desert

listen to the pronunciation of desert
İngilizce - Türkçe
çöl

Çölün ortasında benzinimiz bitti. - We ran out of gas in the middle of the desert.

Sahra Çölü, neredeyse Avrupa kadar büyük. - The Sahara Desert is almost as large as Europe.

terk etmek
ıssız

Tom'un cesedi ıssız bir yolda bulundu. - Tom's body was found along a deserted road.

Onlar ıssız bir adayı araştıracaklar. - They will survey the desert island.

{f} terket

Arkadaşların seni terketti mi? - Have your friends deserted you?

{f} terketmek
{i} ıssız yer
çöl halinde olan
{i} tatsızlık
{f} ayrılmak
{i} hak etme
{i} hak ettiğini bulma
hak ettiğini buldu
yaban
değer

Çölde, suyun ağırlığı altın değerindedir. - In the desert, water is worth its weight in gold.

çöllük
(Askeri) askerlikten kaçmak
kıraç
(Kanun) istihkak
desert fauna çöl direyi
kaçmak
{i} bozkır
bırakıp gitmek
yüzüstü bırakmak
firar etmek
{i} sönüklük
çö1
terketmek (çöl)
(Askeri) FİRAR ETMEK, KAÇMAK: Bir askeri hizmet, mevki veya görevden geri dönmemek niyetiyle, izinsiz olarak ayrılma veya tehlikeli bir görevden, önemli bir hizmetten kaçma
desert flora çöl biteyi
{s} boş
{i} hak edilen şey, layık olunan şey. He got his deserts. Hak ettiğini buldu
{s} çorak

Herkesin gidebileceği bir evi, sığınabileceği bir yuvası var. Benim evim çöllerdir, yurdum çorak topraklar. Kuzey rüzgarı ışığım, yağmurda bir tek paklanırım. - Everyone has a house to go to, a home where they can find shelter. My house is the desert, my home the barren heath. The north wind is my fire, the rain my only bath.

{f} ask. askerlikten kaçmak
{i} hak edilen şey
kaç/terket
terkedilmişlik
{f} taraf değiştirmek
hisse

Tom gecenin ortasında terk edilmiş sokaktan aşağıya doğru yürürken biraz huzursuz hissetti. - Tom felt a little uneasy as he walked down the deserted street in the middle of the night.

Marilla kendini herkes tarafından terk edilmiş hissetti. Tavsiye için Bayan Lynde'ye bile gidemedi. - Marilla felt deserted by everyone. She could not even go to Mrs. Lynde for advice.

terk

Alışveriş merkezi terkedildi. - The mall is deserted.

Tom karısını ve ailesini terk etti. - Tom deserted his wife and family.

bırakmak
tatlik
deserted
ıssız

On'dan sonra cadde ıssızdı. - The street was deserted after ten.

Golf sahası tamamen ıssız, bir tek kişi yok! - The golf course is completely deserted, there is not a single person!

deserter
asker kaçağı
desertion
firar

Ordudan firar ölüm cezası ile cezalandırılabilirdi. - Desertion from the army was punishable by death.

Yirmi altı asker, firar nedeniyle idam edildi. - Twenty six soldiers were executed for desertion.

