style

listen to the pronunciation of style
İngilizce - Türkçe
biçem
tarz

Yeni bir şiir tarzını belirleyen büyük çağdaş şair Nima Youshij idi. - The great contemporary poet who established a new style of poem was “Nima Youshij.”

Malaya peştemalı tarzı elbiseni seviyorum. - I like your sarong style skirt.

biçim

O evin biçimi benimkine benzer. - The style of that house is similar to mine.

{i} stil

Hemingway'in kötü bir yazma stili vardı. - Hemingway had a poor writing style.

Seninki ile aynı stil ceket istiyorum. - I want the same style of jacket as yours.

üslup, biçem; stil; tarz, biçim: style of writing yazı üslubu. the Empire style ampir stili. his style of acting onun oyunculuk tarzı
lakap takmak
model çizm
(Dilbilim) deyiş
{i} tip
model
{i} 1. üslup, biçem; stil; tarz, biçim: style of writing yazı üslubu. the Empire style ampir stili. his style of acting onun oyunculuk tarzı
hakkak kalemi
(Tıp) sonda
çiçeğin dişilik uzvunun sapı
unvan
güneş saatinin mili
{i} boyuncuk (çiçek)
tavır
(Bilgisayar) biçemlendirme
üslup
çeşit

Büyük bir şehrin cazibesinin bir kısmı onun binalarının mimarisinde görülebilen stillerin çeşitliliğine bağlıdır. - Part of the charm of a big city lies in the variety of styles that can be seen in the architecture of its buildings.

moda

Boynuzlu Viking kaskları İskandinavya'da artık modaya uygun değil. - Viking helmets with horns aren't in style in Scandinavia anymore.

Neyin modaya uygun olduğunu ne zamandan beri önemsiyorsun? - Since when do you care what's in style?

biçimlendirmek
tutarlı kılmak
tertip usulü
biçim vermek
biçem stil
stil,v.biçim ver: n.biçim
{i} mil

1950'li yıllarda şehir Buenos Aires'in milangolarında yaygın olan tangoyu dans etme stilini tanımlamak için 'Milonguero stili tango' terimi 1990'ların başında uyduruldu. - The term ‘milonguero style tango’ was coined in the early 1990s to describe the style of dancing tango that was prevalent in the milongas of downtown Buenos Aires in the 1950s.

{i} pikap iğnesi
{i} teknik
{i} kalem
{i} çıkıntı
{f} şekil vermek
{i} şıklık
{i} kalem ucu
{i} takvim biçimi
{f} stilize etmek
{i} sonda [tıp.]
{f} şekillendirmek
{f} dizayn etmek
{f} ad takmak
{f} model yaratmak
{f} demek
{i} ünvan
isim takmak
yol
ibre
stil vermek
zarif ve özgün bir tarz
fason
hava
usul
biçek
tarzın
sitil
stylish
şık

Onun o kostümün içinde şık göründüğünü kabul etmek zorundasın. - You gotta agree that he looks stylish in that costume.

Burası çok şık değil. - This is not very stylish.

