edge

listen to the pronunciation of edge
İngilizce - Türkçe
köşe

Askerler yüksek bir uçurumun kenarında Tom'u köşeye sıkıştırdılar. - The soldiers cornered Tom at the edge of a high cliff.

O, Wripple'ın köşesine yakın yaşıyor, bu yüzden o her gün araba sürmektedir. - She lives near the edge of Wripple, so she drives in every day.

Uçurumun kenarına bu kadar yakın durmanın güvenli olduğundan emin misin? - Are you sure it's safe to stand that close to the edge of the cliff?

O, uçurumun kenarında durdu. - He stood on the edge of the cliff.

kenar

Bardağı masanın kenarına yakın koymayın. - Don't put the glass near the edge of the table.

Tom ukelelesini çalarak masanın kenarında oturuyordu. - Tom was sitting on the edge of the desk playing his ukulele.

{i} üstünlük
(Reklam) (EDGE, Kısaltma) GSM Sistemi İçin Geliştirilmiş Veri (aktarımı)
kırak
sırt
(Bilgisayar) kenar kenar
yaklaşmak

Uçurumun kenarına çok yaklaşmak tehlikeli olurdu. - It would be dangerous to go too near the edge of the cliff.

keskinletmek
bıçak ağzı
iğrendirmek
(Bilgisayar) eşik
kıran
yan yan ilerlemek
kenar çizgisi
keskin kenar
kenardan yavaş yavaş ilerlemek
{f} kenar yap
kenarlarını belirginleştirmek
kenar yapmak
ağız
ilerletmek
{i} kıyı
{i} kesit
{f} (bir tarafa doğru) yavaş yavaş gitmek
ak
kenardan y
kenar,v.kenar yap: n.kenar
{i} keskinlik
üstünlük edge tool kesecek alet
{i} k.dili. avantaj, üstünlük
{f} yan yan gitmek
{f} keskinleştirmek
{f} yavaş yavaş ilerletmek
endişeli
{f} kenarına bordür yapmak
ayrıt
{i} şiddet
on edge sabırsız
açmak avantaj tanımak
keskin ağızlı alet give an edge to bilemek
hudut
{f} sokulmak
kenar geçirmek
sinirli
aksi
sinirlendirmek
(Bilgisayar) kenar çizgili
kenardaki
edge action
kenar etkisi
edge angle
(Matematik) kenar açı
edge beam
kenar enine kirişi
edge burning
etek yangını
edge catalog
(Bilgisayar) kenar çizgili katalog
edge city
kıyı şehir
edge city
kenar şehir
edge column
kenar kolonu
edge cut
(Tekstil) kesim kenarı
edge effect
yan etki
edge field
(Bilgisayar,Teknik) ayrıt alanı
edge image
(Bilgisayar,Teknik) ayrıt imgesi
edge in
(deyim) yanaşmak
edge in with
(Askeri) sokulmak
edge invoice
(Bilgisayar) kenar çizgili faturası
edge iron
kenar demiri
edge joint
kenar derzi
edge joint
en birleştirme
edge joint
kenar bağlantısı
edge laying
(Tekstil) kenar düzenleme
edge length
kenar uzunluğu
edge linking
(Bilgisayar) ayrıt bağlama
edge load
