better

listen to the pronunciation of better
İngilizce - Türkçe
daha iyi

Bu iyi bir kitaptır ama şu daha iyidir. - This is a good book, but that one is better.

Bu iyi bir kitaptır ama şu daha iyidir. - This is a good book, but that is better.

{i} daha iyisi

Sen benden daha iyisin. - You're better than I am.

Sen benden daha iyisin. - You're better than me.

ıslah olmak
iyileşmek

Biz iyileşmek zorundayız. - We've got to get better.

Biz iyileşmek zorundayız. - We have to get better.

-den daha iyi
ıslah etmek
yakşırak
daha iyi bir hale gelmek
daha yakşı
gelişmek
daha iyi bir hale getirmek
geliştirmek

Kendimi geliştirmek için her şeyi yapmaya hazırım. - I'm prepared to do anything to better myself.

Kendimi geliştirmek istiyorum. - I want to better myself.

{s} daha çok. z. daha iyi bir şekilde
{i} üstünlük
kötü de olsa
better and better gittikçe dahabe better off daha iyi durumda olmak
anca beraber kanca ber
daha çok

Ben kahveyi daha çok severim. - I like coffee better.

İngilizceyi daha çok severim. - I like English better.

{f} geçmek
for better or for worse iyi de olsa
{s} (good ve well'in üstünlük derecesi)
{f} daha iyi yapmak

Dünyamızı daha iyi yapmak için çalışalım. - Let's try to make our world better.

Tom ondan daha iyi yapmak zorunda kalacak. - Tom is going to have to do better than that.

daha iyi şekilde

Daha iyi şekilde yapabileceğimizi düşünüyoruz. - We know we can do better.

O zamanlar gerçekten daha iyi şekildeydim. - I was in better shape back then.

daha güzel

İnsanlar birbirleriyle dostça ilişkiler kurunca dünyanın daha güzel bir yer olmasını umut ediyorum. - If people have friendly relationships, I hope the world will be a better place.

Nereye gidersen git evinden daha güzel bir yer bulamazsın. - Wherever you may go, you will not find a better place than your home.

daha ziyade
daha iyi bir şekilde

Tom sorunla daha iyi bir şekilde ilgilenebilirdi. - Tom could have dealt with the problem in a better way.

iyisimi
{i} üstün kimse
better half eş
iyileştirmek

Çalışma şartlarını iyileştirmek istiyorlar. - They want to better their working conditions.

iyi

Nakido, Twitter'dan daha iyidir. - Nakido is better than Twitter.

Bir dizüstü, bir masaüstünden daha iyidir. - A laptop is better than a desktop.

ilerletmek
optimal
düzeltmek
well
kuyu

Tom komşusuyla bir kuyuyu paylaştı. - Tom shared a well with his neighbor.

Kuyudaki bir kurbağa okyanusu bilmez. - A frog in a well doesn't know the ocean.

good
{s} güzel

Sonunda aklıma güzel bir fikir geldi. - At last a good idea struck me.

Gerçekten güzel bir tadı var. - This sure tastes good!

get better
düzelmek
well
{f} fışkırmak
get better
iyileşmek

Biz iyileşmek zorundayız. - We have to get better.

Teniste iyileşmek istiyorum. - I want to get better at tennis.

good
{s} iyi

Bu iyi bir kitaptır ama şu daha iyidir. - This is a good book, but that one is better.

Benim çok iyi bir sözlüğüm yok. - I haven't a very good dictionary.

well
iyi

Bu kravat sana çok iyi uyuyor. - That tie suits you very well.

Bakır elektriği iyi iletir. - Copper conducts electricity well.

get better
İyileşmek

Biz iyileşmek zorundayız. - We have to get better.

Biz iyileşmek zorundayız. - We've got to get better.

good
{s} hayırlı
better bend than break
eğilen baş kesilmez
better by far
çok daha iyi
better games
(Bilgisayar) daha iyi oyunlar
better luck next time
(deyim) bir dahaki sefere (artık)
better quality
daha iyi kalite
better quality
(Bilgisayar) daha iyi
better still
çok daha iyi
better than nothing at all
hiç yoktan iyi
better and better
gittikçe daha iyi
better half
better half
karı
better off
daha zengin

Yalnız daha zenginim. - I'm better off alone.

Onsuz daha zenginsin. - You're better off without her.

better than
den daha iyi
better yet
henüz

Henüz daha iyi bir şey bulmadım. - I haven't found anything better yet.

