bu gece uçuş saatimiz 6 saatin altında olacak, ancak bazı şeyleri biraz hızlandırabilip hızlandıramayacağımızı göreceğiz. - Our flying time tonight will be just under 6 hours, but I'll see if I can speed things up a bit.

bit
gemlemek
bit
bilgi iletme birimi
bit
lokma

Aslan tavşanı bir lokmada yedi. - The lion ate the rabbit in one bite.

Ben sadece bir lokma ekmek aldım. - I only took a bite of bread.

bit
numara
bite
{i} (içkide) sertlik
bite
{i} kavrama
bite
{i} acılık
bit
ikil

Mary Tom'a söyleyip söylemeyeceği üzerinde birazcık ikilem içerisindeydi. - Mary is in a bit of a quandary over whether to tell Tom or not.

bit
bölüm

Hey, Tom ve Mary'nin son bölümünde neler oldu? Onlar sonunda ayrıldılar. Gerçekten buruktu. Tanrım! Ve bu kadar derinden aşık olduktan sonra! - Hey, what happened in the final episode of 'Tom and Mary'? They broke up, in the end. It was really bittersweet. Oh my! And after being so deeply in love!

side-biting
Yandan tutan, yan taraftan ısıran/kavrayan
bite
{i} diş izi
bite
{i} oltaya vurma
bite
{f} sokmak
nail biting
heyecanlı
bit
bit
bit
keser ucu
bit
zerre

Rol yapma oyunlarıyla zerre kadar ilgilenmiyorum. - I'm not the least bit interested in role-playing games.

Tom hava hakkında zerre kadar endişeli değil. - Tom isn't the least bit worried about the weather.

bit
damla
bit
(Havacılık) alet ucu
bit
matkap ucu
bit
(Mekanik) kalem ucu
bit
ikili savmak
bit
(Bilgisayar) binary dijit
bit
anahtar dili
bit
rende bıçağı
bit
önemsiz
bit
bilgisayarda bit
bit
temel veri ölçü birimi
bit
balta ağzı
bit
az miktar
bit
ikili sistemde rakam
bit
ufak

En ufak mutluluk bile bana çok görülüyor. - I am grudged even the least bit of happiness.

bit
sağlama basamağı
bit
azıcık

Bunu azıcık sevmiyorum. - I don't like it one bit.

Ben azıcık şaşırmadım. - I'm not surprised one bit.

bite
yakmak (soğuk)
bite
yemek

Tom evine giderken yemek için bir iki lokma atıştırmak istedi. - Tom wanted to grab a bite to eat on his way home.

Bir yerde yemek yemek için atıştırmak ister misiniz? - Would you like to grab a bite to eat somewhere?

bite
yenik
bite
(Tıp) bite
bite
acı

Ben ısırdığımda, bu diş acıyor. - When I bite down, this tooth hurts.

Tetanoz aşısı köpek ısırmasından daha çok acıttı. - The tetanus shot hurt more than the dog bite.

bite
biber
bite
acılık (biberde)
bite
dalamak
bite
oltaya vurmak
bite
(böcek) sokmak
bite
rahatsız etmek
bite
sertlik (içkide)
bit
delgi
bit
kırıntı

Yemeğinin her kırıntısını yedi. - He ate every bit of his dinner.

bit
matkap
bit
kısa süre
bit
miktar
bit
eksik etek
bit
dizgin
bit
keski

Keskin olarak soğuktu. - It was bitterly cold.

bit
bozuk para
bite
ısırılarak kopartılan parça
bite
(böcek/yılan/vb.) sokmak
bite
hoşa gitmemek
bite
tutmak
bite
{f} ısır

Havlayan köpek ısırmaz. - Barking dogs don't bite.

