split

listen to the pronunciation of split
İngilizce - Türkçe
yarmak
bölmek

Onu bölmek istiyoruz.Bize onu iki tabakta getirir misin? - We'd like to split it. Could you bring it to us on two plates?

{i} ayrılma

Tom ve Mary'nin ayrılmaları hakkında bir şey duydun mu? - Did you hear about Tom and Mary splitting up?

Tom ayrılmak zorunda kaldığını söyledi. - Tom said he had to split.

{f} paylaşmak
{i} çatlama
{i} kırılma
{f} kopmak
{i} parçalanma
{s} çatlak
(Bilgisayar) bölme

Onu bölmek istiyoruz.Bize onu iki tabakta getirir misin? - We'd like to split it. Could you bring it to us on two plates?

kırılmak
yarılmak
{f} paylaştırmak
-e ayrılmak
{f} çatlamak
üleşmek
bozuşmak
bölünmüş

O bölünmüş bir kişiliğe sahip. - He has a split personality.

Tom bölünmüş bir kişiliğe sahiptir. - Tom has a split personality.

(Bilgisayar) yarım pencere
(Bilgisayar) yarım
sökük yer
{i} yarık
bölüşmek
ayrılık

Boşanmalar, boşanan çiftlerin ortak arkadaşlarını zor durumda bırakabilir, özellikle de ayrılık sert ve tantanalı olmuşsa. - Divorce can put mutual friends of the divorcing couple in a difficult position, particularly if it's an acrimonious split.

sökülmek
dağılmak
ihtilaf
bölünmek

O kriz milleti ikiye bölünmekle tehdit etti. - That crisis threatened to split the nation in two.

yırtılmak
hisse
pay

Tom hesabı Mary ile paylaştı. - Tom split the bill with Mary.

Faturayı Tom'la paylaşmayı kabul ettim. - I agreed to split the bill with Tom.

yarıl
ayrılmak

Mary ile ayrılmak istemedim. - I didn't want to split up with Mary.

Tom ayrılmak zorunda kaldığını söyledi. - Tom said he had to split.

bölünme

O kriz milleti ikiye bölünmekle tehdit etti. - That crisis threatened to split the nation in two.

bozuşma
ayırmak

Tom yakacak odunları ayırmak için benden ona yardım etmemi istedi. - Tom asked me to help him split firewood.

{i} dondurmalı tatlı
yaril
parçalı
küçük şişe muzla yapılmış dondurmalı tatlı
böl

Onu bölmek istiyoruz.Bize onu iki tabakta getirir misin? - We'd like to split it. Could you bring it to us on two plates?

Bugün hesabı bölüşelim. - Let's split the bill today.

{f} katıla katıla gülmek
{f} ince eleyip sık dokumak
{f} çekip gitmek
ufak parça
{i} (dikiş yeri üzerindeki) sökük, sökük yer. split-level
{f} kırmak
{f} parçalanmak
{i} yarım şişe içecek
bir bacağı öne öbürünü arkaya uzatarak yapılan akrobasi hareketi
{f} (split, --ting)
{f} yar

Sanırım biraz daha odun yarmamın zamanıdır. - I think it's time for me to split some more firewood.

Ödülü yarı yarıya bölüşelim. - Let's split the reward fifty-fifty.

{i} ispiyoncu
(Tıp) Eczalarını ayırmak parçalamak
{i} boşanma

Boşanmalar, boşanan çiftlerin ortak arkadaşlarını zor durumda bırakabilir, özellikle de ayrılık sert ve tantanalı olmuşsa. - Divorce can put mutual friends of the divorcing couple in a difficult position, particularly if it's an acrimonious split.

(Tıp) Fisur, yarık, yırtık, çatlak
{f} titizlenmek
{s} ayrık
{i} yarılma
{i} kopma
{s} ayrılmış
{f} yıkmak
{f} mahvetmek
{f} bölüştürmek
{s} kırık
{f} defolup gitmek
{i} muhbir
{s} çatlamış
{f} çatlatmak
{i} yarma

Sanırım biraz daha odun yarmamın zamanıdır. - I think it's time for me to split some more firewood.

Kılı kırk yarmayalım. - Let's not split hairs.

splitting
{i} yarma
split up
ayrılmak

Ayrılmak istiyorum ama denesem bile yapamayacağımı biliyorum. - I want to split up, but I know I couldn't even if I tried.

