model

listen to the pronunciation of model
İngilizce - Türkçe
model
manken

Hem Tom hem de Mary mankenlik yapıyor. - Both Tom and Mary work as models.

Favori moda mankenin kim? - Who's your favorite fashion model?

meşk
misal
eşantiyon
mostralık
hanım hanımcık
taslam
örnekçe
küçültü
kendine örnek almak
mankenlik yapmak
(Ticaret) kuram
kalıbını çıkarmak
tip
kalıp
{f} modelle

Meksika hükümeti 1998 modeller hariç tüm ikinci-el arabaların ithalatını yasakladığını duyurdu. - The Mexican government announced the banning of all imports of second-hand cars, except for 1998 models.

Arabasını yeni modelle karşılaştırdı. - He compared his car to the new model.

modellik yapmak
örnek

Meryem her zaman örnek bir öğrenci oldu. - Mary has always been a model student.

Tom her zaman bir örnek öğrenci olmuştur. - Tom has always been a model student.

modellik etmek
modelini yapmak
{i} numune
{s} örnek olan
örnek tutulacak kimse
model modellik yap/yap
{f} --ed/--led
{i} güz. san. model
{f} örneğe göre yapmak
örnek tutulmaya lâyık
şekil
{f} model yapmak
{f} biçimlendirmek
resim
{i} örnek, örnek kimse/şey
örnek kimse
arketip
biçimlemek
fotomodel
model airplane
model uçak
model on
-e örnek almak
Model Birleşmiş Milletler
Model United Nations (also Model UN or MUN) iş an academic simulation of the United Nations that aims to educate participants about current events, topics in ınternational relations, diplomacy and the United Nations agenda
Model UN
Model Birleşmiş Milletler
Model United
Model Birleşmiş Milletler
Model United Nations
Model Birleşmiş Milletler
model building
model geliştirme
model data
model verileri
model information
model bilgileri
model language
model dil
model making
model yapma
model making
Maket yapımı
model of abstract
soyut modeli
model of management
yönetim modeli
model on/upon
-e örnek almak
model oriented
model yönelimli
model os. on
model os. üzerinde
model os. upon
model os. üzerine
model pupil
model öğrenci
model ship
maket gemi
model the user
model kullanıcı
model contract
(Politika, Siyaset) model anlaşma
model data fit
(Dilbilim) model-veri uyumu
model designation
(Askeri) MODEL İŞARETİ: Harf ve numaralardan oluşan bir işaret. Bu işaret; bir komple malzemeyi tanımak ve tanıtmak için vurulur. Model işareti; parça modellerinin ne olduğunu ve eğer varsa, orijinal model üzerinde ne Kadar değişiklik yapıldığını gösterir. Mesela; M2A1 örneğinde, M2 esas modeli, A1 de yapılan değişikliği gösterir. Buna "model number" da denir
model driven
model gudumlu
model farm
numune çifliği
model number
(Askeri) MODEL NUMARASI: Eskiden buna "mark number" denirdi. Ayrıca bakınız: "model designation"
model o.s. on
-i kendine örnek almak
model of car
(Otomotiv) araba markası
model of car
(Otomotiv) araba modeli
model practice
örnek uygulama
model reference control
modele dayananan denetim
model s.t. on
-i örnek alarak bir şeyi yapmak
model scale
(Askeri) model ölçeği
model student
örnek öğrenci
model studies
model çalışması
model test
örnek deneyi
model test
model deneyi
model test
maket üzerinde deneme
model testing
model deneme
model tests
model testleri
model typoon
(Askeri) model tayfun
model workshop
model atölyesi
model workshop
maket işliği
moderate correlation model
(Ticaret) ılımlı korelasyon modeli
monitor model
(Dilbilim) düzeltili yöntem
monitor model
(Dilbilim) denetleme örnekçesi
elaboration likelihood model
Bir mesajı dikkatle değerlendirme ve inceleme güdüsü ve yetisi olan insanların, mesajın içeriğini dikkate alarak ( merkezi ikna yolu) tutumlarını değiştirdiğini, buna karşılık bu yetisi veya güdüsü daha az olanların ise yüzeysel yollara sapıp çeşitli (sıklıkla ilgisiz) ikna ipuçlarına dayanarak ( çevresel ikna yolu) tutumlarını değiştirdiğini savunan bir tutum değiştirme teorisi
induced-fit model
(Mitoloji) İndüklenmiş uyum modeli
fashion model
manken

Favori moda mankenin kim? - Who's your favorite fashion model?