style area
Biçem Alanı
style box
(ruler) Biçem kutusu (cetveldeki)
style change
Stil değişikliği
style characteristic
stil karakteristiği
style dialog
stil sorgusu
style menu
stil menüsü
style mode
Biçem kipi
style name
Biçem adı
style sheet
Biçem deposu
style shift
(Dilbilim) biçem kaydırma
standard style
Standart biçem
structural style
yapısal çeşit
apply style
(Bilgisayar) stili uygula
begin style
(Bilgisayar) başlangıç stili
blister style
(Teknik,Tekstil) klog
blister style
(Teknik,Tekstil) kabarcıklı krep
book style
(Bilgisayar) kitap stili
border style
(Bilgisayar) kenarlık biçemi
border style
(Bilgisayar) kenarlık stili
bullet style
(Bilgisayar) madde imi biçemi
bullet style
(Bilgisayar) madde işareti stili
button style
(Bilgisayar) düğme stili
choose a style
(Bilgisayar) stil seç
choose a style
(Bilgisayar) stil seçin
cognitive style
(Pisikoloji, Ruhbilim) bilişsel tarz
cognitive style
(Dilbilim) bilişsel biçem
counter style
(Bilgisayar) sayaç stili
country style
kırsal bölge stili
court style
(Gıda) saray usulü
currency style
(Bilgisayar) para birimi biçemi
currency style
(Bilgisayar) para birimi stili
custom style
(Bilgisayar) özel stil
daily style
(Bilgisayar) günlük stil
default style
(Bilgisayar) varsayılan stil
define style
(Bilgisayar) tanımla stil
define style language
(Bilgisayar) biçem dili tanımla
define style paragraph
(Bilgisayar) biçem paragrafı tanımla
develop a style
tarz geliştirmek
edit style
(Bilgisayar) stil düzenle
fill style
(Bilgisayar) doldurma stili
fill style
(Bilgisayar) doldurma biçemi
font style
(Bilgisayar) yazı tipi biçemi
font style
(Bilgisayar) yazıtipi biçemi
font style
(Bilgisayar) yazı tipi stili
format style
(Bilgisayar) biçim stili
gradient style
(Bilgisayar) gradyan stil
in grand style
gösterişli
in grand style
son modaya göre
in grand style
tantanalı
in the european style
alafranga
in the ottoman style
alaturka
in the style of
yolunda
in the turkish style
alaturka
life style
yaşam stili
old style
(Bilgisayar) eski stil
other style
(Bilgisayar) farklı stil
percent style
(Bilgisayar) yüzde biçemi
pick up style
(Bilgisayar) stil al
pick up style
(Bilgisayar) biçem al
reference style
(Bilgisayar) başvuru biçemi
render style
(Bilgisayar) stil oluştur
response style
(Bilgisayar) yanıt stili
style sheet
(Bilgisayar) stil sayfası
styles
biçemler
stylishly
şık bir şekilde
unique style
özgün stil
freefall style
serbest düşüş stil atlayışı
life style
yaşam biçimi
old style
eski usul
styler
desinatör
stylish
moda
stylishness
şıklık
a new style
yeni bir tarz
authoritarian leadership style
otoriter liderlik tarzı
buffet style
açık büfe tarzı
cascade style sheets
kaskad stil sayfaları
conforming with fashion or style
moda ve stil ile uyumlu
doggie-style position
doggy-style pozisyon
doggy style
(Argo) Domalmış halde, emekler biçimdeyken yapılan seks pozisyonu
epistolary style
mektup üslubu
free style
serbest stil
gothic style
Gotik tarzı
hair style
Saç şitili, saç modeli
hiberno-saxon style
hiberno-Sakson tarzı
in style
Bir tarzı olan, tarz sahibi
learning style
Öğrenme stili
life-style
Yaşam tarzı
management style
yönetim tarzı
misspelling of style
stil yazım hatası
old style figures
eski stil figürler
rugged style
yalçın tarzı
styled
tarz
stylishness
zarafet
swim free style
serbest stil yüzme
triteness or triviality of style
bayatlık veya stil önemsizlik
western-style
batı tarzı
Romanesque style
(isim) roma mimarisi tarzı
absence of style
stil yoksunluğu
absence of style
biçimsizlik
agenda style
(Bilgisayar) gündem stili
antiquated style
(Mimarlık) rokoko
anxious attachment style
(Pisikoloji, Ruhbilim) kaygılı bağlanma tarzı
apply a style
Biçem uygula
apply normal style
(Bilgisayar) normal biçem uygula
arrow style
Ok Stili
arrow style
Ok Biçemi
assign key to style
Biçeme Tuş Ata
assign key to style
(Bilgisayar) biçime tuş ata
base style
Taban biçem
bookish style
edebi tarz
border line style
(Bilgisayar) kenarlık çizgi biçemi
bracket style
(Bilgisayar) ayraç stili
calendar style
(Bilgisayar) takvim stili
chapter starts with style
(Bilgisayar) bölüm başlangıç biçemi
character style
Damga Stili
character style
Karakter Stili
comma style
(Bilgisayar) virgül biçemi
comma style
(Bilgisayar) virgül stili
cramp style
(deyim) cramp someone's style [kd] birinin soz veya davranislarini kisitlamak;serbestce hareket etmesini engellemek
create a style
tarz yaratmak
delete style
(Bilgisayar) stili sil
delete style
(Bilgisayar) stil sil
document style
Belge biçemi
find style
(Bilgisayar) biçem bul
heading level style
Başlık düzeyi biçemi
heading style
(s) Başlık biçemleri
heading style
(Bilgisayar) başlık stili
heading style s
(Bilgisayar) başlık biçemleri
i like your style
tarzını seviyorum
i prefer a simpler style
daha basit bir model tercih ederim
in fine style
çok güzel bir biçimde
in style
modaya uygun

Neyin modaya uygun olduğunu ne zamandan beri önemsiyorsun? - Since when do you care what's in style?

Keşke fötr şapka modaya uygun geri gelse. - I wish the fedora would come back in style.

in style
birinci sınıf
international style 
(Mimarlık) uluslararası tarz 
invalid style
(Bilgisayar) geçersiz stil
keyboard style
klavye biçemi
lack of style
biçim yetersizliği
logical style
(Bilgisayar) mantıksal stil
memo style
(Bilgisayar) iç yazışma stili
modify style
(Bilgisayar) biçem değiştir
mordant style
(Tekstil) asitleme maddesi
object style
(Bilgisayar) nesne biçemi
pipe style
(Bilgisayar) boru stili
please fix the style with hair spray
saçıma saç spreyi sıkın lütfen
put on style
kibarlık taslamak
put on style
tavır takınmak
redefine style
(Bilgisayar) stili yeniden tanımla
redo style
(Bilgisayar) biçemi yeniden uygula
replace style
(Bilgisayar) biçem değiştir
replace with style
(Bilgisayar) yerine konacak biçem
resulting style
ortaya çıkan biçem
shadow style
(Bilgisayar) gölgelendirme stili
styled
şiveli
styler
{i} stilist
styler
{i} modelist
styler
{i} modacı
styling
(Ticaret) karasori çizme
styling
{i} stilize etme
styling
(Ticaret) endüstri tasarımıı yapma
styling
{i} model yaratma
styling
{i} modaya uygun yapma
stylish
{s} modaya uygun
stylish
gösterişli
İngilizce - İngilizce
To create or give a style, fashion or image
A traditional or legal term preceding a reference to a person who holds a title or post
To call or give a name or title

Marianne’s preserver, as Margaret, with more elegance than precision, stiled sic] Willoughby, called at the cottage early the next morning to make his personal inquiries.