desert a sinking ship
(deyim) batan gemiyi terketmek
desert a sinking ship
(deyim) batan gemiyi terk etmek
desert fever
(Tıp) çöl ateşi
desert finch
(Hayvan Bilim, Zooloji) boz alamecek
desert lark
(Hayvan Bilim, Zooloji) çöl toygarı
desert locust
(Hayvan Bilim, Zooloji) sudan çekirgesi
desert mouth
(Tıp) ağız kuruluğu
desert namibia
namibya çölü
desert pavement
çıplak kaplama
desert rose
çöl gülü
desert the colours
firar etmek
desert varnish
(Jeoloji) çöl cilası
desert warbler
çöl ötleğeni
desert warthog
(Hayvan Bilim, Zooloji) düğmeli domuz
desert wheatear
(Hayvan Bilim, Zooloji) çöl kuyrukkakanı
desert wind
(Meteoroloji) çöl rüzgarı
desert climate
çöl iklimi
desert iguana
çöl iguanası
desert rat
çöl faresi
desert rehabilitation
çöl ıslahı
desert soil
çöl toprağı
desert tortoise
çöl kaplumbağası
desert eagle
(Silahlar) Desert Eagle, İsrail yapımı yarı-otomatik bir tabancadır. 357'lik, 41'lik, 44'luk, 440 Cor-bon ve 50 AE kalibrelik mermi kullanan modelleri bulunur. 357 kalibrelik versiyonu 9,41'lik ve 44'lüğü 8, 440 Cor-bon ve 50AE (action express) kullanan modelide 7 mermi alır. Kullandığı mermilerden dolayı çok güçlü bir tabancadır ancak 50AE kullanan versiyonun geri tepmesinin yüksek olması, silahın oldukça ağır ve büyük olması nedeniyle kullanışlı değildir.Bu silahın çeşitli ağırlıkları vardır.1-2 kg arasındaki çeşitleri silahın gerçekten kuvvetli olduğu gösteriyor. Ancak geri tepmesinin yüksek oluşu sadece 50AE kullanan versiyonunda geçerlidir, özellikle birçok silah kullanıcısı 357.'lik versiyonun geri tepmesinin standart 9mm tabancalardan daha az olduğunu söylemektedirler. Bu sebeplerden dolayı hiçbir ordu ve polis gücü tarafından kullanılmaz. Zaten televizyon programları, filmler ve video oyunları sayesinde ünlü olmuş; özellikle de çok büyük ve ağır olması nedeniyle kullanışlı olmayan bir silahtır
desert eagle
(Hayvan Bilim, Zooloji) Çöl kartalı
desert iguana
çöl iguanasi
desert jerboa
çöl Arap tavşanı
desert of walnut
ceviz tatlısı
desert plant
çöl bitki
desert plume
çöl tüy
desert storm
çöl fırtınası
desert-like
çöl gibi
desert rat
(Hayvan Bilim, Zooloji) koşarfare
desert the colors
askerden kaçmak
desert the colors
firar etmek
deserter
kaçak
deserter
firari
deserts
hak edilen şey
deserted
{s} terkedilmiş

Bütün bina terkedilmişti. - The whole building was deserted.

Tom terkedilmiş kulübeye zorla girdi. - Tom broke into the deserted shack.

deserted
el ayak çekilmek
deserted
kimsesiz
deserter
kaçkın
desertion
askerlikten kaçma
desertion
kaçaklık
desertion
terketme
rock desert
(Coğrafya) taş çölü
arabian desert
arap çölü
australian desert
avustralya çölü
deserted
terk edilmiş

Tom gecenin ortasında terk edilmiş sokaktan aşağıya doğru yürürken biraz huzursuz hissetti. - Tom felt a little uneasy as he walked down the deserted street in the middle of the night.

Hayatının geriye kalanını terk edilmiş bir adada geçirmek zorunda olsan, onu kiminle geçirirsin? - If you had to spend the rest of your life on a deserted island, who would you spend it with?

deserted
tenha

Tom tenha tren istasyonunda büyük bir saatin altında tek başına durdu. - Tom stood alone under a big clock in the deserted train station.

deserter
firarî
desertion
firar etme
desertion
terk
desertion
bırakıp kaçma
desertion
terk edilmişlik
gobi desert
gobi çölü
libyan desert
libya çölü
patagonian desert
patagonya çölü
sahara desert
sahra çölü
Deserts
çöller
deserted
terket

Arkadaşların seni terketti mi? - Have your friends deserted you?

great sandy desert
büyük kum çölü
more desert
Daha fazla çöl
semi-desert
yarı çöl
deserted
metruk
deserter
{i} din değiştiren kimse
deserter
{i} dönek
deserter
(Askeri) KAÇAK, FİRARİ: Askerlik veya hizmetten kaçan şahıs
desertion
(Askeri) Firar, kaçma
desertion
{i} askerden kaçma
desertion
{i} din değiştirme
desertion
(Askeri) FİRARİ KAÇMA: Bir askeri hizmet, mevki veya görevden geri dönmemek niyetiyle, izinsiz olarak ayrılma veya tehlikeli bir görevden, önemli bir hizmetten kaçma. Firar veya kaçma; geri dönmemek niyetiyle ayrılmayı veya tehlikeli bir görevden kaçmayı ifade etmeyen izinsiz gaybubet (yokluk, bulunmamak) "absence without leave" ten farklıdır
deserts
hak ettiğini bulma
deserts
hak etme
rocky desert
taşlı çöl
sandy desert
kumlu çöl
sandy desert
kum çölü
stony desert
taşlı çöl
turn into a desert
çöle dönüşmek
turn into a desert
çöl olmak
turn to a desert
çöl olmak
İngilizce - İngilizce
That which is considered to be deserved or merited; a just punishment or reward

Nonsense, Mina. It is a shame to me to hear such a word. I would not hear it of you. And I shall not hear it from you. May God judge me by my deserts, and punish me with more bitter suffering than even this hour, if by any act or will of mine anything ever come between us!.