modelling
(Nükleer Bilimler) modelleme
business model
(Ticaret) iş modeli
cognitive model
(Havacılık) kavramsal model
color model
(Bilgisayar) renk modeli
component object model
(Bilgisayar) bileşen nesne modeli
conceptual model
kavramsal model
continuous model
(Bilgisayar,Teknik) sürekli değişkenli model
domain model
(Askeri) alan modeli
empirical model
ampirik model
generic model
(Bilgisayar) soysal model
geocentric model
(Fizik) jeocentrik model
gravity model
(Çevre) gravite modeli
growth model
(Denizbilim) büyüme modeli
hidden markov model
(Bilgisayar) saklı markov modeli
independent partide model
(Fizik) bağımsız tanecik modeli
investment model
(Pisikoloji, Ruhbilim) yatırım modeli
linear model
(Bilgisayar,İstatistik,Teknik) doğrusal model
live model
canlı model
modeling
(Pisikoloji, Ruhbilim) modelleme
modelled
modellenmiş
modelling
modelleyerek
modelling
(Dilbilim) örnekleme
modelling
model yapma
modelling
model yapmak
perspective spatial model
(Askeri) kabartma model
predictive model
(Bilgisayar) öngörücü kodlama
relief model
kabartma model
role model
(Pisikoloji, Ruhbilim) rol modeli

Hepimizin çevresinde pek çok rol modeli vardı. - There were plenty of role models all around us.

Tom benim rol modelimdi. - Tom was my role model.

serve as a model
örnek olmak
serve as a model
emsal teşkil etmek
serve as a model
emsal olmak
serve as a model
örnek teşkil etmek
serve as a model
emsal oluşturmak
static model
(Bilgisayar) duruk model
stochastic model
(Bilgisayar) stokastik model
stochastic model
olasılıksal model
structural model
(İnşaat,Teknik) yapısal model
structure model
(Bilgisayar) yapısal model
utility model
(Politika, Siyaset) faydalı model
vendor financing model
(Ticaret) satıcı finansmanı
working model
(Ticaret) çalışma modeli
atom model
atom modeli
cutaway model
ceket modeli
data model
veri modeli
development model
kalkınma modeli
fashion model
model
independent particle model
bağımsız tanecik modeli
mathematical model
matematiksel model
modeling
{i} modelcilik
modeling
{f} modelle
modelling
{f} modelle
modelling
{i} modelcilik
new model
yeni model

Bu yeni model arabalar piyasada. - Those new model cars are on the market.

Japon arabalarının yeni modelleri genellikle ilkbaharda çıkar. - New models of Japanese cars usually come out in the spring.

reference model
referans modeli
Modeling
mankenlik
distributed common object model
ortak nesne modeli dağıtıldı
entity relationship model
varlık ilişki modeli
modeling
modelleyerek
modeling
modelaj
models
modeller

Bugün moda modellerinin çok zayıf olduğunu düşünüyorum. - I think fashion models today are too thin.

Tom'un iyi rol modelleri var. - Tom has had good role models.

process model
süreç modeli
role model
Örnek alınan kimse

Ebeveynler çocukları için örnek alınan kimseler olmalı. - Parents should be role models for their children.

modeler
{i} model ressamı
modeler
{i} modelci
modeling
(isim) modelini yapma
modeling
{i} modelini yapma
modeling
modellik
modelling
{i} biçimlendirme
modelling
(isim) biçimlendirme
modelling
mankenlik
Türkçe - Türkçe
(Osmanlı Dönemi) Fr. Biçim, örnek, şekil
(Osmanlı Dönemi) Resim yâhut heykel yapılırken bakarak benzetilmeğe çalışılan şey veyâ şahıs
Benzer, örnek. Örnek olmaya değer kimse veya şey
Resim, heykel vb
Örnek olmaya değer kimse veya şey
Bir özelliği olan nesne veya kişi
Bir sanatçıya poz veren kimse
Manken
şeyler yapılırken baka baka benzetilmeye çalışılan nesne, örnek
Benzer, örnek
Biçim
Tip: "Eski mi eski, otuz dokuz model bir taksisi vardı."- N. Cumalı
Tip
Resim, heykel vb. şeyler yapılırken baka baka benzetilmeğe çalışılan nesne, örnek
Manken: "Paris'in en son, en pahalı modelleri gibi giyinmişler."- R. H. Karay
Örnekleri içinde toplayan dergi
mostra
paradigma
Model Birleşmiş Milletler
Model Birleşmiş Milletler (İngilizce: Model United Nations, MUN), eğitim kurumlarının öğrenci delegeler çıkararak belli ülkeleri ve Birleşmiş Milletler kurumlarını temsil ettikleri eğitsel bir simulasyondur. Genelde konferans, panel, çalıştay veya forum usulüyle yürütülen toplantıları içerir. Birleşmiş Milletler'in kendisi tarafından tanınan en büyük Model Birleşmiş Milletler organizasyonu Lahey Uluslararası Model Birleşmiş Milletler'dir
model salonu
Modellerin sergilendiği alan, yer
Yetenek Olgunluk Model Entegrasyonu
(Bilgisayar) (Capability Maturity Model ıntegration - CMMİ) — bir süreç modeli olup, örgütlerin yazılım süreçlerinin (Yazılım planlama, geliştirme, yapılandırma vb.) olgunluğunu değerlendirme modelidir
İngilizce - İngilizce
To make a miniature model of

He takes great pride in his skill at modeling airplanes.

The structural design of a complex system

The team developed a sound business model.

A style, type, or design

He decided to buy the turbo engine model of the sports car.

