head

listen to the pronunciation of head
İngilizce - Türkçe
kafa

Onların hepsinin, kolları, bacakları, ve kafaları var,onlar yürürler ve konuşurlar, ama şimdi onlara farklı yapmak isteyen bir şey var. - They all have arms, legs, and heads, they walk and talk, but now there's SOMETHING that wants to make them different.

Bir fincan kahve kafamı aydınlattı. - A cup of coffee cleared my head.

{i} kelle

Teksirci-kopyacı tayfasının kellesi vurula. - Off with the head of duplicate-mongers.

baş

O, baş ağrısından acı çekiyor. - He is suffering from a headache.

Lee Leffingwell, Austin Şehir Konseyi'nin başkanıdır. - Lee Leffingwell is the head of the Austin City Council.

başkan

Lee Leffingwell, Austin Şehir Konseyi'nin başkanıdır. - Lee Leffingwell is the head of the Austin City Council.

Bir doktor, başkanın kafasındaki kurşunu çıkarmaya çalıştı. - A doctor tried to remove the bullet from the president's head.

{f} gitmek

Bak, kimse kafana bir silah doğrultmuyor. Eğer istemiyorsan gitmek zorunda değilsin. - Look, no one's pointing a gun to your head. You don't have to go if you don't want to.

Tel Aviv'e gitmek için bugün Kahire'den ayrılıyorlar. - They are leaving Cairo today heading for Tel Aviv.

{i} ana

Ana merkezlerimiz Boston'da. - Our headquarters are in Boston.

{i} konu başlığı
menba
{i} tepe

Tepeden tırnağa sırılsıklam olmuştu. - She was soaked from head to foot.

O suya tepetaklak düştü. - He fell head over heels into the water.

saksı
{i} konu

Baş hemşire ile konuşabilir miyim? - Can I speak to the head nurse?

Baş hemşire ile konuşmak istiyorum. - I would like to speak to the head nurse.

başlık

Tom genellikle sadece başlıkları okur. - Tom usually only reads the headlines.

Başlıkların okuyucunun ilgisini çekmesi gerekiyor. - Headlines are supposed to grab the reader's interest.

başkanlığını yapmak
hed
başına geçmek
baş olmak
yollanmak
(Politika, Siyaset) unvan
çengel
kafa vurmak
kapı

Tom kapıya doğru yöneldi. - Tom headed toward the door.

Tom hemen kapıya yöneldi. - Tom immediately headed for the door.

fasıl
(İnşaat) kısa kenar
(Reklam) serlevha
başta olan
başa ait
(Dilbilim) tamlayan
başucu
(Jeoloji) basınç yüksekliği
(topa) kafa vurmak
(Dilbilim) baş sözcük
şapka

Soğuk Moskova kışlarında kendi başına şapka takmak en iyisidir. - It's best to wear a cap on your head during the cold Moscow winters.

Jim'in başında beyaz bir şapkası var. - Jim has a white hat on his head.

basma yüksekliği
düşü

Batılı ülkeler doları güçlendirmek için baş başa verip düşünüyorlar. - Western nations have to put their heads together to strengthen the dollar.

Okuma birinin kendi kafası yerine başka birinin kafasıyla düşünmeye eşdeğerdir. - Reading is equivalent to thinking with someone else's head instead of with one's own.

bodoslama
önder
başkanı olmak
(Havacılık) yola çıkmak

Şimdi yola çıkmak zorundayım. - I have to head out now.

Yola çıkmak üzereydim. - I was about to head out.

yüznumara
yükseklik
meraklı
buhar basıncı
{f} başı çek
baş taraf
metal paranın resimli yüzü
lider
yönetmek
su
üst kısım
ön taraf
akıl

Akılsız başın cezasını ayaklar çekermiş. - Use your head to save your heels.

Onun akıllı olduğunu kabul ediyorum ama o her zaman karşısındakinin anlayamayacağı şekilde konuşmak zorunda mı? - I admit he's smart, but does he have to talk over everyone's heads all the time?

sorumlu olmak
beyin
bir yöne doğru hareket etmek ya da ettirmek
tura

Turalar ben kazanırım, yazılar sen kaybedersin. - Heads I win, tails you lose.

başı çekmek
başında olmak
genel başkan
Bozuk paranın tura yüzü
{f} (bir şeyin) başkanlığını yapmak/başkanı olmak: Who heads this outfit? Buranın başkanı kim?
{f} olgunlaşmak
{f} -in
{i} pınar başı
{s} baştaki
bir

Bir fincan kahve kafamı aydınlattı. - A cup of coffee cleared my head.

