hayli

listen to the pronunciation of hayli
Türkçe - İngilizce
quite, fairly, pretty; much, many; a lot
a great many
pretty
plenty of

Tom said he had plenty of friends in Boston. - Tom Boston'da bir hayli arkadaşı olduğunu söyledi.

Tom has plenty of options. - Tom'un hayli seçeneği var.

frequently, a lot
many; much
a good many

He received a good many letters this morning. - O, bu sabah bir hayli mektup aldı.

considerable

Air provides considerable thermal insulation when trapped in a chamber. - Hava bir odada sıkıştırıldığında hayli ısı yalıtımı sağlar.

I've been under considerable pressure to resign. - İstifa etmek için hayli baskı altındayım.

much
highly

I'm highly impressed. - Ben bir hayli etkilendim.

Artists are highly respected in France. - Fransa'da sanatçlara hayli saygı gösterilir.

a lot

You have a lot of experience in computers, don't you? - Bilgisayarda bir hayli deneyimin var, değil mi?

You bought a lot of jewels. - Bir hayli mücevher satın aldın.

fairly
a good bit
sort of

Tom was sort of shy as a kid. - Tom bir çocuk olarak hayli utangaçtı.

quite

He received quite a few letters this morning. - O, bu sabah bir hayli mektup aldı.

They bought quite a few books. - Onlar bir hayli çok kitap satın aldılar.

muchly
goodish
round
hayli güç
pretty difficult
bir hayli
many

He received a good many letters this morning. - O, bu sabah bir hayli mektup aldı.

There are many rare fish at the aquarium. - Akvaryumda bir hayli nadir balık var.

bir hayli
a great deal

He displayed a great deal of patience. - O bir hayli sabır gösterdi.

I've thought about this a great deal. - Bunun hakkında bir hayli düşündüm.

bir hayli
a good deal, a great deal, notably
bir hayli
numerous
Türkçe - Türkçe
Epey, oldukça çok
Oldukça
Epey, oldukça çok: "Akşamları Zeyno, çeşme başında hayli zor bir duruma düşüyordu."- H. E. Adıvar
HAYLİ
(Osmanlı Dönemi) f. Oldukça. Epeyce. Çok. Bir takım. Kesir. Bol
bir hayli
Oldukça
bir hayli
Epey, çok, hayli
hayli