ayrılma

listen to the pronunciation of ayrılma
Türkçe - İngilizce
separation

The story about the separation of the two leopard cubs seems pretty trite to me. - İki leopar yavrusunun ayrılması hakkındaki hikaye bana oldukça basmakalıp gibi görünüyor.

The separation of church and state is one of the fundamental principles of the Constitution. - Kilise ve devletin ayrılması, anayasanın temel ilkelerinden biridir.

departure

Gate closes 20 minutes before departure. - Kapı ayrılmadan 20 dakika önce kapatılır.

divergence
split

Did you hear about Tom and Mary splitting up? - Tom ve Mary'nin ayrılmaları hakkında bir şey duydun mu?

I didn't want to split up with Mary. - Mary ile ayrılmak istemedim.

cleavage
breakaway
parting
breakup
leave taking
separation, detachment; breakaway; leaving, departure; divergence, deviation
scission
checkout

When is checkout time? - Ayrılma saati ne zaman?

disjunction
disconnection
separation; leaving
divergency
deviation
disconnexion
dispersion (into a spectrum)
separation, separating; departure
dissociation
decampment; defection
disunion
excursion
{i} leaving

We should lose no time in leaving here. - En kısa sürede buradan ayrılmalıyız.

She was on the point of leaving. - O, ayrılmak üzereydi.

(Kimya) elimination
(Ticaret) quit

Now that you've decided to quit your job, you look happy. - İşinden ayrılmaya karar verdiğinden dolayı mutlu görünüyorsun.

I've been asked to quit the company. - Şirketten ayrılmam istendi.

separate

You can't separate language from culture. - Dil kültürden ayrılmaz.

Tom didn't like being separated from his wife and children. - Tom karısından ve çocuklarından ayrılmayı istemiyordu.

abstraction
(Askeri) break up

Tom and Mary decided to break up. - Tom ve Mary ayrılmaya karar verdi.

Tom finally decided to break up with Mary. - Tom nihayet Mary'den ayrılmaya karar verdi.

(Otomotiv) cracking
stinking
diverging
(Biyokimya) partition
(Sigorta) opt out
(Sigorta) withdrawal
breaking down
(Kanun) separation from bed and board
secession
severance
detachment

Does detachment from the world really prevent suffering? - Dünyadan ayrılma acı çekmeyi gerçekten engelliyor mu?

abruptio
{i} disengaging
abruption
dichotomy
quiting
turn-off
conge
turn off

Don't forget to turn off the gas before you leave the house. - Evden ayrılmadan önce gazı kapatmayı unutma.

Don't forget to turn off the gas before leaving the house. - Evden ayrılmadan önce gazı kapatmayı unutma.

leavetaking
{i} sunder
disconnect
{i} decampment
{i} sequestration
dislocation
sunderance
{i} divorce

I got word that Mary wants to divorce him. - Mary'nin ondan ayrılmak istediğini haber aldım.

Tom and Mary had an ugly divorce. - Tom ve Mary kötü bir ayrılma yaşadı.

{i} segregation
{i} defection
ayrılmak
leave

I was about to leave my house when she rang me up. - O beni aradığında evden ayrılmak üzereydim.

However, Lucy is about to leave her home. - Ancak Lucy evinden ayrılmak üzereydi.

ayrılma noktası
departure point
ayrılma anında biniciye verilen içki
stirrup cup
ayrılma açısı
angle of departure, divergence angle
ayrılma bölgesi
(Askeri) area of separation
ayrılma yanlısı
secessionist
ayrılmak
break with
ayrılmak
split up

I didn't want to split up with Mary. - Mary ile ayrılmak istemedim.

I want to split up, but I know I couldn't even if I tried. - Ayrılmak istiyorum ama denesem bile yapamayacağımı biliyorum.

ayrılmak
check out

I'd like to check out tomorrow morning. - Yarın sabah ayrılmak istiyorum.

ayrılmak
split

I want to split up, but I know I couldn't even if I tried. - Ayrılmak istiyorum ama denesem bile yapamayacağımı biliyorum.

I didn't want to split up with Mary. - Mary ile ayrılmak istemedim.

ayrılmak
divorce

I got word that Mary wants to divorce him. - Mary'nin ondan ayrılmak istediğini haber aldım.

ayrılmak
break up

I don't want to break up with you. - Senden ayrılmak istemiyorum.

Do you really want to break up with your girlfriend? - Gerçekten kız arkadaşınla ayrılmak istiyor musun?

ayrılmak
walk off
ayrılmak
(Dilbilim) be through
ayrılmak
split off
ayrılmak
drop out

Are you absolutely sure you want to drop out of school? - Okuldan ayrılmak istediğine kesinlikle emin misin?

