just

listen to the pronunciation of just
İngilizce - Türkçe
sadece

Bizim bu evimiz sadece yeniden dekore edildi ve altı aylığına burada yaşamadık. - This house of ours has just been redecorated, and we haven't lived here for sixth months.

Yaz tatili sırasında sadece dinleneceğim. - I'm just going to rest during the summer vacation.

adil

Her şahsın çalışmaya, işini serbestçe seçmeye, adil ve elverişli çalışma şartlarına ve işsizlikten korunmaya hakkı vardır. - Everyone has the right to work, to free choice of employment, to just and favourable conditions of work and to protection against unemployment.

Onun payını ödememiz adildir. - It is just that we should pay his share.

yalnızca

Bu sabah buraya yalnızca ben geldim. - I just got here this morning.

Hayır, teşekkürler. Yalnızca bakıyorum. - No, thank you. I am just looking.

henüz

Eğer henüz yemek yediysen, yüzmesen iyi olur. - You'd better not swim if you've just eaten.

Johnny sadece birkaç ay önce İspanya'ya taşındı, o henüz İspanyolca konuşmaya alışkın değil. - Johnny moved to Spain just a few months ago, so he isn't used to speaking Spanish as yet.

{s} makul

Bence, sigara karşıtı yasa makul. - The anti-smoking law is just, in my opinion.

Öyle yapmamın makul olduğunu düşüneceksin. - You will think it just that I should do so.

{s} iyi

O, tam senin gibi, iyi bir golfçü. - He, just like you, is a good golfer.

Küçük ev, şimdiye kadar tıpkı altındaki kadar iyi olmasına rağmen,eski püskü görünmeye başladı. - The small house had come to look shabby, though it was just as good as ever underneath.

{s} haklı

Sadece haklı olabilirsin. - You might just be right.

Davranışını haklı çıkar, haydi, bunların hepsi olduğunda orada olmanı haklı çıkar. - Justify your attitude, come on, justify being there when it all happened.

{s} doğru

Eğer doğru hatırlıyorsam, Tom arabasını Mary'ye sadece 500 dolara sattı. - If I remember correctly, Tom sold his car to Mary for just 500 dollars.

Ümit; bir saat önce bitirdiğin çikolatalı çörek kutusunun sihirle tekrar dolup dolmadığını kontrol etmek için çılgın bir adam gibi birdenbire mutfağa doğru koştuğundadır. - Hope is when you suddenly run to the kitchen like a mad man to check if the empty chocolate cookie box you just finished an hour ago is magically full again.

{s} insaflı
sade

Caz ölmedi, sadece komik kokuyor. - Jazz isn't dead, it just smells funny.

Yaz tatili sırasında sadece dinleneceğim. - I'm just going to rest during the summer vacation.

{s} mantıklı

Ben sadece Tom'un Mary ile mantıklı konuşabileceğini düşündüm. - I just thought Tom might talk some sense into Mary.

Sadece bana mantıklı gelmiyor. - That just doesn't make sense to me.

{s} dürüst

Biz sadece dürüst oluyoruz. - We were just being honest.

O, sadece nazik değil ama dürüst de. - He is not just kind, but honest too.

{s} yerinde

Bence Tom'un öfkesi sadece bir savunma mekanizması; Yerinde olsam şahsen bunu kabul etmezdim. - I think Tom's anger is just a defense mechanism; I wouldn't take it personally if I were you.

Ben onu ararken sadece bir dakika yerinde kal. - Just stay put for a minute while I look for him.

{s} tam

Dükkan tiyatronun tam karşısında. - The store is just across from the theater.

Aptal! Seni sevdiğini söylediğinde dürüst olmuyor. Hâlâ anlamadın mı? O, tam bir altın arayıcısı. - Idiot! She's not being honest when she says she loves you. Haven't you figured it out yet? She's just a gold digger.

şunun surasında
güçlükle

Tom geçinmek için güçlükle yeterince kazanıyor. - Tom just barely earns enough to live on.

Testi güçlükle geçmeyi başardı. - He just barely managed to pass the test.

(Osmanlıca) hakşinas
güçbela

Ben kimim? Ben bir şairim. Ne yapıyorum? Yazıyorum. Nasıl yaşıyorum? Güçbela yaşıyorum. - Who am I? I am a poet. What do I do? I write. How do I live? I just live.

hakkaniyete uygun
(Muzik) doğru kusursuz
anca

Barış şiddetin yokluğu değildir ancak adaletin varlığıdır. - Peace is not the absence of violence but the presence of justice.