To leave one's duty or post, especially to leave a military or naval unit without permission

Anyone found deserting will be shot.

To leave (anything that depends on one's presence to survive, exist, or succeed), especially when contrary to a promise or obligation; to abandon; to forsake

You can't just drive off and desert me here, in the middle of nowhere.

A barren area of land or desolate terrain, especially one with little water or vegetation; a wasteland
to abandon without regard to the welfare of the abandoned
{f} abandon, forsake; leave the army without permission
{n} merit, worth, a claim to reward, a reward
{n} a wilderness, waste, waste country
{a} wild, solitary, waste, untilled, rough
{v} to forsake, leave, quit, run off or away
If you desert something that you support, use, or are involved with, you stop supporting it, using it, or being involved with it. The paper's price rise will encourage readers to desert in even greater numbers He was pained to see many youngsters deserting kibbutz life Spaniards are worried about German investors deserting Spain for Eastern Europe. + desertion de·ser·tion a mass desertion of the Party by the electorate
a dry, often sandy region of little rainfall and sparse vegetation
Dry land with few plants
That which is considered to be deserved or merited; a just punishment or reward (usually in plural)
desert (a cause, a country or an army), often in order to join the opposing cause, country, or army; "If soldiers deserted Hitler's army, they were shot"
Receiving less than 10 inches of precipitation annually
A region with an average annual rainfall of 10 inches or less
leave the army without permission
a hot , dry region with little vegetation
Of or pertaining to a desert; forsaken; without life or cultivation; unproductive; waste; barren; wild; desolate; solitary; as, they landed on a desert island
A type of biome characterized by low moisture levels and infrequent and unpredictable precipitation Daily and seasonal temperatures fluctuate widely
A land area so dry that little or no plant or animal life can survive
{s} isolated; located in a remote area; desolate, godforsaken
To leave (anything that depends on ones presence to survive, exist, or succeed), especially when contrary to a promise or obligation; to abandon; to forsake
To abandon a service without leave; to quit military service without permission, before the expiration of one's term; to abscond
To leave ones duty or post, especially to leave a military or naval unit without permission
an arid region with little or no vegetation located in a dismal or remote area; desolate; "a desert island"; "a godforsaken wilderness crossroads"; "a wild stretch of land"; "waste places
A very dry land that has little rainfall and cannot sustain much life There are few trees The Sahara Desert in North Africa is very hot
secluded location, usually in thick forests, where a monk found solitude for meditation
A desert is a very dry area
A land area so dry that little or no plant life can survive
An area where evaporation exceeds precipitation, for whatever reason, with consequent lack of vegetation Evaporation rates will vary, according to temperature, but less than 25 centimeters of rain annually will produce a desert in almost any temperature range
A desolate and barren region, usually deficient in available water, and with scant vegetation
To leave (especially something which one should stay by and support); to leave in the lurch; to abandon; to forsake; implying blame, except sometimes when used of localities; as, to desert a friend, a principle, a cause, one's country
(1 ) Heb midbar, "pasture-ground;" an open tract for pasturage; a common (Joel 2: 22) The "backside of the desert" (Ex 3: 1) is the west of the desert, the region behind a man, as the east is the region in front The same Hebrew word is rendered "wildernes," and is used of the country lying between Egypt and Palestine (Gen 21: 14, 21; Ex 4: 27; 19: 2; Josh 1: 4), the wilderness of the wanderings It was a grazing tract, where the flocks and herds of the Israelites found pasturage during the whole of their journey to the Promised Land
If someone deserts you, they go away and leave you, and no longer help or support you. Mrs Roding's husband deserted her years ago = abandon + desertion desertions de·ser·tion her father's desertion
A region with an average annual rainfall of 10 inches or less and sparse vegetation, typically having thin, dry, and crumbly soil A desert has an aridity index greater than 4 0
1 no growth 2 stagnation 3 emptiness
{i} wasteland, area where there is little rainfall
To abandon (the service) without leave; to forsake in violation of duty; to abscond from; as, to desert the army; to desert one's colors
