bite

listen to the pronunciation of bite
İngilizce - Türkçe
ısırmak

Gülmemek için dudağımı ısırmak zorunda kaldım. - I had to bite my lip to prevent myself from laughing.

{i} lokma

Ben sadece bir lokma ekmek aldım. - I only took a bite of bread.

Tom sadece üç ya da dört lokma yedi sonra yemeği tükürdü. - Tom ate only three or four bites then spit out the food.

{i} ısırık

Kampa son gittiğinde Tom bir sürü sivrisinek ısırıklarına maruz kaldı. - Tom got a lot of mosquito bites the last time he went camping.

Mayuko benim elmamdan bir ısırık aldı. - Mayuko took a bite of my apple.

{i} ısırma

Havlayan köpek ısırmaz. - Dogs that bark don't bite.

Havlayan köpek ısırmaz. - His bark is worse than his bite.

{i} dişleme
{i} keskinlik
{i} (içkide) sertlik
{i} kavrama
{i} acılık
{i} diş izi
{i} oltaya vurma
{f} sokmak
acı

Tetanoz aşısı köpek ısırmasından daha çok acıttı. - The tetanus shot hurt more than the dog bite.

Ben ısırdığımda, bu diş acıyor. - When I bite down, this tooth hurts.

(Tıp) bite
(böcek) sokmak
acılık (biberde)
dalamak
oltaya vurmak
ısırılarak kopartılan parça
hoşa gitmemek
(balık) zokayı yutmak
sokma

Sivrisinek sokmalarından kaşınıyorum. Herhangi bir merhemin var mı? - I'm itching from mosquito bites. Do you have any ointment?

sıkmak
kavramak
yiyecek

Yiyecek bir lokma alalım. - Let's grab a bite to eat.

rahatsız etmek
{f} ısır

Havlayan köpek ısırmaz. - Barking dogs seldom bite.

Havlayan köpek ısırmaz. - His bark is worse than his bite.

tutmak
(böcek/yılan/vb.) sokmak
(Denizcilik) "bita" veya "baba" olarak da kullanılan gemide halatın volta edildiği donanım
{f} oltaya gelmek
{f} acıtmak
{f} (soğuk) yakmak
{f} yakmak
sokmak oltaya vurmak yakmak aşındırmak
{f} (bit, bit.ten)
keskinlik bite off more than one can chew başından büyük işe girişmek
{f} (balık) oltaya vurmak
{f} aşındırmak
{f} zokayı yutmak
(Tıp) Hayvanın ısırdığı veya böceğin soktuğu yer, ısırma sonucu deride oluşan küçük yara, ısırık
{f} dişlemek
{f} acımak
bite the dust düşüp ölmek bitin
(Tıp) Isırmak, dişlemek, sokmak
yemek

Neredeyse öğle vakti. Neden bir lokma yemek için durmuyoruz. - It's nearly lunchtime. Why don't we stop to have a bite to eat?

Bir yerde yemek yemek için atıştırmak ister misin? - Do you want to grab a bite to eat somewhere?