Being a small copy of something

A model airplane.

A miniature representation of a physical object

The boy played with a model of a World War II fighter plane.

To be a model

The actress used to model before being discovered by Hollywood.

A praiseworthy example to be copied, with or without modifications

British parliamentary democracy was seen as a model for other countries to follow.

A simplified representation used to explain the workings of a real world system or event

The computer weather model did not correctly predict the path of the hurricane.

An interpretation function which assigns a truth value to each atomic proposition
Worthy of being a model; exemplary

He was a model student.

To display an object for others to see, especially in regard to wearing clothing while performing the role of a fashion model

She modelled the shoes for her friends to see.

A person who serves as a subject for artwork or fashion, usually in the medium of photography but also for painting or drawing

The beautiful model had her face on the cover of almost every fashion magazine imaginable.

To use as an object in the creation of a forecast or model

They modelled the data with a computer to analyze the experiment’s results.

To create from a substance such as clay

The sculptor modelled the clay into the form of a dolphin.

Serving as an example of something

The couple inspected the model home with a real estate agent.

{v} to fashion, shape, mold, delineate
{n} a copy, pattern, representaton, mold
A miniature representation of a thing, with the several parts in due proportion; sometimes, a facsimile of the same size
representation of something (sometimes on a smaller scale)
A visual, mathematical, or three-dimensional representation in detail of an object or design, often smaller than the original A model is often used to test ideas, make changes to a design, and to learn more about what would happen to a similar, real object
A system that describes or predicts an associated process based on the definition of variables, rules and equations A properly-defined model enables analyzing the possible effects of changes in the underlying process based on changes in the model
construct a model of; "model an airplane"
{f} display; example, exhibit; mold, design, shape
someone worthy of imitation; "every child needs a role model"
the act of representing something (usually on a smaller scale) representation of something (sometimes on a smaller scale) a type of product; "his car was an old model"
+ modelling mod·el·ling She was being offered a modelling contract
Suitable to be taken as a model or pattern; as, a model house; a model husband
A mathematical and geometric projection of activity and the interactions in the transportation system in an area This projection must be able to be evaluated according to a given set of criteria which might include land use, economics, social values, and travel patterns
something to be imitated; "an exemplar of success"; "a model of clarity"; "he is the very model of a modern major general"
An interpretation in which expressions of interest to us (e g a wff, a set of wffs, a system) come out true for that interpretation See interpretation; isomorphism of models; true for an interpretation Cardinality of a model The cardinality of the domain of the model See domain Model of a wff or set of wffs An interpretation, I, that makes those wffs true for I Model of a formal system An interpretation, I, that makes its set of theorems true for I A model of a system is a model of its set of theorems Non-standard model Weakly, any non-standard interpretation that is a model Strongly, any model that is not isomorphic with the intended (standard) model See isomorphism of models Normal model A normal interpretation that is a model See interpretation, normal
A model of a system or process is a theoretical description that can help you understand how the system or process works, or how it might work. Darwin eventually put forward a model of biological evolution
a representation of a system or process
Something intended to serve, or that may serve, as a pattern of something to be made; a material representation or embodiment of an ideal; sometimes, a drawing; a plan; as, the clay model of a sculpture; the inventor's model of a machine
If someone models for an artist, they stay still in a particular position so that the artist can make a picture or sculpture of them. Tullio has been modelling for Sandra for eleven years
A miniature representation of
In fisheries science, a description of something that cannot be directly observed Often a set of equations and data used to make estimates
A graphical representation of the thing that is to be made, modified, or understood Some of such things cannot be actually observed and felt until they are built while some others cannot be easily understood without the models A preliminary design work that serves as a plan from which a final product is to be made Models are used to understand, design, and then construct complicated things or concepts such as buildings, machines, and computers, programs that run on the computers, aircrafts, processes, and theories
(Ticaret) A system that describes or predicts an associated process based on the definition of variables, rules and equations. A properly-defined model enables analyzing the possible effects of changes in the underlying process based on changes in the model
a representation of a set of components of a process, system, or subject area A model is generally developed for understanding, analysis, improvement, and/or replacement of the process
An object (of the EOModel class) that defines, in Entity-Relationship terms, the mapping between enterprise object classes and the database schema This definition is typically stored in a file created with the EOModeler application A model also includes the information needed to connect to a particular database server
A simplified representation (usually mathematical) used to explain the workings of a real world system or event
worthy of imitation; "exemplary behavior"; "model citizens"
A simplified representation or description
mod·el models modelling modelled in AM, use modeling, modeled
a type of product; "his car was an old model"
A model is the actual data representation for the information at hand Examples are the structural model and the style model representing the parse structure and the style information associated with a document The model might be a tree, or a directed graph, or something else
A representation of a set of components of a process, system, or subject area, generally developed for understanding, analysis, improvement, and/or replacement of the process [GAO] A representation of information, activities, relationships, and constraints [Treasury Enterprise Architecture Framework]
the act of representing something (usually on a smaller scale)
A person who poses as a pattern to an artist
A fashion model is a person whose job is to display clothes by wearing them. Paris's top photographic fashion model
a woman who wears clothes to display fashions; "she was too fat to be a mannequin"
approval If you say that someone or something is a model of a particular quality, you are showing approval of them because they have that quality to a large degree. A model of good manners, he has conquered any inward fury
If you model yourself on someone, you copy the way that they do things, because you admire them and want to be like them. There's absolutely nothing wrong in modelling yourself on an older woman They will tend to model their behaviour on the teacher's behaviour
A prototype or surrogate of a complex situation It can be a physical model, such as an architectural model of urban design, or a mathematical model of interactions of many variables It is used in simulations for relating various components together or can be a stand alone tool to evaluate different approaches using different assumptions Recent use of personal computer tools allows many types of software to effectively answer questions such as "what if I increase the growth rate"; these too are models
An analytical tool (often mathematical) used by transportation planners to assist in making forecasts of land use, economic activity, travel activity and their effects on the quality of resources such as land, air and water
form in clay, wax, etc; "model a head with clay"
{s} ideal, serving as an example, worthy of emulation
A model is a system that is being used and that people might want to copy in order to achieve similar results. He wants companies to follow the European model of social responsibility
A model is a particular case of the Modeling Relation which commutes That is it is a successful encoding of a percept (our mind's "image" of a causal event in the real world) into a formal system, the use of that formal system to "explain" the causal event in the real world, and a decoding back to the real world to compare and confirm the congruence between the implication in the formal system and the causal event in nature [Don Mikulecky, Dec 21, 2000]
Anything which serves, or may serve, as an example for imitation; as, a government formed on the model of the American constitution; a model of eloquence, virtue, or behavior
plan or create according to a model or models display (clothes) as a mannequin; "model the latest fashion"
a representative form or pattern; "I profited from his example"
If someone models clothes, they display them by wearing them. I wasn't here to model clothes She began modelling in Paris aged
A circulation model is any mathematical simulation used to forecast overall financials and circulation levels or revenue Although most modeling today is done with computers, some companies still work models manually, with spreadsheets List modeling is the practice of using statistical tools, such as regression analysis (see definition), to identify particularly good or poor prospects for the purpose of enhancing response
A particular model of a machine is a particular version of it. To keep the cost down, opt for a basic model The model number is 1870/285
create a representation or model of; "The pilots are trained in conditions simulating high-altitude flights"
A model of an object is a physical representation that shows what it looks like or how it works. The model is often smaller than the object it represents. an architect's model of a wooden house. a working scale model of the whole Bay Area I made a model out of paper and glue. Model is also an adjective. I had made a model aeroplane. a model railway
If someone such as a scientist models a system or process, they make an accurate theoretical description of it in order to understand or explain how it works. the mathematics needed to model a nonlinear system like an atmosphere
A mathematical formula designed to price an option as a function of certain variables - generally stock price, striking price, volatility, time to expiration, dividends to be paid, and the current risk-free interest rate The Black-Scholes model is one of the more widely used models
a person who poses for a photographer or painter or sculptor; "the president didn't have time to be a model so the artist worked from photos"
Model T
The first car made by Ford Motor Company on an assembly line. Before the Model T, cars were made painstakingly by hand

