devir

listen to the pronunciation of devir
Türkçe - İngilizce
cycle
period
transfer
era
rotation
epoch
takeover
cyclic
turnaround
turning over
conveyance
tour
dashpot
vintage
(Bilgisayar) cyclic process
demise
saecular
(Latin) transferre
(Hukuk) circulation, cession
gyration
era, epoch, period; reign
rounder
take over
circulation
period, epoch, era, age
currency
Eyre
spin
revolution
tour, circuit
release
circumvolution
alienation
turnover
age
revolution, turn
disposal
assignation
cycle; period
grant
revolving, turning
assignment
cession
circle
rev
disposition
{i} reign
{f} overturn

The angry mob overturned cars and smashed storefront windows. - Öfkeli kalabalık, arabaları devirdi ve mağazaların önündeki camları kırdı.

knock over
circuit
time

Times are tough. Try to be strong! - Devir kötü. Güçlü olmaya çalış!

times

Times are tough. Try to be strong! - Devir kötü. Güçlü olmaya çalış!

{f} upset
circulating
tip over
turn
revs
volta
rpm
rps
overthrown
overthrow
{i} transference
overthrew
devir sayısı
speed
devir alan
(Kanun) transferee
devir belgesi
(Ticaret) transfer deed
devir daim
delivery-and-return
devir daim
recirculation
devir eden
(Kanun) transferor
devir göstergesi
(Otomotiv) tachometer
devir hareketi
rotary motion
devir hızı
spin
devir hızı
(Ticaret) turnover rate
devir hızı (para)
(Ticaret) turnover
devir oranı
(Askeri) turnover
devir saati
revolution counter
devir saati
tachometer
devir sayacı
(Askeri,Teknik) tachometer
devir sayıcı
counter
devir sayısı
rated speed
devir sayısı
gyre
devir sayısı
rev
devir sayısı
rotation speed
devir sürati
turnover
devir süresi
(Ticaret) cycle time
devir teslim
(Askeri) take over
devir ve ferağ
(Ticaret) alienation
devir ve temlik
assignation
devir ve temlik
(Ticaret) conveyance
devir ve temlik
(Ticaret) assignment
devir ve temlik
(Ticaret) assignments and transfers
devir yapmak
cycle
devir ölçer
(Biyokimya) tachometer
devir-teslim
(Askeri) take-over
devir/dakika
(Otomotiv) revolutions per minute
devir yapmak
revolve
devir teslim belgesi
Taking over certificate
devir acentası
(Ticaret) transfer agent
devir adedi
number of revolutions
devir almak
devralmak
devir anlaşması
(Ticaret) deed of transfer
devir açmak
to open an era
devir açmak
to begin a new era
devir açmak
open an era
devir bakiyesi
(Ticaret) running record
devir bekçisi
speed monitor
devir bekçisi
rotation monitor
devir belgelerini hazırlayan ilgili
conveyancer
devir bilançosu
(Ticaret) transfer balance sheet
devir borular
recirculating tubes
devir daim kömürü
sprung axial seal
devir dayacı
tachometer
devir değeri
(Otomotiv) speed rating
devir etmek
recirculate
devir etmek
devretmek
devir ettirici
circulator
devir gezisi
circular trip
devir gezisi
circular tour
devir hakkı
(Kanun) right to transfer
devir hızı
(para vb.) turnover
devir işleri
transfer functions
devir kaptörü
engine speed sensor
devir limitörü
rotational speed limiter
devir makinesi
rotary
devir modu kanalı
(Havacılık) circuit mode channel
devir nispeti
(Ticaret) rate of turnover
devir periyodu
period of revolution
devir sayacı
speed counter
devir sayacı
revolution counter
devir sayısı
Revolutions Per Minute
