sell

listen to the pronunciation of sell
İngilizce - Türkçe
satmak

Satıcı bir araba satmak istiyor. - The dealer wants to sell a car.

Tom'un sağlık giderlerini karşılamak için arabasını satmak zorunda kaldığından şüpheliyim. - I doubt that Tom had to sell his car in order to raise money for medical expenses.

satış yapmak
vermek
satış gerçekleştirmek
alıcı bulmak
yutturmak
kabul ettirmek
sat

Arabayı satmaya karar verdi. - He decided to sell the car.

Satıcı bir araba satmak istiyor. - The dealer wants to sell a car.

oyun

Oyuncak satıcısı çok samimiydi. - The toy seller was very friendly.

O oyuncak çok satılıyor. - That toy is selling like hot cakes.

dalavere
inandırmak
benimsetmek
kandırmak
üçkâğıt
ikna etmek

Sahibi evini satmak için ikna etmek zor olacak. - It will be hard to convince the owner to sell his house.

Tom'u evini satmak için ikna etmek zor olacak. - It'll be hard to convince Tom to sell his house.

aldatmak
satılmak
dolap
sattırmak
{i} satış yöntemi
{f} kabul ettirmek: He
sell like wildfire çok satılmak
{f} kazıklamak
sell off her şeyi
kapışılmak
{f} ele vermek
dili beğendirmek
satışıyle meşgul olmak
{f} (sold)
satışım artırmak
{f} satışta rağbet görmek
{i} hile
{i} satış

O, araba satışı ile uğraşıyor. - He is engaged in selling cars.

O kolay bir satış değildi. - It wasn't an easy sell.

{i} hayal kırıklığı
{f} beğendirmek; beğenilmek: sell oneself kendini beğendirmek
aldatma
{f} beğenilmek
elinden çıkarmak
satma
selling
satış

Bu kitapçı JUMP satışını durdurdu. - This bookstore stopped selling JUMP.

Onlar sadece kitap satışıyla ilgileniyordu. - They were only interested in selling books.