Havlayan köpek ısırmaz. - Dogs that bark don't bite.

bite
keskinlik
bite
kavramak
bite
sokma

Sivrisinek sokmalarından kaşınıyorum. Herhangi bir merhemin var mı? - I'm itching from mosquito bites. Do you have any ointment?

bite
(balık) zokayı yutmak
bite
sıkmak
bite
yiyecek

Yiyecek bir lokma alalım. - Let's grab a bite to eat.

bit
bit(bilgisayar)
bit
Tornavida ucu veya matkap ucu
bite
(Denizcilik) "bita" veya "baba" olarak da kullanılan gemide halatın volta edildiği donanım
bitingly
Keskin (havai soğuk) "it was bitingly cold"
bitingly
İncitircesine
nail biting
tırnak yeme
bit
bit,v.ısır: adj.parça
bit
(İnşaat) (router) kılavuz uç
bit
{i} (Bilgisayar) bit
bit
pek az değerli ufak para
bit
sayısal bilginin en küçük hali
bit
küçük bir kısım
bit
two bits yirmibe
bit
f., bak. bite
bit
elektronik beyin vb ile muhaverede en ufak birim
bit
nebze

Bir nebze Macarca konuşabilirim. - I can speak a tiny bit of Hungarian.

bit
(İnşaat) (drill) matkap uç
bit
{i} bit [(Bilgisayar) ]
bit
yirmibeş sentin yarısı
bite
dişlemek
bite
(Tıp) Isırmak, dişlemek, sokmak
bite
keskinlik bite off more than one can chew başından büyük işe girişmek
bite
sokmak oltaya vurmak yakmak aşındırmak
bite
{f} oltaya gelmek
bite
{f} (soğuk) yakmak
bite
{f} yakmak
bite
{f} (balık) oltaya vurmak
bite
{f} (bit, bit.ten)
bite
{f} acıtmak
bite
parça lokma
bite
{f} acımak
bite
bite the dust düşüp ölmek bitin
bite
{f} aşındırmak
bite
(Tıp) Hayvanın ısırdığı veya böceğin soktuğu yer, ısırma sonucu deride oluşan küçük yara, ısırık
bite
{f} sızlamak
bite
{f} zokayı yutmak
bite
ısırış
bitingly
acı verici şekilde
nail biting
hoşa gitmeyen
nail biting
tırnaklarını kemiren
what is biting you
canını sıkan ne, neyin var
what is biting you
canını sıkan ne
Türkçe - Türkçe

biting teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

bit
Yarım kanatlılar alt takımına giren, insan ve memeli hayvanların vücudunda asalak olarak yaşayan böcek, kehle (Pediculus)
BİTE
(Osmanlı Dönemi) (T) Geceleme, gece kalma
BİT
(Osmanlı Dönemi) (E) Bir gece yiyecek yemek
Bit
(Osmanlı Dönemi) TASRAH
Bit
ufaklık
Bit
kehle
Bit
(Osmanlı Dönemi) HÜRİ'
Bit
filo
Bit
(Osmanlı Dönemi) KEHL
BÎT
(Osmanlı Dönemi) Kut. Gıda
bit
Dijital görüntünün temel birimi
bit
Memelilerde asalak olarak yaşayan ufak bir böcek
bit
iletilebilen bilginin en küçük miktarı
bit
Macar askeri
bit
Nebat
İngilizce - İngilizce
Cutting or incisive

a biting criticism.

The action of the verb to bite
Tending to bite

a biting insect.

Causing a stinging sensation

a biting wind.

