let

listen to the pronunciation of let
İngilizce - Türkçe
izin vermek

Tom Mary'nin gitmesine izin vermek istemiyor. - Tom doesn't want to let Mary go.

Tom Mary'nin onu öpmesine izin vermek niyetinde değildi. - Tom didn't intend to let Mary kiss him.

{i} engel

Seni işinden engellememe izin verme. - Don't let me keep you from your work.

Sporun çalışmalarınıza engel olmasına izin vermeyin. - Don't let sports interfere with your studies.

{f} bırakmak

Tom Mary'nin elini bırakmak istemedi. - Tom never wanted to let go of Mary's hand.

Onu bırakmak istemiyorum. - I don't want to let go of it.

(Askeri) hafif teçhizat ulaştırma (light equipment transport)
{i} kiraya verme
{i} kiraya verilmiş mülk
(Nükleer Bilimler) (linear energy transfer) doğrusal enerji aktarılması
{i} teniste yeniden servis atma nedeni
{f} ses çıkarmamak
{f} dürmek
kiralık
koyuvermek
(Spor) yeniden servis atma nedeni
gevşetmek
koyvermek
(Kanun) icar etmek
{f} meydan vermek
izin ver

Lütfen ona bir göz atmama izin verir misin? - Will you kindly let me have a look at it?

Yasalar örümcek ağı gibidir, küçük sinekleri yakalayabilirler fakat yaban arısı ve eşek arılarının geçmesine izin verirler. - Laws are like cobwebs, which may catch small flies, but let wasps and hornets break through.

-sin
-ecek
-meli
İİ.(to/out ile) kiralamak
-malı
sonek küçültme ifade eder
bırak yapsın
yardımcı fiil olarak kiraya vermek
{f} -elim, -sin, -sinler birinci/üçüncü şahıs
{f} (let, --ting)
{f} dirmek
(İnşaat) müsade etmek
müsaade etmek
eski

Eskiden yaptığımız gibi parkta yemek yiyelim. - Let's eat in the park like we used to.

Bir sürü eski mektup attı. - He threw away a bunch of old letters.

ii
{f} kiraya verilmek
kiralamak

Bu odayı bir öğrenciye kiralamak istiyorum. - I want to let this room to a student.

{f} vermek

Tom Mary'ye yol vermek için öne geçmeye karar verdi. - Tom decided to go ahead let Mary have her way.

Onların geçmesine izin vermek için kenarda durdum. - I stood aside to let them pass.

in ile geçmesine
kinglet kralcık
gitmesine veya gelmesine müsaade etmek
{f} kiraya vermek
bırak olsun
kontrata bağlamak
{f} izin vermek: Let him through. Geçmesine izin verin
{f} ihale etmek
{f} İng. kiraya vermek
(Kanun) ruhsat vermek
beklemek

Tom'u beklemek yerine, yemek soğumadan önce şimdi yiyelim. - Instead of waiting for Tom, let's eat now before the food gets cold.

let
-elim
let oneself go
coşmak
let know
haber vermek
let down
indirmek
let down
yüzünü kara çıkarmak
let off
serbest bırakmak
let slip
ağzından kaçırmak
Let go
Bırak!

Sana söyleyene kadar ipi bırakma. - Don't let go of the rope till I tell you.

Kolumu bırak! İnsanların bana dokunmasına katlanamıyorum. - Let go of my arm! I can't stand people touching me.

Let me see
dur bir bakayım
let be
rahat bırakmak
let down
(deyim) yarı yolda bırakmak
let down
hayal kırıklığına uğratmak
let go
rahatlamak
let go
kendini koyvermek
let go
salıvermek
let go
boşlamak
let go
işine son vermek
let go
koyvermek
let in
sokmak
let in
gömmek
let in
içeri sokmak
let off
affet
let on
belli etmek

Gerçekten ne kadar zeki olduğunu belli etmek istemiyorsun. - You don't want to let on how smart you really are.