parça lokma
{f} sızlamak
sertlik (içkide)
yakmak (soğuk)
biber
yenik
ısırış
bit
gem
bite point
Kavrama noktası: Manuel şanzımanlı araçlarda debriyajın aracı harekete geçirmeye başladığı nokta
bite error rate
(Havacılık) bayt hata oranı
bite me
(Argo) kaybol
bite nail
(Tıp) tırnak yemek
bite occlusion
(Diş Hekimliği) kapanış
bite off
(deyim) bite off more than one chew başından büyük işlere kalkışmak
bite on the bullet
(deyim) metin olmak
bite on the bullet
(deyim) cesaretle göğüs germek
bite one another
dalaşmak
bite one's lip
dudağını ısırmak
bite one's tongue
(deyim) dilini tutmak
bite plate
(Diş Hekimliği) ısırtma plağı
bite point
kavrama noktası
bite somebody's head off
başının etini yemek
bite someone's head off
(deyim) birini bozmak
bite someone's head off
(deyim) birinin yüzüne bağırmak
bite someone's nose off
birine ters cevap vermek
bite test
dahili sistem testi
bite the bait
oltaya takılmak
bite the dust
(Konuşma Dili) topu dikmek
bite the dust
başarısız olmak
bite the dust
savaşta öldürülmek
bite the dust
(Konuşma Dili) işi bitmek
bite the dust
(Konuşma Dili) toprağa yaklaşmak
bite the dust
(Konuşma Dili) (makine vb) bozulmak
bite the dust
(Konuşma Dili) nalları dikmek
bite off
ısırıp kopar
bite off more than one can chew
başından büyük işe girişmek
bite one's tongue off
söylediğine pişman olmak
bite sb's head off
kabaca konuşmak
bite the dust
yere düşmek
bite the dust
yenilmek
bite back
(deyim) Kötü bir şeyin karşılığını aynı şekilde vermemek, kendini tutmak
bite his hand off
(deyim) Birinin teklifini tereddüt etmeden kabul etmek
bite into
ısırık içine
bite of
ısırık ve
bite off more than one can chew
k. dili başından büyük işlere/işe girişmek/kalkışmak
bite one's hand off
(deyim) Birinin teklifini tereddüt etmeden kabul etmek
bite out
dışarı çıkarlar
bite sb's head off
kabaca konuşmak, ters ters cevap vermek
bite size
ısırık boyutu
bite someone's head off
Basının etini yemek: "Don't bite my head off!!"
bite the bullet
Sıkıntıya katlanmak, dişini sıkmak
bite the bullet
(deyim) bite (on) the bullet sıkıntı vb. erkekçe katlanmak,sişini sıkmak
bite the dust
(deyim) Araba vs. bozulmak
bite your tongue
Dilini ısırmak
bite-size
ısırık boyutu
bite-sized
ısırımlık
bite nails
{f} tırnak yemek
bite nails
(fiil) tırnak yemek
bite off
{f} ısırıp koparmak
bite off
{f} ısırmak
bite off more than one
{k} başından büyük işlere/işe girişmek/kalkışmak
bite off more than one can chew
(fiil) başından büyük işe girişmek
bite on granite
sert kayaya çatmak
bite on granite
baltayı taşa vurmak
bite one's lip
(öfkesini/üzüntüsünü belli etmemek için) dudağını ısırmak
bite one's lips
dudaklarını ısırmak
bite one's lips
sinirini gizlemek
bite one's nails
tırnaklarını yemek
bite s.o.'s nose off
birine ters cevap vermek
bite smb.'s head off
başının etini yemek
bite the bullet
çok zor bir karar almak
bite the bullet
(deyim) acıya göğüs germek
bite the bullet
{k} (zor bir) karar almak
bite the dust
(Fiili Deyim ) savaşta ölmek , yenilmek
bite the dust
ölmek
bite the hand that feeds one
(deyim) besle kargayı oysun gözünü
bite the hand that feeds one
(deyim) yemek yediği tasa pisledi
bit
parça

Her küçük parça yardım eder. - Every little bit helps.

Aşk bir oyun değildir, bu nedenle sadece en iyi parçaları seçemezsiniz! - Love isn't a game, so you can't just cherry pick the best bits!

bit
biraz

O bana biraz garip geldi. - It's a bit strange to me.

Sana biraz tavsiye verebilir miyim? - Can I give you a bit of advice?

bit

Bu gece uçuş saatimiz 6 saatin altında olacak, ancak bazı şeyleri biraz hızlandırabilip hızlandıramayacağımızı göreceğiz. - Our flying time tonight will be just under 6 hours, but I'll see if I can speed things up a bit.

bit
gemlemek
bit
numara
bit
bilgi iletme birimi
bit
lokma

Ben sadece bir lokma ekmek aldım. - I only took a bite of bread.

Aslan tavşanı bir lokmada yedi. - The lion ate the rabbit in one bite.

bit
ikil

Mary Tom'a söyleyip söylemeyeceği üzerinde birazcık ikilem içerisindeydi. - Mary is in a bit of a quandary over whether to tell Tom or not.

bit
bölüm

Hey, Tom ve Mary'nin son bölümünde neler oldu? Onlar sonunda ayrıldılar. Gerçekten buruktu. Tanrım! Ve bu kadar derinden aşık olduktan sonra! - Hey, what happened in the final episode of 'Tom and Mary'? They broke up, in the end. It was really bittersweet. Oh my! And after being so deeply in love!

bitten
ısırılmış

Tom bir sivrisinek tarafından ısırılmıştı. - Tom was bitten by a mosquito.

Jacob sevimli afacan tarafından ısırılmış gibi gözüküyor. - It looks like Jacob has been bitten by the love bug.

a second bite at the cherry
(deyim) ikinci bir şans
bit
keser ucu
bit
(Bilgisayar) binary dijit
bit
(Havacılık) alet ucu
bit
zerre

Ailemin kim olduğunu bulmakla zerre kadar ilgilenmiyorum. - I'm not the least bit interested in finding out who my birth parents are.

Rol yapma oyunlarıyla zerre kadar ilgilenmiyorum. - I'm not the least bit interested in role-playing games.

bit
matkap ucu
bit
rende bıçağı
bit
(Mekanik) kalem ucu
bit
ikili savmak
bit
damla
bit
anahtar dili
bit
önemsiz
bit
bit
bit
balta ağzı
bit
az miktar
bit
azıcık

Bunu azıcık sevmiyorum. - I don't like it one bit.