An occurrence of a bite
Present participle of bite
Biting criticism or wit is very harsh or unkind, and is often caused by such feelings as anger or dislike. a furore caused by the author's biting satire on the Church
Biting wind or cold is extremely cold. a raw, biting northerly wind Antarctic air brought biting cold to southern Chile on Thursday. = piercing
the fusion of two strokes in two different letters, woven together in textura
Pokémon with big sets of teeth
That bites; sharp; cutting; sarcastic; caustic
(see Nipping)
causing a sharply painful or stinging sensation; used especially of cold; "bitter cold"; "a biting wind
causing a sharply painful or stinging sensation; used especially of cold; "bitter cold"; "a biting wind"
capable of wounding; "a barbed compliment"; "a biting aphorism"; "pungent satire"
An occurence of a bite
{i} nipping, nibbling; gnawing; morsel, small bit of food
{s} sharp, stinging; sarcastic
mordant
biting midge
Any Ceratopogonidae, a family of small flies (1-4 mm long) in the order Diptera
biting midges
plural form of biting midge
biting the bullet
Present participle of bite the bullet
biting the dust
Present participle of bite the dust
biting down
gnawing away at
biting fly
A dipteran fly, such as a mosquito, midge, or horsefly, with mouthparts that are adapted to biting and piercing humans and other invertebrates
biting in
The process of corroding or eating into metallic plates, by means of an acid
biting louse
Any of several small, wingless, biting insects of the order Mallophaga that are external parasites on birds. Also called bird louse
biting mania
A 15th-century epidemic of mass psychogenic illness in which the compulsive urge to bite people spread among groups throughout Germany, Holland, and Italy
biting midge
punkie: minute two-winged insect that sucks the blood of mammals and birds and other insects
biting midge
{i} punky, punkie, extemely tiny bloodsucking two-winged insect
biting stage
In psychoanalysis, the second stage of the oral phase of psychosexual development, from approximately 8 to 18 months of age, during which a child may express hostility by biting, spitting, or chewing on objects
bit
An eighth of a dollar. Note that there is no coin minted worth 12.5 cents. (When this term first came into use, the Spanish 8 reales coin was widely used as a dollar equivalent, and thus the 1 real coin was equivalent to 12.5 cents.)

A quarter is two bits.

bit
A small amount of something

Does your leg still hurt? / Just a bit now.

bit
An excerpt of material from a composition or show

His bit about video games was not nearly as entertaining as the other segments of his show.

bit
To a small extent; in a small amount (usually with "a")

That's a bit too sweet.

bit
The smallest unit of storage in a digital computer, consisting of a binary digit
bit
A prison sentence
bit
A binary digit, generally represented as a 1 or 0
bit
A piece of metal placed in a horse's mouth and connected to reins to direct the animal
bit
: A portion of something

I'd like a big bit of cake, please.

bit
Simple past of bite

Your dog bit me!.

bit
Specifically, a small amount of time

He was here just a bit ago, but it looks like he's stepped out.

bit
A coin of a specified value. (Also used for a nine-pence coin in the British Caribbean.)

A threepenny bit.

bite
Something unpleasant

That's really a bite!.

bite
An act of plagiarism

That song is a bite of my song!.

bite
To plagiarize

He's biting my style.

bite
To bite a baited hook or other lure and thus be caught

Are the fish biting today?.

bite
The swelling of one's skin caused by an insect's mouthparts or sting

After just one night in the jungle I was covered with mosquito bites.

bite
To lack quality; to be worthy of derision

This music really bites.

bite
To hold something by clamping one’s teeth
bite
A small meal or snack

I'll have a quick bite to quiet my stomach until dinner.

