unusual

listen to the pronunciation of unusual
İngilizce - Türkçe
{s} nadir

Biz kaza nedeniyle nadir bir durumla karşılaştık. - We were faced with an unusual situation because of the accident.

değişik
(Dilbilim) yabanıl
görülmemiş
alışılmamış

Konuşman için alışılmamış bir konu ileri sürmek zorunda değilsin. - You don't have to come up with an unusual topic for your speech.

olağan dışı

Olağan dışı bir şey fark etmedim. - I didn't notice anything unusual.

Bu olağan dışı bir hava. - This is unusual weather.

anormal

Leyla kendini biraz anormal hissediyordu. - Layla was feeling a bit unusual.

Tom'un geç kalması anormaldir. - It's unusual for Tom to be late.

orijinal
{s} alışılmadık

Telefon soygunu alışılmadık bir şekilde engellendi. - Phone robbery thwarted in unusual manner.

Tom'un bu kadar erken burada olması alışılmadık. - It's unusual for Tom to be here so early.

ender
görülmedik
garip

Sami kendini biraz garip hissediyordu. - Sami was feeling a bit unusual.

olağan olmayan
{s} olağandışı

Olağandışı düşük ısılar bu yıl düşük kaliteli pirinç hasatından sorumlu tutulmaktadır. - Unusually low temperatures account for the poor rice crop this year.

Tom oldukça olağandışı. - Tom is pretty unusual.

{s} olağanüstü, fevkalade
fevkaladelik
seyrekçe
{s} tuhaf

Onun tuhaf davranışı şüphelenmemize neden oldu. - Her unusual behavior caused our suspicions.

Konuşman için tuhaf bir konu ileri sürmek zorunda değilsin. - You don't have to come up with an unusual topic for your speech.

(Tekstil) anormal ( olağanüstü )
{s} acayip
farklı

Hava bu yıl farklıydı. - The weather has been unusual this year.

Çocuklarını yetiştirme tarzları oldukça farklı. - Their manner of bringing up their children is extremely unusual.

tip
gayritabii
azrak
ayrıksı
garabet
unusual collocation
sıradışı eşdizimlilik
unusual person
garip kimse
unusual darkening of the skin
Derinin olağandışı koyulaşma
unusual mental ability
olağandışı zihinsel yetenek
unusual object, rare object
olağandışı nesne, nadir nesne
unusual depreciation expenses
(Ticaret) anormal amortisman giderleri
unusual high temperature
(Çevre) görülmemiş sıcaklar
unusual occurrence
(Çevre) anormal vuku bulma
unusual sea level
(Askeri) anormal deniz seviyesi
unusual tide
(Askeri) anormal gel-git
unusual value
(Askeri) anormal değer
unusual weather
(Çevre) görülmemiş hava durumu
unusual weather
(Askeri) anormal hava
unusually
(zarf) olağandışı olarak
unusually
ender olarak
unusually
nadiren
unusually
alışılmamış bir biçimde
unusually
aşırı derecede

Aşırı derecede soğuk bir kış yaşadığınızı duydum. - I hear that you are having an unusually cold winter.

Bu hafta aşırı derecede sıcaktı. - It's been unusually warm this week.

unusually
çok
crave for unusual foods
aşermek
beyond the normal; unusual (french)
normal ötesinde; alışılmadık (fransızca)
notification of unusual event
sıra dışı olay bildirimi
unusually
olağandışı olarak

O, olağandışı olarak tutkun olmayan bir kişi olarak tanımlandı. - He was described as an unusually passionless person.

unusually
olağandışı bir şekilde

Olağandışı bir şekilde ılıman bir kıştı. - It was an unusually mild winter.

İngilizce - İngilizce
Unlike what is expected; differing in some way from the norm

His behavior was unusual in that it was considered childish for a man of his age.

More than usual
{a} uncommon, rare
Not usual; uncommon; rare; as, an unusual season; a person of unusual grace or erudition
If something is unusual, it does not happen very often or you do not see it or hear it very often. They have replanted many areas with rare and unusual plants To be appreciated as a parent is quite unusual
being definitely out of the ordinary and unexpected; slightly odd or even a bit weird; "a strange exaltation that was indefinable"; "a strange fantastical mind"; "what a strange sense of humor she has"
not commonly encountered; "two-career families are no longer unusual" not usual or common or ordinary; "a scene of unusual beauty"; "a man of unusual ability"; "cruel and unusual punishment"; "an unusual meteorite
not commonly encountered; "two-career families are no longer unusual"
not usual or common or ordinary; "a scene of unusual beauty"; "a man of unusual ability"; "cruel and unusual punishment"; "an unusual meteorite
{s} uncommon, irregular
If you describe someone as unusual, you think that they are interesting and different from other people. He was an unusual man with great business talents. different from what is usual or normal
not usual or common or ordinary; "a scene of unusual beauty"; "a man of unusual ability"; "cruel and unusual punishment"; "an unusual meteorite"
extraordinary
unique
inusitate
mystifying
unusual death
death for odd reasons, death that is extraordinary
unusual event
event that is not usual, rare event, incident that occurs infrequently
unusual weather conditions
irregular weather for a particular season
unusually
{a} uncommonly, rarely
cruel and unusual punishment
punishment prohibited by the 8th amendment to the U
cruel and unusual punishment
constitution; includes torture or degradation or punishment too severe for the crime committed
freedom from cruel and unusual punishment
a right guaranteed by the 8th amendment to the US constitution
unusually
to a remarkably degree or extent; "she was unusually tall"
unusually
uncommonly, irregularly; extraordinarily, exceptionally
unusually
emphasis You use unusually to emphasize that someone or something has more of a particular quality than is usual. He was an unusually complex man. this year's unusually harsh winter
unusually
You can use unusually to suggest that something is not what normally happens. Unusually among British prime ministers, he was not a man of natural authority
unusually
In an unusual manner
unusually
to a remarkably degree or extent; "she was unusually tall
Türkçe - İngilizce
alışılmamış
unusual