Better bend than break
(Atasözü) Eğilmek kırılmaktan yeğdir
Better late than never
Hiç olmamaktansa varsın geç olsun
better fed
iyi beslenmiş
better half
Birinin eşi, karısı veya kocası
better half
k. dili eş
better known
iyi bilinen
better lose the saddle than the horse
(Atasözü) Zararın neresinden dönülürse kardır
better luck next time
bir dahaki sefere
better luck next time
bir dahaki sefere artık
better off
Daha iyi durumda, daha varlıklı, daha zengin. "Are you better off renting an apartment than buying a house?"
better off
Hali vakti yerinde
better paid
daha iyi ücretli
better safe than sorry
daha üzgün daha güvenli
better shaped
daha şekilli
better than ever
her zamankinden daha iyi
better than nothing
hiçbir şey daha iyi
better then a poke in the eye with a Blunt stick
(deyim) (Aus) Hiç yoktan iyidir ama daha iyi olabilirdi
better to
daha iyi
better understanding
daha iyi anlaşılmasını
better yet
Daha da iyisi,

Tomorrow. If you can work it out. Or better yet, this evening.

better-cut
iyi kesilmiş
better-paid
iyi ödenmiş
better-than-expected
umulandan daha iyi
better-than-expected
beklenenden daha iyi
better half
{k} eş (kadın/erkek): Where's your better half? Eşin nerede? Better late than never. Hiç olmamaktansa varsın geç olsun
better half
hayat arkadaşı

Senin hayat arkadaşın nerede? - Where's your better half?

better half
(Fiili Deyim ) hayat arkadaşı , karı yada koca
better late than never
geç olsun güç olmasın
better loved
daha çok sevilen
better off
daha varlıklı

Çoğumuz ebeveynlerimiz ve büyük ebeveynlerimizden önemli ölçüde daha varlıklı olmamıza karşın, onu yansıtan mutluluk seviyeleri değişmemiştir. - While most of us are significantly better off financially than our parents and grandparents, happiness levels haven't changed to reflect that.

Tom üniversiteye gitseydi daha varlıklı olup olmayacağını merak etmekten kendini alamıyor. - Tom can't help wondering whether he would have been better off if he had gone to college.

better oneself
kendini geliştirmek
better oneself
kendini eğitmek
better oneself
daha çok kazanmak
better than
-den daha iyi
be better off dead
Ölse daha iyi olmak
be better off
(deyim) daha iyi olmak
be better off
(deyim) daha iyi bir şey olmak
be better
daha iyi
be on a better footing than ever
araları her zamankinden daha iyi olmak
be better off
daha iyi durumda olmak
be on a better footing
araları her zamankinden daha iyi olmak
good
âlâ

Bu iyi hava devam ederse, iyi bir ürün alacağız. - We'll have a good crop if this good weather keeps up.

Daha az sayıda işçi eşya satın alacak paralı daha az sayıda insan anlamına geliyordu. - Fewer workers meant fewer people with money to buy goods.

well
{i} iyi durum

Tom hâlâ iyi durumda. - Tom is still doing well.

O bu işe başladığından beri oldukça iyi durumda. - He has been well off since he started this job.

good
çok

O şimdi iyi; ne çok ağır ne de çok hafif. - It's good now; neither too heavy nor too light.

Onun Mahjong'da çok iyi olduğunu duydum. - I hear he is good at mahjong.

good
{i} hayır

Hayır, sadece düşündüm ki madem abaküs kullanabiliyorsun, kafandan hesap yapmada iyi olabilirsin. - No, I just thought that since you can use an abacus, you might be good at doing calculations in your head.

Bugün yaptığın hayır yarın unutulacaktır. Ancak hayır yap. - The good you do today will be forgotten tomorrow. However, do good.

well
{i} petrol kuyusu

Bu petrol kuyusu günde 100 varilden daha fazla üretiyor. - This oil well produces more than 100 barrels per day.

Bu petrol kuyusu beni zengin edecek. - This oil well is going to make me rich.

well
{i} sondaj kuyusu
well
{s} güzel

Neden cümleler? ... diye sorabilirsiniz. Güzel, çünkü cümleler daha ilgi çekicidir. - Why sentences? …you may ask. Well, because sentences are more interesting.

O oldukça güzel söyledi. - She sang pretty well.

well
çeşme
two wheels are better than four
(Ev ile ilgili) Riding a bike is better than driving a car
well
sağlıklı

Hasta da olsa sağlıklı olsa o her zaman mutludur. - Whether sick or well, she is always cheerful.

Spor hem zihni hem bedeni sağlıklı yapar. - Sports make us healthy in mind as well as in body.

betters
daha iyi
far better
çok daha
good
{s} yararlı

Balık yemek sağlığın için yararlıdır. - Eating fish is good for your health.

O, tasarruflarını yararlı şeylere yatırdı. - He put her savings to good use.

good
bozulmamı
good
{s} sağlığa yararlı
good
(Politika, Siyaset) ürün

Gıda ve giyim tezgahlarındaki ürünler çok ucuz. - Goods at the food and clothing stalls were very cheap.

Seri imalat birçok ürünün fiyatını düşürdü. - Mass production reduced the price of many goods.

good
cici
i hope you will get better soon
geçmiş olsun
like better
daha çok istemek
well
şey!