O beni azıcık korkutmuyor. - That doesn't scare me one bit.

bit
temel veri ölçü birimi
bit
bilgisayarda bit
bit
ikili sistemde rakam
bit
ufak

En ufak mutluluk bile bana çok görülüyor. - I am grudged even the least bit of happiness.

bit
sağlama basamağı
bite the dust
düşüp ölmek
bites
(Tıp) bites
biting
zalim
biting
sert
biting
ağır
biting
ısırarak
biting
acı (söz)
biting
iğneli
biting
yakıcı
biting
ısırıcı (rüzgar)
bitten
ısırılan
bitten
dişlenmek
cross bite
(Diş Hekimliği) çapraz kapanış
don't bite off more than you can chew
(deyim) boyundan büyük işlere kalkışma
love bite
sivilce
love bite
aşk ısırığı
stil bite
stilbit
His bark is worse than his bite
Osurdumu mangalda kül bırakmaz
bit
eksik etek
bit
kısa süre
bit
delgi
bit
keski

Keskin olarak soğuktu. - It was bitterly cold.

bit
matkap
bit
kırıntı

Yemeğinin her kırıntısını yedi. - He ate every bit of his dinner.

bit
miktar
bit
bozuk para
bit
dizgin
biting
acıtıcı
biting
{f} ısır

Tom'un tırnaklarını ısırma alışkanlığı vardır. - Tom has the habit of biting his nails.

Kolumu ısıran sivrisineği fark etmedim. - I was not aware of a mosquito biting my arm.

bitten
{f} ısır

Hiç köpeğin tarafından ısırıldın mı? - Have you ever been bitten by your dog?

Jacob sevimli afacan tarafından ısırılmış gibi gözüküyor. - It looks like Jacob has been bitten by the love bug.

flea bite
{i} pire ısırığı
mosquito bite
sivrisinek ısırığı
Don't bite off more than you can chew
(Atasözü) Çiğneyebileceğinden fazlasını ısırma
His bark is worse than his bite
k. dili Ne varsa dilindedir
a bite to eat
Yiyecek birşeyler. "We can grab a bite to eat at the arena. They sell snacks there."
barking dogs seldom bite
havlayan köpek nadiren bite
bit
Tornavida ucu veya matkap ucu
bit
bit(bilgisayar)
bites
ısırır
bitingly
Keskin (havai soğuk) "it was bitingly cold"
bitingly
İncitircesine
covered with insects that bite
böcekler ile örtülü olduğu ısırık
get a bite to eat
atıştırmak
grab a bite
bir ısırık almak;genelde zaman yetersizliğinden dolayı çok hızlı bişekilde yemek
have a bite of everything
her şeyin bir lokma
open bite
(Diş) Çene normal biçimde kapatıldığında on dişlerin üst üstüste oturmaması durumu
open bite
(Diş) Oklüzal kapanışta açıklık, dişlerin oklüzyonda birbiri arasında temas olmaması aralık kalması
snake bite
yılan ısırması
sound bite
ses lokma
stork bite
doğum lekesi
take a bite
Bir ısırık almak
to bite together
birlikte ısırma
to scratch and bite
çizik ve ısırmaya
(insect) to bite
böcek sokmak
a bite and a sup
iki lokma yemek
a bite and a sup
iki yudum bir şey
barking dogs never bite
havlayan köpek ısırmaz
bit
{i} bit [(Bilgisayar) ]
bit
{i} (Bilgisayar) bit
bit
(İnşaat) (router) kılavuz uç
bit
bit,v.ısır: adj.parça
bit
(İnşaat) (drill) matkap uç
bit
nebze

Bir nebze Macarca konuşabilirim. - I can speak a tiny bit of Hungarian.

bit
elektronik beyin vb ile muhaverede en ufak birim
bit
f., bak. bite
bit
küçük bir kısım
Türkçe - Türkçe

bite teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

BİTE
(Osmanlı Dönemi) (T) Geceleme, gece kalma
bit
Yarım kanatlılar alt takımına giren, insan ve memeli hayvanların vücudunda asalak olarak yaşayan böcek, kehle (Pediculus)
BİT
(Osmanlı Dönemi) (E) Bir gece yiyecek yemek
Bit
(Osmanlı Dönemi) TASRAH
Bit
ufaklık
Bit
kehle
Bit
(Osmanlı Dönemi) HÜRİ'
Bit
filo
Bit
(Osmanlı Dönemi) KEHL
BÎT
(Osmanlı Dönemi) Kut. Gıda
bit
Dijital görüntünün temel birimi
bit
Memelilerde asalak olarak yaşayan ufak bir böcek
bit
iletilebilen bilginin en küçük miktarı
bit
Macar askeri
bit
Nebat
bites
Bodrum ilçesine bağlı turistik bir belde
İngilizce - İngilizce
An act of plagiarism

That song is a bite of my song!.

The wound left behind after having been bitten

That snake bite really hurts!.

To hold something by clamping one’s teeth
To bite a baited hook or other lure and thus be caught

Are the fish biting today?.

To plagiarize

He's biting my style.

To cut off a piece by clamping the teeth

As soon as you bite that sandwich, you'll know how good it is.

To attack with the teeth

That dog is about to bite!.

To take hold; to establish firm contact with

I needed snow chains to make the tires bite.

To fall for a deception

I've planted the story. Do you think they'll bite?.

To sting

These mosquitoes are really biting today!.

The act of biting
A piece of food of a size that would be produced by biting; a mouthful

There were only a few bites left on the plate.