Gerçekten ne kadar zengin olduğunu belli etmek istemiyorsun. - You don't want to let on how rich you really are.

let rest
dinlendirmek
let things slide
oluruna bırakmak
let up
(deyim) durmak,azalmak,yavasyavas gevsemek. a let-up durma,azalma
let's call it a day
bugünlük bu kadar
let's call it a day
paydos
let down
kandırmak
let down
(deyim) (birinin) neşesini kırmak
let down
(deyim) aşağı bırakmak
let down
(deyim) arkadan vurmak
let down
(deyim) birinin umutlarını kırmak
let down
(deyim) havasını boşaltmak
let down
(deyim) bunalıma sürüklemek
let down
(deyim) moralini bozmak
let down
(deyim) keyfini kaçırmak
let down
(deyim) söndürmek
let down
(deyim) güvenini yitirmek
let down
(deyim) yardımı kesmek
let down
(deyim) aşağı yollamak
let drive
(Konuşma Dili) bağırmak
let go
(deyim) kendini bırakmak
let go
laçka etmek
let go
(Askeri) bando etmek
let go
(Askeri) fora etmek
let go
(Askeri) bando
let go
(deyim) üzülmemek
let go
(deyim) boşvermek
let go
(Askeri) funda etmek
let go
salmak
let go
(deyim) aldırmamak
let go the anchor
(Denizbilim) funda
let go the anchor
(Denizbilim) fundo
let him have his say
bırak
let him have his say
diyeceğini desin
let in
içeri bırakmak
let in
bırakmak
let into
sokulmak
let it all hang out
koyvermek
let it all hang out
(Konuşma Dili) kafana göre takıl
let it all hang out
(Konuşma Dili) keyfine bak
let it be
bırak
let it be
varsın olsun
let it be so
öyle olsun
let it flow
akışına bırakmak
let it pass
kusura bakmamak
let it slide
(deyim) akışına bırakmak
let me see
dur bakalım
let me see
bakayım

Neyin olduğuna bir bakayım. - Let me see what you've got.

Tom'un fikrini değiştirip değiştirmediğine bir bakayım. - Let me see if Tom has changed his mind.

let me see
düşüneyim

Bir düşüneyim. On beş kişi vardı. - Let me see. There were fifteen people.

let me show
göstereyim
let off
salıvermek
let off steam
(Konuşma Dili) deşarj olmak
let off steam
(Konuşma Dili) içini dökerek rahatlamak
let on
sırrı başkasına söylemek
let on
açıklamak
let on
sırrı ifşa etmek
let one's hair down
(deyim) kafasına göre takılmak
let oneself go
kendini bırakmak
let out
koyuvermek
let out
(deyim) ağzından kaçırmak
let out
kaçmasına izin vermek
let out
ses çıkarmak
let out
icara vermek
let out
koyvermek
let out
(deyim) çıkartmak
let out a yell
nara atmak
let somebody down
yüzüstü bırakmak
let someone down
hayal kırıklığına uğratmak
let someone down
hüsrana uğratmak
let something hang down
sarkıtmak
let take out
çıkartmak
let the cat out of the bag
bir sırrı açıklamak
let the cat out of the bag
ağzından kaçırmak
let the cat out of the bag
ağzından baklayı çıkarmak
let the good times roll!
(deyim) en kötü günümüz böyle olsun!
let us hope for the best
hayırlısı olsun
let's head down
inelim hadi
let’s go
kalk gidelim
let alone
karışma
let alone
şöyle dursun

Koşmak şöyle dursun, neredeyse yürüyemiyor. - She can hardly walk, let alone run.

Yazmak şöyle dursun, okuyamaz bile. - He can't even read, let alone write.

let alone
kendi haline bırakmak
let alone
bırak

Fransızcayı bırak konuşmayı okuyamam bile. - I can't read French, let alone speak it.

Bırak ders çalışmayı, düşünmek için bile bitik durumdaydım. - I was too exhausted to think, let alone study.

let bygones be bygones
eski defterleri kapatmak
let down
yüzüstü bırakmak
let down
kandır
let down
boşa çıkarmak
let down
hayal kırıklığı

Mary berbat bir şekilde hayal kırıklığına uğratıldı. - Mary has been badly let down.

Kitabın tamamını okursanız hayal kırıklığına uğramazsınız. - You won't be let down if you read the entire book.

let fall
düşür
let go
serbest bırak

Tom serbest bırakmayı reddetti. - Tom refused to let go.

let go
bırakmak

Onu bırakmak istemiyorum. - I don't want to let go of it.

Şimdi ellerini bırakmak istiyorum. - I want to let go of your hands now.

let go
koyuvermek
let in
içeri al

Kapıyı aç ve köpeği içeri al. - Open the door and let in the dog.

let in
eklemek
let in
içeri almak
let it ride
üstünde durmamak
let it ride
uğraşmamak
let it slide
(Argo) boşver
let loose
serbest bırakmak
let me see
bir bakayım

Bir bakayım. Otobüsle yaklaşık iki saat sürer. - Let me see. It takes about two hours by bus.