nail-biting
That causes nervous anticipation or suspense
non-biting midge
Any of various small two-winged flies, belonging to the family Chironomidae, all belonging to the order Diptera
non-biting midges
plural form of non-biting midge
bit
{n} the iron of a bridly, a morsel, a coin
bit
{v} to put a bit in the mouth, to check
bite
{n} one round of a rope or cable
bite
{n} a piece seized with the teeth, trick, cheat
bite
{v} to seize or break with the teeth, cause to smart, cheat
bite
{n} act of biting, thing bitten off, coil of a rope, a bay or inlet, a trick
bit
(Bilgisayar) Short form for "binary digit"
crib biting
Cribbing (US) or crib biting (UK) is a compulsive behavior or stereotypy seen in some horses, and considered a stable vice. It involves the horse grabbing a solid object such as the stall door or fence rail with its incisors, then arching its neck, pulling against the object, and sucking in air
bit
vagueness You can use a bit of to make a statement less forceful. For example, the statement `It's a bit of a nuisance' is less forceful than `It's a nuisance'. It's all a bit of a mess This comes as a bit of a disappointment
bit
piece of metal held in horse's mouth by reins and used to control the horse while riding; "the horse was not accustomed to a bit"
bit
the cutting part of a drill; usually pointed and threaded and is replaceable in a brace or bitstock or drill press; "he looked around for the right size bit"
bit
If someone is champing at the bit or is chomping at the bit, they are very impatient to do something, but they are prevented from doing it, usually by circumstances that they have no control over. I expect you're champing at the bit, so we'll get things going as soon as we can
bit
an instance of some kind; "it was a nice piece of work"; "he had a bit of good luck"
bit
A piece of metal placed in a horses mouth and connected to reins to direct the animal
bit
a small quantity; "a spot of tea"; "a bit of paper"
bit
A part of anything, such as may be bitten off or taken into the mouth; a morsel; a bite
bit
A portion of something
bit
A bit is 12½ cents; mainly used in expressions such as two bits, which means 25 cents, or four bits, which means 50 cents
bit
Somewhat; something, but not very great
bit
emphasis You say not a bit of it to emphasize that something that you might expect to be the case is not the case. Did he give up? Not a bit of it!
bit
{i} single basic unit of information (Computers)
bit
A binary digit (either 0 or 1); it is the most basic unit of data that can be recognized and processed by a computer
bit
Anything which curbs or restrains
bit
Binary digit, the smallest unit of information in a computer, represented as a 0 or 1 One character is typically seven or eight bits in length
bit
Hence: A small piece of anything; a little; a mite
bit
(Binary digIT) A bit is the smallest unit of data in a computer A bit has a single binary value, either 0 or 1
bit
A bit of something is a small piece of it. Only a bit of string looped round a nail in the doorpost held it shut. crumpled bits of paper. = piece
bit
The smallest unit of information on a computer network; a binary digit Data is transmitted in bits per second
bit
A tool for boring, of various forms and sizes, usually turned by means of a brace or bitstock
bit
{i} small piece; small coin; drill; part of the bridle in a horses mouth
bit
a short theatrical performance that is part of a longer program; "he did his act three times every evening"; "she had a catchy little routine"; "it was one of the best numbers he ever did"
bit
Bit is the past tense of bite
bit
A rotary cutting tool fitted to a drill, used to make holes
bit
You can use bits and pieces or bits and bobs to refer to a collection of different things
bit
A bit of something is a small part or section of it. That's the bit of the meeting that I missed Now comes the really important bit The best bit was walking along the glacier. = part
bit
If you do something a bit, you do it for a short time. In British English, you can also say that you do something for a bit. Let's wait a bit I hope there will be time to talk a bit That should keep you busy for a bit
bit
You use a bit before `more' or `less' to mean a small amount more or a small amount less. I still think I have a bit more to offer Maybe we'll hear a little bit less noise
bit
of Bid, for biddeth
bit
If something happens bit by bit, it happens in stages. Bit by bit I began to understand what they were trying to do
bit
Several bits form a byte
bit
Short for binary digit The smallest unit of information a computer can have The value of a bit is 1 or 0
bit
If you get the bit between your teeth, or take the bit between your teeth, you become very enthusiastic about a job you have to do
bit
An excerpt of material from a stand-up comedians repertoire
bit
A single digit number in base-2, in other words, either a 1 or a zero The smallest unit of computerized data Bandwidthis usually measured in bits-per-second See also: Bandwidth, Bit, bps, Byte, Kilobyte, Megabyte
bit
A single-digit number in base-2, in other words, either a 1 or a zero A bit is the smallest unit of computerized data Bandwidth is usually measured in bits-per-second
bit
Fig
bit
Quite a bit means quite a lot. They're worth quite a bit of money Things have changed quite a bit He's quite a bit older than me
bit
