öğüt

listen to the pronunciation of öğüt
Türkçe - İngilizce
advice

I'll give you a piece of good advice. - Sana iyi bir öğüt vereceğim.

The old man gave me a useful piece of advice. - Yaşlı adam bana bir parça faydalı öğüt verdi.

recommendation
admonition
sermon
a piece of advice

I'd like to give you a piece of advice. - Sana küçük bir öğüt vermek istiyordum.

In addition to hiring me, he gave me a piece of advice. - Beni kiralamasına ilave olarak, bana biraz öğüt verdi.

warning
advice, counsel
counsel
tip
exhort
{f} grinding
pointer
grind

I grind my own coffee beans every morning. - Her sabah kendi kahve çekirdeklerimi ben öğütürüm.

I grind my coffee by hand with a coffee grinder with a crank handle. - Ben kahvemi bir çevirme kollu kahve değirmeni ile öğütürüm.

preaching

I'm fed up with him always preaching to me. - Bana her zaman öğüt vermesinden bıktım.

{f} milling
{f} milled
guidance
{f} grinded
rede
öğüt vermek
advise
uzun öğüt
lecture
öğüt olarak
hortative
öğüt veren
hortative
öğüt verir gibi konuşan
sententious
öğüt verme
preaching

I'm fed up with him always preaching to me. - Bana her zaman öğüt vermesinden bıktım.

öğüt vermek
to advise, counsel
öğüt vermek
counsel
öğüt vermek
(sıkıcı) jaw
öğüt vermek
preach
öğüt vermek
expostulate
öğüt vermek
exhort
öğüt vermek
to advise, to give advice
öğüt vermek
recommend
öğüt vermek
(Dilbilim) advise on
öğüt verme
admonishment
öğüt verme
preachment
öğüt vermek
give advice
can sıkıcı öğüt
jaw
dini öğüt
homily
kötü öğüt vermek
misadvise
öğüt vermek
rede
Türkçe - Türkçe
Nasihat
Bir kimseye yapması veya yapmaması gereken şeyler için söylenen söz, nasihat
Bir kimseye yapması veya yapmaması gereken şeyler için söylenen söz, nasihat: "Bütün öğütlerine itaat ettiğim hâlde hiçbir şeye muvaffak olamıyorduk."- A. Gündüz
mevize
öğüt