Mary ile ayrılmak istemedim. - I didn't want to split up with Mary.

split up
paylaştırmak
split leather
Yarma deri
split off
ayrılmak
split cells
(Bilgisayar) hücre böl
split cells
(Bilgisayar) hücre bölme
split duct
(Havacılık) ayırıcı dak
split in opinion
görüş ayrılığı
split pin
çatal pim
split pin
kopilya
split ratio
(Tıp) bölünme oranı
split ring
(Denizbilim) çatallı halka
split screen
yarık ekran
split screen
(Bilgisayar) bölünmüş ekran
split table
(Bilgisayar) tabloyu böl
split the profit
karı paylaşmak
split ticketing
bölünmüş biletleme
split up
(Ticaret) bölme
split up
ayrılmak (gruplara)
split up
taksim etmek
split window
(Bilgisayar) pencereyi böl
split crankcase
iki parçalı karter
split hairs
kılı kırk yarmak
split into
ayır

Neye karar verilmesi gerektiğine karar verelim, sonra iki takıma ayıralım. - Let's decide what needs to be decided, then let's split into two teams, OK?

split into two
ikiye ayır
split nut
yarık somun
split one's sides
gülmekten kırılmak
split personality
bölünmüş şahsiyet
split pin
emniyet mandalı
split pulley
iki parçalı kasnak
split ring
yarık halka
split ring
yarık bilezik
split rivet
yarık perçin
split second
saniye
split second
yarım saniye
split second
an
split second
lahza
split up
{f} ayrıl

Ayrılalım ve Tom'u arayalım. - Let's split up and look for Tom.

Tom'un Mary'den ayrıldığını duydum. - I heard Tom split up with Mary.

split-level
odaları değişik seviyelerde olan
split-second watch
kronometre
split-up
pay dağıtma
split anode magnetron
yarık anotlu magnetron
split bearing
iki parçalı yatak, yarık yatak
split bone
split kemik
split casing
ayrık kaplama
split decision
split karar
split end
split sonu
split ends
Saç tellerinin uçlarındaki kırıklar

Split ends can be caused by using straightening irons.

split face study
yüzün her iki yarısının ayrı ayrı kullanıldığı deneyler
split film
bölünmüş film
split flap
yarık flap, parçalı flap
split hair
saç kırığı
split half
iki yarı
split image
bölünmüş görüntü
split level
split seviyesi
split of
split ve
split out
ayrılmak
split pea
kurutulup kendiliğinden ikiye ayrılmış bezelye tanesi: She bought some split peas. Kuru bezelye aldı
split pin
kopilya, emniyet mandalı, emniyet masası
split pulley
iki parçalı kasnak, parçalı kasnak
split skirt piston
yarık etekli piston
split the difference
kalanı eşit olarak bölmek
split time
split zaman
split to
bölme
split up
(bir çift) birbirinden ayrılmak; beraber yaşamaktan vazgeçmek; birbiriyle flört etmekten vazgeçip ayrılmak
split up with
Bkz. split up
split-off point
Ayrılma noktası
split-second
salise
Split coupling
(Tekstil) Bölümlü kavrama
split a window
(Bilgisayar) pencereyi bölmek
split a window
pencereyi böl
split axis
(Bilgisayar) eksenleri bölme
split axis
(Bilgisayar) eksenleri böl
split bar
bölme çubuğu
split bench
(Telekom) atsırtı
split box
bölme kutusu
split button
(Bilgisayar) ayırma düğmesi
split cameras
(Askeri) BİNDİRMELİ KAMERA: Birbirine nazaran sabit bir açıdan bindirilerek uçağa monte edilmiş iki. kameradan oluşan bir montaj. Bak. "fan cameras"
split cereal
göce
split charter
(Turizm) ortaklaşa charter kiralama
split clause
(Dilbilim) ayrık tümcecik
split condenser
split tip kondenser
split count
(Bilgisayar) bölme sayısı
split database
(Bilgisayar) veritabanını böl
split ends at
(Bilgisayar) bölme bitişi
split frame
(Bilgisayar) çerçeve böl
split frame
(Bilgisayar) çerçeveyi böl
split hairs
titiz davranmak
split hairs
(deyim) uzun uzadıya incelemek
split harmony
(Dilbilim) ayrık uyum
split hoove
çift toynaklı (hayvan)
split horizontal out
(Bilgisayar) dışa yatay kapama
split into installments
(Ticaret) taksitlere bölmek
split into rows
(Bilgisayar) satırlara böl
split into rows
(Bilgisayar) sütunlara böl
split level
iki seviyede olan oda
split level house
odalarının seviyeleri farklı ev
split line
ayırma çizgisi
split link
(İnşaat) parçalı zincir
split manifold
(Otomotiv) ayrılmış manifold
split market
(Ticaret) bölünmüş pazar
split off
parçalanmak
split off
bölünmek
split on
ele vermek
split on
hakkında bilgi vermek
split one's sides
{k} gülmekten kasıkları çatlamak, gülmekten çatlamak/kırılmak, kahkahadan yerlere yatmak
split one's sides
katıla katıla gülmek
split one's sides with laughter
gülmekten katılmak
split one's sides with laughter
gülmekten yarılmak
split one's sides with laughter
katıla katıla gülmek
split pair
(Askeri) AYRI ÇİFT: Bak. split "vertical photograph"
split paragraph
(Bilgisayar) paragraf böl
split pea soup
bezelye çorbası
split peas
kırık bezelye
split peas
çorbalık bezelye
split personality
çift kişiliklilik
split personality
ikiz kişilikli olma
split pin bolt
çatal pim vidası
split screen
yarik ekran
split second watch
kronometre
split share
(Ticaret) bölünmüş hisse senedi
split spoon
yarık kaşık
split system
ayrılabilir sitem
split table
(Keyname) TABLOYU BÖL ( tuş adı)
split task
(Bilgisayar) görev böl
split ticket
birleşik oy pusulası
split ticket
çok partili oy pusulası
split trail
(Askeri) ÇATAL KUNDAK: Açılıp kapanabilir şekilde imal edilmiş iki koldan mürekkep bir kundak tipi. Bak. "trail"
split trail
(Askeri) çatal kundak
split up
bölünmek
split up
paylaşılmak
split vertical out
(Bilgisayar) dışa dikey kapama
split wood
yarma odun
split/range
yarım vites/yavaş seri vites
splitting
{i} çok şiddetli
be split
yarılmak
split into
ayırmak
splitter
(Bilgisayar) dallandırıcı lan
splitter
yarıcı
splitter
delici
splitting
(Bilgisayar) bölünüyor
splitting
ayrılarak
to be split
yarılmak
splitter
Ayırıcı
splitting
{f} ayrıl