That which is deserved; the reward or the punishment justly due; claim to recompense, usually in a good sense; right to reward; merit
A desert is a large area of land, usually in a hot region, where there is almost no water, rain, trees, or plants. the Sahara Desert. the burning desert sun
an arid region with little or no vegetation
If someone deserts, or deserts a job, especially a job in the armed forces, they leave that job without permission. He was a second-lieutenant in the army until he deserted He deserted from army intelligence last month + desertion de·ser·tion The high rate of desertion has added to the army's woes
leave someone who needs or counts on you; leave in the lurch; "The mother deserted her children"
If people or animals desert a place, they leave it and it becomes empty. Farmers are deserting their fields and coming here looking for jobs + deserted de·sert·ed She led them into a deserted sidestreet. = empty
A deserted or forsaken region; a barren tract incapable of supporting population, as the vast sand plains of Asia and Africa which are destitute of moisture and vegetation
located in a dismal or remote area; desolate; "a desert island"; "a godforsaken wilderness crossroads"; "a wild stretch of land"; "waste places"
a biome that receives little rainfall
Biome that has plants and animals adapted to survive severe drought conditions In this habitat, evaporation exceeds precipitation and the average amount of precipitation is less than 25 centimeters a year
(1) hot, dry, sandy place, as in: Not all kinds of plants can grow in a desert
A tract, which may be capable of sustaining a population, but has been left unoccupied and uncultivated; a wilderness; a solitary place
If a quality or skill that you normally have deserts you, you suddenly find that you do not have it when you need it or want it. Even when he appeared to be depressed, a dry sense of humour never deserted him She lost the next five games, and the set, as her confidence abruptly deserted her. = leave
a barren, wasteland of sand
feelings If you say that someone has got their just deserts, you mean that they deserved the unpleasant things that have happened to them, because they did something bad. At the end of the book the child's true identity is discovered, and the bad guys get their just deserts. Large, extremely dry area of land with fairly sparse vegetation. It is one of the Earth's major types of ecosystems. Areas with a mean annual precipitation of 10 in. (250 mm) or less are generally considered deserts. They include the high-latitude circumpolar areas as well as the more familiar hot, arid regions of the low and mid-latitudes. Desert terrain may consist of rugged mountains, high plateaus, or plains; many occupy broad mountain-rimmed basins. Surface materials include bare bedrock, plains of gravel and boulders, and vast tracts of shifting sand. Wind-blown sands, commonly thought to be typical of deserts, make up only about 2% of North American deserts, 10% of the Sahara, and 30% of the Arabian desert. Arabian Desert Atacama Desert desert varnish Gibson Desert Gobi Desert Great Sandy Desert Great Victoria Desert Kalahari Desert Karakum Desert Kara Kum Desert Libyan Desert Mojave Desert Mohave Desert Namib Desert Nubian Desert Painted Desert Sonoran Desert Syrian Desert Thar Desert Great Indian Desert Takla Makan Desert
{n} deserving
desert cat
Felis silvestris lybica, also known as the African wildcat, is a subspecies of the wildcat (Felis silvestris)
desert cats
plural form of desert cat
desert island
An uninhabited island, especially one in the tropics
desert rat
A jerboa, including species such as Jaculus orientalis and the Lesser Egyptian Jerboa Jaculus jaculus, which inhabit the desert regions of North Africa
desert rat
A British or Australian soldier who served in North Africa with the British 7th Armoured Division in 1941-42
desert soil
A soil variety typically found in arid climates, usually with little leaching and minimal humus content. Referred to as an "aridisol" in the nomenclature of the United States Department of Agriculture's Natural Resources Conservation Service
desert soils
plural form of desert soil
desert deagle
The Desert Eagle (or Deagle) is a large-framed gas-operated semi-automatic pistol designed by Magnum Research, Inc. (MRI) in the United States
desert eagle
(Hayvan Bilim, Zooloji) The Desert Eagle is a large caliber gas-operated semi-automatic pistol manufactured in Israel by IMI (Israel Military Industries) for Magnum Research, Inc
desert rose
a flower-like aggregate of mineral crystals, occurring in arid areas
desert rose
a dense Australian shrub with pinkish-lilac flowers. (Gossypium sturtianum.)
desert rose
a succulent plant with pink tubular flowers and toxic milky sap, native to East Africa and Arabia. (Adenium obesum.)
Desert Fox