sell out
argo kişisel çıkar için ele vermek, satmak
sell out
hepsini sat
sell somebody a pup
kandırmak
sell all one has
satıp savmak
sell as
olarak satmak
sell at loss
zararına satmak
sell by auction
(Ticaret) açık artırma
sell by auction
haraç mezat satmak
sell by measure
(Ticaret) ölçü ile satmak
sell by measure
(Ticaret) ölçüyle satmak
sell by private contract
(Ticaret) özel sözleşme ile satmak
sell by retail
(Ticaret) perakende satmak
sell by the bulk
(Ticaret) götürü satmak
sell cheap
(Ticaret) ucuz satmak
sell drug
ilaç satmak
sell for account
(Ticaret) vadeli satmak
sell for the settlement
(Ticaret) vadeli olarak satmak
sell in gross
(Ticaret) toptan satmak
sell like hot cakes
çok satılmak
sell like hot cakes
kapış kapış gitmek
sell lull
(Argo) uyuşturucu satmak
sell meat
et satmak
sell medicine
ilaç satmak
sell off
tümünü satmak
sell on easy terms
(Ticaret) taksitle satmak
sell on instalments
(Ticaret) taksitle satmak
sell one down the river
(deyim) öperken ısırmak
sell oneself
kendini beğendirmek
sell order
(Ticaret) borsada satış emri
sell out
(Argo) ruhunu satmak
sell out
(Argo) birisini satmak
sell out
(Ticaret) hisselerini elden çıkartmak
sell out
bir şeyin sahipliğini satmak
sell out
(Ticaret) temerrüt satışı
sell out of something
(Ticaret) bir maldan elde kalmamak
sell out someone
birini ekmek
sell out someone
birini satmak
sell short
(Ticaret) alivre satmak
sell somebody a gold brick
dolandırmak
sell somebody down the river
ihanet etmek
sell somebody on
inandırmak
sell somebody out
satmak
sell someone a bill of goods
(deyim) birine külah giydirmek
sell someone down the river
(deyim) birini arkadan vurmak
sell someone short
(deyim) birini hafife almak
sell something at a loss
zararına satmak
sell something at a loss
bir şeyi zararına satmak
sell something off
elden çıkarmak
sell tickets
bilet kesmek
sell upon credit
(Ticaret) krediyle satmak
sell with a loss
(Ticaret) zararla satmak
sell with a loss
(Ticaret) zararına satmak
sell at a sacrifice
zararına satmak
sell by auction
açık artırma ile satmak
sell cut price
başkalarından daha ucuza satmak
sell like hot cakes
kapışılmak
sell off
tasfiye et
sell off
satıp savmak
sell off
elden çıkarmak
sell oneself
özünü göstermek
sell oneself
özünü satmak
sell out
ihanet etmek
sell out
satmak
sell out
hepsini satmak
sell out of sth
bir maldan elde kalmamak
sell retail
perakende sat
sell sb a bill of goods
birine külah giydirmek
sell sb a pup
birini kafese koymak
sell sb short
birini hafife almak
sell seconds
defolu mal satmak
sell short
açıktan satmak
sell under price
fiyatının altında satmak
sell up
satıp savmak
sell up
hepsini sat
sell wholesale
toptan sat
sell-by date
miat tarihi
sell a drug over the counter
ilacı reçetesiz satmak
sell at an option
çift opsiyon satışı
sell by date
Tarihe göre satmak
sell for
satmak için
sell like hotcakes
peynir ekmek gibi satılmak
sell off
(Ekonomi) Hepsini satıp bitirme, tasfiye
sell off
(Ekonomi) Hepsini satıp bitirmek, elden çıkarmak; tasfiye
sell oneself
kendini, düşüncelerini kabul ettirmek, kendini göstermek
sell oneself
kendini satmak, ilkelerinden vazgeçmek
sell out
Tasfiye satışı
sell s.t. under the counter
bir şeyi el altından satmak
sell sb up
borçlunun mallarını satıp parasını almak
sell somebody up
borçlunun mallarını satıp parasını almak
sell sth off
malın elde kalanını ucuza satmak
sell the sizlle not the steak
satacağınız ürünün detaylarını anlatmak yerine kullanacak kişiye vereceği heyecanı anlatın
sell to
satış
sell well
iyi satmak
sell well to
iyi satış
sell yourself short
Kısacası kendinizi satmak
sell-by
satmak-by
sell-by date
Ürünün son kez satışının yapılabileceği tarih
sell-through
satmak-through
sell a drug over the
ilacı reçetesiz satmak
sell at a discount
indirimli satmak
sell at a discount
ucuza satmak
sell at a loss
zararına satış yapmak
sell at a premium
prim yapmak
sell at a premium
kâr getirmek
sell at a premium
yüksek kâr ile satmak
sell at auction
açık artırma ile satmak
sell by
satış tarihi
sell by auction
(Fiili Deyim ) açık arttırma ile satmak
sell by bulk
(Ticaret) toplu olarak satmak
sell by the piece
(Ticaret) parça parça satmak
sell by the piece
(Ticaret) parça olarak satmak
sell for future delivery
(Kanun) teslim şartıyla satmak
sell in bulk
(Fiili Deyim ) toptan satmak
sell on commission
(Ticaret) komisyon ile satmak
sell on credit
(fiil)resiye vermek
sell on credit
veresiye vermek
sell on the black market
kara borsada satmak
sell out
elden çıkarmak
sell out
(deyim) sell out (of sth.) hepsini satmak. a sell-out elde bulunanı satma. sell out to someone (kd) karşı tarafa sır veya bilgi vermek
sell out
tasfiye etmek
sell out
bütün malını satmak
sell out
(Fiili Deyim ) 1- hissesini satmak 2- hepsini satmak
sell s.o. short
(birinin ismini) deyip de geçmek: Don't sell Mahir short! Mahir deyip de geçme!
sell s.t. at a loss
bir şeyi zararına satmak
sell s.t. at a profit
bir şeyin satışından kâr etmek
sell s.t. under the
bir şeyi el altından satmak
sell short
küçümsemek
sell short
(deyim) sell oneself short kendini kucuk gormek,kendini degerlendirirken cok alcak gonullu olmak
sell short
henüz elde olmayan malı ileride teslim etmek üzere satmak
sell short
desteklemek
sell smb. a gold brick
dolandırmak
sell smb. a packet
aldatmak
sell smb. a pup
kandırmak
sell smb. a pup
dolandırmak
sell smb. a pup
aldatmak
sell smb. down the river
ihanet etmek
sell smb. down the river
satmak (birini)
sell smb. on
kabul ettirmek
sell smb. on
benimsetmek
sell smb. on
ikna etmek
sell smb. on
inandırmak
sell the pass
ihanet etmek
sell to the trade
kâr ederek satmak
sell up
mallarının tümünü satmak
sell up
(Fiili Deyim ) bir borçlunun mallarını satmak
sell up
(Ticaret) borçlunun mallarını satmak
sell#off
tasfiye et
sell#out
hepsini sat
sell#up
hepsini sat
sold
tükenmek
agreement to sell
(Ticaret) satış sözleşmesi
sell off
hepsini satıp bitirmek
sell off
elinden çıkarmak
sell out
(Argo) satmak (arkadaş vb)
selling
satı