Charles Odell Lovette, the patriarch of the family that was to build North Carolina-based Holly Farms into one of the largest poultry companies in the world, began in the mid-1920s by gathering country produce in his Model T and hauling it to city markets.

model organism
Any organism (e.g. the fruit fly) that has been extensively studied as an example of many others, and from which general principles may be established
model organisms
plural form of model organism
model solution
An exemplary solution to an exercise provided for checking one's own solution against
model solutions
plural form of model solution
model-organism
Attributive form of model organism, noun
Model UN
Model United Nations (also Model UN or MUN) is an academic simulation of the United Nations that aims to educate participants about current events, topics in international relations, diplomacy and the United Nations agenda
Model United Nations
Model United Nations (also Model UN or MUN) is an academic simulation of the United Nations that aims to educate participants about current events, topics in international relations, diplomacy and the United Nations agenda
Model T
model of car produced by the Ford Motor Company between 1909-27, first car to be successfully mass-produced on an assembly line
Model T
Automobile built by the Ford Motor Co. from 1908 until 1927, the first widely affordable mass-produced car. Assembly-line production methods introduced by Henry Ford in 1913 enabled the price of this five-seat touring car to drop from $850 in 1908 to $300 in 1925. Over 15 million Model T's were built. The car was offered in several body styles, all mounted on a standard chassis. Various colors were initially available, but after 1913 its sole color was black. It was replaced by the popular Model A in 1928
Model T Ford
a type of Ford car made between 1909 and 1927. It was the first car to be built on an assembly line, and this made inexpensive cars available to ordinary people for the first time. The Model T Ford was sold in very large numbers, and was informally called the 'Tin Lizzie'. Henry Ford, who invented and produced this car, was speaking about the Model T when he said the famous phrase: "You can have any colour you like, so long as it's black
model apartment
sample apartment, apartment used to show prospective renters or buyers
model house
(British usage) show house, house on a housing development which is furnished and decorated to show to potential buyers who may be interested in purchasing
model oneself on
imitate, try to emulate, mirror
model portfolio
{i} photo portfolio of a model, portfolio that includes pictures of a model
model t
the first widely available automobile powered by a gasoline engine; mass-produced by Henry Ford from 1908 to 1927
model year
year in which the model for a product was created
CPK model
space-filling model
Document Object Model
A cross-platform, language-independent convention for representing and interacting with objects in HTML, XHTML and XML documents
arbitrage pricing model
An asset pricing model using one or more common factors to price returns. With only one factor, representing the market portfolio, it is called a single factor model. With two or more factors, it is called a multifactor model
business model
The particular way in which a business organization ensures that it generates income, one that includes the choice of offerings, strategies, infrastructure, organizational structures, trading practices, and operational processes and policies
calotte model
space-filling model
commercial model
a person (usually a female actress or singer) who stars in a product advertisement (posters, TV advertisement spots etc.)
data model
A database model, such as relational or hierarchical
data model
A result of applying a data modeling to some particular application, using a database model such as relational
database model
A fundamental way of organization of data in a database, such as hierarchical model, network model or relational model
economy model
A low-cost, no-frills version of a merchandise item, especially where a larger selection of more lavishly equipped models of the same item exist