A traditional or legal term used to address a person who holds a title or post
A manner of doing things, especially in a fashionable one
the stalk that connects the stigma(s) to the ovary in a pistil of a flower
{n} a manner of writing, title, pin of a dial, the filament of a pistil, manner, mode of reckoning time
{v} to call, term, name, denominate
A pen; an author's pen
The style of something is the general way in which it is done or presented, which often shows the attitudes of the people involved. Our children's different needs and learning styles created many problems Belmont Park is a broad sweeping track which will suit the European style of running
Mode of presentation, especially in music or any of the fine arts; a characteristic of peculiar mode of developing in idea or accomplishing a result
One of the variations in appearance, such as italic and bold, that make up the faces in a type family
If people or places have style, they are smart and elegant. Bournemouth, you have to admit, has style Both love doing things in style She had not lost her grace and style
A mode of reckoning time, with regard to the Julian and Gregorian calendars
a particular kind (as to appearance); "this style of shoe is in demand"
The whole sum of flavor and other sensory characteristics by which individual beers may be placed in categories for purposes of comparison Beers of the same style have the same general flavor profile
The stalk of the pistil The connection between the stigma and ovary
distinctive and stylish elegance; "he wooed her with the confident dash of a cavalry officer"
extending from the center of a flower, it supports the stigma where pollen adheres during pollination
a way of expressing something (in language or art or music etc ) that is characteristic of a particular person or group of people or period; "all the reporters were expected to adopt the style of the newspaper"
If something such as a piece of clothing, a vehicle, or someone's hair is styled in a particular way, it is designed or shaped in that way. His thick blond hair had just been styled before his trip. see also old-style, self-styled, styling
the elongated portion of the pistil connecting the ovary and the stigma
designate by an identifying term; "They styled their nation `The Confederate States'"
A sharp-pointed tool used in engraving; a graver
make consistent with a certain fashion or style; "Style my hair"; "style the dress"
{f} plan, design; name, call
The STYLE element is used in the document HEAD section to indicate style information for the entire document
how something is done or how it happens; "her dignified manner"; "his rapid manner of talking"; "their nomadic mode of existence"; "in the characteristic New York style"; "a lonely way of life"; "in an abrasive fashion"
A Style is a family of related architectural designs It includes a design vocabulary, a set of invariants that characterize well-formed designs in that style, and a set of properties that are meaningful in that style For example, a pipe and filter style would include filters, pipes, etc in the design vocabulary, include the rules that input ports attach only to sink roles and so forth in the set of invariants, and include properties like `cyclicity' and `throughput' See also: Stylet, Style Description, Environment
The manner in which an author expresses ideas, generally controlled by word choice, sentence structure and format These decisions are often dictated by the author's assessment of audience needs and expectations Scholarly nursing style is considerably different from the style a person would use in a letter to a friend Includes, but is not restricted to, matters of style such as those set forth in the American Psychological Association Publication Manual
In a female (pistillate) flower, or the female portion of a perfect flower, the long tube connecting the stigma (structure at the tip which collects pollen) from the ovary (basal structure deep in the flower which contains ovules that later develop into seeds
The style of a product is its design. His 50 years of experience have given him strong convictions about style Several styles of hat were available
editorial directions to be followed in spelling and punctuation and capitalization and typographical display (botany) the narrow elongated part of the pistil between the ovary and the stigma make consistent with certain rules of style; "style a manuscript"
Styles are used to control the font, alignment, and spacing of text; appearance of background pages; and other HTML attributes A collection of styles is called a style sheet See also cascading style sheet
That part of the pistil which joins the ovary and stigma
Hence, anything resembling the ancient style in shape or use
A visual attribute, other than size, applied as a systematic variation to the plain (unstyled) characteristics of a font glyph For example bold, italic, underline, outline, shadow, condense, and extend
A kind of blunt-pointed surgical instrument
{i} manner, way; particular way of life (especially one that is luxurious); fashion, chic; vogue; ancient writing instrument; part of a pistil (Botany); stylet; slender pointed process (Zoology)
the popular taste at a given time; "leather is the latest vogue"; "he followed current trends"; "the 1920s had a style of their own"
the stalk of the pistil which connects the ovary to the stigma
Mode or phrase by which anything is formally designated; the title; the official designation of any important body; mode of address; as, the style of Majesty
The distinctive or characteristic manner in which the elements of music are treated In practice, the term may be applied to, for example, composers (the style of Copland), periods (Baroque style), media (keyboard style), nations (French style), form or type of composition (fugal style, contrapuntal style), or genre (operatic style, bluegrass style)
To entitle; to term, name, or call; to denominate
A table in the Midgard database where each record is a node in a tree structure Each Style node may have children Elements which are meant to define the look-and-feel of a Page
In the arts, a particular style is characteristic of a particular period or group of people. six scenes in the style of a classical Greek tragedy. a mixture of musical styles
of Stamen, and of Pistil
The narrow stalk of the pistil, located above the ovary but below the stigma
A forum Style is the general description of how messages are displayed VoyForums provides two styles, Text and Table The Text style displays messages in a simple straight-forward manner, with no fancy boxes The Table style displays messages in HTML Tables, which places messages (both in the main index, and when viewing a single message) into "boxes" The Table style also has the benefit of aiding in preventing the spreading of HTML mistakes made by users in their posts The downfall is that it requires a much larger amount of information transferred to the end user
A long, slender, bristlelike process, as the anal styles of insects
make consistent with certain rules of style; "style a manuscript"
Mode of expressing thought in language, whether oral or written; especially, such use of language in the expression of thought as exhibits the spirit and faculty of an artist; choice or arrangement of words in discourse; rhetorical expression
Personal or collective way of treating materials and forms to create a work of art Set of characteristics that allow the classification of a work of art and similar works into a given aesthetic category Close
The poet's individual creative process, as determined by choices involving diction, figurative language, rhetorical devices, sounds, and rhythmic patterns (Compare Content, Form, Motif, Persona, Texture, Tone)
A particular type of garment which is unique by the operations performed, rates paid for the operations or any other quality which requires a unique representation of the production operations A Style forms the basis by which Satelite tracks inventory, computes operator pay and prints coupons All Styles reside in the system style file where manual maintenance operations allow styles to be added, modified, displayed, listed and deleted
The elongated part of a pistil between the ovary and the stigma
a slender bristlelike or tubular process; "a cartilaginous style"
A type of freefall competition where an individual skydiver attempts to execute a predetermined sequence of maneuvers in the shortest possible time
Conformity to a recognized standard; manner which is deemed elegant and appropriate, especially in social demeanor; fashion
A component of the pistil, which is the female reproductive system in a flower If the pistil is shaped like a vase (as it usually is), the style can be thought of as the long neck of the vase between the stigma at the top and the ovary at the base
