hayal kırıklığı

listen to the pronunciation of hayal kırıklığı
Türkçe - İngilizce
{i} disappointment

The concert was a big disappointment. - Konser büyük bir hayal kırıklığıydı.

The picnic was a disappointment. - Piknik bir hayal kırıklığıydı.

failure

My mother was disappointed by my failure. - Hatamdan dolayı annem hayal kırıklığına uğradı.

rude awakening
Dissapointment
Dissappointment, let-down, non-event, anticlimax; Brit. damp squib; informal washout, lead balloon
letdown

It was such a letdown. - Böylesine bir hayal kırıklığıydı.

The party was a bit of a letdown. - Parti biraz hayal kırıklığıydı.

disillusionment
disillusion

We were disillusioned with the result. - Sonuçtan dolayı hayal kırıklığına uğradık.

I am disillusioned with you. - Seninle hayal kırıklığı duyuyorum.

take in
frost
sell
non event
disappointment, rude awakening, letdown
chagrin
defeat
comedown
frustration

I fully understand your frustration. - Senin hayal kırıklığını tamamen anlıyorum.

I understand your frustration. - Senin hayal kırıklığını anlıyorum.

let down

Mary has been badly let down. - Mary berbat bir şekilde hayal kırıklığına uğratıldı.

You won't be let down if you read the entire book. - Kitabın tamamını okursanız hayal kırıklığına uğramazsınız.

hayal kırıklığı yapan
disappointing
Türkçe - Türkçe
Çok istenilen veya umulan bir şeyin gerçekleşmeyişinden duyulan üzüntü, düş kırıklığı
hayal kırıklığı