Onların hepsinin, kolları, bacakları, ve kafaları var,onlar yürürler ve konuşurlar, ama şimdi onlara farklı yapmak isteyen bir şey var. - They all have arms, legs, and heads, they walk and talk, but now there's SOMETHING that wants to make them different.

{s} baş ile ilgili
{i} şef, baş, başkan: the head of the math department matematik bölümü başkanı
{i} köpük
kafa,v.başı çek: n.baş
{i} kişi başı
head nurse
başhemşire
heading
{i} başlık
head and shoulders
kat kat
head for
gitmek
head over heels
tepetaklak
head band
saç bandı
head cold
ingin
head for
-e doğru gitmek
head for
koyulmak
head for
-e gitmek
head gate
set
head of a firm
(Ticaret) patron
head off
önüne geçmek
head over heels in love
sırsıklam aşık
head over heels in love
(deyim) ateş bacayı sarmak
head over heels in love
(deyim) aşık olmak
head over heels in love
(deyim) içine aşk ateşi düşmek
head over heels in love
(deyim) sevdalanmak
head over heels in love
(deyim) gönlünü kaptırmak
head over heels in love
(deyim) kara sevdaya düşmek
head over heels in love
sırılsıklam aşık olmak
head ache
baş ağrısı
head and shoulders above
kat kat iyi/üstün
head brick
baş tuğlası
head cleaning device
kafa temizleme aygıtı
head crash
kafa çarpması
head for
yolunu tutmak
head gap
kafa aralığı
head hunter
insan başı avlayıcı
head into
gitmek
head loss
yük kaybı
head money
adam başına verilen vergi
head nurse
baş hemşire
head of a band
kuşak başı
head of a section
şube müdürü
head of a section
kısım amiri
head of state
devlet başkanı

Devlet Başkanı burada resmi bir ziyarette. - The Head of State is here on an official visit.

Abd sömürgesi olduğundan beri Porto Riko'nun devlet başkanı Abd devlet başkanıdır ama Porto Riko sakinlerinin Abd devlet başkanlığı seçimlerinde oy kullanmasına izin verilmez. - Since Puerto Rico is a US colony, Puerto Rico's head of state is the President of the USA, but inhabitants of Puerto Rico are not allowed to vote in US presidential elections.

head of steam
gayret
head of the family
kodak reisi
head of the state
devlet başkanı
head off
geçit vermemek
head off
yolunu kesmek
head office
genel müdürlük

O geçen ay genel müdürlükten şube müdürlüğüne transfer edildi. - She was transferred from the head office to a branch office last month.

head office
merkez

Yeni merkezimiz Tokyoda'dır. - Our new head office is in Tokyo.

Bizim genel merkezimiz Boston'dadır. - Our head office is in Boston.

head over heels
tepetaklak perende atma
head over heels
adamakıllı
head over heels in love with sb
birine sırılsıklam âşık olmak
head positioning
kafa konumlanması
head race channel
iletim arnası
head sail
pruva yelkeni
head sail
ön yelken
head sea
önden gelen dalgalar
head start
üstünlük
head start
avantaj

Tom beni daha avantajlı başlattı. - Tom gave me a head start.

head stepping rate
kafa adımlama hızı
head switching
kafa anahtarlaması
head teacher
baş öğretmen
head toward the target
baş hedef yönünde
head up
başkanlık etmek
head up light
burun kaldır ışığı
head waiter
baş hizmetçi
head wind
pruva rüzgârı
head-counter
anketçi
head-hunter
kafa avcısı
head-on
burun buruna
head/disk assembly
kafa / disk takımı
head ache pills
baş ağrısı hapları
head and shoulders
baş ve omuzlar
head case
baş durumda
head clerks
baş katip
head covering
başını örten
head down
-e doğru yönelmek, ... yönüne gitmek.1

Let's head down to the shoppıng centre.