A term referring to the subjective appraisal of the wool=s characteristics such as brightness, dust penetration, crimp definition tip shape and density
a pointed tool for writing or drawing or engraving; "he drew the design on the stencil with a steel stylus"
(botany) the narrow elongated part of the pistil between the ovary and the stigma
The pin, or gnomon, of a dial, the shadow of which indicates the hour
An instrument used by the ancients in writing on tablets covered with wax, having one of its ends sharp, and the other blunt, and somewhat expanded, for the purpose of making erasures by smoothing the wax
There are various conventional varients of a font In probably any writing system the thickness of the stems of the characters may be varied, this is called the weight of a font Common weights are normal and bold In LGC alphabets an italic (or oblique) style has arisen and is used for emphasis Fonts are often compressed into a condensed style, or expanded out into an extended style Various other styles are in occasional use: underline, overstrike, outline, shadow
editorial directions to be followed in spelling and punctuation and capitalization and typographical display
to cramp someone's style: see cramp. Style Moderne Beaux Arts style Second Empire style Biedermeier style Buli style Chippendale style Directoire style Empire style Federal style Flamboyant style Fujiwara style Geometric style Georgian style Hiberno Saxon style International Style Jogan style Louis XIII style Louis XIV style Louis XV style Louis XVI style Mission style Spanish Mission style Perpendicular style Proto Geometric style Queen Anne style Rayonnant style Régence style Regency style Rococo style Shingle style Stick style Stuart style Sukhothai style sukiya style Tempyo style Tori style Tudor style
The usually attenuated or tapered portion of the pistil (seed-bearing organ) connecting the stigma and ovary
make consistent with a certain fashion or style; "Style my hair"; "style the dress
style guide
A set of standards for design and writing of documents, either for general use or for a specific publication or organization, including standards on typography, grammar, or punctuation
style of cause
the case title for a cause of action/lawsuit; a description of the parties involved
style sheets
plural form of style sheet
style sheet
Instructions for the layout of a document, such as the type faces to be used, point size of headers, placement of footers, etc , in order to maintain consistency throughout the document
style sheet
Style sheets can be used to define define the style of text elements in a HTML document (e g Make all headers appear red and in a different font) Can be useful elements in site design
style sheet
A list of formatting definitions, such as character, paragraph, and layout attributes, used by one or more Web pages
style sheet
Layout information on how to display (parts of) a document See Also: Document Template
style sheet
A term extended from print publishing to online media, a style sheet is a definition of a document's appearance Typically, a style sheet is specified at the beginning of an electronic document, either by embedding it or linking to it This style sheet applies to the entire document As necessary, specific elements of the overall style sheet can be overridden by special coding that applies to a given section of the document
style sheet
*** Definition needed ***
style sheet
(see: Cascading Style Sheets)
style sheet
A template or a file which defines the layout of a document or a series of documents
style sheet
A document used to format a group of HTML pages When you change the style sheet, it will show up on all the different documents
style sheet
a file that defines the layout, or template, of a page They are useful because you can use the same style sheet for many documents See also cascading style sheet
style sheet
A text file containing one or more rules or definitions for the style characteristics of page elements
style sheet
A style sheet is a set of formatting (style) commands that are kept separate from the actual content being formatted This makes formatting easier as it can be defined globally rather than each time a particular element occurs It also supports a philosophy of separation of presentation and structure that is important to accessibility, since it is structural features that allow computers to make accessible transformations
style sheet
{i} sheet that summarizes editorial guidelines relating to and used when preparing text for publication; file that defines styles or form in word processing programs and layout of a document (Computers)
style sheet
a set of instructions that states what the typeface and colours of an electronic document should be
style sheet
A style sheet is a definition of a document's appearance with respect to the default typeface, size, and color for headings and body text for example
style sheet
A set of rules that specify how mark-up in a document translates into the appearance of the document when rendered
style sheet
Custom styles for each of the common elements in a document  
style sheet
Markup in a Separate File that tells the User Agent how to display a document Used to allow separation of Formatting from Content Some popular standards for Style Sheets are CSS, XSL and DSSSL
style sheet
A collection of tags specifying page layout styles, paragraph settings and type specifications which can be set up by the user and saved for use in other documents
style sheet
A description of how particular paragraphs of text are to be displayed e g font, size, weight, etc, used as part of cascading style sheets
style sheet
A special file that describes the desired layout,fonts,and styles for a set of Web pages It is a powerful method to establish and hange styles on many Web pages through making minor hanges to one file
style sheet
A document that uses markup to provide information about the structure and content of another document or set of documents A style sheet also provides information about the document’s style and presentation to the software package used to parse and process the document
style sheet
a sheet summarizing the editorial conventions to be followed in preparing text for publication
style sheet
A list of page format specifications, including typographic and layout specifications In desktop publishing, a style sheet can be stored, retrieved, and applied to elements of the page displayed on the screen to top
style sheet
A file of instructions used to apply character, paragraph, and page formats to a document
style sheet
An important term for a productivity enhancing feature found in page layout and word processing software Used to speed text formatting and assure more consistent text formatting in a publication The user can define a set of text formatting options (font, point size, leading, spacing, etc ) and name that set of formatting commands Names such as "headline", "body copy", "caption" indicate the anticipated uses Once defined, a style sheet can be applied to copy and that copy will instantly take on all attributes of that style sheet Additional productivity gains are achieved since the user can redefine a style sheet after it has been applied to copy and the copy can be instantly modified throughout the publication It takes just a moment to redefine a caption style, for example and modify 200 captions
Stick style
Style of residential design popular in the U.S. in the 1860s and '70s, a precursor to the Shingle style. The Stick style favoured an imitation half-timbered effect, with boards attached to the exterior walls in grids suggestive of the underlying frame construction. Other characteristic features included attached open stickwork verandas, projecting square bays, steeply pitched roofs, and overhanging eaves. Angular and vertical elements were emphasized. Though associated with Carpenter Gothic, the Stick style made less use of gingerbread. The style also marked the beginning of greater openness of the floor plan. Charles S. and Henry M. Greene succeeded admirably in reinterpreting the style in the early 20th century
Stuart style
Style of visual arts produced in Britain during the reign of the house of Stuart (1603-1714, excepting the interregnum of Oliver Cromwell). Though the period encompassed several specific stylistic movements, artists through much of the period looked for inspiration to contemporary movements (primarily the Baroque) on the Continent, especially in Italy, Flanders, and France. Masters of the Stuart style included the architects Inigo Jones and Christopher Wren. See also Jacobean age; Queen Anne style
-style
column or having columns. Combining form is appended to make an adjective form