Bir şeye odaklan ve onu iyi yap. - Focus on one thing and do it well.

Bizimle her şey iyidir. - Everything is well with us.

good
kerim
good
aferin

Aferin böyle devam et, Bay Sakamato. - Keep up the good work, Mr. Sakamoto.

Aferin, böyle devam et. - Keep up the good work.

well
e
well
{i} bagaj
Feel better
Geçmiş olsun
a lot better
çok daha iyi
better still
daha iyi
better still
iyi ya
bettering
(Politika, Siyaset) düzelme
deserve better of
(Konuşma Dili) daha iyisine layık olmak
deserve better of
(Konuşma Dili) daha iyisini hak etmek
deserve better of
(Konuşma Dili) daha iyilerine layık olmak
get better
iflah olmak
get better
ayağa kalkmak
get better
onmak
get better
durumu düzelmek
get better
iyi olmak

Fransızca konuşmada daha iyi olmak istiyorum. - I want to get better at speaking French.

Daha iyi olmak istiyorsan bu ilacı almak zorundasın. - If you ever want to get better, you have to take this medicine.

get the better of
(Konuşma Dili) zafer kazanmak
get the better of
(Konuşma Dili) üstün gelmek
get the better of
galip gelmek
good
sağlıklı

Ben bütün iyileri tattım, ve sağlıklı olmaktan daha iyisini bulmadım. - I tasted all goods, and didn't find better than good health.

Sağlıklı kalabildiğim sürece uzun yaşamak isterim. - I want to live as long as I can stay in good health.

good
rabıtalı
good
{s} uslu
good
menfaat

Tom, acentenin menfaatı icabı işi bırakmalıdır. - Tom should quit for the good of the agency.

Birey, devletin menfaati için mevcut değildir. - The individual does not exist for the good of the State.

good
çürümüş olmayan
good
çok iyi

Onun Mahjong'da çok iyi olduğunu duydum. - I hear he is good at mahjong.

Çok iyi bir iş yapmadığını söyledim. - You didn't do a very good job, I said.

good
kazanç

Arabamı satarak iyi bir kazanç elde ettim. - I made a good profit by selling my car.

good
mal

İnsanların yeni mallara harcamak için daha fazla parası vardı. - People had more money to spend on new goods.

Onlar dükkânda ithal mallar satıyorlar. - They sell imported goods at the shop.

good
hasenat
good
salah
good
(Osmanlıca) kifayetli
good
oh
good
pekala

Pekala, Tom'a veda öpücüğü vermeyecek misin? - Well, aren't you going to kiss Tom goodbye?

good
(Osmanlıca) sahih
good
makbul
good
sağlamlaştırmak
good
doğruluk
good
çıkar

İyi bir iş başardın. Senin için şapkamı çıkarmak istiyorum. - You have done a good job. I'll take my hat off to you.

Çok güzel!Çok başarılı bir iş çıkardın. - Very good! You did an excellent job.

good
fayda

Sigara içmek çok zarar verir ama hiç fayda vermez. - Smoking does much harm but no good.

Sabah erken kalkmak sağlığın için faydalıdır. - It's good for your health to get up early in the morning.

good
uslu durmak
good
yetenekli

O, konuşma sanatında yeteneklidir. - He has a good art of talking.

good
neredeyse

Bu neredeyse doğru olamayacak kadar çok iyi - It's almost too good to be true.

Polis, neredeyse bir aydır çalınan eşyaları arıyor. - The police have been searching for the stolen goods for almost a month.

good
taze

Taze meyve, sağlık için iyidir. - Fresh fruit is good for the health.

Taze meyve, sizin için iyidir. - Fresh fruit is good for you.

good
yarar

Balık yemek sağlığın için yararlıdır. - Eating fish is good for your health.

Tek yararlı bilgi iyi olanı nasıl arayacağımızı ve kötü olandan nasıl kaçınacağımızı öğretendir. - The only useful knowledge is that which teaches us how to seek what is good and avoid what is evil.

good
iyilik

Şu iyilik timsali tiplere dayanamam. - I can't stand those goody-goody types.

Bilimsel bilginin her artışıyla insanın kötülük için gücü iyilik için gücü gibi aynı oranda artırılır. - With every increase of scientific knowledge, man's power for evil is increased in the same proportion as his power for good.

good
uygun

İyi bir iş yapmak istiyorsanız, uygun araçları kullanmalısınız. - If you want to do good work, you should use the proper tools.

Ev iyi görünüyordu, üstelik fiyat en uygundu. - The house looked good; moreover, the price was right.

good
(Ticaret) tahsili mümkün (senet)
much better
çok daha iyi

Aynı şeyi söylemenin çok daha iyi ve kısa bir yolu yok mu? - Isn't there a much better and shorter way of saying the same thing?