kenar yükü
edge mode
(Bilgisayar) kenar modu
edge of page
(Bilgisayar) sayfa kenarı
edge plate
kenar koruyucusu
edge plate
kenar plakası
edge quote
(Bilgisayar) kenar çizgili fiyat teklifi
edge refund
(Bilgisayar) kenar çizgili iadesi
edge saver
kenar koruyucusu
edge steel
kenar çeliği
edge stitch
(Tekstil) çıma dikişi
edge trimmer
ot biçme makinesi
edge turned
(Tekstil) kıvırma kenar
edge up
(deyim) yanaşmak
edge weld
kenar kaynağı
edge effect
kenar etkisi
edge in
sokulmak
edge in
sokul
edge matching
kenar uyumu
edge out
kıl payı ile yenmek
edge punched card
kenar delgili kart
edge sb out
kenara itmek
edge tool
kenar aleti
edge bone
kenar kemik
edge cities
kenar şehirler
edge fold
kenar katı
edge forming
Kenar şekillendirme
edge lighting
kenar aydınlatma
edge line
Yoldaki şeritleri belirlemek için çizilen, yol kenar çizgisi
edge matching problem
kenarlaşma sorunu
edge mill
kollergang, şili değirmeni
edge notched card
açısal kenar kesimli kart
edge plane
kenar rendesi, köşe rendesi
edge stitching
(Tekstil) cima dikişi
edge along
(Fiili Deyim ) yan yan ilerlemek
edge away
yan yan gitmek
edge detection
ayrit sezimi
edge discontinuity
ayrit sureksizligi
edge field
ayrit alani
edge image
ayrit imgesi
edge in
içine sokmak
edge in
(Fiili Deyim ) 1- usulca vermek yada atmak 2- yavaşça sokulmak
edge intensity
ayrit yeginligi
edge linking
ayrit baglama
edge mill
kollergang
edge mill
şili değirmeni
edge of overturning
devrilme kenarı
edge of taxiway
(Havacılık) taksirut kenarı
edge off
yavaş yavaş uzaklaşmak
edge off
yan yan gitmek
edge on
harekete geçirmek
edge on
dürtmek
edge on
zorlamak
edge operator
ayrit isleci
edge out
bırakmak
edge out
(Otomotiv) kil payı geçmek
edge out
(Fiili Deyim ) az bir farkla yenmek
edge out
çekilmek
edge out
kıl payı yenmek
edge out
kenara itmek
edge plane
kenar rendesi
edge plane
köşe rendesi
edge tool
{i} keskin alet
edge tool
(isim) keskin alet
edge tool
ucu keskin keski
edge up to
(Fiili Deyim ) -e ihtiyatla yaklaşmak
gain edge
Avantaj sağlamak
push the edge
Sınırları zorlamak
beveled edge
(Bilgisayar) eğik kesimli kenar
blade edge
(Askeri) palasırtı
bleeding edge
(Askeri) taşırılmış kenar baskı
bottom edge
alt kenar
cutting edge
bıçak-kepçe ağzı
cutting edge
zayıflatmak
edged
ağızlı
edging
kenar belirtici şey
edging
damlalık profili
edging
bordur
edging
sınır
edging
yaka
edging
kenar yapma
edging
kenar profili
edging
kenar