head fast
kafa hızlı
head of commandery
commandery başkanı
head of department
daire başkanı
head of lettuce
marul başkanı
head of marketing
pazarlama müdürü
head over ears
kulaklarını üzerinde kafa
head over heels
(deyim) (konuşma dili) gırtlağına kadar (borç içinde)
head rush
kafa acele
head to foot
ayak baş
head to head
Kafa kafaya
head to head
Başbaşa
head-group
baş grubu
head-smasher
(Argo) Çok konuşarak kafa ütüleyen kişi
head to head
erkek erkeğe
heading
rota
head for
yönelmek
head off
yönünü değiştirmek
head over heels
sırılsıklam
head towards
yönelmek
heading
{i} (yazıda) başlık
heading
manşet
heading
ana fikir
heading
baş kısım
heading
baş

Bu hangi başlığın altında toplanıyor? - What heading does this come under?

heading
konu
heading
kafa vuruşu
head office
(Politika, Siyaset) genel müdürlük binası
head office
yönetim merkezi
head over heels
tepeden tırnağa
head towards
(Dilbilim) -e doğru yönelmek
headed
kelleli
headed
(Denizbilim) başsız
heading
başta gelerek
heading
(Tekstil) ekstrafor
heading
başı çeken
heading
(Havacılık) istikamet
heading
(Reklam) başlangıç
heading
(Askeri) pruva
heading
(Havacılık) uçuş başı
heading
baslık
heading
pozisyon
heading
maden
heading
(Madencilik,Teknik) ilerleme galerisi
compete head to head
başa baş rekabet etmek
compete head to head
başa baş yarışmak
headed
başlıklı
heading
{f} başı çek
heading
(yazılarda) başlık
headless
başsız

O, başsız bir tavuk gibi etrafta koşturuyor. - He is running around like a headless chicken.

be head
baş olmak
compete head to head
başa baş yarışmak, başa baş rekabet etmek
head back
Geri dönmek

Turkish envoy heads back to united states.

head for
-e doğru gitmek , yol almak
head off
head someone off = başından savmak, dikkatini dağıtmak
head off
head sth. off = kaçınmak, önlemek, saptırmak
head off
head someone off: a.) birinin yolunu kesmek, birinin ilerlemesini engellemek. b.) birini kösteklemek
head off
head someone off sth. = konuşmasını önlemek
head off
head something off: a.) bir şeyin yolunu kesmek, bir şeyin ilerlemesini engellemek. b.) bir şeyi engellemek
head out
Ayrılmak, gitmek. "We should head out soon. We have a long way to go."
head out
kafa çıkışı
head over heels
(deyim) (konuşma dili) sırılsıklam (âşık)
head over heels
(deyim) başaşağı, tepetaklak
head pointer
kişinin kafasına giydiği ve çeşitli yollarla baktığı yeri işaretleyen elektronik cihaz
head start
Avantajlı bir başlangıç
head towards
bir alana yönelmek

Daha sonrasında bu alana yöneldi.

heads
başları

Sinirli insanlar başlarını kaşırlar. - Nervous people will scratch their heads.

Bunun için onların başlarındaki mıknatıslar sorumluydu. - The magnets on their heads were responsible for that.

off one´s head/out of one´s head
k. dili deli, çıldırmış
head off
(Fiili Deyim ) 1- yolunu kesmek 2- yönünü değiştirmek
head off
savmak
head off
önlemek
head off
(deyim) head someone off basindan savmak ,dikkatini dagitmak. head someone off sth. konusmasini onlemek. head sth. off kacinmak,onlemek,saptirmak
head office
merkez ofis

Tom, şirketin şubesi merkez ofisi ile birleşince işini kaybetti. - Tom lost his job when his branch of the company amalgamated with head office.

Bizim merkez ofisimizde iki tane toplantı salonumuz var. - In our head office, we have two meeting rooms.

head office
genel merkez

Bizim genel merkezimiz Boston'dadır. - Our head office is in Boston.

head office
ana merkez
head on
kafadan
head over heels
bak. head. head over heels in love sırılsıklam âşık
head over heels
tepesi üstü
head over heels
gırtlağına kadar
Türkçe - Türkçe
Video cihazında bandı okuyan ya da kayıt yapan ve bir tambur içine gizlenmiş hareketli parça
İngilizce - İngilizce
A surname, from residence near a hilltop or the head of a river, or a byname for someone with an odd-looking head
Fellatio or cunnilingus; oral sex

She gave great head.