devir sayısı
revs per minute
devir senedi
(Ticaret) bill of sale
devir senedi
(hisse) transfer deed
devir senedi
(Ticaret) deed of transfer
devir sensörü
speed sensor
devir sözleşmesi
(Ticaret) transfer contract
devir sınırı
(Otomotiv) speed limitation
devir tarihi
transfer date
devir ve ferağı mümkün
(Ticaret) alienable
devir ve temlik belgesi
quitclaim deed
devir vergileri
(Ticaret) transfer taxes
devir vergisi
(Ticaret) transfer tax
devir yapan
revolving
devir yapmak
to cycle
devir yaptırmak
slew
devir yaptırmak
cycle
devir zamanı
(Havacılık) release time
devir ölçücü
gyrograph
devir/saniye
cycles/second
neolitik devir
neolithic period
devir teslim
handover
Federal telekomünikasyon sistemi; Federal telefon servisi; dosya devir hizmeti
(Askeri) Federal telecommunications system; Federal telephone service; file transfer service
belgeli devir
(Ticaret) certified transfer
dakikada devir
rpm
dakikadaki devir sayısı
revs per minute
dakikadaki devir sayısı
Revolutions Per Minute
dosya devir protokolü
(Askeri) file transfer protocol
elektrikli devir sayacı
(Elektrik, Elektronik) electric tachometer
marka devir belgesi
(Kanun) trademark assignment
neozoik devir
neozoic
otomatik devir
automatic assignment
stok devir oranı
(Ticaret) rate of stock turns
tam devir
complete revolution, full speed
tekrar devir
(Ticaret) retransfer
tersine dönebilen devir
(Meteoroloji) reversible cycle
tescil ve devir
registration and transfer
uçağın ekseni üzerinde tam bir devir yapması
barrel roll
yıllık devir
(Denizbilim) annual turnover
Türkçe - Türkçe
Bir malın mülkiyetini veya bir mal üzerindeki hakkı bir başkasına geçirme
(Osmanlı Dönemi) bak. teselsül
Dönme, dönüş
Aktarılma
Bir görevin bir kimseden bir başkasına geçmesi
Kendine özgü bir özellik taşıyan zaman parçası, dönem, periyot
Kendine özgü bir özellik taşıyan zaman parçası, dönem, periyot: "Bana sorarsanız devrimiz nasihat devri olmaktan çıktı."- B. Felek
Dolaşma
Sürekli ve düzenli değişme, çevrim
Bir hareket, birbirinin aynı olan ve eşit zamanlarda yapılan başka hareketlerden oluştuğunda hareketlerin her biri veya bunların yapılması için geçen her zaman aralığı, periyot
(Hukuk) TEMLİK
çevrim
periyot
DEVİR
(Osmanlı Dönemi) Bir şeyin diğerine teslimi
DEVİR
(Osmanlı Dönemi) Bazı ehl-i tarikatın dönerek ettikleri zikir, sema
DEVİR
(Osmanlı Dönemi) Müzikte, her ölçüye ve
DEVİR
(Osmanlı Dönemi) Bir şeyin çevresinde dolaşmak. Dönme
DEVİR
(Osmanlı Dönemi) Aktarma, bir şeyin bir kaptan veya bir yerden diğerine nakli
DEVİR
(Osmanlı Dönemi) Bir şeyi sonuna kadar okuyup bitirmek. Geçmiş dersleri hatırlama
DEVİR
(Osmanlı Dönemi) Seyahat. Bir memleketi dolaşmak
DEVİR
(Osmanlı Dönemi) Bir bölük veya takım askerin teftiş veya emniyeti muhafaza için dolaşması
DEVİR
(Osmanlı Dönemi) (Devr) (C: Edvâr) Nakil. Birisinin uhdesinden diğerinin uhdesine geçirmek
DEVİR
(Osmanlı Dönemi) Bir şeyin kendi mihveri üzerinde dönmesi
DEVİR DAİRESİ
(Osmanlı Dönemi) Denizde geminin çeşitli hızla ve muhtelif dümen açısı ile çizdiği dâire
DEVİR VE TESELSÜL
(Osmanlı Dönemi) Davanın delile ve delilin davaya taalluk etmesiyle kaziyenin dönüp dolaşıp yine eski hâline gelerek hallolunamaması
devir