İspanya, Latin Amerika'yı işgal etmeseydi, çok daha iyi olurdu. - It would have been much better if the Spanish hadn't invaded Latin America.

never better
Hiç bu kadar iyi olmamıştı
one is no better than the other
al birini vur ötekine
the better part of
(deyim) yarısından fazla
think better of
bir şeyi yapmaktan vazgeçmek
well
hokka
well
haklı olarak
well
boşluk
well
(Avcılık) kaldıraç
well
{i} sahanlık
well
hani
well
diyordum ki…
well
pekala!

Pekala, onu seviyor musunuz? - Well, do you like it?

Pekala, evet, fakat herhangi birinin bilmesini istemiyorum. - Well, yes, but I don't want anyone to know.

well
asansör kuyusu
well
yolunda

Şimdiye kadar her şey yolunda gidiyor. - So far everything has been going well.

Şimdilik her şey yolunda gidiyor. - As yet, everything has been going well.

well
(Havacılık) çukur
well
{i} asansör boşluğu
well
(Tıp) çukurcuk
well
ha
well
su deposu
well
da
well
dahi
well
apartman boşluğu
well
kaynak
well
(Otomotiv) kanal
well
pek ala
well
oldu

O, Japonya tarihine iyice aşina oldu. - He got well acquainted with the history of Japan.

Benim için sürpriz oldu, o çok iyi İngilizce konuştu. - To my surprise, she spoke English very well.

well
(Coğrafya) kuyu (petrol ve gaz)
well
hazne
well
tamam

Sanırım söylemek istediğim bir şeyi neredeyse tamamen söylemek için yeterince iyi şekilde Fransızca konuşabilirim. - I think I can speak French well enough to say pretty much anything I want to say.

Tamamen NTT'ye ait şirket, iyi kazanıyor. - The company, wholly owned by NTT, is doing well.

well
yuva
well
(Coğrafya) kuyu (yeraltı suyu)
you'd better give it up
bu sevdadan vazgeç
well
hakkıyle
all the better
isabet
all the better
daha iyi
cause to feel better
daha iyi hissetmesine neden ol
get better
iyileş

O iki hafta içinde iyileşecek. - He will get better in two weeks.

İnşallah o yakında iyileşir. - I hope he'll get better soon.

get the better
daha iyisini al
get the better of
yenmek
get the better of
hakkından gelmek
get the better of
üstün çıkmak
good
iyiler

Ben bütün iyileri tattım, ve sağlıklı olmaktan daha iyisini bulmadım. - I tasted all goods, and didn't find better than good health.

Bazıları İngilizcede iyiler,ve diğerleri matematikte iyiler. - Some are good at English, and others are good at mathematics.

good
becerikli
good
sağlam

Tom iyi bir yaşam sağlamaktadır. - Tom makes a good living.

O, fon sağlamada iyidir. - He's good at fund raising.

good
başarılı

Eğer başarılı olacaksan iyi bir başlangıç yapmalısın. - If you are to succeed, you must make a good start.

Çok güzel!Çok başarılı bir iş çıkardın. - Very good! You did an excellent job.

good
yardımsever
good
güvenilir

Bunu güvenilir kaynaklardan öğrendik. - I got this on good authority.

O kesinlikle iyi bir adam ama güvenilir değil. - He is a good fellow for sure, but not trustworthy.

good
komple
good
sevecen
good
yerinde

Bütün ailemin sağlığı yerinde. - My family are all in good health.

Keyfim çok yerinde değil. - I'm not in a very good mood.

good
yakşı
good
(the ile) iyi insanlar
good
namuslu
good
iyiliksever

Tom bir iyilikseverdi. - Tom was a good Samaritan.

Türkçe - Türkçe
(Osmanlı Dönemi) f. (Bed-ter) Daha kötü. Çok fena
İngilizce - İngilizce
To improve
Comparative form of well: more well

I’ve had enough of cycling with you chaps. I can spend my Sundays better than in tormenting cats and quarrelling and fighting.”.

Alternative spelling of bettor
An entity, usually animate, deemed superior to another

He quickly found Ali his better in the ring.