The old man didn't like a real fancy car with a lot of gadgets that could break, so he went with the economy model instead of one of the more fancy models.

enterprise architecture model
The set of diagrams and metadata which fully defines and describes an enterprise architecture
entity-relationship model
An abstract conceptual representation of structured data
fashion model
A person who poses to display clothing, either on stage or in photographs
fitness model
A good-looking person (usually a man) with a well-developed physique who is paid as a model to demonstrate exercises or related equipment
fitness model
A mathematical model for evaluating the development of a system
glamor model
A model who poses for glamor photography
glamour model
A model who poses for glamour photography
information model
An abstract but formal representation of entities including their properties, relationships and the operations that can be performed on them
late model
Recently designed or fabricated; new

He drove a late model Ford.

mark to model
To value an asset at a modeled estimate of its market value or of some other approved valuation
mark to model
A valuation or valuation method that assigns a value to an asset based on a model of its value
mark-to-model
Alternative spelling of mark to model
mathematical model
An abstract mathematical representation of a process, device or concept; it uses a number of variables to represent inputs, outputs and internal states, and sets of equations and inequalities to describe their interaction
modeler
a person who makes models, especially from a plastic medium such as clay
modeler
a person who models the behaviour of a physical system, especially by using a computer model
modeler
a computer program that generates a three-dimensional representation of an object or system
modeling
The learning of a new skill by copying other people
modeling
The construction and use of a computer model of a physical system
modeling
The representation of depth in a two-dimensional image
modelling
Alternative spelling of modeling
off-model
Somewhat deviant from the original source material or model sheets
production model
An automobile or type of automobile mass-produced and distributed for sale to the general public
role model
A person who serves as an example, whose behaviour is emulated by others
runway model
A person who poses to display clothing by walking along a narrow stage in front of an audience
scale model
A three-dimensional copy or representation of something in which all parts have dimensions in the same proportion to that of the original
scientific model
An approximation or simulation of a real system that omits all but the most essential variables of the system
space-filling model
A type of three-dimensional molecular model, where the atoms are represented by spheres whose radii are proportional to the radii of the atoms, and whose center-to-center distances are proportional to the distances between the atomic nuclei, all in the same scale
spacefilling model
Alternative form of space-filling model
water-line model
a model of a vessel formed of boards which are shaped according to the water lines as shown in the plans and laid upon each other to form a solid model
waterfall model
A sequential software development process in which development is seen as flowing steadily downwards (like a waterfall) through the phases of requirements analysis, design, implementation, testing, integration, and maintenance
a model
norm
elaboration likelihood model
The Elaboration Likelihood Model (ELM) of persuasion is a dual process theory describing how attitudes are formed and changed, developed by Richard E. Petty and John Cacioppo during the early 1980s
induced-fit model
(Mitoloji) A model for enzyme-substrate interaction to describe that only the proper substrate is capable of inducing the proper alignment of the active site that will enable the enzyme to perform its catalytic function. It suggests that the active site continues to change until the substrate is completely bound to it, at which point the final shape and charge is determined
a model
{n} paragon
modeller
{n} a former, designer, contriver
generalized linear model
(İstatistik) In statistics, the generalized linear model (GLM) is a useful generalization of ordinary least squares regression. It relates the random distribution of the measured variable of the experiment (the distribution function) to the systematic (non-random) portion of the experiment (the linear predictor) through a function called the link function
multiple nuclei model
In demography, the multiple nuclei model is an ecological model put forth by Chauncy D. Harris and Edward L. Ullman in the 1945 article "The Nature of Cities." While a city may have started with a central business district, similar industries with common land-use and financial requirements are established near each other. These groupings influence their immediate neighborhood. Hotels and restaurants spring up around airports, for example. The number and kinds of nuclei mark a city's growth
scale model
A scale model is a representation or copy of an object that is larger or smaller than the actual size of the object being represented. Very often the scale model is smaller than the original and used as a guide to making the object in full size. Scale models are built or collected for many reasons
utility model
A utility model is an intellectual property right to protect inventions. It is very similar to the patent, but usually has a shorter term (often 6 or 10 years) and less stringent patentability requirements
modeled
vivid sculptural effect"; "the sculpturesque beauty of the athletes' bodies
modeled
resembling sculpture; "her finely modeled features"; "rendered with vivid sculptural effect"; "the sculpturesque beauty of the athletes' bodies"
modeled
past of model
modeled
resembling sculpture; "her finely modeled features"; "rendered with
modeler
a computer program that simulates a physical system
modeler
{i} one who models; fashioner, maker of models and forms, creator of examples
modeler
One who models; hence, a worker in plastic art
modeler
a person who creates models
modelers
plural of modeler
modeling
The act or art of making a model from which a work of art is to be executed; the formation of a work of art from some plastic material
modeling