Bu kitap bu günlerde iyi satıyor. - This book is selling well these days.

Ben yeni bir araba satıyorum. - I am selling a new car.

selling
(Ticaret) satmak

İnsanların kişisel bilgilerini almak ve satmak önemli bir sorun oluyor. - The buying and selling of peoples' personal information is becoming a big issue.

Arabaları satmak benim işimdir. - Selling cars is my job.

sold
gitmek

Ben gerçekten Tom'un konserine gitmek istiyordum ama onun hepsi satılmıştı. - I really wanted to go to Tom's concert, but it was sold out.

sold
satılmak

Ayakkabı çift olarak satılmaktadır. - Shoes are sold in pairs.

Tuz ağırlıkla satılmaktadır. - Salt is sold by weight.

sold
satılan

Maria sokakta satılan yiyecekleri yemiyor. - Maria doesn't eat food that's sold on the street.

Burada satılan bira yok. - There's no beer sold here.

hard sell
ısrarla satış usulü
sellable
satılabilir
selling
{f} sat

Bu dükkâna her ne zaman gitsem, taze pişmiş taiyaki kekleri satıyorlar. - Whenever I go to this store, they're selling freshly baked taiyaki cakes.

Tom'un şimdiye kadar antika arabasını satmayı düşündüğünden şüpheliyim. - I doubt that Tom would ever consider selling his antique car.

soft sell
zorlamadan ikna ederek satış usulü
sold
{f} sat

Evi avantajlı şekilde sattım. - I sold the house to advantage.

Umutsuzluktan dolayı o plana vardık fakat kitap iyi sattı. - We arrived at that plan out of pure desperation, but the book sold well.

buy and sell contract
alım satım sözleşmesi
cross sell
satmak çapraz
hard sell
zorla satış, alıcıyı zorlayarak satış
license to sell alcoholic beverages
alkollü içecek satma lisansı
selling
satarak

O süt satarak çok para yaptı. - He made a great deal of money selling milk.

Bu arabayı satarak kendini birçok sorundan kurtarabilirsin. - You can save yourself a lot of trouble by selling this car.

sells
satar
short sell
kısa satmak
sold
sattım
sold
bitti

Elmalar satılarak bitti! - Apples have sold-out!