Tom ve Mary'nin ayrılmaları hakkında bir şey duydun mu? - Did you hear about Tom and Mary splitting up?

Tom ve Mary ayrılıyorlar. - Tom and Mary are splitting up.

splitting
(baş ağrısı/vb.) keskin
splitter
dallandirici
splitter
ayırıcı
splitter
(Elektrik, Elektronik) Bir kaynaktan gelen yüksek frekanslı (RF) sinyalleri empedans uyumunu da sağlayarak iki veya daha fazla kola,yöne ayıran elektronik devre,düzenek
Türkçe - Türkçe
Hırvatistan'da bir liman kenti
İngilizce - İngilizce
Comprising half decaffeinated and half caffeinated espresso
to separate or break up

Republicans appear split on the centerpiece of Mr. Obama's economic recovery plan.

Simple past tense and past participle of split
Having the middle group equal to the direct product of the others
See split
A unit of measure used for champagne or other spirits: 18.75 centiliter or 1/4 quarter of a standard .75 liter bottle. Commercially comparable to 1/20th gallon, which is 1/2 of a fifth
A bottle of wine containing 0.375 liters, 1/2 the volume of a standard .75 liter bottle; a demi
To leave

Let's split this scene and see if we can find a real party.

The elapsed time at specific intermediate point(s) in a race

In the 3000m race, his 800m split was 1:45.32.

To share; to divide

We split the money among three people.

A tear resulting from tensile stresses
Of something solid, to divide fully or partly along a more or less straight line

He has split his lip.

A result of a first throw that leaves two or more pins standing with one or more pins between them knocked down
A dessert or confection resembling a banana split
The acrobatic feat of spreading the legs flat on the floor 180 degrees apart, either sideways to the body or with one leg in front and one behind
A split-finger fastball

He’s got a nasty split.