Comparative form of good or well: more good or well
Better is the comparative of good
Better is the comparative of well
in a superior way; to a greater degree, more than -
{v} to improve, mend, advance, exceed
{a} more good or choice
{n} an advantage
someone who bets
One who bets or lays a wager
More advanced; more perfect; as, upon better acquaintance; a better knowledge of the subject
If you say that something has happened or been done for better or worse, you mean that you are not sure whether the consequences will be good or bad, but they will have to be accepted because the action cannot be changed. I married you for better or worse, knowing all about these problems
If you like one thing better than another, you like it more. I like your interpretation better than the one I was taught They liked it better when it rained
To improve the condition of, morally, physically, financially, socially, or otherwise
as, ten miles and better
If you say that someone would be better off doing something, you are advising them to do it or expressing the opinion that it would benefit them to do it. If you've got bags you're better off taking a taxi
You can use expressions like `The bigger the better' or `The sooner the better' to say that you would prefer it if something is big or happens soon. The Irish love a party, the bigger the better
Having good qualities in a greater degree than another; as, a better man; a better physician; a better house; a better air
Advantage, superiority, or victory; usually with of; as, to get the better of an enemy
adj [very good {compared to something else}] lebih baik (baik)
If you are better after an illness or injury, you have recovered from it. If you feel better, you no longer feel so ill. He is much better now, he's fine The doctors were saying there wasn't much hope of me getting better
from a position of superiority or authority; "father knows best"; "I know better "
Preferable in regard to rank, value, use, fitness, acceptableness, safety, or in any other respect
In a higher or greater degree; more; as, to love one better than another
You use had better or 'd better when you are advising, warning, or threatening someone, or expressing an opinion about what should happen. It's half past two. I think we had better go home You'd better run if you're going to get your ticket In spoken English, people sometimes use better without `had' or `be' before it. It has the same meaning. Better not say too much aloud
To become better; to improve
To improve or ameliorate; to increase the good qualities of
Better is used to form the comparative of compound adjectives beginning with `good' and `well.' For example, the comparative of `well-off' is `better-off.'
surpass in excellence; "She bettered her own record"; "break a record"
the superior one of two alternatives; "chose the better of the two" one having claim to precedence; a superior; "the common man has been kept in his place by his betters" get better; "The weather improved toward evening" to make better; "The editor improved the manuscript with his changes" surpass in excellence; "She bettered her own record"; "break a record" (comparative of `good') superior to another (of the same class or set or kind) in excellence or quality or desirability or suitability; more highly skilled than another; "You're a better man than I am, Gunga Din"; "a better coat"; "a better type of car"; "a suit with a better fit"; "a better chance of success"; "produced a better mousetrap"; "she's better in math than in history" (comparative of `good') changed for the better in health or fitness; "her health is better now"; "I feel better" more than half; "argued for the better part of an hour" comparative of `well'; in a better or more excellent manner or more advantageously or attractively or to a greater degree etc
If you better your situation, you improve your social status or the quality of your life. If you better yourself, you improve your social status. He had dedicated his life to bettering the lot of the oppressed people of South Africa Our parents chose to come here with the hope of bettering themselves
ad more good than
one having claim to precedence; a superior; "the common man has been kept in his place by his betters"
You can say `so much the better' or `all the better' to indicate that it is desirable that a particular thing is used, done, or available. Use strong white flour, and if you can get hold of durum wheat flour, then so much the better
comparative of `well'; in a better or more excellent manner or more advantageously or attractively or to a greater degree etc
comparative of `well'; in a better or more excellent manner or more advantageously or attractively or to a greater degree etc ; "She had never sung better"; "a deed better left undone"; "better suited to the job"
comparative of good or well
If something changes for the better, it improves. He dreams of changing the world for the better
If you go one better, you do something better than it has been done before or obtain something better than someone else has. Now General Electric have gone one better than nature and made a diamond purer than the best quality natural diamonds
to make better; "The editor improved the manuscript with his changes"
If you intend to do something and then think better of it, you decide not to do it because you realize it would not be sensible. Alberg opened his mouth, as if to protest. But he thought better of it
"She had never sung better"; "a deed better left undone"; "better suited to the job"
To surpass in excellence; to exceed; to excel
To give advantage to; to support; to advance the interest of
(comparative of `good') superior to another (of the same class or set or kind) in excellence or quality or desirability or suitability; more highly skilled than another; "You're a better man than I am, Gunga Din"; "a better coat"; "a better type of car"; "a suit with a better fit"; "a better chance of success"; "produced a better mousetrap"; "she's better in math than in history"
My better half A jocose way of saying my wife As the twain are one, each is half Horace calls his friend animæ dimidium meæ (1 Odes iii 8 ) To be better than his word To do more than he promised To think better of the matter To give it further consideration; to form a more correct opinion respecting it
from a position of superiority or authority; "father knows best"; "I know better
Improved in health; less affected with disease; as, the patient is better
More, in reference to value, distance, time, etc
If someone betters a high achievement or standard, they achieve something higher. He recorded a time of 4 minutes 23, bettering the old record of 4-24
One who has a claim to precedence; a superior, as in merit, social standing, etc
You say `That's better' in order to express your approval of what someone has said or done, or to praise or encourage them. `I came to ask your advice -- no, to ask for your help.' --- `That's better. And how can I help you?'
usually in the plural
(comparative and superlative of `well') wiser or more advantageous and hence advisable; "it would be better to speak to him"; "the White House thought it best not to respond"
If you say that you expect or deserve better, you mean that you expect or deserve a higher standard of achievement, behaviour, or treatment from people than they have shown you. Our long-suffering mining communities deserve better than this
the superior one of two alternatives; "chose the better of the two"
(good, better, best)
more than half; "argued for the better part of an hour"
against your better judgment: see judgment to be better than nothing: see nothing the better part: see part
If you get the better of someone, you defeat them in a contest, fight, or argument. He is used to tough defenders, and he usually gets the better of them
melhor miljoor closed fechado/a fèshjaadoe/fèshjaada nearby perto pèrtoe
Greater in amount; larger; more
(comparative of `good') changed for the better in health or fitness; "her health is better now"; "I feel better"
If you know better than someone, you have more information, knowledge, or experience than them. He thought he knew better than I did, though he was much less experienced
{i} something which is preferable, something which is more desirable
In a superior or more excellent manner; with more skill and wisdom, courage, virtue, advantage, or success; as, Henry writes better than John; veterans fight better than recruits
If a feeling such as jealousy, curiosity, or anger gets the better of you, it becomes too strong for you to hide or control. She didn't allow her emotions to get the better of her
better an egg today than a hen tomorrow
It is better to have a sure thing now than a possibility of more later
better half
A person's spouse or lover, most commonly a man's wife. Generally a compliment or sign of respect