Savaş bittiğinde, birkaç asker eve döndü. - When the war was finished, few soldiers returned home.

sold
satılıyor
sold
satıldı
to sell bear
ayı satmak
up-sell
(Pazarlama) Yukarı satış. Satıcının müşterisini 1 porsiyon yemek yerine 1,5 porsiyon yemek yemeye ikna etmesi yukarı satıştır. Yemekle birlikte sos&mendil&salata satması ise çapraz satıştır
x-sell
Çapraz satış
sellable
kolayca satılan
selling
{i} satış yöntemi
Türkçe - Türkçe
(Osmanlı Dönemi) Yavaşça çekip sıyırma. Sıyrılma
(Osmanlı Dönemi) Çıkarma, çıkarılma. Çekme, çekilme
SELLE
(Osmanlı Dönemi) Koyun ve keçi sürüsü
SELLE
(Osmanlı Dönemi) Kuyu içinden çıkartılan toprak
SELLE
(Osmanlı Dönemi) Yıkmak, hedm
selle
Koyun, keçi sürüsü
İngilizce - İngilizce
An easy task
An act of selling

This is going to be a tough sell.

To promote a particular viewpoint

My boss is very old-fashioned and I'm having a lot of trouble selling the idea of working at home occasionally.

To be sold

This old stock will never sell.

To pretend that an opponent's blows or maneuvers are causing legitimate injury; to act
To trick, cheat, or manipulate someone

I don't know what she was selling when she pretended she liked him.

To agree to transfer goods or provide services in exchange for money

Sorry, I'm not prepared to sell.

A seat or stool
A saddle

turning to that place, in which whyleare / He left his loftie steed with golden sell, / And goodly gorgeous barbes, him found not theare .