Something unpleasant

That's really a bite!.

The swelling of one's skin caused by an insect's mouthparts or sting

After just one night in the jungle I was covered with mosquito bites.

A small meal or snack

I'll have a quick bite to quiet my stomach until dinner.

To lack quality; to be worthy of derision

This music really bites.

{v} to seize or break with the teeth, cause to smart, cheat
{n} a piece seized with the teeth, trick, cheat
{n} one round of a rope or cable
{n} act of biting, thing bitten off, coil of a rope, a bay or inlet, a trick
When an action or policy begins to bite, it begins to have a serious or harmful effect. As the sanctions begin to bite there will be more political difficulties ahead The recession started biting deeply into British industry
To puncture, abrade, or sting with an organ (of some insects) used in taking food
deliver a sting to; "A bee stung my arm yesterday"
The dimension by which the edge of a glass product is engaged into the glazing channel Block Rectangular, cured sections of neoprene or other approved material, used to position the glass product in the glazing channel Bow Window A window projecting outward from the exterior of a building Composed of four or more units which are aligned in a gently curving contour Breather Tube See Venturi Tube Brick Mould A form of exterior trim (casing) for windows and doors In addition to serving as an anchor point for installation of the unit brick mould provides a boundary for brick or other siding material on the face of the building and attachment of hardware (Sometimes called Shake mould)
To seize something forcibly with the teeth; to wound with the teeth; to have the habit of so doing; as, does the dog bite? To cause a smarting sensation; to have a property which causes such a sensation; to be pungent; as, it bites like pepper or mustard
a painful wound caused by the thrust of an insect's stinger into skin
Reverse spin applied to the ball and prevents it from bouncing forward after landing; same as Backspin
The swelling of ones skin caused by an insects mouthparts or sting
the act of gripping or chewing off with the teeth and jaws
A marked degree of acidity or tannin An acid grip in the finish should be more like a zestful tang and is tolerable only in a rich, full-bodied wine
If an object bites into a surface, it presses hard against it or cuts into it. There may even be some wire or nylon biting into the flesh
cause a sharp or stinging pain or discomfort; "The sun burned his face"
Recovery after a turn or a slide When a car turns a corner or slides on a slippery part of the track When they regain their grip, it's as if they're biting the track
{i} nibble, morsel; wound made by biting
This term has two different meanings, first, "Round Of Bite" describes the turning or adjusting of a car's jacking screws found at each wheel "Weight jacking" distributes the car's weight at each wheel Second, it can be the adhesion of a tire to the track surface
A sharper; one who cheats
If you bite something, you use your teeth to cut into it, for example in order to eat it or break it. If an animal or person bites you, they use their teeth to hurt or injure you. Both sisters bit their nails as children He bit into his sandwich He had bitten the cigarette in two Llamas won't bite or kick
A bite of something, especially food, is the action of biting it. He took another bite of apple You cannot eat a bun in one bite. A bite is also the amount of food you take into your mouth when you bite it. Look forward to eating the food and enjoy every bite
The hold which the short end of a lever has upon the thing to be lifted, or the hold which one part of a machine has upon another
Built In Test Equipment, used to evaluate system noise
a portion removed from the whole; "the government's weekly bite from my paycheck"
If the air or the wind has a bite, it feels very cold. There was a bite in the air, a smell perhaps of snow
(also sometimes "check, grab, hold, sit, sit down, hit a house" and so on) 1 a command* issued to the ball by a player who believes their ball is going too far or too fast 2 the act of the ball stopping quickly as a result of backspin * some players feel that issuing commands to their ball during its movement can alter its final resting point Example: I was really hoping my ball would bite when I saw it heading toward the deep forest
The etching process in photoengraving requires the application of an acid; the length of time this acid is left to etch out an image is referred to as its bite The more bites, the deeper the etched area
If something takes a bite out of a sum of money, part of the money is spent or taken away in order to pay for it. Local taxes are going to be taking a bigger bite out of people's income than they ever have before
The dimension by which the framing system overlaps the edge of the glazing infill
(aka: "check" or "grab" or "hold" or "sit" or "sit down" or "hit a house") a command issued to the ball by a player who wants his/her ball to stop rolling/bouncing Often yelled out loud or muttered under ones breath Usually used on an approach shot
a light informal meal
a strong odor or taste property; "the pungency of mustard"; "the sulfurous bite of garlic"; "the sharpness of strange spices"
If a fish bites when you are fishing, it takes the hook or bait at the end of your fishing line in its mouth. After half an hour, the fish stopped biting and we moved on. Bite is also a noun. If I don't get a bite in a few minutes I lift the rod and twitch the bait. see also love bite, nail-biting
The moment when a fish strikes the fly
To cheat; to trick; to take in
To cause sharp pain; to produce anguish; to hurt or injure; to have the property of so doing
a light informal meal a wound resulting from biting by an animal or a person penetrate or cut, as with a knife; "The fork bit into the surface"
penetrate or cut, as with a knife; "The fork bit into the surface"
Built-In Test Equipment
Ability of a coating to penetrate and soften a previous coating or substrate
To take or keep a firm hold; as, the anchor bites
a portion removed from the whole; "the government's weekly bite from my paycheck" the act of gripping or chewing off with the teeth and jaws (angling) an instance of a fish taking the bait; "after fishing for an hour he still had not had a bite" a light informal meal a wound resulting from biting by an animal or a person penetrate or cut, as with a knife; "The fork bit into the surface" to grip, cut off, or tear with or as if with the teeth or jaws; "Gunny invariably tried to bite her" cause a sharp or stinging pain or discomfort; "The sun burned his face
approval If you say that a food or drink has bite, you like it because it has a strong or sharp taste. the addition of tartaric acid to give the wine some bite
a small amount of solid food; a mouthful; "all they had left was a bit of bread"
A bite is an injury or a mark on your body where an animal, snake, or small insect has bitten you. Any dog bite, no matter how small, needs immediate medical attention
If someone bites the hand that feeds them, they behave badly or in an ungrateful way towards someone who they depend on. She may be cynical about the film industry, but ultimately she has no intention of biting the hand that feeds her
someone's bark is worse than their bite: see bark to bite the bullet: see bullet to bite off more than one can chew: see chew to bite the dust: see dust. v
cause a sharp or stinging pain or discomfort; "The sun burned his face
To hold something by clamping one's teeth
a wound resulting from biting by an animal or a person
the way a tire grips the ground
If you have a bite to eat, you have a small meal or a snack. It was time to go home for a little rest and a bite to eat
(angling) an instance of a fish taking the bait; "after fishing for an hour he still had not had a bite"
bite indicator
A float used by anglers to tell when a fish has taken the bait
bite me
An expression of discontent or aggravation to another party
bite of the reality sandwich
A wake-up call, a reality check
bite off more than one can chew
To try to do too much; to take on or attempt more than one is capable of doing

