saygı duymak

listen to the pronunciation of saygı duymak
Türkçe - İngilizce
esteem
look up
to respect

Hindus don't eat meat, in particular beef, and they are mainly vegetarian in order to respect the animals' lives. - Hindular et, özellikle sığır eti yemezler, onlar hayvanların yaşamlarına saygı duymak için temel olarak vejetaryendirler,

We have to respect local customs. - Yerel geleneklere saygı duymak zorundayız.

have respect for
regard
look up to
respect

We have to respect local customs. - Yerel geleneklere saygı duymak zorundayız.

You've got to respect Tom. - Tom'a saygı duymak zorundasın.

(deyim) take one's hat off to
(deyim) tip one's hat to
büyük saygı duymak
revere
saygı duy
{f} respecting

Tom and Mary have started respecting each other. - Tom ve Mary birbirlerine saygı duymaya başladılar.

His modesty is worth respecting. - Onun alçakgönüllülüğü saygı duymaya değer..

saygı duy
{f} respected

Here, everybody feels respected and appreciated. - Burada, herkes saygı duyar ve takdir edilir.

You're respected by everybody. - Herkes tarafından saygı duyuluyorsun.

saygı duy
{f} respect

I respect the elderly. - Yaşlılara saygı duyarım.

Recognize and respect the personality of a person. - Bir kişinin karakterini tanı ve saygı duy.

saygı duyma
{i} respecting

Far from respecting him, I dislike him. - Ona saygı duymayı bırak, ondan hoşlanmıyorum.

We cannot help respecting his courage. - Onun cesaretine saygı duymamak elimizde değil.

korkuyla karışık bir saygı duymak
stand in awe of
saygı duymak