ortho-, orthostyle.

Indian style
cross-legged
continuation passing style
Alternative spelling of continuation-passing style
continuation-passing style
A style of programming in which every user function f takes an extra argument c known as a continuation. Whenever f would normally return a result r to its caller, it instead returns the result of applying the continuation to r
cramp someone's style
to restrict someone's free actions, or to give the impression of such

I don't want my Mum to go to the party - she'd really cramp my style.

doggy style
Of sexual intercourse, in a position whereby the female is on all fours and the male behind her
doggy style
The position assumed for such intercourse
execution style
Resembling an execution; with the victim aware, but unable to defend himself or resist
execution style
In a manner resembling that of an execution
explanatory style
The automatic, natural, habitual way the a person explains events
granny style
A method of shooting baskets, especially foul shots, in which the ball is thrown underhand, with both arms, from below or anterior to the pelvis
house style
All the characteristics, conventions and use of colour and language of a company, institution, website etc that serves to make it distinct from others
in style
stylishly, in a stylish way

She's so elegant, no matter what she does, she does it in style.

in style
fashionable, in fashion

Disco went out of style in the 1980s, but is now in style again.

life style
the totality of the likes and dislikes of a particular section of the market, especially when expressed in terms of the products and services that they would buy; a marketing strategy based on the self-image of such a group
life style
A style of living that reflects the attitudes and values of a person or group
life-style
the totality of the likes and dislikes of a particular section of the market, especially when expressed in terms of the products and services that they would buy; a marketing strategy based on the self-image of such a group
life-style
A style of living that reflects the attitudes and values of a person or group
like it's going out of style
enthusiastically, to an excessive degree

Jim has been drinking like it's going out of style.

mother-in-law style
Linguistic or anthropological term for the style of speech and manners which are to be observed between an Australian aboriginal man and his mother-in-law (ie. wife's mother). Depending on the particular people this can go so as far as an entirely separate vocabulary of words. (Reference: Macquarie Aboriginal Words, Macquarie University, 1994, paperback ISBN 0-949757-79-9, introduction.)
styled
Set in place, arranged

His styled hair was not as attractive as he thought.