being divided or separated; "split between love and hate
{v} to divide, break in pieces, dash, crack
A port of Croatia
a promised or claimed share of loot or money; "he demanded his split before they disbanded"
The division of the outstanding shares of a corporation into a larger number of shares A 3-for-1 split by a company with 1 million shares outstanding results in 3 million shares outstanding Each holder of 100 shares before the 3-for-1 split would have 300 shares, although the proportionate equity in the company would remain the same; 100 parts of 1 million are the equivalent of 300 parts of 3 million Ordinarily, splits must be voted by directors and approved by shareholders
The multiplication of the outstanding number of shares of a corporation into a larger number of shares A two-for-one split by a company with one million shares outstanding results in two million shares outstanding Holders of 100 shares before the split would have 200 shares after the split
A spare leave in which the headpin is down and the remaining combination of pins have an intermediate pin down immediately ahead of or between them (hole, railroad)
a dessert of sliced fruit and ice cream covered with whipped cream and cherries and nuts an old Croatian city on the Adriatic Sea a lengthwise crack in wood; "he inserted the wedge into a split in the log"
If two or more people split something, they share it between them. I would rather pay for a meal than watch nine friends pick over and split a bill All exhibits are for sale, the proceeds being split between Oxfam and the artist. see also splitting. A city of southwest Croatia on the Dalmatian coast of the Adriatic Sea. Founded as a Roman colony, it later grew around a palace built by Diocletian in the early fourth century Population: 200,459. ancient Spalatum Seaport (pop., 2001: 188,694), Dalmatia, Croatia. The Romans established the colony of Salonae nearby in 78 BC, and the emperor Diocletian lived at Split until his death in AD 313. After the Avars sacked the town in 615, the inhabitants built a new town within Diocletian's 7-acre (3-hectare) palace compound; this "old town" has been continuously inhabited since that time. Split came under Byzantine rule in the 9th century, shifted to Venetian control in 1420, and was held by Austria in the 18th and 19th centuries. It came under Yugoslavian rule in 1918, finally becoming part of independent Croatia in 1992. The port facilities were destroyed in World War II, but the old city was little-damaged, and repairs were subsequently made. Split is a commercial, educational, and tourist centre. Collectively with the historic royal residences, fortifications, and churches in the city, the palace was designated a UNESCO World Heritage site in 1979
The split may be in any ratio, as a two-for-one split; a three-for-two split
The division of the outstanding shares of a corporation usually into a larger number of shares
extending the legs at right angles to the trunks (one in front and the other in back) an increase in the number of outstanding shares of a corporation without changing the shareholders' equity; "they announced a two-for-one split of the common stock"
Specif Leather Manuf
A breach or separation, as in a political party; a division
A split is a long crack or tear. The plastic-covered seat has a few small splits around the corners
Divided so as to be done or executed part at one time or price and part at another time or price; said of an order, sale, etc
{f} divide; cleave; partition; separate; be divided; be separated; be cleaved; go away (Slang)
extending the legs at right angles to the trunks (one in front and the other in back)
A separation of the celluloid covering of a button, usually found on the outer edge of the curl where the celluloid is stretched over the shell backing
If an organization splits or is split, one group of members disagrees strongly with the other members, and may form a group of their own. Yet it is feared the Republican leadership could split over the agreement Women priests are accused of splitting the church. Split is also an adjective. The Kremlin is deeply split in its approach to foreign policy
Of a short exact sequence, such that the middle group is the direct product of the others
The form split is used in the present tense and is the past tense and past participle of the verb
To divulge a secret; to betray confidence; to peach
To separate into parties or factions
one of the sections of a skin made by dividing it into two or more thicknesses
The feat of going down to the floor so that the legs extend in a straight line, either with one on each side or with one in front and the other behind
having a long rip or tear; "a split lip"
To separate two checkers which are together on a point (typically the twenty-four point) and leave them as blots
Divided; cleft
A split between two things is a division or difference between them. a split between what is thought and what is felt
Procedure where a company increases its number of shares outstanding After a split, the shares' market value will remain unchanged but each share will decline in price For example, if a firm with 20 million outstanding shares selling at $100 a share executes a 2-for-1 split, it will end up with 40 million shares selling for $50 each Splits are generally a publicity event and a method by which companies keep share prices at levels where many small investors can trade without needing to execute an "odd lot" order Only a few companies, such as Berkshire Hathaway, avoid stock splits altogether (See "Reverse Split")
A small bottle (containing about half a pint) of some drink; so called as containing half the quantity of the customary smaller commercial size of bottle; also, a drink of half the usual quantity; a half glass
The division of the outstanding shares of a corporation into either a larger or smaller number of shares, without any immediate impact in individual shareholder equity For example, a 3-for-1 forward split by a company with 1 million shares outstanding results in 3 million shares outstanding Each holder of 100 shares before the split would have 300 shares worth less, although the proportionate equity in the company would stay the same A reverse split would reduce the number of shares outstanding and each share would be worth more
Any of the three or four strips into which osiers are commonly cleft for certain kinds of work; usually in pl
A unit of measure used for champagne or other spirits (18.75 cl or 1/20th gallon or one quarter of a standard sized bottle, .750 liters)
discontinue an association or relation; go different ways; "The business partners broke over a tax question"; "The couple separated after 25 years of marriage"; "My friend and I split up"
an opening made forcibly as by pulling apart; "there was a rip in his pants"; "she had snags in her stockings"
separate or cut with a tool, such as a sharp instrument; "cleave the bone"
division of a group into opposing factions; "another schism like that and they will wind up in bankruptcy"
go one's own away; move apart; "The friends separated after the party"
a dessert of sliced fruit and ice cream covered with whipped cream and cherries and nuts
Sometimes, companies split their outstanding shares into larger number of shares If a company with one million shares did a two-for-one split, the company would have two million shares An investor, for example, with 100 shares before the split would hold 200 shares after the split The investor's percentage of equity in the company remains the same
Clicking on this button will split the left box horizontally so that the upper half displays the dictionary's output and the bottom half the thesaurus's
If something such as wood or a piece of clothing splits or is split, a long crack or tear appears in it. The seat of his short grey trousers split Twist the mixture into individual sausages without splitting the skins
The market price of the stock usually drops in proportion to the increase in outstanding shares of stock
An increase in the total number of shares outstanding This increase in the number of shares results in the proportionate decrease of share price For example, a company declares a "3 for 1" stock split, the price of the stock is currently $60 a share, a shareholder with 100 shares before the split would have 300 shares after the split with a value of $20 a share The shareholders' equity does not change A 'reverse split' is where the total number of shares is decreased and the stock price increases proportionally As in a split the total stock holders equity remains the same
Any of the air currents in a mine formed by dividing a larger current
(1) A single layer from a hide or skin that has been separated over its whole area into two or more layers The layers thus obtained are termed: (a) grain split (outer split); (b) flesh split (inner split); (c) in heavy hides there can also be a middle split (2) Leather made from the flesh split or middle split Note: If the name of the animal whence it originates,or the word "hide" or "skin", is included in the description, then the word "split", in this sense, must be used as a noun, e g pig split, butt split The word "split" must not be used as an adjective, unless the grain layer is described as in "split pigskin"
a bottle containing half the usual amount
Of quotations, given in sixteenth, quotations in eighths being regular; as, 10&frac3x16; is a split quotation
Divided deeply; cleft
Sometimes, companies split their outstanding shares into a larger number of shares If a company with 1 million shares did a two-for-one split, the company would have 2 million shares An investor with 100 shares before the split would hold 200 shares after the split The investor's percentage of equity in the company remains the same, and the price of the stock he owns is one-half the price of the stock on the day prior to the split
Designating ordinary stock that has been divided into preferred ordinary and deferred ordinary
Short for Split shot or stroke
split 7
A seven inch vinyl phonograph record with a different band on either side
split an infinitive
To produce a split infinitive
split antigen
In the testing of cell surface antigens, an antigen that has a more refined or specific cell surface reaction relative to a broad antigen.(Example: HLA-B51 and HLA-B52 are split antigens of HLA-B5)Okimoto K, Juji T, Ishiba S, Maruyama H, Tohyama H, Kosaka K. HLA--Bw54 (Bw22-J, J-1) antigen in juvenile onset diabetes mellitus in Japan. Tissue Antigens 1978 11(5): 418–22 pmid=694905
split cameras
An assembly of two cameras disposed at a fixed overlapping angle relative to each other. (JP 1-02)
split end
A player playing the position of split end