A saddle “Vaulting ambition o'erleaps its sell” (Macbeth, i 7) (Latin, sella; French, selle ) Window sill is the Anglo-Saxon syl (a basement) “He left his loftie steed with golden sell ” Spenser: Faërie Queene, ii 2 Sell, sold Made a captive, as a purchased slave St Paul says he was “sold under sin” (Rom vii 14), (Anglo-Saxon, sell-an, to give ) A sell A “do,” a deception, a “takein ” Street vendors who take in the unwary with catchpennies, chuckle like hens when they have laid an egg, “Sold again, and got the money!”
{v} to part with for a price, trade or deal in, deliver up
be approved of or gain acceptance; "The new idea sold well in certain circles
To act appropriately to get over a bump or an angle with the crowd
Acting hurt when a move has been applied
Indicates you already own a security and wish to transfer ownership in exchange for money
an order to liquidate a long position or to go short
the activity of persuading someone to buy; "it was a hard sell"
A saddle for a horse
be sold at a certain price or in a certain way; "These books sell like hot cakes"
A cell; a house
To make a matter of bargain and sale of; to accept a price or reward for, as for a breach of duty, trust, or the like; to betray
exchange or deliver for money or its equivalent; "He sold his house in January"; "She sells her body to survive and support her drug habit"
Something that sells a product makes people want to buy the product. It is only the sensational that sells news magazines. car manufacturers' long-held maxim that safety doesn't sell
If something sells, it is bought by the public, usually in fairly large quantities. Even if this album doesn't sell and the critics don't like it, we wouldn't ever change The company believes the products will sell well in the run-up to Christmas
disapproval If you talk about someone selling their soul in order to get something, you are criticizing them for abandoning their principles. a man who would sell his soul for political viability
to receive money for -- " later sold it for $10,300 " (182)
If someone sells you down the river, they betray you for some personal profit or advantage. He has been sold down the river by the people who were supposed to protect him
give up for a price or reward; "She sold her principles for a successful career"
A sill
deliver to an enemy by treachery; "Judas sold Jesus"; "The spy betrayed his country"
Selling a contract, or taking a 'Short' position reflects the belief that the price of the contract will be lower in the future than the current price, or that the price is currently in a downward trend
If someone sells their body, they have sex for money. 85 per cent said they would rather not sell their bodies for a living
An imposition; a cheat; a hoax
do business; offer for sale as for one's livelihood; "She deals in gold"; "The brothers sell shoes"
To promote a particular viewpoint; to manipulate towards a desired end
(verb) The act of receiving an opponent's move and making it look impressive A good wrestler is one who not only knows how to perform moves well, but also knows how to make his opponent's moves look good An example of a wrestler who does not sell moves well is the Ultimate Warrior
persuade somebody to accept something; "The French try to sell us their image as great lovers"
To practice selling commodities
If something sells for a particular price, that price is paid for it. Unmodernised property can sell for up to 40 per cent of its modernised market value
To sell a security you own
Self
To impose upon; to trick; to deceive; to make a fool of; to cheat
A throne or lofty seat
be responsible for the sale of; "All her publicity sold the products"
offer for sale, as in: I will sell you my car for $2,000
{i} method of selling, sales technique; scam, fraud, deceit (Slang)
If you sell something that you own, you let someone have it in return for money. I sold everything I owned except for my car and my books His heir sold the painting to the London art dealer Agnews The directors sold the business for £14.8 million It's not a very good time to sell at the moment
If you sell someone short, you do not point out their good qualities as much as you should or do as much for them as you should. They need to improve their image -- they are selling themselves short
the activity of persuading someone to buy; "it was a hard sell" persuade somebody to accept something; "The French try to sell us their image as great lovers" give up for a price or reward; "She sold her principles for a successful career" exchange or deliver for money or its equivalent; "He sold his house in January"; "She sells her body to survive and support her drug habit" be sold at a certain price or in a certain way; "These books sell like hot cakes" be responsible for the sale of; "All her publicity sold the products" be approved of or gain acceptance; "The new idea sold well in certain circles
{f} offer for a price, offer for purchase; be offered for a price, be offered for purchase; deal, trade; betray; attract buyers, cause someone to buy something; cheat, deceive
In professional wrestling, to pretend that an opponents blows or maneuvers are causing legitimate injury; to act
Selling an options contract that you don't already own The writer is the person taking on the risk, (underwriting the risk) Someone who sells an options contract they already own is not a writer, they are just closing an existing position An option writer is said to be "short" the option they wrote
You can sell (redeem) shares from your existing mutual fund account online The price of the shares sold before 4: 00 PM ET will be determined by the market's closing price on that business day The price of shares sold after 4: 00 PM ET will be at the next business day's closing price For more information, see SELL in Online Help
As in "sell a hand" In a spread limit game, this means to bet less than the maximum when you have a very strong hand, hoping players will call whereas they would not have called a maximum bet
To transfer to another for an equivalent; to give up for a valuable consideration; to dispose of in return for something, especially for money
be approved of or gain acceptance; "The new idea sold well in certain circles"
A Transaction Type for the selling of a security A sell creates a closed lot since it is the closing transaction for an open lot
If a shop sells a particular thing, it is available for people to buy there. It sells everything from hair ribbons to oriental rugs Bean sprouts are also sold in cans
To be sold; as, corn sells at a good price
If you sell someone an idea or proposal, or sell someone on an idea, you convince them that it is a good one. She tried to sell me the idea of buying my own paper shredder She is hoping she can sell the idea to clients An employee sold him on the notion that cable was the medium of the future You know, I wasn't sold on this trip in the beginning
vend
sell a bargain
A species of wit, much in vogue about the latter end of the reign of Queen Anne, and frequently alluded to by Dean Swift, who says the maids of honour often amused themselves with it. It consisted in the seller naming his or her hinder parts, in answer to the question, What? which the buyer was artfully led to ask. As a specimen, take the following instance: A lady would come into a room full of company, apparently frightened, crying out "It is white, and follows me!" As soon as someone responded "What?" she sold him the bargain, by saying "Mine arse"
sell down
To become less by being sold

Don't order any potato cakes for 3 days while what we have sells down.

sell down
To reduce by selling

Don't order any potato cakes for 3 days while we sell our stocks down.

sell down the river
To betray, especially in a manner which causes serious difficulty for the one betrayed

As a result, analysts were routinely selling investors down the river by promoting stocks purely to land banking business from companies.

sell ice to Eskimos
To persuade people to go against their best interests or to accept something unnecessary or preposterous

He's such a smooth talker, he could sell ice to Eskimos.

