damla

listen to the pronunciation of damla
Türkçe - İngilizce
drop

No matter how much you hurry your effort is just a drop in the bucket. - Ne kadar acele edersen et, çaban sadece kovada bir damla.

Drop by drop, the lake fills. - Damlaya damlaya göl olur.

splash

A raindrop splashed on her cheek. - Bir yağmur damlası onu yanağına sıçradı.

nip
dram
(Gıda) droplet

Droplets are falling on my laptop computer. - Damlacıklar dizüstü bilgisayarımın üstüne düşüyorlar.

The hunter unexpectedly found fresh blood droplets in the snow. - Avcı beklenmedik bir şekilde karda taze kan damlacıkları buldu.

spot
(Tıp) corpuscle
bit
very small quantity
globule
trickle

A trickle of blood ran down his neck. - Onun boynundan bir damla kan aktı.

medicine dropper
tot
(Biyokimya) dropwise
(isim) Water drop
suspicion
driblet
drachm
bead
drop, drip, bead, globule; medicine dropper; gout; very small quantity, bit
glob
blob
dribblet
(Konuşma Dili) heart attack
drop-shaped, pear-shaped
minim
drops

Only a few drops of rain have fallen. - Sadece birkaç damla yağmur düştü.

I'd like to buy eye drops. - Göz damlası satın almak istiyorum.

pharm. drops: burun damlası nose drops
{i} dripping

You can hear the water dripping from the pipe. - Borudan suyun damladığını duyabilirsin.

The dripping ice cream dirtied his pants. - Damlayan dondurma,onun pantolonunu kirletmiş.

drip

You can hear the water dripping from the pipe. - Borudan suyun damladığını duyabilirsin.

The dripping ice cream dirtied his pants. - Damlayan dondurma,onun pantolonunu kirletmiş.

droppings
dribble
to drop
eye drop

I'd like to buy eye drops. - Göz damlası satın almak istiyorum.

This juice tastes like eye drops. You've tasted eye drops? - Bu meyve suyunun tadı göz damlası gibi. Göz damlasının tadına baktın mı?

drop by

Drop by drop, the water can conglomerate into a lake. - Damlaya damlaya göl olur.

Drop by drop, the lake fills. - Damlaya damlaya göl olur.

(Anatomi) gutta
gout
damlamak
drip
damlamak
dribble
damla damla akan şey
trickle
damla hastalığı
(Tıp) gout
damla hastalığı
(Veteriner) gid
damla sakızı
gum mastic
damla sulama
(Tarım) microirrigation
damla sulama
(Tarım) trickle irrigation
damla sakızı
Mastic gum, gummastic
damla taşı
droplets move
damla ayırıcı
droplet separator
damla aşınması
raindrop erosion
damla borusu
drip water pipe
damla damla
little by little
damla damla
drop by drop; little by little
damla damla akmak
trickle
damla damla akmak
drip
damla damla akmak
to trickle
damla damla akıtmak
instill
damla damla akıtmak
distill
damla damla akıtmak
instil
damla damla akıtmak
distil
damla erozyonu
raindrop erosion
damla etiketi
(Bilgisayar) blob tag
damla hastalığı
path. gout
damla hastalığı
podagra
damla hunisi
drip cup
damla inmek
to have a heart attack
damla inmek
have a heart attack
damla kolektörü
drip collector
damla oluğu
drip groove
damla sayrılığı
gout
damla sondaj
(Meteoroloji) dropsonde
damla süresi
drop-time
damla sızdırmaz makine
drip-proof machine
damla toplayıcı
drip pan
damla yağlama
drop feed lubrication
damla yok
(Bilgisayar) no drop
damla ölçeği
stactometer
damlamak
drop
damlamak
drop in
damlalar
drops

I take these cough drops when I have a dry throat. - Kuru bir boğazım olduğunda bu öksürük damlalarını alırım.

Drops of water glistened on the leaves of the tree after the brief downpour. - Kısa bir sağanaktan sonra su damlaları ağaç yapraklarında parlıyordu

damlamak
turn up
damlamak
drib
damlamak
pop in
damlamak
blob
damlamak
distill
damlamak
drop off
damlamak
blow in
damlalar
droppings
damlamak
fall off
bardağı taşıran son damla
the last straw, the final straw (that breaks the camel's back)
bardağı taşıran son damla olmak
put the lid on smth
bir damla
dash
bir damla bile
not a dreg
bir damla şarap
a suspicion of wine
damlamak
to drip, to drop, to dribble, to trickle; to turn up, to pop in, to drop, to blow in
damlamak
(Konuşma Dili) to drop in (a place) unannounced, drop in. Damlaya damlaya göl olur. (Atasözü) A little at a time makes a lot
damlamak
happen in
damlamak
trickle
damlamak
weep
damlamak
come in suddenly
damlamak
drop around
oral damla
(Tıp) oral drops
öksürük için damla
cough drop
damla