Yarın nasıl hissedeceğime bir bakayım. - Let me see how I feel tomorrow.

let me see
bir düşüneyim

Bir düşüneyim. On beş kişi vardı. - Let me see. There were fifteen people.

let off
ucuz kurtulma
let off
affetmek
let on
söylemek
let one's hair down
resmiyeti bırakmak
let one's hair down
rahat hareket etmek
let out
bırakmak
let out
salıvermek
let out
çıkarmak
let out
bırak
let sb in for
neden olmak
let sb in on
sırrını açıklamak
let sleeping dogs lie
işi oluruna bırakmak
let sleeping dogs lie
işi kurcalamamak
let slide
vazgeçmek
let slide
boşlamak
let slide
ihmal etmek
let slip
kaçırmak
let sth slide
işi sermek
let sth slip out
bir şeyi ağzından kaçırmak
let the cat out of the bag
baklayı ağzından çıkarmak
let through
geçirmek
let through
geçmesine izin vermek
let up
durmak
let up
azalmak
let up
yumuşa
let up
gevşemek
let up
yumuşamak
let up
dinmek
let well enough alone
olanla yetinmek
let&
izin ver
Let bygones be bygones
(Atasözü) Eski camlar bardak oldu
Let the water stand for two days
Suyu iki gün dinlendir
let down
let someone down: hayal kırıklığına uğratmak
let a fart
sağlayan bir osuruk
let air out of the lungs, blow out
dışarı akciğerler, darbe dışarı hava izin
let alone
(Kristalografi) 'na ek olarak
let away
uzağa izin
let dress out
dışarı elbise izin
let him
ona izin
let me
(Edebiyat) izin vermek, izninizle
let me out
çıkarın beni
let one's hair down
sakinleşmek
let s.t. go by the board
1. fırsatı kaçırmak. 2. bir şeyden vazgeçmek
let s.t./s.o. slip through one´s fingers
bir şeyi/birini elinden kaçırmak
let sleeping dogs lie
(Atasözü) İşi oluruna bırak! Kurcalama! Olayların akışını durdurmama anlamında söylenir
let someone go
birinin gitmesine izin
let the animals live foundation
hayvanların temel yaşasın
let the cat out of the bag
(Konuşma dili) gizli bir şeyi söylemek; baklayı ağzından çıkarmak: - Don't let the çat out of the bağ!- Sakin ağzından kaçırma!
let up on
kadar izin
let us
bize bildirin

Durumu görüşmek istiyorsanız, lütfen bize bildirin. - If you want to discuss the situation, please let us know.

Kongre merkezine daha yakın bir oda isterseniz lütfen bize bildirin. - If you'd prefer a room closer to the Convention Center, please let us know.

Türkçe - Türkçe
(Osmanlı Dönemi) Dövme, vurma
Dayak atma, dövme
(Osmanlı Dönemi) f. Dayak, kötek
(Osmanlı Dönemi) şiddetle çarpma
Yoksul, sefil
İngilizce - İngilizce
To allow, not to prevent (+ infinitive, usually without to)

After he knocked for hours, I decided to let him come in.

The hindrance caused by the net during serve, only if the ball falls legally
A hindrance

without let or hindrance (on all commonwealth passports).

To allow the release of (a fluid)

The physicians let about a pint of his blood, but to no avail.

To cause (+ bare infinitive)

Can you let me know what time you'll be arriving?.

To hinder, prevent
To allow possession of (a property etc.) in exchange for rent

I decided to let the farmhouse to a couple while I was working abroad.