styled
Simple past tense and past participle of style
styler
Someone who styles (especially hair), a stylist
styling
Present participle of style
stylish
Having a particular directing style or cinematography
tiki taka style
Tiki-taka is a style of play in football characterised by short passing and movement, working the ball through various channels, and maintaining possession
bunker style
(deyim) Underground, deep steeped with emotion, comfortabley numb in seclusion, unknown to the general public
camp style
An aesthetic sensibility that regards something as appealing or humorous because of its ridiculousness to the viewer. The concept is related to kitsch, and things with camp appeal may also be described as being "cheesy". When the usage appeared, in 1909, it denoted: ostentatious, exaggerated, affected, theatrical, and effeminate behaviour, and, by the middle of the 1970s, the definition comprised: banality, artifice, mediocrity, and ostentation so extreme as to have perversely sophisticated appeal. American writer Susan Sontag's essay Notes on "Camp" (1964) emphasised its key elements as: artifice, frivolity, naïve middle-class pretentiousness, and ‘shocking’ excess. Camp as an aesthetic has been popular from the 1960s to the present
doggy style
(Argo) Doggy style is a sex position. This name refers to the initial position assumed by dogs when mating (see canine copulation). It is also known as kitty style, retrocopulation, or simply rear entry, or by its Latin name, coitus more ferarum ("sex after the custom of beasts")
kitty style
(Argo) Doggy style is a sex position. This name refers to the initial position assumed by dogs when mating (see canine copulation). It is also known as kitty style, retrocopulation, or simply rear entry, or by its Latin name, coitus more ferarum ("sex after the custom of beasts")
Baroque style
{i} artistic style popular in the 17th century which was marked by elaborate ornamentation and efforts to create dramatic effects
Biedermeier style
Style of German and Austrian art, furniture, and decoration that developed 1815 to 1848. Gottlieb ("Papa") Biedermeier was a fictional cartoon character, the comic symbol of middle-class comfort, with an emphasis on family life and the pursuit of hobbies. The subject matter of Biedermeier paintings, which were either genre or historical, was treated sentimentally; Carl Spitzweg (1808-85) is the best-known of the Biedermeier painters. The simplicity and functionality of Biedermeier furniture were derived from the Empire and Directoire styles, but the furniture was characterized by more restrained geometric shapes. The style was revived in the 1960s
Chippendale style
Style of furniture derived from designs by Thomas Chippendale. The term specifically refers to English furniture made in a modified Rococo style in the 1750s and '60s, though Chippendale also designed furniture in Gothic and Chinese styles. Some of his designs are adapted from the Louis XV style. Furniture based on his designs was also made in Europe and the American colonies
Empire style
Style of furniture and interior decoration that flourished in France during the First Empire (1804-14). It corresponds to the Regency style in England. Responding to the desire of Napoleon for a style inspired by imperial Rome, the architects Charles Percier (1764-1838) and Pierre Fontaine (1762-1853) decorated his state rooms with Classical styles of furniture and ornamental motifs, supplemented by sphinxes and palm leaves to commemorate his Egyptian campaigns. The style influenced the arts (Jacques-Louis David in painting, Antonio Canova in sculpture, the Arc de Triomphe in architecture) and fashion and spread quickly throughout Europe
Flamboyant style
Phase of late Gothic architecture in 15th-century France and Spain. It evolved out of the Rayonnant style's increasing emphasis on decoration. Its most conspicuous feature is the dominance in stone window tracery of a flamelike S-shaped curve. Wall surface was reduced to the minimum to allow an almost continuous window expanse. Structural logic was obscured by covering buildings with elaborate tracery. Attractive French examples include Notre-Dame d'Épine near Châlons-sur-Marne, Saint-Maclou in Rouen ( 1500-14), and the northern spire of Chartres Cathedral. Spanish Flamboyant architects developed their own intricate forms of vaulting with curvilinear patterns; the Capilla del Condestable in Burgos Cathedral (1482-94) and Segovia Cathedral (begun 1525) provide examples. Flamboyant Gothic, which became increasingly ornate, gave way in France to Renaissance forms in the 16th century
Fujiwara style
Japanese sculptural style of the late Heian period (897-1185). The style of the principal icons accorded with the emotional appeal of Pure Land Buddhism, introduced to counter the older esoteric sects. The sculpted figures, though still full and fleshy, were more elegant and heavily polychromed, with elaborate cut-gold (kirikane) patterns in the drapery. The facial type was aristocratic. Delicacy of expression was achieved by a joined-wood technique invented by Jch. Interest in decorative effects can be seen in the applied jewelry, which in earlier periods had been painted or modeled on the sculpture's surface
Geometric style
Style of vase painting that flourished in Athens 1000-700 BC. Vases decorated in this style feature horizontal bands filled with geometric patterns such as zigzags, triangles, and swastikas in dark paint on a light ground. The rhythmic effect is similar to that of basketry. The abstract motifs developed into stylized animal and human forms in such narrative scenes as funerals, dances, and boxing matches. Small bronze and clay figurines, elaborately decorated fibulas, and limestone seals were also produced. The patterns remained popular and influenced much later Greek art
Gothic style
style of architecture (used in churches and palaces) which was developed in western Europe during the Middle Ages
Hiberno-Saxon style
Decorative style that resulted when Irish (Hibernian) monks went to England in 635. It mingled the Celtic decorative tradition curvilinear and "trumpet" forms, scrolls, spirals, and a double-curve motif with the interlaced zoomorphic patterns and bright coloration of the pagan Anglo-Saxons. Mediterranean art entered as an element when St. Augustine of Canterbury's mission arrived from Rome, introducing the human figure in art objects, but the style's basic characteristics remained geometric, with interlaced designs and areas of bright colour, as seen in the Lindisfarne Gospels and the Book of Kells. It was taken to Europe by Irish and Saxon Christian missionaries and there exerted strong influence on Carolingian art. See also Anglo-Saxon art
Jogan style
Japanese sculptural style of the early Heian period, seen primarily but not exclusively in Buddhist sculptures. The massive figures, carved from single blocks of wood, are columnar, erect, and symmetrical and have large round faces, large lips, wide noses, and wide eyes, almost geometrically simplified. The drapery, composed of alternating series of small and large waves, is its most distinguishing feature. The technique was first seen on the drapery of the colossal image of the Buddha at Bmn, Afg.; Chinese and Japanese pilgrims brought back holy images and used them as prototypes for their own sacred images
Louis XIII style