{i} British-American military operation against Iraq in Dec. 1998 (intended to destroy its arsenal of nonconventional weapons)
Desert Island Discs
a British radio programme in which famous people talk with the presenter about their lives and choose the eight records they would like to have with them if they were left alone on a desert island (=a small tropical island with no one living on it)
Desert Storm
American term for the Gulf War fought with Iraq in 1991
desert rose
South African shrub having a swollen succulent stem and bearing showy pink and white flowers after the leaves fall; popular as an ornamental in tropics
desert four o'clock
wildflower having vibrant deep pink tubular evening-blooming flowers; found in sandy and desert areas from southern California to southern Colorado and into Mexico
desert holly
handsome low saltbush of arid southwestern United States and Mexico having blue-green prickly-edged leaves often used for Christmas decoration
desert iguana
small long-tailed lizard of arid areas of southwestern United States and northwestern Mexico
desert island
A desert island is a small tropical island, where nobody lives. a small tropical island that is far away from other places and has no people living on it
desert island
isolated island
desert landscape
dry and barren landscape
desert mariposa tulip
mariposa with clusters of bell-shaped vermilion or orange or yellow flowers atop short stems; southern California to Arizona and Mexico
desert paintbrush
most common paintbrush of western United States dry lands; having erect stems ending in dense spikes of bright orange to red flowers
desert pea
sprawling shrubby perennial noted for its scarlet black-marked flowers; widely distributed in dry parts of Australia
desert plant
plant adapted for life with a limited supply of water; compare hydrophyte and mesophyte
desert plume
perennial of southwestern United States having leathery blue-green pinnatifid leaves and thick plumelike spikes of yellow flowers; sometimes placed in genus Cleome
desert rat
kangaroo rat: any of various leaping rodents of desert regions of North America and Mexico; largest members of the family Heteromyidae
desert rose
South African shrub having a swollen succulent stem and bearing showy pink and white flowers after the leaves fall; popular as an ornamental in tropics
desert sand verbena
soft-haired sticky plant with heads of bright pink trumpet-shaped flowers; found in sandy desert soil; after ample rains may carpet miles of desert with pink from the southwestern United States to northern Mexico
desert selaginella
prostrate spikemoss; California
desert soil
a type of soil that develops in arid climates
desert sunflower
slender hairy plant with few leaves and golden-yellow flower heads; sandy desert areas of southeastern California to southwestern Utah and western Arizona and northwestern Mexico
desert tortoise
burrowing tortoise of the arid western United States and northern Mexico; may be reclassified as a member of genus Xerobates
desert varnish
or patina Thin, dark red to black mineral coating (generally iron and manganese oxides and silica) deposited on pebbles and rocks on the surface of desert regions. As dew and soil moisture brought to the surface by capillary action evaporate, their dissolved minerals are deposited on the surface. Wind abrasion removes the softer salts and polishes the surface to a glossy finish. Both high evaporation rates and sufficient precipitation are necessary for desert varnish to form
desert varnish
thin and shiny layer that is reddish brown or black in color composed of iron and manganese oxides which coats the surfaces of many desert rocks that are exposed
desert willow
evergreen shrubby tree resembling a willow of dry regions of southwestern North America having showy purplish flowers and long seed pods
desert-like
{s} similar to a desert, with conditions that are like those found in a desert
Chinese desert cat
Chinese mountain cat
Chinese desert cats
plural form of Chinese desert cat
deserted
abandoned
deserted
Simple past tense and past participle of desert
deserter
A person who has physically removed him- or herself from the control or direction of a military or naval unit with the intention of permanently leaving
food desert
An area or region in which people experience geographical and/or financial problems in acquiring healthy food
deserter
{n} one who deserts, one who forsakes
desertion
{n} the act of deserting or forsaking
A desert
badlands
Arabian Desert
desert located in the north of the Arabian peninsula
Arabian Desert
