gevşemek

listen to the pronunciation of gevşemek
Türkçe - İngilizce
unwind
relax

I just want to sit on the beach and relax for a week. - Sadece kumsalda oturup bir hafta boyunca gevşemek istiyorum.

soften
loosen

I like to do a few exercises to loosen up before I run. - Koşmadan önce gevşemek için birkaç egzersiz yapmayı severim.

to loosen; to relax; to slacken, to diminish
let up
unbend
slack
languish
(for control, discipline, etc.) to loosen up
fade
let go
to loosen, slacken, become lax
unbrace oneself
get loose
cool down
slacken
work loose
slang to be tickled pink
go limp
ease off
flag
come loose
slack off
come unstuck
let upon
slump
diminish
disengage
relent
become loose
unfasten
gevşeme
{i} loosening
gevşeme
play
gevşeme
(Dilbilim) final glide
gevşeme
slack
gevşe
{f} slackening
gevşe
relax

The rules were recently relaxed. - Kurallar son zamanlarda gevşemişti.

Take a deep breath and then relax. - Derin bir nefes al ve sonra gevşe.

gevşe
slacken
gevşe
{f} relaxing
gevşe
{f} relaxed

The hot bath relaxed my muscles. - Sıcak banyo kaslarımı gevşetti.

Tom looked like he was relaxed. - Tom gevşemiş gibi görünüyordu.

asfalyaları gevşemek
slang to go weak, become too limp to stand
gevşe
unbending
gevşe
unbend
gevşe
unbent
gevşeme
loosening up (of control, discipline, etc.)
gevşeme
loosening, slackening, laxation
gevşeme
med. diastole
gevşeme
relaxation

Sami showed Layla some relaxation exercises. - Sami, Leyla'ya bazı gevşeme egzersizleri gösterdi.

gevşeme
slackening
gevşeme
laxation
gevşeme
let up
vidaları gevşemek
slang to be unable to control one's laughter
Türkçe - Türkçe
Çözülmek
Para piyasasında değer yitirmek
Sevmek, hoşlanmak
Yumuşamak, yatışmak, sakinleşmek: "Poker lafını işitmesin, eli ayağı gevşiyor."- A. İlhan
Sertlik ve gerginliği bozulmak
Sertlik ve gerginliği bozulmak: "Kar kalkmış, hava açmış, ayaz gevşemişti."- A. Gündüz. Çözülmek
Yumuşamak, yatışmak, sakinleşmek
gevşeme
Para piyasasında değer yitimi
gevşeme
Gerilen kasların veya öfke, kaygı, korku gibi coşkularla artan ruhsal gerilimin normal duruma gelmesi
gevşeme
Yüreğin atmasında kasılmadan sonra gelen dinlenme ve içine kan dolma dönemi
gevşeme
İsteğin, çabanın, ciddiyetin azalması
gevşeme
Gevşemek işi
gevşeme
Gerilmiş vücut bölümlerinin, direnci olmadan, kendi ağırlıklarıyla, bazı hareketlerle yeniden kendi durumuna gelmesi, gerilme karşıtı
gevşemek