The smallest unit of information in a computer, equivalent to a single zero or a one The word "bit" is a contraction of a "binary digit " Eight bits are needed to create a single alphabetical or numerical character, which is called a "byte "
bit
In computing, a bit is the smallest unit of information that is held in a computer's memory. It is either 1 or
bit
Abbreviated with small "b" Binary Digit The smallest unit of data in a computer
bit
a small fragment of something broken off from the whole; "a bit of rock caught him in the eye"
bit
In the Southern and Southwestern States, a small silver coin (as the real) formerly current; commonly, one worth about 12 1/2 cents; also, the sum of 12 1/2 cents
bit
To put a bridle upon; to put the bit in the mouth of
bit
If something is smashed or blown to bits, it is broken into a number of pieces. If something falls to bits, it comes apart so that it is in a number of pieces. She found a pretty yellow jug smashed to bits
bit
feelings If you say that something is a bit much, you are annoyed because you think someone has behaved in an unreasonable way. It's a bit much expecting me to dump your boyfriend for you
bit
A unit of measurement that represents one figure or character of data A bit is the smallest unit of storage in a computer Since computers actually read 0s and 1s, each is measured as a bit The letter A consists of 8 bits which amounts to one byte Bits are often used to measure the capability of a microprocessor to process data, such as 16-bit or 32-bit
bit
If you do your bit, you do something that, to a small or limited extent, helps to achieve something. Marcie always tried to do her bit
bit
(Binary DigIT) - A single digit number in base-2, in other words, either a 1 or a zero The smallest unit of computerised data Bandwidth is usually measured in bits-per-second See Also: Bandwidth, Bps, Byte, Kilobyte, Megabyte Go to top
bit
The part of a bridle, usually of iron, which is inserted in the mouth of a horse, and having appendages to which the reins are fastened
bit
emphasis You use not a bit when you want to make a strong negative statement. I'm really not a bit surprised `Are you disappointed?' `Not a bit.'
bit
You can use bit to refer to a particular item or to one of a group or set of things. For example, a bit of information is an item of information. There was one bit of vital evidence which helped win the case Not one single bit of work has been started towards the repair of this road
bit
The smallest unit of data processing information A bit (or binary digit) assumes the value of either 1 or 0
bit
a unit of measurement of information (from Binary + digIT); the amount of information in a system having two equiprobable states; "there are 8 bits in a byte
bit
thrilled to bits: see thrilled. A fundamental unit of information having just two possible values, as either of the binary digits 0 or
bit
A bit of something is a small amount of it. All it required was a bit of work I got paid a little bit of money
bit
(Binary DigIT) -- A single digit number in base-2, in other words, either a 1 or a zero The smallest unit of computerized data Bandwidth is usually measured in bits-per-second See Also: Bandwidth , Bps , Byte , Kilobyte , Megabyte
bit
vagueness A bit means to a small extent or degree. It is sometimes used to make a statement less extreme. This girl was a bit strange She looks a bit like his cousin Maureen That sounds a bit technical Isn't that a bit harsh? = slightly
bit
an indefinitely short time; "wait just a moment"; "it only takes a minute"; "in just a bit"
bit
pr
bit
A binary digit; a zero or one The basic unit of storage and information transfer in a computer system
bit
The part of a key which enters the lock and acts upon the bolt and tumblers
bit
Any datum that may take on one of exactly two values
bit
(Binary DigIT) -- A single digit number in base-2; in other words, either a 1 or a zero The smallest unit of computerized data Bandwidth is usually measured in bits-per-second
bit
Binary digIT A single digit number in base-2, in other words, either a 1 or a zero The smallest unit of computerized data Bandwidth is usually measured in bits-per-second
bit
a small amount of solid food; a mouthful; "all they had left was a bit of bread"
bit
BInary digiT The smallest unit of information in a computer, either on or off, represented in binary as either 1 or 0
bit
3d sing
bit
A contraction of binary digit, a bit is the smallest unit of information that a computer can hold Eight bits is equivalent to a byte The speed at which bits are transmitted or bit rate is usually expressed as bits per second or bps
bit
Past tense and a past participle of bite. in full binary digit In communication and information theory, a unit of information equivalent to the result of a choice between only two possible alternatives, such as 1 and 0 in the binary code generally used in digital computers. It is also applied to a unit of memory corresponding to the ability to store the result of a choice between two alternatives. A byte consists of a string of eight consecutive bits and makes up the basic information processing unit of a computer. Because a byte includes only an amount of information equivalent to one letter or one symbol (e.g., a comma), the processing and storage capacities of computer hardware are usually given in kilobytes (1,024 bytes), megabytes (1,048,576 bytes), and even gigabytes (about 1 billion bytes) and terabytes (1 trillion bytes)