The part of the body of an animal or human which contains the brain, mouth, and main sense organs

Be careful when you pet that dog on the head; it may bite.

The end cap of a cylindrically-shaped pressure vessel
The principal operative part of a machine

lacrosse The top part of a lacrosse stick that holds the ball.

To be in command of. - see also head up

Who heads the board of trustees?.

The foam that forms on top of beer or other carbonated beverages

Pour me a fresh beer; this one has no head.

The cylinder head, a platform above the cylinders in an internal combustion engine, containing the valves and spark plugs
The top edge of a sail
Placed at the top or the front
A heavy or habitual user of illicit drugs

The hutch now looks like a “Turkish bath,” and the heads have their arms around one another, passing the pipe and snapping their fingers as they sing Smokey Robinson's “Tracks of My Tears” into the night.

The end of a rectangular table furthest from the entrance; traditionally considered a seat of honor

During meetings, the supervisor usually sits at the head of the table.

The source of a river; the end of a lake where a river flows into it

The expedition followed the river all the way to the head.

A drum head, the membrane which is hit to produce sound

Tap the head of the drum for this roll.

Foremost in rank or importance

The head cook.

To strike with the head; as in soccer, to head the ball
A clump of leaves or flowers; a capitulum

Give me a head of lettuce.

The rounded part of a bone fitting into a depression in another bone to form a ball-and-socket joint
The end of a pool table opposite the end where the balls have been racked
Topic; subject

We will consider performance issues under the head of future improvements.

To move in a specified direction. heading towards something

I'm fed up working for a boss. I'm going to head out on my own, set up my own business.

The end of an abscess where pus collects
A headland
A headache; especially one resulting from intoxication

he took them seriously, too, just as seriously as he took the ‘head’ that followed after drink.

To remove the head from a fish

The salmon are first headed and then scaled.

Coming from in front

head wind.

The toilet of a ship

I've got to go to the head.

A buildup of fluid pressure, often quantified as pressure head

Let the engine build up a good head of steam.

The principal melody or theme of a piece
The headstock of a guitar
Leader; chief; mastermind

Police arrested the head of the gang in a raid last night.

Of, relating to, or intended for the head
A machine element which reads or writes electromagnetic signals to or from a storage medium

The heads of your tape player need to be cleaned.

More generally, energy in a mass of fluid divided by its weight
The glans penis
Mental or emotional aptitude or skill

He has no head for heights.

The topmost, foremost, or leading part

What does it say on the head of the page?.

A single animal

they shot 20 head of quail.

Mind; one's own thoughts

This song keeps going through my head.

Deposits near the top of a geological succession
An individual person

Admission is three dollars a head.

A morpheme that determines the category of a compound or the word that determines the syntactic type of the phrase of which it is a member
(Can we clean up() this sense?) The front, as of a queue

Because you got them all right, you can go to the head.

denouement; crisis

These isses are going to come to a head today.

The population of game

planting the hedges increased the head of quail and doves.

Headway; progress

We are having a difficult time making head against this wind.

The difference in elevation between two points in a column of fluid, and the resulting pressure of the fluid at the lower point
The bow of a nautical vessel
A headmaster or headmistress

I was called into the head's office to discuss my behaviour.