Style of the visual arts produced in France during the reign of Louis XIII, including the regency of his mother, Marie de Médicis, who introduced much of the art of her native Italy. The Mannerism of Italy and Flanders was so influential that a true French style did not develop until the mid-17th century, when the influence of Caravaggio was assimilated by Georges de La Tour and the Le Nain brothers, and the influence of the Carracci brothers was extended by Simon Vouet, who trained the academic painters of the next generation. The sculpture of the period was undistinguished. The most prolific area of the arts was architecture. Here, too, the Italian influence is seen, as in the Palais de Justice at Rennes and the Luxembourg Palace in Paris, both designed by Salomon de Brosse, and the chapel of the Sorbonne in Paris, designed by Jacques Lemercier. The furniture of the period is typically massive and solidly built and commonly decorated with cherubs, ornate scrollwork, fruit-and-flower swags, and grotesque masks
Louis XIV style
Style of the visual arts produced in France during the reign of Louis XIV. In 1648 Charles Le Brun founded the Royal Academy of Painting and Sculpture, which rigidly dictated styles for the rest of the reign. The most influential painter was Nicolas Poussin, who forged the way for French Classicism (see Classicism and Neoclassicism). Sculpture reached a new zenith with the works of François Girardon and Pierre Puget. A national style in the decorative arts evolved through the Gobelin factory (see Gobelin family). Furniture was veneered, inlaid, heavily gilded, and commonly decorated with shells, satyrs, garlands, mythological heroes, and dolphins; the style is particularly associated with André-Charles Boulle. In architecture, Jean-Baptiste Colbert rigidly controlled the renovation of the Palace of Versailles, with landscaping by André Le Nôtre
Mission style
or Spanish Mission style Style of the missions established by Spanish Franciscans in Florida, Texas, Arizona, New Mexico, and especially California (1769-1823). Their portals were often handsomely ornate, but the overall impression is one of simple geometric volumes of white stucco complemented by sharply incised windows and simplified interior details. Mission style also commonly refers to a style largely created in the early 20th century by Gustav Stickley, who marketed a line of plain, heavy oak furnishings inspired by those of the Spanish missions, as well as a series of house designs to suit modest incomes
New Style
The current method of reckoning the months and days of the year according to the Gregorian calendar
Perpendicular style
Phase of late Gothic architecture in England roughly parallel in time to the French Flamboyant style. The style, concerned with creating rich visual effects through decoration, was characterized by a predominance of vertical lines in stone window tracery, enlargement of windows to great proportions, and conversion of the interior stories into a single unified vertical expanse. Fan vaults, springing from slender columns or pendants, became popular. The oldest surviving example of the style is probably the choir of Gloucester Cathedral (begun 1335). Other major monuments include King's College Chapel, Cambridge (1446-1515), and the chapel of Henry VII in Westminster Abbey. In the 16th century, the grafting of Renaissance elements onto the Perpendicular style resulted in the Tudor style
Proto-Geometric style
Visual art style of ancient Greece that signaled the reawakening of technical proficiency and conscious creative spirit after the collapse of the Minoan and Mycenaean civilizations, around the 12th century BC. The vocabulary of the style was limited to circles, arcs, triangles, and wavy lines, all derived from Minoan-Mycenaean representations of aquatic and plant life. On pottery, these design elements were carefully placed in horizontal bands, mainly at a vase's shoulder or belly. Its lower portion was usually either left plain or painted in a solid glossy black pigment inherited from Bronze Age artists
Queen Anne style
A style of architecture and furniture reviving elements of Queen Anne design, popular especially in England in the late 19th century. Style of English decorative arts that reached its apex during the reign (1702-14) of Queen Anne. The most distinctive feature of Queen Anne furniture is the cabriole leg, shaped in a double curve (the upper part convex, the lower concave) and ending in either a claw-and-ball or paw foot. The Queen Anne chair is identifiable by a splat back curved to fit the hollow of the spine. The wood used was almost exclusively walnut, often embellished with marquetry, inlay, veneering, and lacquerwork. Ornamentation motifs include scallop shells, scrolls, Asian figures, and animals
Regency style
Style in the decorative arts and architecture produced in England during the regency (1811-20) and reign (1820-30) of George IV. Designers borrowed both structural and ornamental elements from Greek and Roman antiquity. Egyptian motifs, inspired by Napoleon's Egyptian campaign of 1798, became part of the Regency fashion. A resurgence of a taste for chinoiserie is seen in imitation bamboo and in "japanned" lacquerwork. The prince's taste for French furniture popularized pieces ornamented with brass marquetry in the French style. Ornamentation relied on rich contrasts of exotic wood veneers and application of metal or painting rather than extensive carving
Romanesque style
{i} style in architecture or art that prevailed in Europe from the 9th to the 12th century
STYLER
someone who cuts or beautifies hair
Shingle style
In the U.S., a style of wood-shingle-covered domestic architecture of the 1870s and '80s. Among the finest examples are Henry Hobson Richardson's Sherman House (1874-75), Newport, R.I., and Stoughton House (1882-83), Cambridge, Mass. The style grew out of the Queen Anne and Stick styles and was stimulated by a revived interest in colonial American architecture. The small size of the shingle made it easy to cover a variety of shapes. Like the Stick style, the Shingle style is characterized by a free-flowing, open plan; open porches and irregular roof lines contribute to the picturesque or rustic effect. The style had a significant influence on Frank Lloyd Wright
Stylish
having elegance or taste or refinement in manners or dress; "a little less posh but every bit as stylish as Lord Peter Wimsey"; "the stylish resort of Gstadd"
Stylish
being or in accordance with current fashion; "fashionable clothing"; "the fashionable side of town"; "a fashionable cafe"
Stylish
Bold, lively character
Stylish
The style is bold and definite, jaunty and a little pesky
Sukhothai style
Canonical style for Buddha icons developed probably in the kingdom of Sukhothai (modern Thailand), beginning in the 14th century. The Sukhothai Buddhas typically either seated in the half-lotus posture with right hand performing the earth-touching gesture or walking with one foot forward and the right hand raised to the chest have a boneless, weightless elegance. The parts of the body follow abstract ideals based on analogy with natural forms (e.g., shoulders like an elephant's trunk, torso like a lion). The head typically bears a flamelike protuberance above a cranial bump, which the faithful believe contains an extra brain cavity
Tempyo style