bit
A small piece of something
bit
The smallest unit of information a computer can manipulate A bit is either 0 or 1 (See "binary" ) Eight bits combine to make one byte Abbreviated "b "
bit
In the British West Indies, a fourpenny piece, or groat
bit
a small fragment; "overheard snatches of their conversation"
bit
of Bite
bit
(Binary DigIT) A single digit number in base-2, in other words, either a 1 or a zero The smallest unit of computerized data Bandwidth is usually measured in bits-per-second
bit
The smallest element of computerized data A full text page in English is about 16,000 bits (See also "Byte")
bit
The cutting iron of a plane
bit
A coin of a specified value
bit
An eighth of a dollar. Note that there is no coin minted worth 12.5 cents
bit
emphasis You say that one thing is every bit as good, interesting, or important as another to emphasize that the first thing is just as good, interesting, or important as the second. My dinner jacket is every bit as good as his
bite
A blank on the edge or corner of a page, owing to a portion of the frisket, or something else, intervening between the type and paper
bite
An acidic flavor, not always bad, but too much is too much
bite
To seize with the teeth, so that they enter or nip the thing seized; to lacerate, crush, or wound with the teeth; as, to bite an apple; to bite a crust; the dog bit a man
bite
{f} grip with the teeth; take bait, eat a lure
bite
The wound left behind after having been bitten
bite
The act of seizing with the teeth or mouth; the act of wounding or separating with the teeth or mouth; a seizure with the teeth or mouth, as of a bait; as, to give anything a hard bite
bite
When a racecar recovers after a turn or a slide and the tires regain traction with the race track
bite
the way a tire grips the ground
bite
If a snake or a small insect bites you, it makes a mark or hole in your skin, and often causes the surrounding area of your skin to become painful or itchy. We were all badly bitten by mosquitoes
bite
In intaglio, the action of acid on a plate top
bite
To attack with the teeth
bite
If you bite your lip or your tongue, you stop yourself from saying something that you want to say, because it would be the wrong thing to say in the circumstances. I must learn to bite my lip He bit his tongue as he found himself on the point of saying `follow that car'
bite
Slang term expressed when a player wants a ball to stop
bite
wit having a sharp and caustic quality; "he commented with typical pungency"; "the bite of satire"
bite
Amount of overlap between the top of a stop and the inserted edge of a panel or lite of glass; also the amount of overlap of a heel bead into the glass or panel
bite
To cause sharp pain, or smarting, to; to hurt or injure, in a literal or a figurative sense; as, pepper bites the mouth
bite
An imprint of the teeth, usually on wax used to examine the relationship of the upper and lower teeth on study models
bite
To take a bait into the mouth, as a fish does; hence, to take a tempting offer
bite
built-in test equipment See above Alternately, a verb, as in "reality BITEs"
bite
To take hold; to establish firm contact with
bite
(angling) an instance of a fish taking the bait; "after fishing for an hour he still had not had a bite"
bite
If you have a bite to eat, you have a small meal or a snack. It was time to go home for a little rest and a bite to eat
bite
To take hold of; to hold fast; to adhere to; as, the anchor bites the ground
bite
to grip, cut off, or tear with or as if with the teeth or jaws; "Gunny invariably tried to bite her"
bite
A cheat; a trick; a fraud
bite
The dimension by which the framing system overlaps the edge of the glazing infill
bite
To fall for a deception
bite
A bite is an injury or a mark on your body where an animal, snake, or small insect has bitten you. Any dog bite, no matter how small, needs immediate medical attention
bite
The hold which the short end of a lever has upon the thing to be lifted, or the hold which one part of a machine has upon another
bite
a small amount of solid food; a mouthful; "all they had left was a bit of bread"
bite
approval If you say that a food or drink has bite, you like it because it has a strong or sharp taste. the addition of tartaric acid to give the wine some bite
bite
To take or keep a firm hold; as, the anchor bites
bite
a portion removed from the whole; "the government's weekly bite from my paycheck"
bite
A morsel; as much as is taken at once by biting
bite
If the air or the wind has a bite, it feels very cold. There was a bite in the air, a smell perhaps of snow
bite
(also sometimes "check, grab, hold, sit, sit down, hit a house" and so on) 1 a command* issued to the ball by a player who believes their ball is going too far or too fast 2 the act of the ball stopping quickly as a result of backspin * some players feel that issuing commands to their ball during its movement can alter its final resting point Example: I was really hoping my ball would bite when I saw it heading toward the deep forest
bite
The etching process in photoengraving requires the application of an acid; the length of time this acid is left to etch out an image is referred to as its bite The more bites, the deeper the etched area
bite