In a loose sense, modeling simply refers to creating a simplified representation of something else A model can be a picture, a diagram or a mathematical formula In this book, we have used modeling in the sense of business process modeling - to create a diagrammatic representation of how work is done In a rigorous sense, a model must specify formal relationships and assumptions that can be tested
modeling
An investigative technique using a mathematical or physical representation of a system or theory that accounts for all or some of its known properties Models are often used to test the effect of changes of system components on the overall performance of the system
modeling
The activity of recreating the functions and aspects of a model When a novice sales person watches an expert make a sales call, and then mimics the expert's tone and wording, he or she is exhibiting a modeling process
modeling
A process by which the characteristics of one signal are applied to another Roland's advanced COSM modeling creates realistic emulations of popular and classic microphones, guitars, guitar amplifiers and studio reference speakers
modeling
Duplicating certain functions of a chip to ensure that they operate properly
modeling
Using mathematical methods to simulate processes to predict results In the context of exposure assessment, any mathematical method describing a physical system used to predict the concentration of specific chemicals as a function of space and time subject to transport, intermedia transfer, storage, and degradation in the environment
modeling
The profession of someone who models clothes
modeling
providing the observer with a walk-through sample of a process or a level of expectation Especially helpful in making concepts or strategies or standards less abstract
modeling
sculpture produced by molding
modeling
Analyzing the specific behaviors and thinking patterns of another person or system in order to duplicate their successful results
modeling
The representation of a physical system by a set of mathematical relationships that allow the response of the system to various alternative inputs to be predicted
modeling
is an investigative technique which uses a mathematical or physical representation of a system or theory to test for effects that changes in system components may have on the overall functioning of the system Mathematical modeling using computers plays a major role in climate research, by simulating how Earth's climate will respond to changes in atmospheric concentrations of greenhouse gases
modeling
Either acting as behavioral model for others, as when doing demonstration, or the process of making explicit the sequences of thoughts and behavior that enable someone to perform a skill or task Modeling is the basis of both NLP and accelerated learning
modeling
"Development of a mathematical or physical representation of a system or theory that accounts for all or some of its known properties Models are often used to test the effect of changes of components on the overall performance of the system" (EPA 1992, 18)
modeling
The use of mathematics to describe a situation or a physical object Mathematical formulas can be used to manipulate data, to develop business plans and projections, or to evaluate the impact of proposed changes on a company's operations and financial status
modeling
The process of creating a representation of real or abstract objects
modeling
the act of representing something (usually on a smaller scale)
modeling
The use of statistical analysis, computer analysis, or model organisms to predict outcomes of research
modeling
{i} forming, fashioning; act of displaying or posing (for fashion, art, etc.) (also modelling)
modeling
present participle of model
modeling
Modeling is defined as The process of construction or modification of a model (AIAA G-077-1998)
modeling
In computer graphics, the process of plotting the locations of the points that make up the dimensions of an object in three dimensional space
modeling
The art of sculpting models from clay etc. to create a representation of something
modeling
The computation and quantitative methods by which a product is evaluated The models can be capable of measuring performance, effects of variation and potential failure modes None Modeling used if problems in production occur Variation modeling used at the end of the design cycle to check where problems may occur Variation modeling used early in the design stages The models are continually updated and design alternatives are considered to remove potential problems
modeling
The representation of the attributes of the earth's surface in a digital database The studying of landscape processes using mathematical algorithms written in computer code
modeling
a preliminary sculpture in wax or clay from which a finished work can be copied
modeling
The process of creating a depiction of reality, such as a graph, picture, or mathematical representation
modeling
the expression or indication of solid form
modeling
Also, in painting, drawing, etc
modeling
Use of mathematical equations to simulate and predict real events and processes
modeling
The act or process of generating an abstract description of a system to simplify the analysis of the system The abstract description must be suitable for use with the appropriate analysis tool (SM*)
modeling
Representing aspects of a system as a set of standardized diagrams; these are created by following principles of systematic representation
modeling
Demonstrating to the learner how to do a task, with the expectation that the learner can copy the model Modeling often involves thinking aloud or talking about how to work through a task
modeling
Modeling is the first step for creating a computer generated image Models can be created using a Computer Aided Design computer program or by scanning a physical model into the computer Once a model has been input into the computer subsequent computer image production steps can be followed
modelled
past of model
modeller
mod·el·ler modellers in AM, use modeler1. A modeller is someone who makes shapes or figures out of substances such as wood or clay
modeller
a person who creates models
modeller
A modeller is someone who makes theoretical descriptions of systems or processes in order to understand them and be able to predict how they will develop. climate modellers
modeller
alternative spelling of modeler
modeller
{i} modeler, fashioner, maker of models and forms, creator of examples, one who creates models; one who models
modelling
present participle of model
modelling