My better half won't be coming tonight.

better half
A person's close friend or companion
better halves
plural form of better half
better late than never
It's better to do something late, than to never do it at all

Their insolence and recklessness must be opposed, and better late than never.

better light
A way of presenting or perceiving something such that it appears more favourably than by an alternative presentation or perception

Knowing the real reasons for his action enabled her to view them in a better light.

better off
Comparative form of well off: more well off

I think it would be better off in the bag.

better safe than sorry
It is preferable to be cautious in one's choices and actions than to suffer afterwards
better than nothing
barely useful, almost useless, but nevertheless better than nothing at all
better than sex
superlative; wonderful
better to have loved and lost than never to have loved at all
Having experience of love, even if it ended, is better than having no experience of love
better to have loved and lost than never to have loved at all
Love is worthwhile despite the pain involved in separation
better to light a single candle than to curse the darkness
In the face of bad times or hopelessness, it is more worthwhile to do some good, however small, in response than to complain about the situation
better-off
Alternative spelling of better off
better-off
Comparative form of well-off: more well-off
better off dead
(Ev ile ilgili) 1. Ususally implying that someone is a useless piece of crap. 2. Situation where there is no upside, therefore the only way out is to commit suicide and/or, be killed. 3. Suggests pain will not yield, and only escape is death
better still
The phrase "better yet" or "better still" means "the current situation would improve if something else happens
better then a poke in the eye with a Blunt stick
(deyim) (Aus) Better than nothing at all but could have been better
better yet
The phrase "better yet" or "better still" means "the current situation would improve if something else happens
Better Business Bureau
a US organization for businesses and their customers. When customers believe they have been treated unfairly by a company or have bought a bad product, they often ask the Better Business Bureau for advice. Any of several U.S., Puerto Rican, and Canadian organizations formed to protect communities from unfair, misleading, or fraudulent advertising and selling practices. Organized at the local level, Better Business Bureaus investigate and set standards for business practices, receive complaints of improper practices, and conduct educational campaigns alerting the public to methods of deceit and fraud in advertising and selling
Better Homes and Gardens
monthly American magazine devoted to topics concerning the home (interior decorating, gardening, cooking, family, etc.)
Better Homes and Gardens
a US magazine with lots of pictures of beautiful houses, and articles about how to make your home more beautiful. There is a similar magazine in the UK called Homes and Gardens
better be on the safe side
better to act cautiously beforehand than to suffer afterward
better business bureau
A business-monitoring organization funded by dues from more than 100,000 member companies It operates primarily at the local level to protect consumers against fraudulent and deceptive advertising (Ch 2)
better business bureau
A private non-profit organization which offers services to its members (businesses) and to consumers The main service to consumers is a rating on a member business which reflects the number of customer complaints received (if any) and how the complaints were settled
better business bureau
A national member organization that uses codes of ethics, news alerts, databases, and other programs to maintain a high level of trust between businesses and the public
better half
spouse: a person's partner in marriage
better half
one's husband or wife, one's partner
better half
One's spouse
better late than never
it is better to do something at a later date than planned rather than to never do it at all
better off
in a better condition, in a better situation
better off
in a more fortunate or prosperous condition; "she would have been better off if she had stuck with teaching"; "is better off than his classmate"
better off(p)
in a more fortunate or prosperous condition; "she would have been better off if she had stuck with teaching"; "is better off than his classmate
better part of something
majority of , main part of
better safe than sorry
it's better to be cautious than to regret it later
better than a kick in the balls
expression indicating that a person should be grateful with the situation because it could be much worse
better than ever
in a better condition than ever before
better than nothing
it is better to have this than to have nothing at all
better understanding
more in-depth understanding, more clear comprehension
better(p)
(comparative and superlative of `well') wiser or more advantageous and hence advisable; "it would be better to speak to him"; "the White House thought it best not to respond
better-known
more familiar or renowned than the other of two; "the better-known book of the two
better-known
more familiar or renowned than the other of two; "the better-known book of the two"
be better off
be in a better condition, be in a better situation
be better than one's word
do more than one had promised
'd better
Contraction of had better