Lütfen bize Çelik Peyzaj Kenar taşları # STL3456'ın fiyat ve en erken teslimini bildirin. - Please let us know the prices and earliest delivery of your Steel Landscape Edgings #STL3456.

edging
dantel
edging
kenar düzleme
edging
kenar suyu
flip on long edge
(Bilgisayar) uzun kenardan çevir
flip on short edge
(Bilgisayar) kısa kenardan çevir
fold edge
(Tekstil) kenar katlamak
front edge
(Tekstil) ön kenar
have the edge on
avantajlı olmak
leading edge
hücüm kenarı
leading edge of a pulse
darbenin ön kenarı
left edge
(Bilgisayar) sol kenara
left edge
(Bilgisayar) sol köşe
lower edge
alt kenar
on edge
kılıcına
ragged edge
(Matematik,Teknik) düzensiz ayrıt
set on edge
(Gıda) kamaşmak
set on edge
kamaştırmak
shore edge line
(Turizm) kıyı kenar çizgisi
short edge
(Bilgisayar) kısa kenar
short edge
(İnşaat) baş
straight edge
(Otomotiv) düz mastar
straight edge
düz kenarlı
take the edge off
körletmek
tool cutting edge inclination
(Mekanik) eğim açısı
upper edge
(Kitap,Teknik) üst kenar
aileron leading edge
kanatçık hücum kenarı
aileron trailing edge
kanatçık kaçış kenarı
band edge
bant kenarı
be on edge
sinirli olmak
card leading edge
kart giriş kenarı
cutting edge
kesici kenar
deckle edge
kağıdın tırtıklı kenarı
deckle edge
kâğıdın tırtıklı kenarı
document reference edge
belge referans kenarı
edger
kenar malası
edging
sınırlayıcı
edging
şerit
edging
kırak
facing edge
ön yüz kenarı
have the edge on
-den üstün olmak
knife edge
bıçak ağzı
laid edge to edge
boydan boya serilmiş
lateral edge
yanal kenar
leading edge
önde gelen kenar
leading edge
en ön kısım
leading edge
hücum kenarı
leading edge flap
ön kenar flapı
leading edge radiator
ön kenar soğutucusu
leading edge tank
ön kıyı yakıt tankı
on edge
stresli
on edge
sinirli
on the knife-edge
bıçak sırtında
set on edge
sinirlendirmek
set sb's teeth on edge
birinin sinirine dokunmak
sharp edge
keskin ağız
trailing edge
firar kenarı
absorption edge
absorpsiyon kenarı, soğurum kıyısı
be on edge
kenarında olmak
be/live on the razor´s edge
ölümle kalım arasında olmak; iki ateş arasında kalmak
chisel edge
(Mühendislik) keski ağzı, üç ağız
cut edge
kesme kenarı
cutting edge
ileri teknoloji
cutting edge
(Mühendislik) kesme yüzü, kesme ağzı
edged
kenarlı

Keskin bir dil sürekli kullanımla keskinleşen tek kenarlı bir araçtır. - A sharp tongue is the only edged tool that grows keener with constant use.

edger
derz malasi, kenar malasi
edges
kenarlar
Türkçe - Türkçe

edge teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

edges
Yüksek kontrastlı bölgeleri ifade etmek için kullanılan terim
İngilizce - İngilizce
Sharpness; readiness or fitness to cut; keenness; intenseness of desire

Death and persecution lose all the ill that they can have, if we do not set an edge upon them by our fears and by our vices. Jeremy Taylor.

To hit the ball with an edge of the bat, causing a fine deflection
The border or part adjacent to the line of division; the beginning or early part; as, in the edge of evening. "On the edge of winter." John Milton
The boundary line of a surface
To move slowly and carefully in a particular direction

He edged away from her.

The edge of a cricket bat
Any of the connected pairs of vertices in a graph
In male masturbation, a level of sexual arousal that is maintained just short of reaching the point of inevitability, or climax
The place where two faces of a polyhedron meet
The joining line between two vertices of a polygon
To move an object slowly and carefully in a particular direction

He edged the book across the table.

Triming the margin of a lawn where the grass meets the sidewalk, usually with an electric or gas-powered lawn edger
An advantage (as have the edge on)
The thin cutting side of the blade of an instrument; as, the edge of an ax, knife, sword, or scythe. Hence, figuratively, that which cuts as an edge does, or wounds deeply, etc

Slander, \ Whose edge is sharper than the sword. William Shakespeare.

Any sharp terminating border; a margin; a brink; extreme verge; as, the edge of a table, a precipice

Pursue even to the very edge of destruction. Sir W. Scott.