A desert of eastern Egypt between the Nile Valley and the Red Sea. Porphyry, granite, and sandstone found here have been used as building materials since ancient times. Desert region, Arabian Peninsula. It covers about 900,000 sq mi (2,330,000 sq km), occupying nearly the entire peninsula. It lies largely within Saudi Arabia but large portions extend into Jordan, Iraq, Kuwait, Qatar, the United Arab Emirates, Oman, and Yemen. Its relief is broken by a number of mountain ranges, with elevations reaching as high as 12,000 ft (3,700 m), and it is bounded on three sides by high escarpments. At least one-third of the desert is covered by sand, including the Rub al-Khali, considered to have one of the most inhospitable climates on Earth. There are no perennial bodies of water, though the Tigris-Euphrates river system lies to the northeast and the Wadi ajr is located to the south, in Yemen. Humans have inhabited the area since Pleistocene times
Atacama Desert
Cool, arid area, north-central Chile. Extending north from the city of Copiapó, the area runs from north to south for a distance of some 600 to 700 mi (1,000 to 1,100 km) and covers most of the Antofagasta region and the northern part of the Atacama region. Because of its location between low coastal mountains and a higher inland range, the region is meteorologically anomalous. Despite its low latitude, summer temperatures average only about 65 °F (18 °C), and, though heavy fogs are common, the desert is one of the driest regions in the world. Some areas receive heavy rain only two to four times a century. For much of the 19th century, the desert was the object of conflicts between Chile, Bolivia, and Peru; after the War of the Pacific (1879-83), Chile emerged with permanent ownership of sectors previously controlled by Peru and Bolivia. For years before the development of synthetic methods of fixing nitrogen, the desert was a chief source of the world's nitrates
Colorado Desert
An arid region of southeast California west of the Colorado River
Gibson Desert
A desert of west-central Australia bounded by the Great Sandy Desert on the north and Great Victoria Desert on the south. The area includes a number of salt lakes. Arid zone, Western Australia. Located south of the Great Sandy Desert, it constitutes Gibson Desert Nature Reserve and is home to many desert animals. Measuring about 250 mi (400 km) from north to south and 520 mi (840 km) from east to west, it was named for Alfred Gibson, an explorer who was lost there in the 1870s
Gobi Desert
large desert which covers parts of northern China and southern Mongolia
Gobi Desert
the Gobi Desert the Gobi one of the largest deserts in the world. It is partly in northern China and partly in Mongolia. Desert, Central Asia. One of the great desert and semidesert regions of the world, the Gobi stretches across Central Asia over large areas of Mongolia and China. It occupies an arc of land 1,000 mi (1,609 km) long and 300-600 mi (500-1,000 km) wide, with an estimated area of 500,000 sq mi (1,300,000 sq km). Contrary to the image often associated with a desert, much of the Gobi is not sandy but covered with bare rock
Great Sandy Desert
A vast arid area of northwest Australia north of the Gibson Desert. Wasteland, northern Western Australia. It extends from Eighty Mile Beach on the Indian Ocean eastward into the Northern Territory and from the Kimberley Downs south to the Tropic of Capricorn and the Gibson Desert. An arid expanse of salt marshes and sand hills, it roughly coincides with the sedimentary Canning basin. Canning Stock Route (1,000 mi [1,600 km] long) spans the region from Wiluna via Lake Disappointment to Halls Creek
Great Victoria Desert
An arid region of south-central Australia sloping to the Nullarbor Plain on the south. Arid region, Western Australia and South Australia. Lying between Gibson Desert on the north and Nullarbor Plain on the south, it extends east from Kalgoorlie almost to the Stuart Range. Much of its eastern end is occupied by the Central and North West Aboriginal reserves. A vast expanse of sand hills, it is crossed by the Laverton-Warburton Mission Track, which links the mission station in the Warburton Range with Laverton, 350 mi (560 km) southwest. There are several national parks and reserves in the area, including the Great Victoria Desert Nature Reserve and the Nullarbor National Park
Judean Desert
desert region with hills on the eastern limits of Israel
Kalahari Desert
the Kalahari Desert the Kalahari a large desert in southern Africa. Desert region, southern Africa. It covers an area of 360,000 sq mi (930,000 sq km) and lies mostly in Botswana but also occupies portions of Namibia and South Africa. It was crossed by the British explorers David Livingstone and William C. Oswell in 1849. Although the region has no permanent surface water apart from the Boteti River, it supports trees, low scrub, and grasses as well as abundant wildlife. It includes the Kalahari Gemsbok National Park and the Gemsbok National Park
Kalahari Desert
desert in southwest Africa
Karakum Desert