The split end ran deep.

split end
A hair which has split at the end, usually from dryness or innutrition. (Usually in plural)

I've got so many split ends – I think I must be working too hard.

split end
The position which lines up wide and on the offensive line of scrimmage whose primary job is to serve as a receiver

Jones played split end.

split ends
plural form of split end
split hairs
Tedious details; minutiae

The Microsoft trial had been in danger of slipping out of the public eye. Its endless procession of less-than-riveting economics professors and forgetful executives, mixed with scads of legal and technical split hairs, just hasn't made for gripping headlines.

split hairs
To consider or argue about fine details; to worry about minutiae

Let’s get everything sorted into the right drawers and not split hairs about subdividing it further yet.

split horizon
a method of preventing routing loops in distance-vector routing protocols by prohibiting a router from advertising a route back onto the interface from which it was learned
split infinitive
an infinitive with one or more modifiers inserted between the to and the verb

Did you ever have to finally decide? (Did You Ever Have to Make Up Your Mind? by the Lovin' Spoonful, 1965).

split infinitives
plural form of split infinitive
split level
A single level of a split-level house

Confined to a wheelchair, she was effectively reduced to living in one split level, one-third of their split-level house.

split level
Alternative spelling of split-level
split off
To break apart, on one's own rather than as part of the group
split one's sides
To laugh hysterically

Madcap Ciss with her golliwog curls. You had to laugh at her sometimes. For instance when she asked you would you have some more Chinese tea and jaspberry ram and when she drew the jugs too and the men's faces on her nails with red ink make you split your sides.

split personalities
plural form of split personality
split personality
the supposed psychological syndrome in which two or more personalities exist in the same person
split pot
A hand where two or more players have hands of equal value, and the chips in the pot are split equally between them
split pot
Referring to a split pot, or the possibility of one

There are quite a few split pot possibilities with these two hands.

split pots
plural form of split pot
split screen
An instance of using the technique on the graphics of a screen
split screen
A display technique that consists into subdiving graphics that appear on a screen into nonmovable adjacent areas
split screens
plural form of split screen
split shot
A type of lead shot cut part-way through the diameter, used as a line weight in angling
split shot
comprising half-caffeinated and half-decaffeinated espresso

I ordered a split shot latte.

split shots
plural form of split shot
split single
A music single featuring songs by more than one artist
split slab
A method of construction using two separate concrete slabs: the first placed as a slab on grade or suspended slab and covered with waterproofing and a drainage system; the second, or topping slab, placed over the underlying slab and waterproofing
split tender
Two or more different forms of payment in a single transaction; typically cash and credit card
split the house
A strategy of drawing to a different area of the house to prevent your opponent from taking out both stones
split ticket
A ballot cast for candidates of more than one political party