The edge of something sharp such as a knife or an axe is its sharp or narrow side. the sharp edge of the sword
{v} to sharpen, provoke, border, move
{n} the sharp part of an instrument, a brink
advanced standard for wireless communication (next step up from GSM)
A technology that gives GSM and TDMA similar capacity to handle services for the third generation of mobile telephony Developed to enable the transmission of large amounts of data at a high speed, 384 kilobits per second in mobile applications
If you say that someone or something has an edge, you mean that they have a powerful quality. Featuring new bands gives the show an edge Greene's stories had an edge of realism
a strip near the boundary of an object; "he jotted a note on the margin of the page"
Hence, figuratively, that which cuts as an edge does, or wounds deeply, etc
the attribute of urgency; "his voice had an edge to it"
a sharp side formed by the intersection of two surfaces of an object; "he rounded the edges of the box"
The border or part adjacent to the line of division; the beginning or early part; as, in the edge of evening. "On the edge of winter." Milton
the boundary of a surface
(1) (n ) In computer graphics, one or more vectors defining a portion of an object (2) (n ) In image processing, a set of values determined (by an edge-detection algorithm) to be the dividing line between one image and another or an image and background color
{f} sharpen; provide with an edge or border; advance gradually or furtively
{s} at or constituting a place where two surfaces meet
A technology that gives GSMA and TDMA similar capacity to handle services for the third generation of mobile telephony EDGE was developed to enable the transmission of large amounts of data at a high speed, 384 kilobits per second
If someone's voice has an edge to it, it has a sharp, bitter, or emotional quality. But underneath the humour is an edge of bitterness see also cutting edge, knife-edge, leading edge
To furnish with a fringe or border; as, to edge a dress; to edge a garden with box
The sharpened area, usually made of carbon steel, on the side of the ski's base that bites into the snow and can assist the skier in maneuvering
To make sharp or keen, figuratively; to incite; to exasperate; to goad; to urge or egg on
A one-dimensional primitive used to represent the location of a linear feature and/or the borders of faces Depending upon the level of topology, edges may be topologically linked to nodes, edges, and faces Edges are composed of an ordered collection of two or more coordinate tuples (pairs or triplets) At least two of the coordinate tuples must be distinct The orientation of an edge can be recognized by the ordering of the coordinate tuples
Enhanced Data Rates for GSM Evolution An enhanced modulation technique designed to increase network capacity and data rates in GSM networks EDGE should provide data rates up to 384 Kbps EDGE will let operators without a 3G license to compete with 3G networks offering similar data services EDGE is not expected before 2001 at the earliest 2 5G, GPRS, GSM, HSCSD
Enhanced Data Rates for GMS Evolution: EDGE is an evolution of GSM and US-TDMA systems This enhanced modulation will significantly increase network capacity and data rates, enabling value-added Mobile Multimedia services It provides data rates up to 473 kbit/s
a line determining the limits of an area
provide with an edge; "edge a blade"
A faster technology for GSM and TDMA networks that may offer transfer rates up to 384 Kbps
advance slowly, as if by inches; "He edged towards the car
provide with a border or edge; "edge the tablecloth with embroidery"
To shape or dress the edge of, as with a tool
EDGE is the Enhanced Data for GSM Evolution standard that is part of the GSM capabilities, and increases packet data delivery speed to up to 384 kb/s while mobile EDGE has, in itself, been accepted by the ITU as a 3G standard
If you or your nerves are on edge, you are tense, nervous, and unable to relax. My nerves were constantly on edge
A line that joins a polygon or the line (edge) where two faces meet in a 3 dimensional solid
Enhanced Data Rates for GSM Evolution The GSM service EDGE will increase the possible speed for transferring data to 384 kbit/s It is expected that EDGE may be offered within a period of 2-3 years at the earliest
This was to be the network used by AT&T and Rogers in Canada EDGE is Enhanced Data Rates for Global Evolution Unlikely to see it launched with switch of technologies (Back to top )
to set your teeth on edge: see tooth
If someone or something edges somewhere, they move very slowly in that direction. He edged closer to the telephone, ready to grab it
If you say that someone is on the edge of their seat or chair, you mean that they are very interested in what is happening or what is going to happen
This is an enhanced modulation technique designed to increase network capacity and data rates in GSM networks EDGE will let operators without a 3G licence to compete with 3G networks offering similar data services EDGE should provide data rates up to 384 Kbps
To sail close to the wind
Enhanced Data Rates for Global Evolution
If someone or something has an edge, they have an advantage that makes them stronger or more likely to be successful than another thing or person. The three days France have to prepare could give them the edge over England Through superior production techniques they were able to gain the competitive edge. = advantage