I think I bit off more than I could chew when I agreed to paint this house by myself.

bite one's lip
To forcibly prevent oneself from speaking, especially in order to avoid saying something inappropriate or likely to cause a dispute

He broke off and bit his lip, feeling that he had better subdue the rising anger in his voice.

bite one's tongue
To forcibly prevent oneself from speaking, especially in order to avoid saying something inappropriate or likely to cause a dispute

After the comments she made about homosexuals, I wanted to scream at her, but I bit my tongue instead.

bite someone's head off
To severely berate someone
bite stick
A piece of equipment used to determine whether or not a stone is a biter
bite stick
A small wooden stick used in orthodontistry, which the patient bites on when the bands of the braces are fitted
bite the big one
To die
bite the big one
To break down; to be impossible to repair or not worth repairing
bite the big one
To perform poorly; to fail
bite the big one
To be unpleasant or undesirable
bite the biscuit
To die

Trained assassins shoot people in the head, and that should be a relatively painless way to bite the biscuit.

bite the biscuit
To undertake an unpleasant task or to acknowledge an unfavorable situation or responsibility

Sometimes owners need to bite the biscuit and call in professional help in order to solve a nasty canine behavioral problem.

bite the bullet
To endure a punishment or consequence with dignity or stoicism
bite the bullet
To accept a negative aspect of a situation in order to continue moving forward
bite the dust
To quit, or fail

My old backpack finally bit the dust the other day.

bite the dust
To die
bite the hand that feeds one
To cause harm to a benefactor

And the reality is, for all the talk about lobbying reform, Congress has never been known to bite the hand that feeds it.

bite to eat
A snack or quick meal
bite wing
A holder for X-ray film, in which the film is held in place by a small tab on which the patient bites
bite wings
plural form of bite wing
bite-sized
Small enough to be eaten in one bite
bite-sized
Broken down into small pieces that are individually easy to understand or manage
bite back
(deyim) 1. [TRANSITIVE] bite back something to stop yourself from saying what you think.2. [INTRANSITIVE] to react angrily to someone who has done or said something unpleasant to you

1. Paul bit back an angry reply. 2. It was his instinct to bite back.

bite me
(Argo) A general derogatory like "fuck you", "kiss my ass", "screw yours"
bite your tongue
(deyim) Stop yourself from saying something which you would really like to say

I wanted to tell him exactly what I thought of him, but I had to bite my tongue.