adv. precipitately, as in diving
the upper part of the human body or the front part of the body in animals; contains the face and brains; "he stuck his head out the window"
{n} a chief, the top, what contains the brain
{v} to lead, govern, lop, top, behead, go in front, have a source or originate
An English surname
If you are heading for a particular place, you are going towards that place. In American English, you can also say that you are headed for a particular place. He headed for the bus stop It is not clear how many of them will be heading back to Saudi Arabia tomorrow She and her child boarded a plane headed to where her family lived
{f} lead, direct; be at the front; go in a certain direction
You use a head or per head after stating a cost or amount in order to indicate that that cost or amount is for each person in a particular group. This simple chicken dish costs less than £1 a head
This is a top level element in every HTML document which encapsulates information and directions in an unordered fashion that are about the HTML document No actual document content is located in the HEAD element
The head of a school is the teacher who is in charge. = head teacher
Upper part of the body
If a problem or disagreement comes to a head or is brought to a head, it becomes so bad that something must be done about it. These problems came to a head in September when five of the station's journalists were sacked
To form a head to; to fit or furnish with a head; as, to head a nail
A drum head
The anterior or superior part of an animal, containing the brain, or chief ganglia of the nervous system, the mouth, and in the higher animals, the chief sensory organs; poll; cephalon
(grammar) the word in a grammatical constituent that plays the same grammatical role as the whole constituent
(also "clubhead") the part of the club that is intended to make contact with the ball Example: The head of the club had mud all over it
The vertical height of water in a reservoir above the turbine or the difference between the surface of the reservoir and the surface of the river immediately downstream from the turbine and dam Also called hydraulic head
{s} chief, leading, main, principal
That part of a Web document, at the beginning, which contains meta-information about the document
The part of the racket comprising the frame and strings
Head Start
In the United States, a government funded preschool program for impoverished children
head and shoulders
To a considerable degree; better; outstanding

He was head and shoulders above the others in the law firm..

head blight
a blight afflicting the seed heads or inflorescences of cereal crops
head boy
A boy of a school sixth form, whose duties may include representing the school and organising the prefects
head boys
plural form of head boy
head butted
Simple past tense and past participle of head butt
head butting
Present participle of head butt
head butts
Third-person singular simple present indicative form of head butt
head cases
plural form of head case
head cheese
brawn (terrine)
head cheeses
plural form of head cheese
head coach
The highest ranking coach of a coaching staff

The other coaches offered their opinions, but in the end the head coach decided.

head cold
A common cold (illness)

A medical analogy: You have a head cold so you go to the doctor for advice.

head colds
plural form of head cold
head cook and bottle washer
Alternative form of chief cook and bottle washer
head cook and bottle washers
plural form of head cook and bottle washer
head cook and bottle-washer
Alternative form of chief cook and bottle washer
head cook and bottle-washers
plural form of head cook and bottle-washer
head cooks and bottle washers
plural form of head cook and bottle washer
head cooks and bottle-washers
plural form of head cook and bottle-washer
head count
The exact number of people in a group or organization
head count
An act of counting a small group of people
head counts
plural form of head count
head down, bum up
A figurative bodily position adopted when working hard at some task, either physical or mental. (Head down may well be literal, but bum up is figurative.)

2007: Hadn't heard a thing. Hard at work, head down, bum up. — Gold Coast Bulletin, Call of sea sirens, 6 April 2007.

head fake
Any analogously misleading situation, such as a brief rise before a fall on the stock market
head fake
A player's movement of the head as if to change direction, hoping to mislead pursuers
head fakes
plural form of head fake
head for the hills
To go to a safe place; to seek refuge; to flee

Goldman Sachs warned that we are ‘only at the start of a steep downturn’ and advised investors to head for the hills.

head for the hills
To travel to a higher elevation, especially to a rural region on vacation

Modern campers look for comfort first when they head for the hills.

head game
An attempt to psychologically intimidate someone
head games
plural form of head game
head groups
plural form of head group
head honcho
The person in charge; the highest-ranking person in an organization

The head honcho is hard to reach because he's so busy.

head honchos
plural form of head honcho
head lice
plural form of head louse
head line
A line on the palm of the hand from between the thumb and index finger moving across the palm. supposed to indicate, by its form or position, one's mentality
head linesman
The chief, senior or most authoritative of a group of linesmen officiating at a match

The head linesman overruled the decision of the a linesman.

head louse
A parasitic insect, Pediculus humanus capitis, which lives among the hairs on the head of a human and feeds on blood
head man
The person in charge of an organization, clan, tribe, or other group
head mans
plural form of head man
head men
plural form of head man
head of government
The chief officer of the executive branch of a government, often presiding over a cabinet; usually called Prime Minister (in a parliamentary system) or President (in a presidential system)
head of hair
All the hair that covers the scalp of a person (excludes the beard and moustache)
head of household
The person responsible for governing a group that lives together, such as a family
head of navigation
The farthest point above the mouth of a river that can be navigated by ships. This term can be somewhat subjective on many streams, as this point may vary greatly with the size of the ship being contemplated for navigation. On others it is quite objective, being caused by a waterfall, dam or lock
head of state
The chief public representative of a nation having duties, privileges and responsibilities varying greatly depending on the constitutional rules; a monarch in a monarchy, and often styled president in a republic, but variations such as collegiality exist
head off
To avoid some usually negative consequence