Sally voted a split ticket for a Democrat and a Republican.

split up
separate, disassociate, cause to come apart

The brothers never behaved in class when they were together, so we had to split them up for the exam.

split up
Cease to be together, break apart from the group

The soldiers split up into smaller squadrons to to search the building.

split-finger fastball
A moderate rotation speed backspin pitch thrown with a ball gripped between the index finger and middle finger; it has good velocity, may have a precessing spin, and sinks as it approaches the plate

His strikeout pitch was his split-finger fastball.

split-finger fastballs
plural form of split-finger fastball
split-level
A building built with rooms on levels separated by stairs of less than a full storey
split-level
Describing such a building
split-ring resonator
A metamaterial component composed of pair of concentric annular rings with splits in them at opposite ends. The rings are made of nonmagnetic metal like copper and have a small gap between them
split-ring resonators
plural form of split-ring resonator
split-second
The nick of time; a brief moment

Luckily, no other cars were nearby, and the fire engine's driver was able to swerve into another lane a split second before striking the SUV, Baker said.

split-shot
Alternative spelling of split shot. :
split-squad
Describing a situation in which a team is split into two to play two games simultaneously
split-squad
A team that has been split for this reason
split-half
(İstatistik) Relating to or denoting a technique of splitting a body of supposedly homogeneous data into two halves and calculating the results separately for each to assess their reliability
split up
get a divorce; formally terminate a marriage; "The couple divorced after only 6 months"
split up
become separated into pieces or fragments; "The figurine broke"; "The freshly baked loaf fell apart"
split up
separate into parts or portions; "divide the cake into three equal parts"; "The British carved up the Ottoman Empire after World War I"
split up
an increase in the number of outstanding shares of a corporation without changing the shareholders' equity; "they announced a two-for-one split of the common stock"
split up
discontinue an association or relation; go different ways; "The business partners broke over a tax question"; "The couple separated after 25 years of marriage"; "My friend and I split up"
split a bottle of wine with
drink a bottle of wine together with -
split a vote
vote for candidates from different parties
split decision
a boxing decision in which the judges are not unanimous
split decision
A decision declaring the winner of a boxing match in which the judges and referee are not unanimous in their opinions
split down
a decrease in the number of outstanding shares of a corporation without changing the shareholders' equity
split dynamometer
An electric dynamometer having two coils so arranged that one carries the primary current, and the other the secondary current, of a transformer
split end
A receiver who lines up several yards away from the next player along the line of scrimmage
split end
The wide receiver who lines up on the weakside Often referred to as the "X" receiver
split end
(football) an offensive end who lines up at a distance from the other linemen
split ends
If you have split ends, some of your hairs are split at the ends because they are dry or damaged. a condition of someone's hair in which the ends have split into several parts
split ends
singed edges of hair
split hairs
debate, make tiny distinctions
split infinitive
A split infinitive is a structure in which an adverb is put between `to' and the infinitive of a verb, as in `to really experience it'. Some people think it is incorrect to use split infinitives. The split infinitive has been present in English ever since the 14th century, but it was not until the 19th century that grammarians labeled and condemned the usage. The only rationale for condemning the construction is based on a false analogy with Latin. The thinking is that because the Latin infinitive is a single word, the equivalent English construction should be treated as if it were a single unit. But English is not Latin, and distinguished writers have split infinitives without giving it a thought. Noteworthy splitters include John Donne, Daniel Defoe, George Eliot, Benjamin Franklin, Abraham Lincoln, William Wordsworth, and Willa Cather. Still, those who dislike the construction can usually avoid it without difficulty. The sense of the sentence To better understand the miners' plight, he went to live in their district is just as easily expressed by To understand the miners' plight better, he went to live in their district. However, one must take care not to ruin the rhythm of the sentence or create an unintended meaning by displacing an adverb.·When choosing to retain split infinitives, one should be wary of constructions that have more than one word between to and the verb. The Usage Panel is evenly divided on the one-adverb split infinitive. Fifty percent accept it in the sentence The move allowed the company to legally pay the employees severance payments that in some cases exceeded $30,000. But only 23 percent of the panel accepts the split infinitive in the sentence We are seeking a plan to gradually, systematically, and economically relieve the burden. In some contexts, the split infinitive is unavoidable, as in the sentence We expect our output to more than double in a year.·Excessive zeal in avoiding the split infinitive may result in an awkward placement of adverbs in constructions involving the auxiliary verbs be and have. Infinitive phrases in which the adverb precedes a participle, such as to be rapidly rising, to be clearly understood, and to have been ruefully mistaken, are not split and should be acceptable to everybody. By the same token, there are no grounds for objecting to the position of the adverb in the sentence He is committed to laboriously assembling all of the facts of the case. What is "split" here is not an infinitive but a prepositional phrase. a phrase in which you put an adverb or other word between 'to' and a verb, as in 'to easily win'. Some people think this is incorrect English
split infinitive
an infinitive with an adverb between `to' and the verb e
split infinitive
`to boldly go'
split infinitive