bite-sized
1. (adjective) (of a piece of food) small enough to be eaten in one mouthful.2. (informal adjective) very small or short
bite and sup
something to eat and drink
bite into
{f} grip with the teeth into something
bite me
{ü} (Slang) get lost
bite nails
{f} chew one's fingernails
bite off
{f} seize or pierce with the teeth, cut off with the teeth
bite off
bite off with a quick bite; "The dog snapped off a piece of cloth from the intruder's pants"
bite off more than one can chew
{f} take on a bigger task than one is capable of completing
bite one's head off
act severely, verbally attack someone
bite one's lip
restrain oneself, suppress one's emotions or impulses
bite one's lips
restrain oneself, keep quiet
bite one's tongue
restrain oneself, keep quiet
bite out
utter; "She bit out a curse
bite plate
a removable dental appliance that is worn in the palate for diagnostic or therapeutic purposes
bite the bullet
endure pain or a hard situation with courage and perseverance (expression used before the days of anesthetics when soldiers held a bullet between their teeth to endure the pain of surgery)
bite the dust
die; fail
bite the ground
die in action, drop dead
bite the hand that feeds
{f} disrespect the person who cares for one, maltreat someone who provides for one, repay someone with ingratitude
bite the hand that feeds one
{f} disrespect the person who cares for one, maltreat someone who provides for one
bite through
grip with the teeth in from one side and out of the other
bite-sized
Bite-sized pieces of food are small enough to fit easily in your mouth. bite-sized pieces of cheese
bite-sized
approval If you describe something as bite-sized, you like it because it is small enough to be considered or dealt with easily. bite-size newspaper items. small enough to put into your mouth to eat
all bark and no bite
Describes someone who often says cutting remarks, but actually has a soft personality underneath
all bark and no bite
Full of big talk but lacking action, power, or substance; pretentious
barking dogs never bite
Alternative form of barking dogs seldom bite
barking dogs seldom bite
People who make big threats never usually carry them out
bit
The smallest unit of storage in a digital computer, consisting of a binary digit
bit
A prison sentence
bit
A small amount of something

Does your leg still hurt? / Just a bit now.

bit
An eighth of a dollar. Note that there is no coin minted worth 12.5 cents. (When this term first came into use, the Spanish 8 reales coin was widely used as a dollar equivalent, and thus the 1 real coin was equivalent to 12.5 cents.)

A quarter is two bits.

bit
A binary digit, generally represented as a 1 or 0
bit
An excerpt of material from a composition or show

His bit about video games was not nearly as entertaining as the other segments of his show.

bit
: A portion of something

I'd like a big bit of cake, please.

bit
Specifically, a small amount of time

He was here just a bit ago, but it looks like he's stepped out.

bit
To a small extent; in a small amount (usually with "a")

That's a bit too sweet.

bit
Simple past of bite

Your dog bit me!.

bit
A piece of metal placed in a horse's mouth and connected to reins to direct the animal
bit
A coin of a specified value. (Also used for a nine-pence coin in the British Caribbean.)

A threepenny bit.

biter
Agent noun of bite; someone of something who bites

Not all dogs are biters.

biter
One who plagiarizes
biting
Present participle of bite
biting
An occurrence of a bite
biting
Causing a stinging sensation

a biting wind.

don't let the bedbugs bite
Used to wish a person a good night's sleep
first bite free
jocular name for the concept in law that a dog is not considered dangerous until it has bitten someone
love bite
A swelling on the skin caused by someone (or something) sucking the skin
love-bite
Alternative form of love bite
one's bark is worse than one's bite
The individual acts threatening but is relatively harmless

Its bark is worse than its bite.

sound bite
An extract from a speech or interview used as edited into a news or other broadcast; an interview clip, especially seen as particularly expressive or pithy
sound bite
A one-liner deliberately produced for this purpose; a statement specifically intended to be punchy and memorable

The ground offensive against Iraq ended after 100 hours, partly out of concern that American troops not occupy an Arab capital, partly because Arab allies feared the disintegration of Iraq and partly because a “100-hour war” made a good sound bite.