Analysing a situation and converting it into a computer model to analyse its operation See 'Model (computer)' 'Hypothesis testing', 'Gaming', 'Prediction'
modelling
In sculpture, the shaping of a form in some plastic material, such as clay or plaster; in drawing, painting, and printmaking, the rendering of a form, usually by means of hatching or chiaroscuro, to create the illusion of a three-dimensional form
modelling
in GIS, it is used generally to refer to any operation involving the representation and manipulation of spatial data, particularly in composition of new features and coverages through the process of overlay (Burrough, 1986 and Tomlin 1990) It also has another meaning in the mainstream of system sciences, modelling involves simulation based on processes, which give rise to system structures (Batty, et al 1994) In this research both definitions of modelling are employed
modelling
Modelling involves creating a numerical representation of an existing situation or set of circumstances, whilst simulation involves predicting new situations or circumstances In both cases, a model is produced that provides a numerical representation of the situation or circumstances being studied Modelling and simulation are common activities carried out with the use of spreadsheet software See Spreadsheet
modelling
The process of physically placing your dog in a desired position Advantages - speeds up the initial training Disadvantages - has to be faded; takes the responsibility away from the dog; physical touch masks learning; may set up resistance in some dogs
modelling
The capture of the electrical and functional behavior of a circuit within a computer program which is then used to test the response of the circuit to various input data without actually fabricating the chip
modelling
the act of representing something (usually on a smaller scale)
modelling
A set of tools and techniques used to predict the performance of a specified system under a given volume and variety of work Modelling is used to predict the availability and performance of services See also Analytical Modelling, Simulation Modelling
modelling
forward modelling computes the respective gravity or magnetic responses to a given geological model This may then be compared with the observed responses for the section to determine the accuracy of the input model (see also Interpretation, 2D, 2 5D and 3D modelling ) back
modelling
An investigative technique that uses a mathematical or physical representation of a system _ such as a global physico-chemico system, global physico-chemico-biologic system, an agricultural operation, a petroleum refinery, or a temperate forest ecosystem _ to explore its potential characteristics and limits Many models (or system representations) are programmed as computer simulations of causes and effects within the system These models are often used to test the effects of a change in system components on the overall performance of the system For example, models of global or regional climate may be used to attempt to simulate the effects on temperature of a change in the concentration of greenhouse gas emissions (Source: Mintzer, 1992)
modelling
The process of imitating the behavior of others [2]
modelling
{i} forming, fashioning; act of displaying or posing (for fashion, art, etc.) (also modeling)
modelling
a preliminary sculpture in wax or clay from which a finished work can be copied
modelling
technique of behaviour therapy in which the client learns by watching someone else perform the behavior Learning and change occur through imitation
modelling
An analytical technique using simulated processes to explain the impact of one or more factors on a number of outcomes
modelling
a stage after the principle underlying forms (see bosting) have been established Secondary and further forms are carved, gradually refining the carving and leading on to final detailing
models
third-person singular of model
models
Many factors in geographical studies are very complex In an attempt to simplify and explain these people create models These are simplified ways to summarize complex material In the models discussed here geographers have attempted to simplify the complex spatial land used and functions in urban areas Models are not intended to intimately describe things, they lay out a suggested theory and allow others to apply them in reality
models
Simplified representations of natural phenomenon
models
Models are pictures or diagrams, emphasizing what goes where and how it is all connected
models
A powerful way of organizing objects in your scenes and projects Models contain not just the geometry of hierarchies, but also the function curves, shaders, and other properties that have been applied to it They can also contain internal expressions and constraints; that is, those expressions and constraints that refer only to elements within the model's hierarchy Models can be easily reused in other scenes and projects
models
plural of model
models
Subdirectory of the LDRAW folder created when the ldraw027 exe archive is extracted This is the default location for all LDraw models
models
Moving to a Distributed Environment for Library Systems http: //www ukoln ac uk/dlis/models/
models
Conceptual, mathematical, logical, and analytical formulas used to represent or project business events or trends
models
'engines' for anticipating alternate environmental or socio-economic outcomes
models
Ministry of Defence Logistics Systems
models
are tentative schemes or structures that correspond to real objects, events, or classes of events, and that have explanatory power for how things work Physical objects, plans, mental constructs, mathematical equations, and computer simulations
models
Aparna Kumar - Anchal Gulati - Chandini - kanwal Toor - Joey Mathews - Helen Brodie - Mehar Bhasin - Sucharita Bose - Dawn - Adyesha
models
Physical three-dimensional constructions simulating a building or neighbourhood Models Moderator Facilitator Moving spirits People in a community who want to improve things for the better and who are prepared to give time and thought to something they think might help Also referred to as movers and shakers or social entrepreneurs Champion Mutual aid Where people help each other without any formal organisation
models
useful way of describing and explaining interrelationships of ideas; can be mental, physical, and/or verbal representation of an idea; represent what we know about an idea or concept; under constant change as new data are obtained
Türkçe - İngilizce
pattern