sell like hot cakes
To sell fast

CALENDARS featuring local men willing to get their kit off for charity are selling like hot cakes after hitting the market this week.

sell my clothes, I'm going to heaven
A hyperbolic phrase expressing elation
sell off
To sell something at low cost, in order to sell it quickly
sell on
to resell

Rather than sell the company's products on commission they, like distributors, buy stock from head office and sell it on for profit.

sell one's birthright for a mess of pottage
To make an unfavorable exchange, especially of something of great, but deferred value for something of very low, but immediate value

a. 1832, Jeremy Bentham, Constitutional Code:An elector, who by his vote should contribute to the establishment of a constitution having for its effect, instead of the greatest happiness of the greatest number, the greatest or supposed greatest happiness of the ruling few at the expense of the happiness of the many, would, supposing himself to become in consequence of the misrule, a sufferer to a greater amount than that of the benefit received by his vote, be an Esau selling his birthright for a mess of pottage.

sell one's soul
To abandon one's spiritual or moral values for wealth
sell oneself short
To avoid being acknowledged to the fullest or purest extent, as, underestimating one's abilities or image
sell oneself short
To belittle oneself in judgment
sell out
To sell all of a product that is in stock

They sold out of concert posters yesterday and won't get another shipment until next week.

sell out
To abandon one's supporters or principles to seek profit or other personal advantage

It used to be a pleasant little community, until the leaders sold out to the developers.

sell past the close
To continue trying to convince a customer of the benefits of making a purchase after the customer has already decided to make that purchase; to oversell
sell someone a bill of goods
To deceive or cheat someone

Bill O'Reilly, of the Fox News Channel, has called on the President to admit that the CIA sold him a bill of goods and to fire the agency's director.

sell wolf tickets
to make empty threats or promises; to bluff
sell-by date
Used to indicate that something, or someone, is old and out of date

Tony Blair insists on remaining in office well past his sell-by date - yet he can afford to go.