Do you think Tom really intends to drop out of school? - Tom'un gerçekten okuldan ayrılmak istediğini düşünüyor musun?

ayrılmak
to leave, depart from
ayrılmak
divorce from
ayrılmak
walk out
ayrılmak
{f} deviate
ayrılmak
to be separated, to part; to leave, to depart; to break with sb; to break away, to drop out; to resign, to throw sth up; (yol) to diverge
ayrılmak
get off

I want to get off this island. - Ben bu adadan ayrılmak istiyorum.

ayrılmak
pull away
ayır
break into
emekliye ayrılma
retirement
ayrılmak
{f} desert
ayrılmak
withdraw
ayrılmak
fly off
ayrılmak
splinter off
ayrılmak
come away
ayrılmak
draw away
ayrılmak
take leave
ayrılmak
stray
ayrılmak
draw apart
ayrılmak
go
ayrılmak
desist
ayrılmak
come
ayrılmak
tear oneself away
ayrılmak
lead away from
ayrılmak
come unstuck
ayrılmak
be separated

We don't want to be separated. - Biz ayrılmak istemiyoruz.

ayrılmak
(Askeri) sheer off
ayrılmak
differentiate
ayrılmak
break apart
ayrılmak
differ
ayrılmak
wander from
ayrılmak
take one's farewell of
ayrılmak
dissent
ayrılmak
vacate
ayrılmak
revolt from
ayrılmak
buzz
ayrılmak
sever

Several boys had to leave school early yesterday. - Dün birkaç çocuk okuldan erken ayrılmak zorunda kaldı.

ayrılmak
part

No one was in a hurry to leave the party. - Kimsenin partiden ayrılmak için acelesi yoktu.

He didn't want to part with his house. - O, evinden ayrılmak istemedi.

ayrılmak
be off
ayrılmak
separate

He wants to separate from his wife. - Karısından ayrılmak istiyor.

Britain is separated from the Continent by the Channel. - Britanya kanalla kıtadan ayrılmaktadır.

ayrılmak
get along
ayrılmak
to be separated

We don't want to be separated. - Biz ayrılmak istemiyoruz.

ayrılmak
(Askeri) clear

It was clear that Tom didn't want to leave. - Tom'un ayrılmak istemediği açıktı.

ayrılmak
give up
ayrılmak
apostatize
ayrılmak
hive off
ayrılmak
crack
ayrılmak
part with

He didn't want to part with his house. - O, evinden ayrılmak istemedi.

He had to part with his house. - O, evinden ayrılmak zorunda kaldı.

ayrılmak
move off
ayrılmak
separated

Britain is separated from the Continent by the Channel. - Britanya kanalla kıtadan ayrılmaktadır.

We don't want to be separated. - Biz ayrılmak istemiyoruz.

ayrılmak
part from

The day came at last when he had to part from her. - Ondan ayrılmak zorunda olduğu gün sonunda geldi.

ayrılmak
withdraw from
ayrılmak
disintegrate
ayrılmak
get clear of
ayrılmak
break with somebody
ayrılmak
disconnect
ayrılmak
walk out of
ayrılmak
pull out
ayrılmak
graduate
ayrılmak
sunder
ayrılmak
segregate
ayrılmak
throw over
ayrılmak
go away
ayrılmak
make departure
ayrılmak
got off
ayrılmak
resign
ayrılmak
get

We have to leave now if we want to get home before dark. - Hava kararmadan önce eve dönmek istiyorsak şimdi ayrılmak zorundayız.

I want to get off this island. - Ben bu adadan ayrılmak istiyorum.

ayrılmak
disperse
ayrılmak
fall
ayrılmak
fissure
ayrılmak
be through with
ayrılmak
throw up
izinli işten ayrılma
(Ticaret) leave
Ayır
allocate

Allocate a room for research purposes. - Araştırma amaçları için bir oda ayırın.

ayrılmak
break sth off
ayrılmak
disengage
ayrılmak
divide
ayrılmak
bow out of
ayrılmak
break away
ayrılmak
fall off
ayrılmak
get out
ayrılmak
secede
ayrılmak
start
ayrılmak
get a long
ayrılmak
differ with
ayrılmak
part company
ayrılmak
depart from
ayır
segregate
ayır
allocate to
ayır
{f} sparing

Would you mind sparing me thirty minutes of the day? - Bana günün otuz dakikasını ayırır mısın?

ayır
{f} allocated
ayır
{f} abstract
ayır
demarcate
ayır
sever from
ayır
discriminate

Subtle differences in tone discriminate the original from the copy. - Tondaki ince farklar orijinali fotokopiden ayırt eder.

ayır
{f} reserve

I reserved my hotel room three weeks in advance. - Otel odamı üç hafta önceden ayırttım.

I'd like to reserve a table for four at six. - Saat altıda dört kişilik bir masa ayırtmak istiyorum.

ayır
{f} spaced
ayır
separate into
ayır
isolate
ayır
disconnect

I'm not disconnecting their printers. - Onların yazıcılarını ayırmıyorum.

Disconnect the power cable from the modem, wait for approximately one minute, then reconnect the cable. - Enerji kablosunu modemden ayır, yaklaşık bir dakika bekle, sonra kabloyu tekrar bağla.

ayır
sever

I removed her number after severing our friendship. - Dostluğumuzu kestikten sonra onun numarasını ayırdım.

ayır
cut into
ayır
{f} parting
ayır
{f} reserved

We should have phoned ahead and reserved a table. - Önceden telefon etmeliydik ve bir masa ayırtmalıydık.