take a bite
To eat a quick, light snack
biting
mordant
a second bite at the cherry
(deyim) another ​opportunity to do something
bit
{v} to put a bit in the mouth, to check
bit
{n} the iron of a bridly, a morsel, a coin
biter
{n} one that bites, a sharper, a trickester
a bite to eat
(deyim) Snack; a small amount of food that is eaten between main meals or instead of a meal
all bark and no bite
When someone talks tough but really isn't, they are all bark and no bite
bit
(Bilgisayar) Short form for "binary digit"
love-bite
A Love-bite or hickey is a temporary mark or bruise on one's skin (medically, a minor hematoma) resulting from kissing or sucking or biting forcefully enough to burst blood vessels beneath the skin. It could also be called a "love-mark", a "passion mark" or a "slag tag". Love-bites or hickeys are generally considered more passionate when biting is involved
open bite
(Diş) [MASS NOUN] Lack of occlusion of the front teeth when the jaw is closed normally
abnormal bite
non-alignment of the upper and lower teeth (Dentistry)
barking dogs do not bite
barking dogs seldom bite, things that seem threatening are usually harmless
barking dogs seldom bite
barking dogs do not bite, things that seem threatening are usually harmless
bit
You can use bits and pieces or bits and bobs to refer to a collection of different things
bit
Hence: A small piece of anything; a little; a mite
bit
vagueness You can use a bit of to make a statement less forceful. For example, the statement `It's a bit of a nuisance' is less forceful than `It's a nuisance'. It's all a bit of a mess This comes as a bit of a disappointment
bit
If you get the bit between your teeth, or take the bit between your teeth, you become very enthusiastic about a job you have to do
bit
the cutting part of a drill; usually pointed and threaded and is replaceable in a brace or bitstock or drill press; "he looked around for the right size bit"
bit
A bit of something is a small piece of it. Only a bit of string looped round a nail in the doorpost held it shut. crumpled bits of paper. = piece
bit
Short for binary digit The smallest unit of information a computer can have The value of a bit is 1 or 0
bit
If someone is champing at the bit or is chomping at the bit, they are very impatient to do something, but they are prevented from doing it, usually by circumstances that they have no control over. I expect you're champing at the bit, so we'll get things going as soon as we can
bit
an instance of some kind; "it was a nice piece of work"; "he had a bit of good luck"
bit
piece of metal held in horse's mouth by reins and used to control the horse while riding; "the horse was not accustomed to a bit"
bit
A single digit number in base-2, in other words, either a 1 or a zero The smallest unit of computerized data Bandwidthis usually measured in bits-per-second See also: Bandwidth, Bit, bps, Byte, Kilobyte, Megabyte
bit
Binary digit, the smallest unit of information in a computer, represented as a 0 or 1 One character is typically seven or eight bits in length
bit
A binary digit (either 0 or 1); it is the most basic unit of data that can be recognized and processed by a computer
bit
(Binary digIT) A bit is the smallest unit of data in a computer A bit has a single binary value, either 0 or 1
bit
If you do something a bit, you do it for a short time. In British English, you can also say that you do something for a bit. Let's wait a bit I hope there will be time to talk a bit That should keep you busy for a bit
bit
(Binary DigIT) -- A single digit number in base-2, in other words, either a 1 or a zero The smallest unit of computerized data Bandwidth is usually measured in bits-per-second See Also: Bandwidth , Bps , Byte , Kilobyte , Megabyte
bit
A bit of something is a small amount of it. All it required was a bit of work I got paid a little bit of money
bit
a unit of measurement of information (from Binary + digIT); the amount of information in a system having two equiprobable states; "there are 8 bits in a byte
bit
A piece of metal placed in a horses mouth and connected to reins to direct the animal
bit
A part of anything, such as may be bitten off or taken into the mouth; a morsel; a bite
bit
emphasis You say that one thing is every bit as good, interesting, or important as another to emphasize that the first thing is just as good, interesting, or important as the second. My dinner jacket is every bit as good as his
bit
In the Southern and Southwestern States, a small silver coin (as the real) formerly current; commonly, one worth about 12 1/2 cents; also, the sum of 12 1/2 cents
bit
If you do your bit, you do something that, to a small or limited extent, helps to achieve something. Marcie always tried to do her bit
bit
A unit of measurement that represents one figure or character of data A bit is the smallest unit of storage in a computer Since computers actually read 0s and 1s, each is measured as a bit The letter A consists of 8 bits which amounts to one byte Bits are often used to measure the capability of a microprocessor to process data, such as 16-bit or 32-bit
bit
{i} single basic unit of information (Computers)
bit
feelings If you say that something is a bit much, you are annoyed because you think someone has behaved in an unreasonable way. It's a bit much expecting me to dump your boyfriend for you
bit
emphasis You say not a bit of it to emphasize that something that you might expect to be the case is not the case. Did he give up? Not a bit of it!
bit
If something is smashed or blown to bits, it is broken into a number of pieces. If something falls to bits, it comes apart so that it is in a number of pieces. She found a pretty yellow jug smashed to bits
bit
To put a bridle upon; to put the bit in the mouth of
bit
a small fragment of something broken off from the whole; "a bit of rock caught him in the eye"
bit
A portion of something
bit
Abbreviated with small "b" Binary Digit The smallest unit of data in a computer
bit
In computing, a bit is the smallest unit of information that is held in a computer's memory. It is either 1 or
bit
The smallest unit of information in a computer, equivalent to a single zero or a one The word "bit" is a contraction of a "binary digit " Eight bits are needed to create a single alphabetical or numerical character, which is called a "byte "
bit
Somewhat; something, but not very great
bit
Quite a bit means quite a lot. They're worth quite a bit of money Things have changed quite a bit He's quite a bit older than me
bit
Fig
bit
A bit is 12½ cents; mainly used in expressions such as two bits, which means 25 cents, or four bits, which means 50 cents
bit
A single-digit number in base-2, in other words, either a 1 or a zero A bit is the smallest unit of computerized data Bandwidth is usually measured in bits-per-second
bit
The smallest unit of data processing information A bit (or binary digit) assumes the value of either 1 or 0
bit
thrilled to bits: see thrilled. A fundamental unit of information having just two possible values, as either of the binary digits 0 or
bit
A bit of something is a small part or section of it. That's the bit of the meeting that I missed Now comes the really important bit The best bit was walking along the glacier. = part
bit
An excerpt of material from a stand-up comedians repertoire
bit
Past tense and a past participle of bite. in full binary digit In communication and information theory, a unit of information equivalent to the result of a choice between only two possible alternatives, such as 1 and 0 in the binary code generally used in digital computers. It is also applied to a unit of memory corresponding to the ability to store the result of a choice between two alternatives. A byte consists of a string of eight consecutive bits and makes up the basic information processing unit of a computer. Because a byte includes only an amount of information equivalent to one letter or one symbol (e.g., a comma), the processing and storage capacities of computer hardware are usually given in kilobytes (1,024 bytes), megabytes (1,048,576 bytes), and even gigabytes (about 1 billion bytes) and terabytes (1 trillion bytes)
bit
Several bits form a byte
bit
A contraction of binary digit, a bit is the smallest unit of information that a computer can hold Eight bits is equivalent to a byte The speed at which bits are transmitted or bit rate is usually expressed as bits per second or bps
bit
If something happens bit by bit, it happens in stages. Bit by bit I began to understand what they were trying to do
bit
of Bid, for biddeth
bit
an indefinitely short time; "wait just a moment"; "it only takes a minute"; "in just a bit"
bit
emphasis You use not a bit when you want to make a strong negative statement. I'm really not a bit surprised `Are you disappointed?' `Not a bit.'
bit
(Binary DigIT) - A single digit number in base-2, in other words, either a 1 or a zero The smallest unit of computerised data Bandwidth is usually measured in bits-per-second See Also: Bandwidth, Bps, Byte, Kilobyte, Megabyte Go to top
bit
The smallest unit of information a computer can manipulate A bit is either 0 or 1 (See "binary" ) Eight bits combine to make one byte Abbreviated "b "
bit
The smallest unit of information on a computer network; a binary digit Data is transmitted in bits per second
bit
A tool for boring, of various forms and sizes, usually turned by means of a brace or bitstock
bit
{i} small piece; small coin; drill; part of the bridle in a horses mouth
bit
a short theatrical performance that is part of a longer program; "he did his act three times every evening"; "she had a catchy little routine"; "it was one of the best numbers he ever did"
bit
Bit is the past tense of bite
bit
You use a bit before `more' or `less' to mean a small amount more or a small amount less. I still think I have a bit more to offer Maybe we'll hear a little bit less noise
Türkçe - İngilizce
(Tıp) bite
bit
{i} louse
bite yönelik
(Bilgisayar) bit-oriented
bite yönelik protokol
(Bilgisayar) bit-oriented protocol
bit
bit
bit
(Hayvan Bilim, Zooloji) sucking louse
bit
binary digit
bit
fly babies
bit
(Hayvan Bilim, Zooloji) pediculus capitis
bit
(Bilgisayar) bits

