blink the fact

listen to the pronunciation of blink the fact
İngilizce - Türkçe
(Konuşma Dili) göz ardı etmek
(Konuşma Dili) görmezden gelmek
blink the fact