{v} to suffer, leave, forbear, hinder, hireout
A noun suffix having a diminutive force; as in streamlet, wavelet, armlet
{n} an hindrance, impediment, obstacle, stop
To cause; to make; used with the infinitive in the active form but in the passive sense; as, let make, i
You say let's or, in formal English, let us, when you are making a suggestion that involves both you and the person you are talking to, or when you are agreeing to a suggestion of this kind. I'm bored. Let's go home `Shall we go in and have some supper?' --- `Yes, let's.'
make it possible through a specific action or lack of action for something to happen; "This permits the water to rush in"; "This sealed door won't allow the water come into the basement"; "This will permit the rain to run off
If you let your house or land to someone, you allow them to use it in exchange for money that they pay you regularly. She is thinking of letting her house to an American serviceman The reasons for letting a house, or part of one, are varied. = rent Let out means the same as let. I couldn't sell the London flat, so I let it out to pay the mortgage Home owners who have extra space available may want to let out a room
If you let someone or something go, you allow them to leave or escape. They held him for three hours and they let him go
A point the does not count and must be replayed Usually occurs when a serve hit the net, but drops in play More Info
To put up for rent
To forbear
{f} allow, permit; cause, make; enable; allow to go, release; allow to enter; lease, rent; be rented (British)
To consider; to think; to esteem
See note under Let, v
When someone leaves a job, either because they are told to or because they want to, the employer sometimes says that they are letting that person go. I've assured him I have no plans to let him go Peterson was let go after less than two years
{i} rented room or apartment (British); obstacle, hindrance; play which is invalid and must be repeated (in tennis and other net games)
emphasis Let alone is used after a statement, usually a negative one, to indicate that the statement is even more true of the person, thing, or situation that you are going to mention next. It is incredible that the 12-year-old managed to even reach the pedals, let alone drive the car
10v L 39 v (MED - leten) To leave, depart from, leave behind
If you let someone do something, you give them your permission to do it. I love sweets but Mum doesn't let me have them very often Visa or no visa, they won't let you into the country
To allow

Tom is going to allow Mary to do that. - Tom is going to let Mary do that.

Tom isn't likely to allow Mary to do that. - Tom isn't likely to let Mary do that.

to rent a property to a tenant
To give, grant, or assign, as a work, privilege, or contract; often with out; as, to let the building of a bridge; to let out the lathing and the plastering
You can use let to introduce an assumption on which you are going to base a theory, calculation, or story. Let x equal 5 and y equal 3
To permit; to allow; to suffer; either affirmatively, by positive act, or negatively, by neglecting to restrain or prevent
politeness You use let me when you are offering politely to do something. Let me take your coat Let me get you something to drink
To be let or leased; as, the farm lets for $500 a year
You say let's or, in more formal English, let us, to direct the attention of the people you are talking to towards the subject that you want to consider next. Let's consider ways of making it easier Let us look at these views in more detail
to let fly: see fly to let your hair down: see hair to let someone off the hook: see hook to let it be known: see known to let the side down: see side to let off steam: see steam
If you let someone know something, you tell them about it or make sure that they know about it. They want to let them know that they are safe If you do want to go, please let me know
the most brutal terrorist group active in Kashmir; fights against India with the goal of restoring Islamic rule of India; "Lashkar-e-Toiba has committed mass murders of civilian Hindus"
To leave; to relinquish; to abandon
To allow to be used or occupied for a compensation; to lease; to rent; to hire out; often with out; as, to let a farm; to let a house; to let out horses
A rally whose result doesn't count, usually because the umpire called a halt in play because of some distraction or interruption See the following entry
A legitimate cessation of play to allow a rally to be replayed
You can use let when you are praying or hoping very much that something will happen. Please God, let him telephone me
actively cause something to happen; "I let it be known that I was not interested"
The form let is used in the present tense and is the past tense and past participle
You can use let to say that you do not care if someone does something, although you think it is unpleasant or wrong. If he wants to do that, let him do it Let them talk about me; I'll be dead, anyway
cause to be made; let bring, i
A retarding; hindrance; obstacle; impediment; delay; common in the phrase without let or hindrance, but elsewhere archaic
The process of renting out all or part of your property to someone else
Leukocyte esterase test
a serve that strikes the net before falling into the receiver's court; the ball must be served again leave unchanged; "let it be"
You use let me when you are introducing something you want to say. Let me tell you what I saw last night Let me explain why
If you let something happen, you allow it to happen without doing anything to stop or prevent it. Thorne let him talk She let the door slam I can't let myself be distracted by those things
If you let go of someone or something, you stop holding them. She let go of Mona's hand and took a sip of her drink
a serve that strikes the net before falling into the receiver's court; the ball must be served again leave unchanged; "let it be" actively cause something to happen; "I let it be known that I was not interested" make it possible through a specific action or lack of action for something to happen; "This permits the water to rush in"; "This sealed door won't allow the water come into the basement"; "This will permit the rain to run off
what you must do when you can't afford your own court
Basic binding construct
If you let someone into, out of, or through a place, you allow them to enter, leave, or go through it, for example by opening a door or making room for them. I had to get up at seven o'clock this morning to let them into the building because they had lost their keys I'd better go and let the dog out
Service or point that is to be replayed because of some type of interference
You can use let when you are saying what you think someone should do, usually when they are behaving in a way that you think is unreasonable or wrong. Let him get his own cup of tea
To retard; to hinder; to impede; to oppose
cause to be brought
A call signaling that a point must be replayed A let is called: when a served ball brushes the net cord and lands in the proper service court; when the ball is served before the receiver is ready; when the ball breaks in the middle of play; or when any other outside interference occurs
If the ball touches the net and then falls into the diagonally opposite service box, a let is called, and the server is permitted to serve again
leave unchanged; "let it be"
consent to, give permission; "She permitted her son to visit her estranged husband"; "I won't let the police search her basement"; "I cannot allow you to see your exam"
If play is interrupted for any reason during a rally, a let is called and the point does not count
politeness Someone in authority, such as a teacher, can use let's or, in more formal English, let us, in order to give a polite instruction to another person or group of people. Let's have some hush, please `Let us pray,' said the Methodist chaplain
grant use or occupation of under a term of contract; "I am leasing my country estate to some foreigners"
Logistics Engineering Toolkit
A situation in which a point is replayed See Rule 7
let Nature take its course
Alternative form of let nature take its course
let alone
To leave alone; to stop bothering