Most of Alexander Pichushkin's killings took place in Moscow's Bitsa Park between 1992 and 2006. - Aleksandr Piçuşkin'in cinayetlerinin çoğu 1992 ve 2006 yılları arasında Moskova'daki Bitsa Parkı'nda gerçekleşti.

As a consequence of its fun factor, Tatoeba contains random bits of factual information. - Eğlenceli faktörün bir sonucu olarak, Tatoeba rastgele gerçek bilgi bitleri içeriyor.

bit
xenopsylla
bit
(Tıp) phthirus
biter
(Bilgisayar) ends with

In my language, the , is called comma, the ; is called semicolon, : is called colon, ... are called ellipsis, and this sentence ends with a period. - Benim dilimde , virgül, ; noktalı virgül, : iki nokta üstüste, ... üç nokta şeklinde adlandırılır ve bu cümle bir noktayla biter.

bites
(Tıp) bites
bit
{f} end

Unfortunately, the food supplies gave out before the end of winter. - Ne yazık ki, gıda malzemeleri, kış sonundan önce bitti.

Life never ends but earthly life does. - Hayat hiç bitmez fakat dünyadaki hayat biter.

bit
lice

Clothes make people, rags make lice. - Elbiseler insan yapar, eski püskü elbiseler bit yapar.

Life is a magnificent gown full of lice. - Yaşam, bitlerle dolu harika bir elbisedir.

bit
nit

You can use a fine-toothed comb to check for nits. - Bit yumurtalarını kontrol etmek için ince dişli bir tarak kullanabilirsiniz.

bit
be over

She said everything will be over between us. - Aramızdaki her şeyin biteceğini söyledi.

What time will your last class be over? - Son dersin ne zaman bitecek?

bit
{f} ending

A good beginning makes a good ending. - İyi başlayan iyi biter.

The European Union is set up with the aim of ending the frequent and bloody wars between neighbours, which culminated in the Second World War. - Avrupa Birliği, ikinci dünya savaşı ile sonuçlanan sık ve kanlı komşu devletler arasındaki savaşları bitirme amacıyla kuruldu.

biter
exhaustible
bit
(Bilgisayar) bitness
bit
cootie
biter
the ends
Bit
(Tıp) pediculus
bit
(Tabiat Doğa) (böcek, haşere) [syn.: bit, kehle, macar] louse
bit
small flightless parasitic insect which lives on the bodies of humans and other mammals
bit
louse, parasite on plants or animals
bit
headlouse
bite