or Kara-Kum Desert Desert area, Central Asia. Located in Turkmenistan, it is bounded to the east by the Amu Darya valley. It can be divided into three major regions: the elevated and wind-eroded Trans-Unguz in the north, the low-lying central plain, and the salt marshes of the southeast. It is populated by formerly nomadic Turkmen, who live by fishing in the Caspian Sea or raising livestock
Libyan Desert
A desert of northeast Africa in Egypt, Libya, and Sudan. It is the northeast section of the Sahara Desert. Northeastern portion of the Sahara, extending from eastern Libya through southwestern Egypt into northwestern Sudan. The highest point is Mount Uwaynat (6,345 ft [1,934 m]), located where the three countries meet. Harsh and arid, it is characterized by bare rocky plateaus and sandy plains
Libyan Desert
desert in northeastern Africa, eastern part of the Sahara Desert
Mohave Desert
another spelling of Mojave Desert
Mojave Desert
An arid region of southern California southeast of the Sierra Nevada. Once part of an ancient inland sea, the desert was formed by volcanic action and by materials deposited by the Colorado River. a large desert in southern California. Death Valley, the lowest point in the US, is found in the Mojave Desert. or Mohave Desert Arid region, southeastern California, U.S. Occupying more than 25,000 sq mi (65,000 sq km), it extends from the Sierra Nevada to the Colorado Plateau and merges with the Great Basin Desert to the north and the Sonoran Desert to the south and southeast. Together with the Sonoran, Great Basin, and Chihuahuan deserts it forms the North American Desert. The Mojave Desert receives an average annual rainfall of 5 in. (13 cm). It is the location of Joshua Tree National Park
Namib Desert
Desert region, along the entire coast of Namibia. It is an almost rainless area, about 800 mi (1,300 km) long and 30-100 mi (50-160 km) wide, traversed by rail lines linking Walvis Bay with the Republic of South Africa. It is basically a smooth platform of bedrock of various types and ages. In the southern half the platform is covered with sand. The eastern part, the Inner Namib, supports large numbers of antelope. The shore area has a dense population of marine birds, including flamingos, pelicans, and penguins
Namib Desert
{i} Namib, desert in southwest Africa along the coast of Namibia
Nubian Desert
desert located in northeastern Sudan between the Red Sea and the Nile River
Nubian Desert
A desert region of northeast Sudan extending east of the Nile River to the Red Sea. Desert, northeastern Sudan. It is separated from the Libyan Desert by the Nile River valley to the west. Rocky and rugged with some dunes, it is essentially a sandstone plateau interspersed with many wadis (seasonal rivers) that die out before reaching the Nile. Precipitation averages less than 5 in (13 cm) annually
Operation Desert Storm
the name given to the military operation that forced the army of Iraq to leave Kuwait in 1991, during the Gulf War
Operation Desert Storm
{i} The Gulf War, war fought in 1991 by U.S. forces and its allies against Iraq in response to Iraq's invasion of Kuwait
Painted Desert
a desert area in Arizona in the southwestern US, east of the Little Colorado River. It is famous for the red, brown, and purple rock surfaces on the plateaus (=large areas of flat land higher than the land around them). Region, north-central Arizona, U.S. It stretches about 150 mi (240 km) from the Grand Canyon to Petrified Forest National Park and has an area of about 7,500 sq mi (19,425 sq km). The name was first used in 1858 by a government explorer to describe the area's brilliantly coloured rock surfaces, exposed by erosion. A large part of the desert lies within Navajo and Hopi Indian reservations. The Navajo peoples use the various sands for their ceremonial sand paintings
Sahara desert
{i} desert in northern Africa (the largest in the world)
Sinai Desert
desert located between the Red Sea and the Suez Canal
Sonoran Desert
large desert in North America (situated in Arizona, California and Mexico)
Sonoran Desert
Arid region, western North America. Covering 120,000 sq mi (310,000 sq km), the Sonoran Desert is located in southwestern Arizona and southeastern California, U.S., and northern Baja California and western Sonora state, Mex. The desert's subdivisions include the Colorado and Yuma deserts. Irrigation has produced many fertile agricultural areas, notably the Coachella and Imperial valleys. Warm winters in the Sonoran Desert attract tourists to resorts such as Palm Springs, Tucson, and Phoenix. Indian reservations (see Papago; Pima) are located there
Syrian Desert