The government took steps to head off summertime shortages of gasoline.

head off
To intercept

The cavalry will head off the bandits at the pass.

head off
To begin moving away

We will head off on our holidays tomorrow.

head office
The main administrative centre for a company or organisation
head over heels
Hopelessly smitten

He was head over heels in love with the girl next door.

head over heels
At top speed; frantically

Hearing the noise in the dark, the children ran head over heels back home.

head over heels
Tumbling upside down

She tripped and rolled head over heels down the hill.

head rhyme
The use of alliteration at the beginning of stressed syllables
head rhymes
plural form of head rhyme
head roll
A juggling maneuver where the object (usually a club) is rolled over the top of the head into the other hand
head rolls
plural form of head roll
head scratcher
A particularly puzzling or confusing event

A judge will decide what is the most logical, although I'm sure to some judges will seem like science fiction and a wild scheme, McDonald said. Other judges make think this is a good thing. It will be a head scratcher for the judge.''.

head scratcher
A device used to scratch the head

Her aunt's husband or her grandfather brings a head scratcher. If the maid scratched her hair or body with her fingers during these days of observance, her hair would fall out..

head shop
A retail outlet specializing in sale of paraphernalia related to consumption of cannabis, other recreational drugs, and New Age herbs, as well as generally selling counterculture art, magazines, music, clothing, and home decor
head shops
plural form of head shop
head south
Alternative form of go south
head start
A factor conducive to superiority and success

His father's money gave him a head start in life.

head start
An advantage given (or taken), for example, prior to the beginning of a race

I want to set off at dawn to get a head start over the competition.

head tax
A tax determined as a uniform, fixed amount per individual; a poll tax
head to toe
Entirely; completely; over one's full body

He fell in a puddle and ended up covered head to toe in mud.

head to toe
in reversed positions; in a lying position of two people where each person's feet are juxtaposed to the other person's head

- Yeah, you know, head to toe.

head to wind
Having the bow of a boat facing directly into the wind
head up
To lead or take the lead; to direct; to take charge

We want you to head up the effort to organize all the entries.

head voice
a kind of voice of high pitch and of a thin quality ascribed to resonance in the head; voice of the thin register; falsetto. In producing it, the vibration of the cords is limited to their thin edges in the upper part, which are then presented to each other
head-butting
Alternative spelling of head butting. The act of striking another with one's forehead
head-butting
Present participle of head-butt
head-emptier
Anything mindless, that doesn't involve thinking

And for all the goofiness and great yawning gaps of plot logic, The Lawnmower Man is a fun bad movie, a diverting head emptier, a movie Twinkie.

head-in-the-sand
Exhibiting disregard or denial of a problem or threat

The head-in-the-sand approach to environmentalism seldom improves matters.

head-of-household
Attributive form of head of household

head-of-household status.

head-of-state
Attributive form of head of state, noun

Arafat had a head-of-state mentality.

head-on
Of a collision, from the front or in the direction of motion

Getting into a head-on collision is dangerous.

head-on
Direct, abrupt, blunt or unequivocal; not prevaricating

a head-on approach to a problem.

head-on
A collision from the front

He was injured in a head-on with a larger vehicle.