I wish he would let me alone so I could get some sleep.

let alone
Much less; to say nothing of; used after negating one item, to introduce a further item whose negation is entailed by the negation of the first

I didn't even notice it, let alone mind it.

let be
To stop, to stop doing something; to leave off (now used alone, formerly also + infinitive)

Let be therefore my vengeaunce to disswade .

let be
Used to assign a value to a symbol

Let f be any real-valued function on I and g be any real-valued function on J.

let be
To not disturb or meddle with; to leave (someone or something) alone

Will you never let me be?.

let bygones be bygones
To ignore or disregard a past offense (when dealing with another individual)

But I ain't got no quarrel witcha. Just let bygones be bygones.

let down
To disappoint; to betray or fail somebody

I promised him I would meet him there, and I will not let him down.

let freedom ring
A statement that the ideals of life, liberty, and the pursuit of happiness should be spread across the Earth and allowed to flourish
let go
To release from one's grasp; to go from a state of holding on to a state of no longer holding on

To emotionally disengage or to distract oneself from a situation.

let go
To dismiss from employment

The secretary didn't work out, so her boss told her she was being let go.

let go and let God
to consciously surrender one's free will to the will of God
let her rip
To set off or allow to begin

Once we have the tank full we will back away and you can let her rip.

let in
To let someone or something come in; to admit someone or something in

He opened the window to let in the air.

let in on
to tell someone a secret
let it be
To leave something to follow its natural course

Let it be. The more you interfere, the worse it will get.

let know
To inform (someone) (of something)

If anyone has seen him, let us know of his whereabouts.

let loose
to free, release from restraint
let me see
used as a filled pause to indicating thinking or pondering, not inviting hearer to participate

Let me see. What should I make for dinner tonight?.

let nature take her course
Alternative form of let nature take its course
let nature take its course
To permit events to proceed or a situation to develop without intervention or interference

Her life is not worth living, people say; see, she is dependent on others even for food and water; let nature take its course.

let off
To cause to explode

Stand back when you let off fireworks.

let off
To forgive and not punish

The boss let me off for breaking the office window, when in theory she could have fined me about 30 dollars for the break.

let off steam
Alternative form of blow off steam
let on
to reveal, disclose, or divulge

I tried not to let on that I had already guessed the answer.

let one rip
To fart
let one's hair down
To relax and enjoy oneself
let oneself go
to cease to care about one's appearance
let out
To disclose

He accidentally let out the location for the meeting.

let out
To allow to operate at higher speed by adjusting controls

The engineer let out the throttle after the train crossed the bridge.

let out
To enlarge by adjusting one or more seams

After the holidays he had to have his suits let out.

let out
Of sound, to emit

The dog let out a yelp.

let out
To release

The students were let out of school early.

let rip
To get angry

She let rip about Mary's flirting with Lizzie's boyfriend.

let sleeping dogs lie
To leave things as they are; especially, to avoid restarting or rekindling an old argument; to leave disagreements in the past

Eventually, they decided it would be best to let sleeping dogs lie and not discuss the matter any further.