To furnish with an edge as a tool or weapon; to sharpen
The edge of something is the place or line where it stops, or the part of it that is furthest from the middle. We were on a hill, right on the edge of town She was standing at the water's edge
lie adjacent to another or share a boundary; "Canada adjoins the U S "; "England marches with Scotland"
Enhanced Data Rates for GSM Evolution is as the name states: an evolution of GSM (and US-TDMA) systems moving into 3G It operates at 384 kbps, and enables multimedia transmissions and broadband applications
To move little by little or cautiously, as by pressing forward edgewise; as, edging their chairs forwards
to tilt the board on its edge and ride it that way Used to control the direction of travel To go upwind, a rider must edge hard Skiers and snowboarders also use this type of edging to turn
Enhanced Data Rates for GSM Evolution A GSM 3G enhancement designed to support baud rates up to 384K
a sharp side formed by the intersection of two surfaces of an object; "he rounded the edges of the box" a strip near the boundary of an object; "he jotted a note on the margin of the page" a slight competitive advantage; "he had an edge on the competition" the attribute of urgency; "his voice had an edge to it" the boundary of a surface provide with an edge; "edge a blade" advance slowly, as if by inches; "He edged towards the car
enhanced Data for GSM Evolution Offers the most flexibility and opportunities out of the 3 alternatives Connection speeds of 115kbps and 384kbps will make it possible to play games and watch video on the move
the boundary of a surface provide with an edge; "edge a blade"
A straight line that connects two vertices See also mesh edge
{i} line at which a surface ends; line where two surfaces meet; thin sharp side of a blade; sharpness of a blade; excitement
If something takes the edge off a situation, usually an unpleasant one, it weakens its effect or intensity. A spell of poor health took the edge off her performance
Explorer of Diffuse high-z Galactic Emission A balloon-borne experiment being developed by Stephan Meyer and collaborators to survey the far-infrared background emission with 6' resolution and frequency coverage from 150 GHz to 1 3 THz The primary goal of EDGE is to characterize the power spectrum of fluctuations in the CIBR at large angular scales The instrument will also provide a detailed characterization of the high galactic latitude dust emission The addition of polarization sensitivity, now under study (I would say an essential feature of any respectable continuum instrument in this millenium), would give the best characterization of the diffuse emission from the Milky Way and external galaxies Differences in flux and polarization spectra from one external galaxy to the next are also predicted (by RH) and could be studied with a polarization-sensitive EDGE measurement
edge banding
Alternative spelling of edgebanding
edge cover
A set of edges which touch all the vertices of a graph
edge covering number
the number of edges in a minimum edge cover of a graph, often denoted as \rho = \rho(G)
edge out
To win in a contest or a game by a narrow margin of victory
edge protector
An angle piece fitted over the edge of boxes, crates, bundles, and other packages to prevent the pressure from metal bands or other types from cutting into the package
edge protectors
plural form of edge protector
edge set
The set of all the edges of a graph
edge venting
The practice of providing regularly spaced or continuously protected openings along a roof edge or perimeter, used as part of a ventilation system to dissipate heat and moisture vapor
edge city
A sizeable commercial center offering a mixture of employment, shopping, and entertainment and serving a primarily suburban area. an area at the edge of a large city that has its own businesses, shops, offices etc, so that many of the people who used to live there while working in the large city now both live and work in the edge city
edge in
push one's way into (a space)
edge of the pool
thickened outer edges surrounding a swimming pool
edge out
If someone edges out someone else, they just manage to beat them or get in front of them in a game, race, or contest. France edged out the British team by less than a second McGregor's effort was enough to edge Johnson out of the top spot
edge out
{f} move a person progressively out of position, move something out; (Informal) defeat a person or a competitor by a small margin
edge someone out
slowly move someone out of one's way
edge tool
{i} any sharp cutting tool
edge tool
A tool, such as a chisel, that has a cutting edge
edge tool
any cutting tool with a sharp cutting edge (as a chisel or knife or plane or gouge)
edge up
push one's way into (a space)
bleeding edge
Something very current, or modern where there may actually be a hazard or risk in using it, such as with potentially unstable software. The term relates to a sword
bottom edge
A deflection of a ball off of the bottom edge of a bat, onto the ground and potentially into the wicket
bottom edge
To hit the ball with the bottom edge of the bat
bottom edge
The edge of a bat closest to the ground
cutting edge
the sharp edge of the blade of a knife or other cutting tool
cutting edge
Alternative form of cutting-edge
cutting edge
the forefront, or position of greatest advancement in some field