A simple infinitive with to, having a modifier between the verb and the to; as in, to largely decrease
split key
A key split at one end like a split pin, for the same purpose
split level
that has two stories, with two levels
split level house
{i} house with with two levels
split lot
(Ticaret) The division of a single original manufacturing lot or batch into two or lots due to processing or lead time reduction considerations, or the requirement to modify part of the original batch into another form
split off
divide; be divided
split off
If people split off from a group, they stop being part of the group and become separated from it. Somehow, Quentin split off from his comrades. the Youth Wing which split off the National Liberal party earlier this year
split on a rock
fail, make a major error
split one's sides
burst with laughter, laugh uncontrollably
split personality
If you say that someone has a split personality, you mean that their moods can change so much that they seem to have two separate personalities. a condition in which someone has two very different ways of behaving
split personality
personal disorder in which someone believes that they are two different and independent individuals
split personality
a relatively rare dissociative disorder in which the usual integrity of the personality breaks down and two or more independent personalities emerge
split pin
divided pin
split rail
a rail that is split from a log
split run
two or more advertisements of same product or service inserted, in equal numbers, in the same issue or run of a newspaper or magazine, usually in equal space and position; used to test copy by removing all variables except the copy to be tested; may be used to test factors other than copy
split run
Placing an ad in a specific publication to achieve coverage of a specific audience/area, i e GP/FP/Psych/IM or Orlando, LA, San Diego
split run
a print run of a newspaper during which some articles or advertisements are changed to produce a different edition
split run
The printing of different material in same position within the same issue, but in different copies of a publication
split run
Different images, such as advertisements, printed or bound in different editions of a publication Also, two or more binding methods used on the same print run
split run
Printing two or more variations of a mailing for testing purposes An AB split divides labels so adjacent names on a list go on different versions of the mailing
split run
(1) Different images, such as advertisements, printed in different editions of a publication (2) Printing of a book that has some copies bound one way and other copies bound another way
split run
Two or more different forms of an advertisement which are ran simultaneously in different copies of the same publication, used to test the effectiveness of one advertisement over another to appeal to regional or other specific markets
split run
Printing of two or more variants of a promotional ad run on an Nth or AB split throughout the entire edition Use of geographical segments of a publication for testing of variants
split screen
a method of showing different scenes or pieces of information at the same time on a film, television, or computer screen
split screen
method of working in which a screen is split into several windows with different documents in each window
split second
fraction of a second, very short period of time
split second
A split second is an extremely short period of time. Her gaze met Michael's for a split second. An instant; a flash. an extremely short period of time for a split second
split second
a very short time (as the time it takes the eye blink or the heart to beat); "if I had the chance I'd do it in a flash"
split shift
a working shift divided into two periods of time with several hours in between
split shift
A working shift divided into two or more periods of time, such as morning and evening, with a break of several hours between them. a period of work that is divided into two or more parts on the same day
split shot
In croquet, etc
split shot
a shot or stroke in which one drives in different directions one's own and the opponent's ball placed in contact
split stitch
A stitch used in stem work to produce a fine line, much used in old church embroidery to work the hands and faces of figures
split straws
argue about trivial details
split stuff
Timber sawn into lengths and then split
split system
A refrigeration or air conditioning system that consists of a "hot" side, or the condensing unit-including the condensing coil, the compressor and the fan-which is situated outside your home The hot side is connected to the "cold" side-located inside your home-via supply and return refrigerant lines The cold side consists of an expansion valve and a cold coil, and it is usually part of the furnace or some type of air handler The furnace blows air through an evaporator coil, which cools the air Then this cool air is routed throughout your home by means of a series of air ducts This type of set up is also used with heat pump installations
split system
This describes an air conditioning or heat pump system that is split into two sections - an outdoor section and an indoor section It won't work without the outdoor section plus an indoor section to move the air
split system
Any system with an indoor and outdoor section, or one that is "split"
split system
-Refers to an air conditioner or heat pump that has components in two locations Usually, one part of the system is located inside (evaporator coil) and the other is located outside your home (condenser coil)
split system
A combination heat pump or air conditioner with indoor components such as a furnance or blower coil To maximize effectiveness, Split Systems should be matched
split system
A combination Heat Pump or AC unit with indoor components such as a furnace or blower coil
split system
An air conditioner or heat pump consisting of two or more major components which are not enclosed in one cabinet For a split system, a compressor and condenser are generally installed outside the building and the cooling coil is generally installed within the building
split system
A combination heat pump or air conditioner with indoor components such as a furnace or blower coil Split systems should be matched for optimum efficiency
split system