But you'd better take your diamond ring, you'd better pawn it, babe.

build a better mousetrap
To invent the next great thing; to have a better idea

Of all the inventors to obtain patents, only a few have really built a better mousetrap.

discretion is the better part of valour
It is often wiser to refrain from seemingly brave speech or action

The better part of valour is discretion; in the which better part, I have saved my life.

for better or worse
No matter what the future may hold

For better or worse, he’s the president.

get better
To recover from an illness
get better
To improve
get the better of
To overwhelm or overcome; to influence heavily; to tend to control or persuade

Many people returned to work a bit anxious, they acknowledged, but grimly determined not to let terrorists get the better of them.

gets better
Third-person singular simple present indicative form of get better
getting better
Present participle of get better
good
An item of merchandise
good
A result that is positive in the view of the speaker
good
Large in amount or size

a good amount of seeds.

good
Of food, edible; not stale or rotten

The bread is still good.

good
Holy

Good Friday.

good
With "and", extremely

The soup is good and hot.

good
Well; satisfactorily or thoroughly

The one thing that we can't do...is throw out the baby with the bathwater.... We know our process works pretty darn good and, uh, it’s really sparked this amazing phenomenon of this...high-quality website.

good
Effective

a good worker.

good
Healthful

Walking is good for you.

good
The abstract instantiation of something qualified by the adjective; e.g., "The best is the enemy of the good."
good
Useful for a particular purpose; functional

The flashlight batteries are still good.

good
Beneficial; worthwhile

a good job.

good
Entire

The car was a good ten miles away.

good
Reasonable in amount

all in good time.

good
The forces or behaviors that are the enemy of evil. Usually consists of helping others and general benevolence
good
Of food, being satisfying; meeting dietary requirements

Eat a good dinner so you will be ready for the big game tomorrow.

good
Acting in the interest of good; ethical

When we are happy, we are always good, but when we are good, we are not always happy.

had better
Should; ought to; need to

Will we get it finished? / We had better..

have seen better days
To be in poor condition, to be worn-out

Your sofa has certainly seen better days, isn't it time you got a new one?.

it's better to ask forgiveness than permission
The value of acting promptly and making a mistake requiring forgiveness is greater than value of delaying to get permission
prevention is better than cure
it is better to prevent the creation of a bad thing, than to destroy it
strictly better
That leads to a better outcome no matter what the other player does
think better of
To change one's mind concerning, especially to decide against

He got halfway out the door, thought better of it, and decided to stay home, instead.

two heads are better than one
Some problems may be solved more easily by two (or more) people working together than by one working alone
well
Accurately, competently

He does his job well.

well
Prudent; good; well-advised

On leaving the operating table it is well to put the patient in a bed previously warmed and supplied with hot cans.

well
Very (as a general-purpose intensifier)

Hey, you should've seen it, it was well good.

well
To seep out of the surface

Blood welled from the wound.

well
To have something seep out of the surface

Her eyes welled with tears.

well
Used in speech to fill gaps; filled pause

It was a bit...well...too loud.

well
The playfield of the video game Tetris
well
A well drink

They're having a special tonight: $1 wells.

well
The cockpit of a sailboat
well
A vertical, cylindrical trunk in a ship, reaching down to the lowest part of the hull, through which the bilge pumps operate
well
Used to acknowledge a statement or situation (short form for "that is well")

B: Well, I guess we're sleeping under the stars tonight.

well
Completely, fully

A well done steak.

to have seen better days
witnessed happier times in the past; not in very good shape
for better or worse
whether the outcome is good or bad
betters
{n} superiors in age or qualities
good
{a} having desirable qualities, fit
good
{n} that which affords real happiness or pleasure, or the means of obtaining it
well
{a} good

What are some good foods to eat with potatoes? - What are some tasty foods that would go well with potatoes?

