geliştirmek

listen to the pronunciation of geliştirmek
Türkçe - İngilizce
develop

Many efforts have been make to develop market for imports. - İthalatlar için pazarlar geliştirmek için epeyce çaba sarfedilmektedir.

The mandatory character of schooling is rarely analyzed in the multitude of works dedicated to the study of the various ways to develop within children the desire to learn. - Eğitimin zorunlu karakteri çocukların içinde öğrenme arzusu geliştirmek için çeşitli şekillerde çalışmaya adanmış işlerin çokluğunda nadiren analiz edilir.

improve

Tom is working hard to improve his English. - Tom İngilizcesini geliştirmek için çok çalışıyor.

I would like to improve my English pronunciation. - İngilizce telaffuzumu geliştirmek istiyorum.

work up
advance
evolve
cultivate

Sports are effective to cultivate friendship. - Sporlar dostluk geliştirmek için etkilidir.

All you have to do is to cultivate the ability to put yourself in the other fellow's place. - Tek yapmanız gereken, kendinizi diğer arkadaşın yerine koyma yeteneğini geliştirmek.

reclaim
boom
enlarge
to develop, to improve, to reform; to evolve
open up
ameliorate
better

I'm prepared to do anything to better myself. - Kendimi geliştirmek için her şeyi yapmaya hazırım.

If you are to improve your English, you had better go to countries where it is spoken. - İngilizceni geliştirmek istiyorsan onun konuşulduğu ülkelere gitsen iyi olur.

to develop, build up, improve
build up

I want to build up my vocabulary. - Kelime haznemi geliştirmek istiyorum.

launch out
soup up
develop , enhance
cap
{f} upgrade
promote

They implemented a communication policy so as to promote their new concept. - Onlar yeni bir kavram geliştirmek için bir iletişim politikası uygulamıştır.

increase
form
build

I want to build up my vocabulary. - Kelime haznemi geliştirmek istiyorum.

flourish
(Ticaret) update
reform
foster
subserve
develop to
evoive
{f} perfect
bring on
geliş
coming

Did you notice him coming in? - Onun içeri gelişini fark ettin mi?

We could all see it coming, couldn't we? - Hepimiz onun gelişini gördük, değil mi?

geliş
{i} arrival

She informed him of her arrival. - O, gelişi hakkında onu bilgilendirdi.

Ken is waiting for the arrival of the train. - Ken trenin gelişini bekliyor.

geliştirmek amacıyla oluşturulmuş mali yardım programı
(Hukuk) Instrument for Structural Policies for
geliştirme
{i} cultivation
geliştirme
development

For the sake of long-term interests, we have decided to sell the development department. - Uzun vadeli çıkarların uğruna, biz geliştirme departmanını satmaya karar verdik.

geliştirme
refinement
geliştirme
enhancement
geliş
arrivals
geliş
incidence
geliştirme
improve

I would like to improve my English pronunciation. - İngilizce telaffuzumu geliştirmek istiyorum.

The priest tried to improve the people's morals. - Rahip insanların maneviyatını geliştirmek için çalıştı.

geliştirme
(Ticaret) promotion
geliş
{f} brew
geliş
{f} growing

Trade between the two countries has been steadily growing. - İki ülke arasındaki ticaret sürekli gelişiyor.

geliş
build up

Reading helps you build up your vocabulary. - Okumak kelime dağarcığınızı geliştirmenize yardım eder.

I want to build up my vocabulary. - Kelime haznemi geliştirmek istiyorum.

geliş
{f} prospering
geliş
arrest
geliş
prosper
geliş
advent

The advent of the euro is the beacon for the new millennium. - Euronun gelişi yeni binyılın işaretidir.

The story revolves around a mysterious adventure. - Hikaye gizemli bir macera etrafında gelişiyor.

geliş
grew
geliş
{f} flourish

Civilization has flourished for hundreds of years in this hidden land. - Medeniyet bu gizli topraklarda yüzlerce yıldır gelişti.

Legends of vampires flourish in the Balkans. - Vampir efsaneleri Balkanlar'da gelişir.

geliştirme
developing

Her studies contributed greatly to developing scientific research. - Onun çalışmaları bilimsel araştırmayı geliştirmeye çok katkıda bulundu.

We had hopes of developing tourism on a big scale. - Turizmi büyük çapta geliştirme umutlarımız vardı.

geliştirme
{i} overextending
bilgi dağarcığını geliştirmek
improve knowledge base
bilgi dağarcığını geliştirmek
improve one's knowledge
geliş
build#up
geliş
comings
kendimi geliştirmek
improve myself
aşırı geliştirmek
over develop
geliş
incoming
geliş
med. presentation (at birth)
geliş
forthcoming
geliş
coming, arriving, arrival; advent
geliş
coming, advent, arrival
geliştirme
{i} culture
geliştirme
{i} improving

I'm interested in improving my French. - Fransızcamı geliştirmekle ilgileniyorum.

I'm interested in improving my German. - Almancamı geliştirmekle ilgiliyim.

geliştirme
buildup
geliştirme
build up

I want to build up my vocabulary. - Kelime haznemi geliştirmek istiyorum.

Reading helps you build up your vocabulary. - Okumak kelime dağarcığınızı geliştirmenize yardım eder.

geliştirme
progress
geliştirme
growth
geliştirme
developing, development, building up, improvement
kendini geliştirmek
better oneself
yeniden geliştirmek
redevelop
Türkçe - Türkçe
Gelişmesini sağlamak, gelişmesine yol açmak
geliş
Gelme işi veya biçimi: "Keklik gibi taştan taşa sekerek / Gerdan açıp gelişini sevdiğim."- Ruhsatî
geliş
Gelme işi veya biçimi
geliştirme
Geliştirmek işi
geliştirmek