If something takes a bite out of a sum of money, part of the money is spent or taken away in order to pay for it. Local taxes are going to be taking a bigger bite out of people's income than they ever have before
bite
(aka: "check" or "grab" or "hold" or "sit" or "sit down" or "hit a house") a command issued to the ball by a player who wants his/her ball to stop rolling/bouncing Often yelled out loud or muttered under ones breath Usually used on an approach shot
bite
someone's bark is worse than their bite: see bark to bite the bullet: see bullet to bite off more than one can chew: see chew to bite the dust: see dust. v
bite
To cut off a piece by clamping the teeth
bite
a light informal meal
bite
a strong odor or taste property; "the pungency of mustard"; "the sulfurous bite of garlic"; "the sharpness of strange spices"
bite
If a fish bites when you are fishing, it takes the hook or bait at the end of your fishing line in its mouth. After half an hour, the fish stopped biting and we moved on. Bite is also a noun. If I don't get a bite in a few minutes I lift the rod and twitch the bait. see also love bite, nail-biting
bite
The moment when a fish strikes the fly
bite
A piece of food of a size that would be produced by biting; a mouthful
bite
To cheat; to trick; to take in
bite
a light informal meal a wound resulting from biting by an animal or a person penetrate or cut, as with a knife; "The fork bit into the surface"
bite
penetrate or cut, as with a knife; "The fork bit into the surface"
bite
Built-In Test Equipment
bite
Ability of a coating to penetrate and soften a previous coating or substrate
bite
The act of biting
bite
a portion removed from the whole; "the government's weekly bite from my paycheck" the act of gripping or chewing off with the teeth and jaws (angling) an instance of a fish taking the bait; "after fishing for an hour he still had not had a bite" a light informal meal a wound resulting from biting by an animal or a person penetrate or cut, as with a knife; "The fork bit into the surface" to grip, cut off, or tear with or as if with the teeth or jaws; "Gunny invariably tried to bite her" cause a sharp or stinging pain or discomfort; "The sun burned his face
bite
In photoengraving, the various stages of acid etching, the depth increasing after each bite
bite
If someone bites the hand that feeds them, they behave badly or in an ungrateful way towards someone who they depend on. She may be cynical about the film industry, but ultimately she has no intention of biting the hand that feeds her
bite
To cause sharp pain; to produce anguish; to hurt or injure; to have the property of so doing
bite
The act of puncturing or abrading with an organ for taking food, as is done by some insects
bite
{i} nibble, morsel; wound made by biting
bite
This term has two different meanings, first, "Round Of Bite" describes the turning or adjusting of a car's jacking screws found at each wheel "Weight jacking" distributes the car's weight at each wheel Second, it can be the adhesion of a tire to the track surface
bite
A sharper; one who cheats
bite
If you bite something, you use your teeth to cut into it, for example in order to eat it or break it. If an animal or person bites you, they use their teeth to hurt or injure you. Both sisters bit their nails as children He bit into his sandwich He had bitten the cigarette in two Llamas won't bite or kick
bite
cause a sharp or stinging pain or discomfort; "The sun burned his face
bite
a wound resulting from biting by an animal or a person
bite
Built In Test Equipment Periodically during the mission, this synthesized signal is injected into the radar and recorded
bite
If an object bites into a surface, it presses hard against it or cuts into it. There may even be some wire or nylon biting into the flesh
bite
To sting
bite
To hold something by clamping one's teeth
bite
The manner in which the incisors (front teeth) fit together Bites are classified as scissors, meaning the upper incisors fit tightly over the front of the lower incisors; undershot, meaning the upper incisors fit behind the lower incisors; overshot, meaning the upper incisors fit noticeably in front of the lower incisors; or level, meaning the upper incisors rest on top of the lower incisors Malamutes are to have a scissors bite
bite
(1 ) "Round of bite" describes the turning or adjusting of a car's jacking screws found at each wheel "Weight jacking" distributes the car's weight at each wheel (2 ) Adhesion of a tire to the track surface
bite
the act of gripping or chewing off with the teeth and jaws (angling) an instance of a fish taking the bait; "after fishing for an hour he still had not had a bite"
bite
The wound made by biting; as, the pain of a dog's or snake's bite; the bite of a mosquito
bite
A bite of something, especially food, is the action of biting it. He took another bite of apple You cannot eat a bun in one bite. A bite is also the amount of food you take into your mouth when you bite it. Look forward to eating the food and enjoy every bite
bite
cause a sharp or stinging pain or discomfort; "The sun burned his face"
bite
A marked degree of acidity or tannin An acid grip in the finish should be more like a zestful tang and is tolerable only in a rich, full-bodied wine
bite
To puncture, abrade, or sting with an organ (of some insects) used in taking food
bite
the act of gripping or chewing off with the teeth and jaws
Türkçe - İngilizce