A heat pump or central air conditioning system with components located both inside and outside of a building -- the most common types installed in homes
split system
Refrigeration or air conditioning installation, which places condensing unit outside or away from evaporator
split system
A central air conditioning or heat pump system in which some components are located inside the home and others outside This is the most common type of home system
split system
A refrigeration or air conditioning system that has the condensing unit remote from the indoor (evaporator) coil
split system
The most widely used type of central air conditioning and heat pump system The compressor is located outside the residence, and the evaporator is placed inside The equipment is connected by piping that carries the system's refrigerant
split system
Split heat pumps are two (2) part refrigeration systems which have separate evaporator / air handler and compressor / condenser sections Commonly employed in air-to-air systems where the condenser section is located outside the home while the evaporator / air handler is located inside the conditioned structure
split system
The combination of an outdoor unit (air conditioner or heat pump) with an indoor unit (furnace or air handler) Split systems must be matched for optimum efficiency
split system
Refers to a comfort system configuration consisting of components in two locations Common examples include an outside unit, such as an air conditioner and an indoor unit, such as a furnace and coil
split system
A central air conditioner consisting of two or more major components The system usually consists of a compressor-containing unit and condenser, installed outside the building and a non-compressor -containing air handling unit installed within the building This is the most common type of system installed in a home
split system
Refers to an air conditioner or heat pump that has components in two locations Usually, one part of the system is located inside (evaporator coil) and the other is located outside your home (condenser coil)
split system
Also known as a remote system This design uses a condensing unit outside, usually on the ground and an air handling unit usually located in an attic on a closet One of the benefits of a split system is that it is modular in design and can be replaced in sections at a cheaper cost than a package unit One of the draw backs is that copper piping must be run between the sections and this piping can develop hard to locate refrigerant leaks over time
split the difference
divide whatever remains, distribute the difference
split ticket
a vote in US elections in which the voter has voted for some candidates of one party and some of the other party
split ticket
list of political candidates from various political parties
split ticket
a ballot cast by a voter who votes for candidates from more than one party
split up
If you split something up, or if it splits up, you divide it so that it is in a number of smaller separate sections. Any thought of splitting up the company was unthinkable they said Even though museums have begged to borrow her collection, she could never split it up Her company has had to split up and work from two locations
split up
If two people split up, or if someone or something splits them up, they end their relationship or marriage. Research suggests that children whose parents split up are more likely to drop out of high school I was beginning to think that nothing could ever split us up I split up with my boyfriend last year
split up
If a group of people split up or are split up, they go away in different directions. Did the two of you split up in the woods? This situation has split up the family Touring the album temporarily split the band up
split up
get a divorce; formally terminate a marriage; "The couple divorced after only 6 months"
split up
discontinue an association or relation; go different ways; "The business partners broke over a tax question"; "The couple separated after 25 years of marriage"; "My friend and I split up"
split up
an increase in the number of outstanding shares of a corporation without changing the shareholders' equity; "they announced a two-for-one split of the common stock"
split up
separate, divide; be separated, be divided; separated, divided, parted
split up
separate into parts or portions; "divide the cake into three equal parts"; "The British carved up the Ottoman Empire after World War I"
split up
become separated into pieces or fragments; "The figurine broke"; "The freshly baked loaf fell apart"
split wheel
= Split pulley
split-brain technique
brain surgery on animals in which the corpus callosum (and sometimes the optic chiasm) is severed so that communication between the cerebral hemispheres is interrupted
split-half correlation
a correlation coefficient calculated between scores on two halves of a test; taken as an indication of the reliability of the test
split-level
A split-level house or room has part of the ground floor at a different level from another part, usually because the house has been built on ground that slopes. a split-level house, room, or building has floors at different heights in different parts
split-pea
dried hulled pea; used in soup
split-pea soup
made of stock and split peas with onions carrots and celery
split-screen
On a computer screen, a split-screen is a display of two different things in separate parts of the screen
split-screen
Split-screen is used to describe the technique in making films and television programmes in which two different pieces of film are shown at the same time. split-screen movies
split-time
(summer time based on moving the clock) one half hour ahead
split-unit air conditioner
air conditioner with a separate area for its compressor and its cooling unit
splits
A manoeuvre in dance or gymnastics by which the legs are extended straight out and perpendicular to the body, either to the sides or in front and behind
splits
Third-person singular simple present indicative form of split
splits
plural form of split
splitter
A scientist in one of various fields who prefers to split categories such as species or dialects up into smaller groups
splitter
A person or a thing that splits
splitter
A draggable vertical or horizontal bar used to adjust the relative sizes of two adjacent windows
splitting
The cleavage of a covalent bond
split