let slip
To divulge a secret, as by accident or mistake

He finally let slip that they plan to take over the business.

let somebody down
To fail somebody; to disappoint or to fail to uphold a commitment

He really let me down when he didn't arrive on time.

let somebody in on
To disclose; to tell somebody a secret or share privileged information

Do you think we should let him in on the shortcut?.

let someone have it
To verbally assail someone

When I came home, he let me have it for wrecking the car.

let someone have it
To attack someone with great force

At dawn we really let 'em have it with a 30 minute artillery barrage.

let something slip
To accidentally reveal a secret
let the cat out of the bag
To disclose a secret; to let a secret be known, often inadvertently

It was going to be a surprise party until someone let the cat out of the bag.

let the good times roll
To have fun or live fully; may imply letting things that are going well proceed
let the perfect be the enemy of the good
Intransigently fight for or argue the entirety of an ideal to the detriment of any partial fulfilment thereof

But we shouldn’t let the perfect be the enemy of the good.

let up
to lessen

The rain shows no sign of letting up.

let's
A contraction of let us used to form the first-person plural imperative of verbs

Let’s dance.

let's go
Hurry up, be quick
let's go
first-person plural imperative of to go

Let’s go to the beach next Saturday.

let's not and say we did
Indicates that the speaker does not agree with a proposed action of a group, and does not wish to participate. Generally the speaker does not actually intend for the group to tell others that the group performed the action, whether or not it were to be actually performed

Many teachers take a Let's not and say we did attitude toward extended experiential learning in the different styles.

let's roll
Used to suggest that an action should begin
let's see
used as a filled pause to indicating thinking or pondering, but allowing hearer to participate

Let's see. What should I make for dinner tonight?.

let-down
A disappointment or anticlimax

After seeing all the advertisements, the show itself was quite a let-down.

let-off
An escape from punishment

The missed penalty was a massive let-off for the home team.

let-through
A transient voltage spike that is allowed to pass through a power conditioning unit to the load
let someone down
disappoint, disillusion
let's
Let's is the usual spoken form of `let us'. Contraction of let us. the short form of 'let us', used especially to make suggestions
let's
{f} come (precedes an action verb)
let's go
let us leave; let's do a good job, let's give it all we have
Let's Get This Over With
Let's finish this
Let's get it over with
do it without waiting any further
let off some steam
(deyim) Fig. to release one's pent-up emotions, such as anger, usually verbally: I'm sorry I yelled at you. I guess I needed to let off some steam. She's not that mad. She's just letting off steam
let off steam
(deyim) Fig. to release one's pent-up emotions, such as anger, usually verbally: I'm sorry I yelled at you. I guess I needed to let off some steam. She's not that mad. She's just letting off steam
let off steam
(deyim) Fig. to work or play off excess energy: Those boys need to get out and let off some steam. Go out and let off steam!
let the dogs out
(deyim) (Slang) Pee, urinate, bleed the lizard, take a whiz
LETS
Local Exchange Trading System
letting
The award of a public contract
letting
The rental of an apartment
let go of
(deyim) Release one's grasp. As soon as Sally let go of the leash, her dog ran away

As soon as Sally let go of the leash, her dog ran away.