biting teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

bit
{i} louse
bit
(Bilgisayar) bits

As a consequence of its fun factor, Tatoeba contains random bits of factual information. - Eğlenceli faktörün bir sonucu olarak, Tatoeba rastgele gerçek bilgi bitleri içeriyor.

Most of Alexander Pichushkin's killings took place in Moscow's Bitsa Park between 1992 and 2006. - Aleksandr Piçuşkin'in cinayetlerinin çoğu 1992 ve 2006 yılları arasında Moskova'daki Bitsa Parkı'nda gerçekleşti.

bit
fly babies
bit
(Tıp) phthirus
bit
(Hayvan Bilim, Zooloji) pediculus capitis
bit
xenopsylla
bit
bit
bit
(Hayvan Bilim, Zooloji) sucking louse
bit
binary digit
bite
(Tıp) bite
bit
{f} end

Unfortunately, the food supplies gave out before the end of winter. - Ne yazık ki, gıda malzemeleri, kış sonundan önce bitti.

The summer vacation has come to an end too soon. - Bu yaz tatili çok çabuk bitti.

bit
lice

Clothes make people, rags make lice. - Elbiseler insan yapar, eski püskü elbiseler bit yapar.

Why do you itch so much? Could you have lice? - Neden bu kadar çok kaşınıyorsun? Bitlerin mi var?

bit
nit

You can use a fine-toothed comb to check for nits. - Bit yumurtalarını kontrol etmek için ince dişli bir tarak kullanabilirsiniz.

bit
be over

This class will be over in ten minutes. - Bu dersin bitmesine 10 dakika kaldı.

When will the rainy season be over? - Yağışlı sezon ne zaman bitecek?

bit
{f} ending

The European Union is set up with the aim of ending the frequent and bloody wars between neighbours, which culminated in the Second World War. - Avrupa Birliği, ikinci dünya savaşı ile sonuçlanan sık ve kanlı komşu devletler arasındaki savaşları bitirme amacıyla kuruldu.

I like long stories with surprise endings. - Sürprizlerle biten uzun hikayeleri seviyorum.

bit
(Bilgisayar) bitness
bit
cootie
Bit
(Tıp) pediculus
bit
headlouse
bit
louse, parasite on plants or animals
bit
small flightless parasitic insect which lives on the bodies of humans and other mammals
bit
(Tabiat Doğa) (böcek, haşere) [syn.: bit, kehle, macar] louse
biting