Does anybody notice a pattern? - Herhangi biri bir modeli fark eder mi?

Tom noticed a pattern. - Tom bir model fark etti.

model
vintage

Is this a vintage car? - Bu eski model bir araba mı?

Did you find these at a vintage clothing shop? - Bunları bir model giyim mağazasında mı buldun?

version
layout
mockup
style
sample
shape
(Konuşma Dili) spitting image, carbon copy
specimen
(fashion) model (person)
archetype
(artist's) model
type

This is same type of camera as the one I lost. - Bu, kaybettiğim kamera ile aynı model.

This watch is a new type. - Bu kol saati yeni bir model.

poser
fashion magazine; magazine containing fashion plates and dressmaking patterns
mannequin
pattern (used in foundry work)
manikin
sitter
design

He wants to be a Lego model designer when he grows up. - Büyüyünce Lego model tasarımcısı olmak istiyor.

exemplar
type specimen
form
standard
style, type, model
norm
stencil
copybook
lay figure
model; scale model
guide
fashion plate
modal
templet
fashion model
dummy
model (araba)
marque
model adı
(Bilgisayar) model name
model değişikliği
remodeling
model güdümlü
(Bilgisayar,Teknik) model driven
model numarası
(Askeri,Bilgisayar) model number
model olmak
be a model
model seç
(Bilgisayar) select model
model tasarımı
pattern design
model uçak
(Havacılık) model aircraft
model yapma
modelling
model yapmak
modelling
model yaratmak
style
model yılı
(Otomotiv) model year
model çalışma
model study
model ürün
(Tıp) model product
model şekil verici
(Askeri) former
Model Birleşmiş Milletler
Model Birleşmiş Milletler (İngilizce: Model United Nations, MUN), eğitim kurumlarının ögrenci delegeler çıkararak belli ülkeleri ve Birleşmiş Milletler kurumlarını temsil ettikleri eğitsel bir simulasyondur. Genelde konferans, panel, çalıştay veya forum usulüyle yürütülen toplantıları içerir. Birleşmiş Milletler'in kendisi tarafından tanınan en büyük Model Birleşmiş Milletler organizasyonu Lahey Uluslararası Model Birleşmiş Milletler'dir
model algısı
pattern perception
model alma
imitate a model
model almak
take someone as an example
model almak
take someone as a model
model anlaşma
(Politika, Siyaset) model contract
model atölyesi
pattern shop
model atölyesi
model workshop
model davası
(Kanun) pattern and practice suit
model deneme
model testing
model deney
(Askeri) model experiment
model deneyi
model test
model değiştirmek
slang to wreck one's car
model düzenlemeler
(Ticaret) model regulations
model geliştirme
model building
model ile çizim
object drawing
model işareti
(Askeri) model designation
model kanunlar
model ordinances
model kelime
(Pisikoloji, Ruhbilim) protoword
model makine parçaları
meccano
model oluşturmak
set a model
model ressamı
modeler
model sözleşme
(Ticaret) pattern bargaining
model tabanlı sistem
(Askeri) model-based system
model tayfun
(Askeri) model typoon
model testleri
model tests
model uçak
model airplane
model yapmak
model
model yaratma
styling
model çalışması
model studies
model çerçeve
(Arılık) dummy frame
model ölçeği
(Askeri) model scale
model-veri uyumu
(Dilbilim) model data fit
deneysel model
experimental model
determinist model
deterministic model
lineer model
(Çevre) linear model
matematik model
mathematical model
modeller
patterns
son model
(Tıp) state-of-the-art
son model
the latest

His motorcycle is the latest model. - Onun motosikleti en son model.

His car is the latest model. - Onun arabası son model.

son model
the last word
standart model
standard model
taklit model
(Askeri) mock-up
tıbbi model
(Pisikoloji, Ruhbilim) medical model
yeni model
new model

He compared his car to the new model. - Arabasını yeni modelle karşılaştırdı.

Those new model cars are on the market. - Bu yeni model arabalar piyasada.

zihinsel model
(Pisikoloji, Ruhbilim) mental model
modeller
models

I prefer antiquated models. - Eski modelleri tercih ederim.

All models are wrong, but some are useful. - Tüm modeller yanlış, ancak bazıları yararlı.

model