let someone down
Fail to support or help someone
Let me
lemme
let alone
not bother, leave be; not to mention, not to speak of
let alone
much less; "she can't boil potatoes, let alone cook a meal"
let alone
much less; "she can't boil potatoes, let alone cook a meal
let down
If you let someone down, you disappoint them, by not doing something that you have said you will do or that they expected you to do. Don't worry, Xiao, I won't let you down When such advisers fail in their duty, they let down the whole system. + let down let down The company now has a large number of workers who feel badly let down
let down
move something or somebody to a lower position; "take down the vase from the shelf"
let down
fail to meet the hopes or expectations of; "Her boyfriend let her down when he did not propose marriage"
let down
If you let down something such as a tyre, you allow air to escape from it. I let the tyres down on his car Remove wheelnuts, let down tyre, put on spare. = deflate
let down
disappoint; lower; lengthen, let out a hem in order to make an article of clothing longer
let down
If something lets you down, it is the reason you are not as successful as you could have been. Many believe it was his shyness and insecurity which let him down Sadly, the film is let down by an excessively simple plot
let go
Term to describe when an engine fails or "blows up " Also when other parts of a car fail
let go
release, free; desist, leave alone; give up
let go
Command to release or untie, often regarding the halyard
let go
release, as from one's grip; "Let go of the door handle, please!"; "relinquish your grip on the rope--you won't fall"
let go
be relaxed; "Don't be so worried all the time--just let go!"
let go
{f} drop it
let go
be relaxed; "Don't be so worried all the time--just let go!
let go of
release, as from one's grip; "Let go of the door handle, please!"; "relinquish your grip on the rope--you won't fall
let in
If an object lets in something such as air, light, or water, it allows air, light, or water to get into it, for example because the object has a hole in it. balconies shaded with lattice-work which lets in air but not light
let in
bring in; allow one to enter; narrow an article of clothing
let in
allow participation in or the right to be part of; permit to exercise the rights, functions, and responsibilities of; "admit someone to the profession"; "She was admitted to the New Jersey Bar"
let in
allow to enter; grant entry to; "We cannot admit non-members into our club"
let it go
not act; "He thought of a reply but let it go
let it go
not act; "He thought of a reply but let it go"
let know
{f} inform, notify, tell
let loose
release, free, let go
let me see
just a minute, let me think about it
let off
If you let off an explosive or a gun, you explode or fire it. A resident of his neighbourhood had let off fireworks to celebrate the Revolution
let off
free, release, set free; (Slang) to fart
let off
grant exemption or release to; "Please excuse me from this class"
let off
If someone in authority lets you off a task or duty, they give you permission not to do it. In those days they didn't let you off work to go home very often
let off
If you let someone off, you give them a lighter punishment than they expect or no punishment at all. Because he was a Christian, the judge let him off When police realised who he was, they asked for an autograph and let him off with a warning
let on
If you do not let on that something is true, you do not tell anyone that it is true, and you keep it a secret. She never let on that anything was wrong I didn't let on to the staff what my conversation was He knows the culprit but is not letting on
let on
make known to the public information that was previously known only to a few people or that was meant to be kept a secret; "The auction house would not disclose the price at which the van Gogh had sold"; "The actress won't reveal how old she is"; "bring out the truth"; "he broke the news to her"
let on
pretend; expose a secret
let out
If you let out a particular sound, you make that sound. When she saw him, she let out a cry of horror. = give out see also let 14
let out
make (clothes) larger; "Let out that dress--I gained a lot of weight
let out
make (clothes) larger; "Let out that dress--I gained a lot of weight"
let out
If something or someone lets water, air, or breath out, they allow it to flow out or escape. It lets sunlight in but doesn't let heat out Meer let out his breath in a long sigh
let out
make known to the public information that was previously known only to a few people or that was meant to be kept a secret; "The auction house would not disclose the price at which the van Gogh had sold"; "The actress won't reveal how old she is"; "bring out the truth"; "he broke the news to her"
let out
release, free; make a piece of clothing larger
let out
bring out of a specific state
let out
express audibly; utter sounds (not necessarily words); "She let out a big heavy sigh"; "He uttered strange sounds that nobody could understand"
let up
{f} become less extreme or slower (e.g. "It's been snowing so hard for a long time. Will it ever let up?")
let up
become less in amount or intensity; "The storm abated"; "The rain let up after a few hours"
let up
If an unpleasant, continuous process lets up, it stops or becomes less intense. The rain had let up. see also let-up
let up
reduce pressure or intensity; "he eased off the gas pedal and the car slowed down"
let us
allow us, permit us
lets
Upper-case A short form for Libraries Electronic Technologies and Services A unit within the UML responsible for the Libraries automated systems and technology
lets
Local Exchange and Trading System
lets
Law Enforcement Telecommunication System of WSP
lets
Local Exchange Trading Schemes are community-based mutual aid networks in which people exchange all kinds of goods and services with one another, without the need for money They are an organised form of barter
lets
third-person singular of let
lets
plural of let
letting
a house or apartment that can be rented
letting
property that is leased or rented out or let
letting
{i} rented apartment
letting
present participle of let
letting
{i} act of allowing something to enter or pass; leasing, renting
Türkçe - İngilizce
let
Lett
{s} Lettish
let out
widen
lets
let's
efendime söyleyeyim er, let me see, let's see
(said when pausing in order to think): Bahçemizde sardunya, karanfil, akşamsefası, aslanağzı, efendime söyleyeyim, çingülü, gülhatmi ve güller var. In our garden we've got geraniums, carnations, four-o'clocks, snap-dragons-let me seehibiscuses, hollyhocks, and roses
let