head-on collision
A collision where the front ends of two vehicles (such as ships, trains, cars, planes, etc.) hit each other, as opposed to a side-collision or rear-end collision
head-on collisions
plural form of head-on collision
head-scratcher
A scratcher for the head
head-scratcher
A puzzle
head-shrinker
Literally, one who shrinks heads, as previously done by some Amazon tribes
head-shrinker
A psychiatrist or psychotherapist; a shrink
head-the-ball
a stupid person; a nutcase
head-to-head
one-to-one, direct
head-to-head
one-to-one, directly
head-up display
A type of radar or electronic chart display where the top of the display always represents the direction the vessel is heading
head-up display
A semi-transparent graphical and textual display of information projected upon the field of view of a pilot of an aircraft. Abbreviation: HUD
head-on
in direct opposition; directly; "we must meet the problem head-on"
head over ears
(deyim) Deeply immersed
head start
An advantage granted or gained at the beginning
head to head
A game where only two players may participate
head to head
In duplex printing, when the page top is printed in the same position on both sides of the page
head-to-head
involving two persons; intimately private; "a tete-a-tete supper"; "a head-to-head conversation"
head-to-head
inconclusive as to outcome; close or just even in a race or comparison or competition; "as they approached the finish line they were neck and neck"; "the election was a nip and tuck affair"
head-to-head
A head-to-head contest or competition is one in which two people or groups compete directly against each other. He won a head-to-head battle with NF leader Jean-Marie Le Pen. Head-to-head is also an adverb. Canadian business cannot compete head-to-head with American business
head-to-head
A head-to-head is a head-to-head contest or competition. a head-to-head between the champion and the aspiring champion. competing directly with another person or group
head-to-head
involving two parties competing with each other
head-to-head
even or close in a race or competition or comparison; "the horses ran neck and neck"; "he won nip and tuck"
headed
Having a head or heading
headed
Simple past tense and past participle of head

Smith headed the team last summer.

headed
Having a head with specified characteristics
heading
Present participle of head
heading
The direction into which a seagoing or airborne vessel's bow is pointing (apparent heading) and/or the direction into which it is actually moving relative to the ground (true heading)
headless
Without a head in the sense of leadership

The headless army blundered along after the death of their general, accomplishing nothing.

headless
Not having a head morpheme or word
headless
Running without a user interface; specifically, running without a monitor, keyboard, and mouse

This is not unexpected for a Windows system running as a virtual machine or a headless server.

headless
Without a head of foam
headless
Without a head; decapitated

How did the headless horseman see to chase Ichabod?.

heads
Third-person singular simple present indicative form of head
heads
abbreviation for headphones

Pass me the heads, I wanna listen.

heads
plural form of head
heads
A shouted warning that something is falling from above, mind your heads
heading
{n} timber for the heads of casks
headless
{a} void of a head or chief, obstinate, rash
head up
(Sailing) Steer towards the wind
Head Quarter
hq
Headless
acephalous
The head
noggin
The head
cop
The head
melon
The head
cephalon
The head
nole
The head
nob
The head
heved
The head
nut
head for
move in the direction of, travel in the direction of, go toward
head off
prevent; deflect, turn aside
head off
If you head off a person, animal, or vehicle, you move to a place in front of them in order to capture them or make them change the direction they are moving in. He changed direction swiftly, turned into the hallway and headed her off
head off
prevent the occurrence of; prevent from happening; "Let's avoid a confrontation"; "head off a confrontation"; "avert a strike"
head off
If you head something off, especially something unpleasant, you take action before it is expected to happen in order to prevent it from happening. He would ask Congress to intervene and head off a strike You have to be good at spotting trouble on the way and heading it off
head office
(See: home office )
head office
= See Home Office The term "head office" is primarily used in British insurance operations, whereas "home office" is used for American operations
head office
administration, main office
head office
Revelstoke Ph: 250-837-9579 Fax: 250-837-6595 Email
head office
the main office of a company
head over heels
in disorderly haste; "we ran head over heels toward the shelter
head over heels
{i} rolling upside down, tumbling
head over heels
in chaotic haste; frantically
head over heels
{s} entirely, completely, fully; excited
head over heels
in disorderly haste; "we ran head over heels toward the shelter"
head start
advantage gained or given early
head start
Federally funded pre-elementary school program to provide learning opportunities for disadvantaged students
head start
These are free programs for children three to five years old from low-income families It is not necessary for parents to be employed or in training programs Most programs are half day Health care and parent training are also available
head start
Federally funded compensatory education program for disadvantaged pre-schoolers Designed to compensate for developmental and educational lags caused by social deprivation Largely part-day and largely for 3 and 4 year olds Early Head Start is a similar program targeted at the under 3s
head start
advantage gained by an early start as in a race; "with an hour's start he will be hard to catch"
head start
Federally mandated and financed preschool programs for low-income 3-5 year-olds The federal law requires that 10% of Head Start enrollment be made available to children with disabilities
head start
A U S government program that helps prepare preschool children for the experience of school
head