sell-by date
The final date on which a perishable product can be legally sold to the public
sell-through
The proportion of wholesale items that are eventually sold at retail
sell-through
The practice of retailing items (such as DVDs) that are normally, or were previously rented
sell in
to sell new products to a retail outlet to be sold to the public
sell in
to use the established system to one's advantage, rather than attempting to fight against it
sell yourself short
Not mention some of your skills or qualifications. "If the employer asks about your awards, don't sell yourself short."
sell-by date
A date marked on a perishable product indicating the recommended time by which it should be sold. ¢ºinformal a time after which something or someone is no longer considered desirable or effective
sell-by date
(Gıda) A date marked on a perishable product indicating the recommended time by which it should be sold. ▶informal a time after which something or someone is no longer considered desirable or effective
sell out
(1) The liquidation of securities by the broker when the customer fails to pay for the purchase (2) The liquidation of securities when the customer's equity falls below the minimum maintenance requirements of the brokerage firm
sell out
give information that compromises others
sell out
When a client fails to pay and take delivery of the shares bought on behalf of him by the broker, the broker sells off the shares at the best market price and the client is responsible for any financial loss to the broker
sell out
get rid of all one's merchandise
sell out
Liquidation of a margin account after a customer has failed to bring an account to a required level by producing additional equity after a margin call The selling of securities by a broker when a customer fails to pay for them The complete sale of all securities in a new issue
sell out
An action by the broker when a customer fails to pay for securities purchased and securities received from the selling broker are sold to cover the transaction
sell a bargain
pull one's leg, deceive, cheat
sell at high rate
sell for a high price, sell for a lot of money
sell at the spear
sell at a public auction
sell by bulk
sell in large quantities
sell by raffle
sell by lottery, sell by a random drawing
sell cheap
sell at a low price; humiliate oneself
sell coals to Newcastle
sell an unnecessary item to an area where it is already plentiful (such as selling ice to Antarctica)
sell down the river
deceive, cheat, defraud
sell for a song
sell for a cheap price
sell forward
sell now and deliver later
sell like hot cakes
be purchased at a very high rate and in large amounts
sell nuclear secrets
sell classified nuclear technology
sell off
A sudden sharp decline in prices accompanied by increased volume of trading and a general rise in interest rates
sell off
Used in the context of general equities Selling of securities under pressure See: dumping
sell off
get rid of by selling, usually at reduced prices; "The store sold off the surplus merchandise
sell off
sell at a clearance sale, get rid of one's merchandise
sell off
If you sell something off, you sell it because you need the money. The company is selling off some sites and concentrating on cutting debts We had to sell things off to pay the brewery bill. see also sell-off
sell off
A period of intensified selling in a market that pushes prices sharply lower
sell off
Sale of securities under pressure
sell off
get rid of by selling, usually at reduced prices; "The store sold off the surplus merchandise"
sell on
If you buy something and then sell it on, you sell it to someone else soon after buying it, usually in order to make a profit. Mr Farrier bought cars at auctions and sold them on The arms had been sold to a businessman; he sold them on to paramilitary groups
sell on trust
sell on credit
sell one's bacon
sell oneself, sell oneself into slavery
sell one's country
betray one's nation
sell one's life dearly
require a high price for oneself, value oneself
sell oneself
gave oneself up for a sum of money, do something for money
sell out
An action by the broker when a customer fails to pay for securities purchased and securities received from the selling broker are sold to cover the transaction
sell out
When a client fails to pay and take delivery of the shares bought on behalf of him by the broker, the broker sells off the shares at the best market price and the client is responsible for any financial loss to the broker
sell out
disapproval If you accuse someone of selling out, you disapprove of the fact that they do something which used to be against their principles, or give in to an opposing group. The young in particular see him as a man who will not sell out or be debased by the compromises of politics Many of his Greenwich Village associates thought Dylan had sold out to commercialism
sell out
If a shop sells out of something, it sells all its stocks of it, so that there is no longer any left for people to buy. Hardware stores have sold out of water pumps and tarpaulins The next day the bookshops sold out
sell out
give information that compromises others
sell out
(1) The liquidation of securities by the broker when the customer fails to pay for the purchase (2) The liquidation of securities when the customer's equity falls below the minimum maintenance requirements of the brokerage firm
sell out
Sell out means the same as sell up. I hear she's going to sell out and move to the city. see also sell-out, sold out
sell out
If a performance, sports event, or other entertainment sells out, all the tickets for it are sold. Football games often sell out well in advance
sell out
When things sell out, all of them that are available are sold. Tickets for the show sold out in 70 minutes
sell out
get rid of all one's merchandise
sell out
sell everything, liquidate merchandise in a business; betray
sell out
Liquidation of a margin account after a customer has failed to bring an account to a required level by producing additional equity after a margin call The selling of securities by a broker when a customer fails to pay for them The complete sale of all securities in a new issue
sell out
give information that compromises others get rid of all one's merchandise
sell out Jerusalem
abandon Jerusalem, give up Jerusalem
sell short
underestimate the real value or ability of; "Don't sell your students short--they are just shy and don't show off their knowledge"
sell short
sell securities or commodities or foreign currency that is not actually owned by the seller, who hopes to cover (buy back) the sold items at a lower price and thus to earn a profit
sell short
sell at a loss
sell the pass
cheat on something, violate trust
sell the skin before killing the bear
do things prematurely
sell up
get rid of all one's merchandise
sell up
{f} vend, liquidate merchandise from a business
sell up
If you sell up, you sell everything you have, such as your house or your business, because you need the money. all these farmers going out of business and having to sell up He advised Evans to sell up his flat and move away to the country
sell-by date
a date stamped on perishable produce indicating the date by which it should be sold
sell-by date
The sell-by date on a food container is the date by which the food should be sold or eaten before it starts to decay. a piece of cheese four weeks past its sell-by date
sell-by date
disapproval If you say that someone or something is past their sell-by date, you mean they are no longer effective, interesting, or useful. As a sportsman, he is long past his sell-by date
sell-off
A period of intensified selling in a market that pushes stock or bond prices sharply lower BACK TO TOP
sell-off
The sell-off of something, for example an industry owned by the state or a company's shares, is the selling of it. The privatisation of the electricity industry -- the biggest sell-off of them all
sell-off
a sudden and marked drop in stock or bond prices resulting from widespread demand to sell
sell-out
See: CLOSE-OUT
sell-out
If a play, sports event, or other entertainment is a sell-out, all the tickets for it are sold. Their concert there was a sell-out
sell-out
disapproval If you describe someone's behaviour as a sell-out, you disapprove of the fact that they have done something which used to be against their principles, or given in to an opposing group. For some, his decision to become a Socialist candidate at Sunday's election was simply a sell-out
sell-out
a person who used to be straightedge but has dropped out of the movement to engage in drinking or drug use
sell-out
Occurs when a contract brokerage firm's client incurs a margin or maintenance call and does not settle the balance by settlement date The firm then sells the securities at the best price available and the buyer is held liable for the price and costs
sell-through
Also called “efficiency” or “efficiency level ” The percentage of distributed newsstand copies that were actually sold Average sell-through for the industry has fallen to about 36 percent, compared to 55 percent in the mid-'80s and nearly 49 percent in 1989
sell-through
The percentage of distributed newsstand copies that were actually sold Average sell-through for the industry has fallen to 35 to 45 percent, compared to 55 to 65 percent in the mid-'80s
sell-through
A sell-through video is a film on video that you can buy
sell-through
(CompTIA) The sale of product between inventory holders, e g , distributor to reseller
cold sell
To make a sale to a client who is not a lead, who is an unqualified prospect
hard sell
A sales technique of pressuring the potential buyer to agree to a purchase