The company prides itself for staying at the cutting edge of technology.

cutting-edge
representing the forefront, or position of greatest advancement in some field
directed edge
An ordered pair of nodes; intuitively can be presented as an edge of a directed graph
drip edge
A metal flashing or other overhanging component with an outward projecting lower edge, intended to control the direction of dripping water and help protect underlying building components
edged
referring to something that has a sharp planar surface

The monks were forbidden to carry edged weapons such as swords and axes.

edged
Past tense of to edge

Already a mentally fragile boy, he now edged towards insanity.

edger
A tool that is used to trim the edges of a lawn
edging
Present participle of edge
edging
Something that forms, defines or marks the edge

The decorative edging around the door makes it easier to find in the dark.

fore edge
the edge of a book, book section, or illustration opposite the backbone
free edge
The part of a nail, such as a fingernail or toenail, that extends past the flesh of the finger or toe
infinity-edge pool
A swimming pool that produces a visual effect of water extending to the horizon or vanishing into a lake, bay, etc
inside edge
The edge of a bat closest to the body of the batsman
inside edge
To hit the ball with the inside edge of the bat
inside edge
A deflection of a ball off of the inside edge of a bat, sometimes to the wicket keeper for a catch
leading edge
The foremost part of a trend etc; a vanguard
leading edge
The frontmost edge of a wing or other airfoil of an aircraft; sometimes contains slots or slats
leading edge
At the forefront of practice or technology, contrast with bleeding edge
leading-edge
Of or pertaining to the leading edge of an airfoil
leading-edge
leading, latest or most up-to-date
negative edge
The point in time when a signal's value becomes low
negative-edge-triggered
Describing a circuit or component that changes its state only when an input signal becomes low
on edge
Tense, nervous or irritable

Waiting to see who had been chosen, we were all on edge.

on the edge of one's seat
In suspense; waiting eagerly or anxiously for some resolution

The movie had me on the edge of my seat right from the beginning.

outside edge
To hit the ball with the outside edge of the bat
outside edge
A deflection of a ball off of the outside edge of a bat, often to the slips or wicket keeper for a catch
outside edge
The edge of a bat farthest from the body of the batsman
positive edge
The point in time when a signal's value becomes high
positive-edge-triggered
Describing a circuit or component that changes its state only when an input signal becomes high
pseudo-edge
The connection between vertices in a pseudo-Hamiltonian-connected graph
selling-edge analysis
a quantitative research technique used in an advertising copy test to determine which product attributes or benefits drive purchase motivation

The potato chip commercial’s selling-edge analysis helped the company to narrow their focus to just three product benefits: flavor, crunch, and fun.

straight edge
(the straight edge; uncountable) A lifestyle and subculture that advocates abstinence from alcohol, tobacco and the usage of recreational drugs
straight edge
Same as straightedge
thin edge of the wedge
beginning; opening; precedent

the thin edge of the wedge was further widened by the fact that a socialist party broke precedent .