Japanese sculptural style of the Nara period (710-784), greatly influenced by the Chinese imperial style of the Tang dynasty (618-907). Many supreme sculptural achievements of Japanese Buddhist art were created during this era, often in unbaked clay, solid wood, and lacquered cloth molded on a removable core (a technique called kanshitsu, or dry lacquer). Tempy style shows a closer fusion of parts into a unified whole than is found in works of the Early Nara period, giving a sense of activity and realistic observation; the new realism is especially notable in portrait sculpture
Tori style
In Japanese art, a style of sculpture that emerged during the Asuka period (552-645) and lasted into the Nara period (710-784). Derived from the style of the Chinese Northern Wei dynasty (AD 386-534), Tori was named after a sculptor of Chinese descent whose only known piece is a Buddhist triad (623). Works in the Tori style are characterized by slender, elegant bodies, a strong linear interest in drapery, and a tendency toward squatness in the proportion of the faces and also in the relation of the body to the feet
Tudor style
Architectural style in England (1485-1558) that made lavish use of half-timbering (see timber framing), as well as oriels, gables, decorative brickwork, and rich plasterwork. Exposed diagonal bracing usually occurs at building corners, with the second story often sporting a picturesque overhang; this cantilevered construction partially counterbalances the load carried by the spanning portions of the beams
architectural style
architecture as a kind of art form
artistic style
the style of a particular artist or school or movement; "an imaginative orchestral idiom
classical style
the artistic style of ancient Greek art with its emphasis on proportion and harmony
country style
A casual style that gained popularity in the 1980's and remains popular today, often featuring nature and nostalgic motifs The "appearance" of handcrafting is also important Distressing is commonly seen
country-style
rural style, unsophisticated style which is commonly seen in places outside of the city
country-style
typical of the country; "country-style sausage"; "country music
directoire style
A style of dress prevalent at the time of the French Directory, characterized by great extravagance of design and imitating the Greek and Roman costumes
expressive style
a way of expressing something in language or art or music etc
expressive style
that is characteristic of a particular person or group of people or period; "all the reporters were expected to adopt the style of the newspaper
flowery style
ornate style, overly decorative style
high style
haute couture: trend-setting fashions
home-style
as if in the home; "home-style cooking"
home-style
as if in the home; "home-style cooking
home-style cooking
food prepared at home, old-fashioned cooking, food that tastes like it was prepared at home
in style
in the current fashion or style
infelicities of style
inappropriateness of style, unpleasing manner
inflated style
bombastic style
kitschy style
sentimental style
life style
manner of living, style of life that one leads
life style
a manner of living that reflects the person's values and attitudes
ornate style
florid style, flamboyant and pretentious phrasing
personal style
style which is characteristic of the person, style which suits the personality of the individual
polished style
precise, well done, stylish
religious life style
way of life in which one strictly follows religious laws
rustic style
small town manner, style of a village
secular life style
lifestyle that is not religious, lifestyle that does not include following religious laws
speech style
manner of speaking, manner of pronouncing words
styled
past of style
styled
designated by a name or title; "Edward VIII--later styled Duke of Windsor
styled
designated by a name or title; "Edward VIII--later styled Duke of Windsor"
styler
{i} designer, one who fashions or creates
styles
The small stiff segments just above the beard
styles
The manner of dramatic expression chosen Examples include: naturalism, symbolism, and surrealism
styles
A style is a collection of formats that you can apply in one step Styles let you add a consistent overall “look” to a document with a minimum of effort
styles
The pre-defined ways text will appear for different types of elements Before creating a document, define the styles for that document -- what font type, font size, and font color will be used for headings, subheadings, footnotes, captions, body text, etc Using styles instead of setting the font elements each time you create a heading or caption gives your document a consistent work and saves you time
styles
Distributors frequently issued two, or very occaisionally more, different styles of 1-sheet, half-sheet (2 max) and (rarely) 3-sheet These would be designated either styles A B, C, D or E
styles
plural of style
styles
third-person singular of style
styles
There are four methods of designating styles in HTML The one normally encountered first in a document is the most general and has the least precedence; the last one is the most specific and over-rides all conflicting styles In order of normal appearance (and increasing precedence), they are: linked style sheets imported style sheets declarations in the document <head> inline styles (both separate tags, and the STYLE attribute) The latter two are supported but deprecated in HTML 4 0 In the rare event that a conflict in precedence still exists, HTML has a tie-breaker the NFL would envy This Website uses a minimal style sheet conforming to CSS1; as browser support becomes more widespread, we will expand the style sheet (and reduce inline styles accordingly )
styling
The styling of an object is the design and appearance of it. The car neatly blends classic styling into a smooth modern package
styling
The styling of someone's hair is the way in which it is cut and arranged. shampoos and styling products. see also style
styling
{i} designing, fashioning
styling
Any particular form of decoration
stylish
Having elegance or taste or refinement in manners or dress
stylish
Having style or artistic quality; given to, or fond of, the display of style; highly fashionable; modish; as, a stylish dress, house, manner
stylish
{s} fashionable, modish, chic
stylish
Someone or something that is stylish is smart, elegant, and fashionable. a very attractive and very stylish woman of
stylish
a varied choice of stylish designs. + stylishly styl·ish·ly stylishly dressed middle-aged women. attractive in a fashionable way
stylishly
In a stylish manner
stylishly
in a stylish manner; "she was dressed very stylishly
stylishly
in a fashionably elegant manner, with chic, modishly
stylishly
in a stylish manner; "she was dressed very stylishly"
stylishness
The state of being stylish; elegance
stylishness
{i} quality of being fashionable, chic
sukiya style
Japanese architectural style developed in the Azuchi-Momoyama (1574-1600) and Tokugawa (1603-1867) periods, originally used for teahouses and later also for private residences and restaurants. Based on an aesthetic of naturalness and rustic simplicity, buildings in this style are intended to harmonize with their surroundings. Timber construction is employed, with wood left in a natural state, sometimes with the bark still attached. Walls are typically made of clay. Great attention is paid to detail and proportions, and the effect is one of refined simplicity. The architect Yoshida Isoya (1894-1974) pioneered a modern sukiya style using contemporary materials
type style
information which indicates if a font is bold or italic
style