I reserved my hotel room three weeks in advance. - Otel odamı üç hafta önceden ayırttım.

ayır
{f} isolated
ayır
spaced at
ayır
{f} part

After ten years as business partners, they decided to part ways. - İş ortakları olarak on yıl sonra, yollarını ayırmaya karar verdiler.

I will love you for better for worse till death us do part. - Ölüm bizi ayırana kadar iyi ve kötü günde seni seveceğim.

ayır
{f} disconnecting

I'm not disconnecting their printers. - Onların yazıcılarını ayırmıyorum.

ayır
{f} separate

You can't separate language from culture. - Dili kültürden ayıramazsınız.

We must separate politics from religion. - Siyaseti dinden ayırmalıyız.

ayır
differentiate

We must be able to differentiate between objects and situations. - Nesneler ve durumlar arasında ayırım yapabilmeliyiz.

ayır
{f} segregated
ayır
{f} resolving
ayır
make disjoint
ayır
make disconnected
ayır
{f} parted
ayır
detach

I didn't detach them. - Ben onları ayırmadım.

ayır
{f} spare

Since there wasn't much time to spare, she took a taxi. - Ayıracak çok zamanı olmadığı için, taksiye bindi.

Tom has time to spare. - Tom'un ayıracak zamanı vardı.

ayır
{f} separated

Tom is sad, as in German sentences he is often separated from Mary by a comma. - Tom. Almanca cümlelerde Mary'yi sık sık bir virgülle ayırdığı için üzgün.

The mother separated the fighting children. - Anne dövüşen çocukları ayırdı.

ayır
set apart
ayır
{f} earmark

They earmarked enough money for research work. - Araştırma çalışması için yeterli para ayırdılar.

ayır
split into

Let's decide what needs to be decided, then let's split into two teams, OK? - Neye karar verilmesi gerektiğine karar verelim, sonra iki takıma ayıralım.

ayır
{f} abstracted
ayır
{f} disconnected

Dan disconnected Linda from her respirator. - Dan, Linda'yı solunum cihazından ayırdı.

ayır
{f} detached
ayır
{f} discriminating
ayır
break down into
ayır
disjoin
ayır
{f} separating

English is one language separating two nations. - İngilizce iki ulusu ayıran bir dildir.

Why is politics separating us, when we ourselves know who is good and who isn't? - Kimin iyi olduğunu ve kimin olmadığını biz kendimiz bildiğimizde politika neden bizi ayırıyor?

ayrılmak
{f} quit

Tom didn't want to quit. - Tom ayrılmak istemedi.

I don't want to quit. - Ayrılmak istemiyorum.

ayrılmak
split out
ayrılmak
broken up with
ayrılmak
part company with
ayrılmak
broke up

I just broke up with the girl i love.

görevden ayrılma
leave from duty
ayrılmak
divorce from; part with
ayrılmak
{f} revolt
ayrılmak
{f} mosey
ayrılmak
unstuck
ayrılmak
to split into
ayrılmak
check out; break up
ayrılmak
cut loose
ayrılmak
divaricate
ayrılmak
{f} decamp
ayrılmak
part from; depart; quit
ayrılmak
split off; apostatize
ayrılmak
defect
Türkçe - Türkçe
Ayrılmak işi
Bir biçmeden geçen beyaz ışığın türlü renklerde görünmesi
(Osmanlı Dönemi) MUFASALA
(Hukuk) İNFİRAK
ayrılmak
Ben, Remzi Beyden ayrılıyorum."- R. N. Güntekin
ayrılmak
pozostawiać
Ayrılmak
(Osmanlı Dönemi) TEŞEZZÜR
Ayrılmak
(Osmanlı Dönemi) ŞAAB
Ayrılmak
(Osmanlı Dönemi) IHTİZAL
Ayrılmak
(Osmanlı Dönemi) TEZAYÜL
Ayrılmak
(Osmanlı Dönemi) TEHECCÜR
Ayrılmak
(Osmanlı Dönemi) CEREM
Ayrılmak
(Osmanlı Dönemi) RENEM
Ayrılmak
(Osmanlı Dönemi) İFRAC
Ayrılmak
(Osmanlı Dönemi) HULUC
Ayrılmak
(Osmanlı Dönemi) FÜKUK
Ayrılmak
(Osmanlı Dönemi) HAVS
ayrılmak
Bir yerden, bir kimseden, bir şeyden uzaklaşmak
ayrılmak
Bir yerden, bir kimseden, bir şeyden uzaklaşmak: "... rahat bir tavırla yanındaki adamdan ayrıldı."- Y. K. Karaosmanoğlu
ayrılmak
Ayırma işine konu olmak: "Geçen hafta, Akşehir'de Nasrettin Hoca törenine ayrılmıştı."- F. R. Atay
ayrılmak
Boşanmak: "Artık senden saklamaya sebep kalmıyor
ayrılmak
Ayırma işine konu olmak
ayrılmak
Evlilik birliğini bozmak
ayrılma