toe edge
: The sharp edge on the long side of a snowboard closest to one's toes, regardless of which way one if facing (up-mountain or down-mountain) or riding (goofy or regular.)
top edge
A deflection of a ball off of the top edge of a bat, into the air and potentially for a catch
top edge
The edge of a bat farthest from the ground
top edge
To hit the ball with the top edge of the bat
trailing edge
The rearmost edge of a wing or other airfoil
water's edge
The part of a beach on which the waves are breaking
competitive edge
the factors that give a company an advantage over its competitors in the marketplace One theory of entrepreneurship is that the venture must develop some competitive edge over its competition if it is to profitably exist in the market
edged
{a} sharpened, set, provoked, bordered
edging
{n} a kind of narrow lace, a border
cutting edge
Modern, son teknoloji
push the edge of the envelope
Challenge yourself, innovate, take risks, think outside the box
edg
Education: General
edg
The Edit Graphics utility lets you display, search, and modify a design file or cell library in a non-graphical, command line environment
edg
European Data Grid
edged
If something is edged with a particular thing, that thing forms a border around it. a large lawn edged with flowers and shrubs. Edged is also a combining form. a lace-edged handkerchief
edged
having a specified kind of border or edge; "a black-edged card"; "dried sweat left salt-edged patches"
edged
having a cutting edge or especially an edge or edges as specified; often used in combination; "an edged knife"; "a two-edged sword
edged
{s} having a certain kind of edge, having a number of edges (double-edged, etc.)
edger
garden tool for cutting grass around the edges of a yard a person who puts finishing edges on a garment
edger
{i} one who does finishing work, one who puts an edge on something (as in a garment, lens, etc.)
edger
a person who puts finishing edges on a garment
edger
garden tool for cutting grass around the edges of a yard
edges
Smallest dimension board surfaces paralleling the grain direction
edges
Margins (Lines) Defining the Windows (Areas, Faces) of a System
edges
V edging produces a straight carving edge It is so-called because a cross-section of the blade shows a perfect V shape with the wide part at the back and point at the edge
edges
Third-person singular indicative present tense of to edge
edges
A term synonymous with "dust wrapper," indicating the usually decorative paper wrapper placed around a book to protect the binding
edges
the strip edge, naturally rounded, often slit, sometimes deburred, rolled or skived
edges
Steel strips surrounding the perimeter of the board base Sharp, smooth edges give greater control on hard snow and ice Never buy a snowboard without metal edges
edges
unless otherwise qualified the three outer edges of the leaves of a book, the head - the top or upper edge, the fore-edge, and the tail - the lower or bottom edge
edges
Plural of edge
edging
The dressing of metal strip edges by rolling, filing or drawing
edging
Either the trimming of the perimeter of a grassed area by hand eging shears or the forming of a newly cut edge by the use of a half-moon edging iron
edging
A trim that is sewn to the edge of another fabric Embroidered net A transparent hexagon mesh with a pattern embroidered on it This has most of the embroidery concentrated on the bottom edge in some type of a scallop pattern with a few scattered motifs above Great over a tulle skirt when more hemline interest is desired Empire A waistline that starts just below the bust An empire waistline can run straight across or curve down the sides to hit the small of the back Eton Silk Shantung A crisp weave with irregular slubs, similar to silk dupioni but with more surface sheen Very elegant when used where there is little surface interruption It contrasts well against smooth silk satin accents Available in diamond white and ivory return to top
edging
Length of solid wood used to edge composite boards, such as plywood, chipboard and MDF to give an attractive appearance and provide a stronger fixing base for screws, etc
edging
border consisting of anything placed on the edge to finish something (such as a fringe on clothing or on a rug)
edging
Straightening the edge of schaalboard by sawing or chipping
edging
tipping of the ski onto one of its edges
edging
of a garment, or a border in a garden
edging
{i} something which forms an edge (as in a border, fringe, frill, decoration, etc.)
edging
The hand tooling of the arris
edging
Using the inside edge of the climbing shoe to stand on tiny ledges of rock Trust your feet! For contrast, see smearing
edging
The operation of shaping or dressing the edge of anything, as of a piece of metal
edging
Putting the boat on edge to increase its manoeuvrability (See also J Lean )
edging
That which forms an edge or border, as the fringe, trimming, etc
edging
Climbing technique when climber places edge of shoe precisely on top of a hold or unconformity on the rock The opposite of smearing
edging
Edging is something that is put along the borders or sides of something else, usually to make it look attractive. the satin edging on Randall's blanket. something that forms an edge or border
edging
A border at the edge of a garden to prevent weeds from creeping into it Typically incorporates a physical barrier of plastic, wood, or brick, although traditionally it was simply a base strip cut along the edge of the garden with an edging tool Back to alphabetical list
edge