type approval

listen to the pronunciation of type approval
İngilizce - Türkçe
tip onay
(Teknik,Ticaret) tip onayı
type approval laboratory
(Avrupa Birliği) tip onay laboratuarı
recognition of type approval
(Ticaret) tip onayının tanınması
withdrawal of type approval
(Ticaret) tip onayının iptali
type approval