Tom doesn't look so good. - Tom doesn't look too well.

well
{a} not amiss, rightly, properly, sufficiently
well
{n} a spring, source, cavity
well
{a} not sick, recovered, happy, convenient
well
{v} to spring
have seen better days
(deyim) Not in good condition, worn out (at the time of speaking)
Good
heavy
WELL
preserve
Well
welp
Well
weel
bettered
enhanced, increased in quality; beautified; perfected
bettered
past of better
bettering
changing for the better
bettering
present participle of better
betters
third-person singular of better
betters
plural of better
good
superior to the average; "in fine spirits"; "a fine student"; "made good grades"; "morale was good"; "had good weather for the parade"
good
If you get a good deal or a good price when you buy or sell something, you receive a lot in exchange for what you give. Whether such properties are a good deal will depend on individual situations The merchandise is reasonably priced and offers exceptionally good value
good
If you say that it is good that something should happen or good to do something, you mean it is desirable, acceptable, or right. I think it's good that some people are going It is always best to choose organically grown foods if possible. bad
good
A reasonable amount of time
good
If people are good friends, they get on well together and are very close. She and Gavin are good friends She's my best friend, and I really love her
good
A good idea, reason, method, or decision is a sensible or valid one. They thought it was a good idea to make some offenders do community service There is good reason to doubt this Could you give me some advice on the best way to do this? bad, poor
good
of moral excellence; "a genuinely good person"; "a just cause"; "an upright and respectable man"; "the life of the nation is secure only while the nation is honest, truthful, and virtuous"- Frederick Douglass
good
resulting favorably; "its a good thing that I wasn't there"; "it is good that you stayed"; "it is well that no one saw you"; "all's well that ends well"
good
Clever; skillful; dexterous; ready; handy; followed especially by at
good
Some minor replacement parts; metal smoothly rusted or lightly pitted in places, cleaned or reblued; principal lettering, numerals, and design on metal legible; wood refinished, scratched, bruised, or minor cracks repaired; in good working order
good
morally admirable
good
Of food, having a particularly pleasant taste
good
An average used book that has all pages or leaves present There will be a little wear, and any defects will be noted
good
having or showing or arising from a desire to promote the welfare or happiness of others; "his benevolent smile"; "a benevolent nature"
good
with or in a close or intimate relationship; "a good friend"; "my sisters and brothers are near and dear"
good
Good describes the average used and worn book that has all pages or leaves present Any defects must be noted (AB Bookman )
good
capable of pleasing; "good looks"
good
Possessing desirable qualities; adapted to answer the end designed; promoting success, welfare, or happiness; serviceable; useful; fit; excellent; admirable; commendable; not bad, corrupt, evil, noxious, offensive, or troublesome, etc
good
If someone or something is no good or is not any good, they are not satisfactory or are of a low standard. If the weather's no good then I won't take any pictures I was never any good at maths
good
That which is desirable The object of the will The will, by nature, desires the good Even if the will chooses evil, it must desire it as a good It must impose this deception upon the object in order for that object to be desirable Also, ontologically, that which perfects a nature is a true good
good
Advancement of interest or happiness; welfare; prosperity; advantage; benefit; opposed to harm, etc
good
having desirable or positive qualities especially those suitable for a thing specified; "good news from the hospital"; "a good report card"; "when she was good she was very very good"; "a good knife is one good for cutting"; "this stump will make a good picnic table"; "a good check"; "a good joke"; "a good exterior paint"; "a good secretary"; "a good dress for the office"
good
feeling healthy and free of aches and pains; "I feel good"
good
most suitable or right for a particular purpose; "a good time to plant tomatoes"; "the right time to act"; "the time is ripe for great sociological changes"
good
emphasis You use good to emphasize the great extent or degree of something. We waited a good fifteen minutes This whole thing's got a good bit more dangerous
good
If something is done for the good of a person or organization, it is done in order to benefit them. Furlaud urged him to resign for the good of the country I'm only telling you this for your own good! = benefit
good
appealing to the mind; "good music"; "a serious book"
good
{s} excellent; pleasant; pleasurable; decent; valid; well-behaved; in fine condition; competent, skilled; positive; having admirable moral values
good
nice, excellent, of high quality
good
Good means pleasant or enjoyable. We had a really good time together I know they would have a better life here There's nothing better than a good cup of hot coffee It's so good to hear your voice after all this time. bad
good
morally admirable in excellent physical condition; "good teeth"; "I still have one good leg"; "a sound mind in a sound body"
good
having the normally expected amount; "gives full measure"; "gives good measure"; "a good mile from here"
good
a product, service, or a process that can be used to make products or deliver services
good
If you say that something or someone is as good as new, you mean that they are in a very good condition or state, especially after they have been damaged or ill. I only ever use that on special occasions so it's as good as new In a day or so he will be as good as new
good
If you are good at something, you are skilful and successful at doing it. He was very good at his work I'm not very good at singing He is one of the best players in the world I always played football with my older brother because I was good for my age. bad, poor
good
Someone who is good is kind and thoughtful. You are good to me Her good intentions were thwarted almost immediately
good
Generic Object Oriented Database A database structure used to store design and library information (TI*)
good
If you say it's a good thing, or in British English it's a good job, that something is the case, you mean that it is fortunate. It's a good thing you aren't married It's a good job it happened here rather than on the open road
good
If something is good for a person or organization, it benefits them. Rain water was once considered to be good for the complexion Nancy chose the product because it is better for the environment. = beneficial bad
good
Pleasant; enjoyable
Türkçe - İngilizce

better teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

well
wishing you well
better