The Lockheed Corporation said today that it would reduce the price of its F-16 fighter plane, underscoring a new, aggressive posture. . . . It's the old hard sell, which is necessitated by the market conditions both here and overseas, Mr. Dane said.

hard sell
A sales transaction which is challenging for the sales person to make; any act or object of persuasion which is challenging

Mr. Ignatieff's predecessor, Stéphane Dion, was a hard sell on the fundraising circuit, but so far, the new leader has proven to be a draw.

hard-sell
Alternative spelling of hard sell
mis-sell
To sell misleadingly, fraudulently, or in violation of laws or regulations

The firm is defending itself against fresh allegations of pensions mis-selling.

sellable
Able or likely to be sold

a sellable commodity.

selling
Action of the verb to sell
selling
Present participle of sell
soft sell
A sales technique which is quietly persuasive and subtle; seeking to convince the buyer without being forceful
up-sell
(Pazarlama) Up-sell is a marketing term for the practice of suggesting higher priced products or services to a customer who is considering a purchase. An up-sell offer is typically for a better version of the same product or service you are considering, such as a gym membership with more privileges, or a faster computer. The most ubiquitous example of up-sell is likely the oft-spoken (if ungrammatical) fast food phrase: "Would you like to biggie-size that?"
x-sell
Cross sell
selle
Selle" is Italian for "saddles " It is the plural of "sella," saddle There are several Italian saddle makers whose corporate name begins with "Selle", including Selle Italia, Selle San Marco and others Sometimes people try to shorten these names and talk of a "Selle saddle", which actually makes no sense
selle
obsolete spelling of sell
selle
Saddle (See: Saddle) of lamb, veal, etc )
selling
the job and skill of persuading people to buy things
selling
{i} act of offering for a price, act of vending, act of dealing
selling
{s} pertaining to sales, pertaining to the act of vending; in demand, being purchased quickly
selling
the exchange of goods for an agreed sum of money
sells
third-person singular of sell
sells
plural of sell
sold
Sold is the past tense and past participle of sell. Past tense and past participle of sell. the past tense and past participle of sell
sold
disposed of to a purchaser; "this merchandise is sold
sold
Solary; military pay
sold
disposed of to a purchaser; "this merchandise is sold"
sold
{s} given in exchange for money
sold
of Sell
sold
past of sell
sell