A desert region of northern Arabia occupying northern Saudi Arabia, western Iraq, southeast Syria, and eastern Jordan. It is crossed by a number of oil pipelines. Arid wasteland, Middle East. It extends over much of northern Saudi Arabia, eastern Jordan, southern Syria, and western Iraq. Largely covered by lava flows, it formed a nearly impenetrable barrier between the populated areas of the Levant and Mesopotamia until modern times; several major highways and oil pipelines now cross it
Takla Makan Desert
Chinese Taklimakan Shamo or T'a-k'o-la-ma-kan Sha-mo Desert, forming the greater part of the Tarim River basin, west-central China. One of the world's largest sandy wastes, it is about 600 mi (965 km) across, with an area of 105,000 sq mi (272,000 sq km). It is flanked by high mountain ranges, including the Kunlun Mountains, whose rivers penetrate the desert 60-120 mi (100-200 km) before drying up in its sands. Its wind-blown sand cover is as much as 1,000 ft (300 m) thick and has formed such features as pyramidal dunes that can reach heights of 1,000 ft (300 m)
Thar Desert
A sandy region of northwest India and southeast Pakistan between the Indus and Sutlej river valleys. or Great Indian Desert Region of hot, dry desert, northwestern India and southeastern Pakistan. Its undulating surface is composed of sand dunes separated by sandy plains and low, barren hills. Several saline lakes are found there. Covering some 77,000 sq mi (200,000 sq km), it is bordered by the Indus River plain, the Aravalli Range, the Arabian Sea, and the Punjab plain
a desert
sands
arabian desert
a desert on the Arabian Peninsula in southwestern Asia
atacama desert
a desert in northern Chile rich in nitrate and copper deposits
australian desert
general name given to all desert areas in Australia
colorado desert
an arid region of southeastern California
deserted
desolate
deserted
left desolate or empty; "an abandoned child"; "their deserted wives and children"; "an abandoned shack"; "deserted villages"
deserted
past of desert
deserted
remote from civilization; "the victim was lured to a deserted spot"
deserted
{s} abandoned, forsaken
deserted
remote from civilization; "the victim was lured to a deserted spot
deserter
{i} one who deserts, one who abandons; one who leaves the army without permission
deserter
Under the United States Code of Military Justice, a person who has been placed on AWOL status for more than 30 days
deserter
A deserter is someone who leaves their job in the armed forces without permission. a soldier who leaves the army, navy etc without permission
deserter
a person who abandons their duty (as on a military post) a disloyal person who betrays or deserts his cause or religion or political party or friend etc
deserter
a person who abandons their duty (as on a military post)
deserter
a disloyal person who betrays or deserts his cause or religion or political party or friend etc
deserter
One who forsakes a duty, a cause or a party, a friend, or any one to whom he owes service; especially, a soldier or a seaman who abandons the service without leave; one guilty of desertion
deserting
present participle of desert
desertion
{i} abandonment; act of leaving the army without permission
desertion
the act of giving something up
desertion
withdrawing support or help despite allegiance or responsibility; "his abandonment of his wife and children left them penniless
desertion
an absconding from military or naval service
desertion
The act of deserting
desertion
withdrawing support or help despite allegiance or responsibility; "his abandonment of his wife and children left them penniless"
desertion
Abandonment by God; spiritual despondency
desertion
The state of being forsaken; desolation; as, the king in his desertion
desertion
The act of deserting or forsaking; abandonment of a service, a cause, a party, a friend, or any post of duty; the quitting of one's duties willfully and without right; esp
deserts
plural of desert
deserts
an outcome (good or bad) that is well deserved
deserts
get/receive your (just) deserts to be punished in a way that you deserve
gibson desert
a desert area in western Australia
gila desert
a desert area in southern Arizona
great sandy desert
a desert region in northwestern Australia north of the Gibson Desert
great victoria desert
a desert region in south central Australia north of the Nullarbor Plain
libyan desert
the northeastern part of the Sahara Desert in Libya and Egypt and Sudan
namib desert
a desert in Namibia extending along the coast between the high plateau and the Atlantic Ocean
nubian desert
an arid sandstone plateau between the Nile and the Red Sea
operation desert storm
the United States and its allies defeated Iraq in a ground war that lasted 100 hours (1991)
painted desert
a desert on a high plateau in northeastern Arizona
patagonian desert
a semi-arid region in southern South America
ship of the desert
camel
simpson desert
a desert region of central Australia
sonoran desert
a desert in southwestern Arizona
desert