Richter ölçeğine göre büyüklüğü 5.0'ı aşan beş sarsıntı sadece bu hafta Japonya sarstı, ancak bilim adamları beklenen en büyük artçının henüz vurmadığı konusunda uyarıyorlar. - Five tremors in excess of magnitude 5.0 on the Richter scale have shaken Japan just this week, but scientists are warning that the largest expected aftershock has yet to hit.

tamı tamına
darı darına
güç bela
haksever
zar zor

Tom testi sadece zar zor geçti. - Tom just barely passed the test.

Tom kirayı ödemek için yeterli parayı zar zor kazanmayı başardı. - Tom just barely managed to earn enough money to pay the rent.

gücü gücüne
şimdi

Ben şimdi bir silah sesi duydum. - I heard a shot just now.

O şimdi eve geldi. Bunu bilmiyor muydunuz? - He came home just now. Didn't you know that?

tastamam
az önce

Ann raporunu yazmayı az önce bitirdi. - Ann has just finished writing her report.

O az önce izinli gitti. - He's just gone on leave.

{s} net

Sadece net bir cevap istiyorum. Daha fazla bir şey değil. - I just want a straight answer. Nothing more.

doğruluk
tam: just across from us tam karşımızda. just at that spot tam o noktada. just in time tam vaktinde. That's just what I've been looking
(İnşaat) henüz, hemen, ancak K
tam anlamıyla

Tom'un en büyük oğlu, tam anlamıyla kendisine benziyor. - Tom's oldest son looks just like him.

Her şey tam anlamıyla önceki gibi. - Everything's just like before.

tek kelimeyle

Tom tek kelimeyle iyi yönetiyor. - Tom is managing just fine.

Tom tek kelimeyle iyi yönetiyor. - Tom has been managing just fine.

haktanır
yalnız

Bu yalnızca onun şemsiyesi olmalı. - This just has to be his umbrella.

Lütfen sadece beni yalnız bırak. Düşünmek istiyorum. - Please just leave me alone. I want to think.

justnesshak
{s} berrak
adalet

Adalet sonunda galip gelecek. - Justice will prevail in the end.

Merhametsiz adalet zulümdür, adaletsiz merhamet yok olmanın anasıdır. - Justice without mercy is cruelty; mercy without justice is the mother of dissolution.

adil/yerinde
haklılık
az kalsın
kıl payı

Tom kıl payı treni kaçırdı. - Tom just missed the train.

haklı olarak
hemen/tam olarak/sadece
dürüstlük
yine de

Yolculuğumuz; uzun, çetin ve tehlikeliydi. Yine de evlerimize sağ salim döndüğümüz için mutluyuz. - Our trip was long, difficult and dangerous. We're just happy to be back home in one piece.

Henüz sabahın beşiydi ama yine de aydınlıktı. - It's just five in the morning, but nevertheless it is light out.

hak ve adalete uygunluk
the just iyiler justly adaletle
adaletli

Ben onu adaletli yapamam. - I can't do it justice.

Biz o konuda her iki tarafa adaletli davranmalıyız. - We should do justice to both sides on that issue.

yeni

Mary daha yeni eve geldi. - Mary has just come home.

Bitirdin mi? Aksine, yeni başlıyorum. - Have you finished it? On the contrary, I'm just starting.

demin
zorla
bir
neredeyse

Bu oda neredeyse yeterince büyük. - This room is just about big enough.

Burada işimiz neredeyse bitmek üzere. - We're just about finished here.

biraz önce

Galiba Tom biraz önce bana yalan söyledi. - I think Tom just lied to me.

O biraz önce odasını temizledi. - She just cleaned her room.

hemen

Belediye binası hemen köşede. - The city hall is just around the corner.

Tom hemen her şeyi yiyebilir. - Tom can eat just about anything.

ancak

Kesinlikle. Ancak onu teyit etmem gerekecek, lütfen sadece biraz bekleyin. - Certainly. I will need to confirm it, however. Please wait just a moment.

Barış şiddetin yokluğu değildir ancak adaletin varlığıdır. - Peace is not the absence of violence but the presence of justice.

just as
tıpkı

Tıpkı Amerikalıların Beyzbolu sevdiği gibi, İngilizler kriketi severler. - Just as the Americans like baseball, the British like cricket.

Küçük ev, şimdiye kadar tıpkı altındaki kadar iyi olmasına rağmen,eski püskü görünmeye başladı. - The small house had come to look shabby, though it was just as good as ever underneath.

just because
öylesine

Öylesine yapabilirsin,bu nasıl yapıldığını bildiğin anlamına gelmez. - Just because you can, doesn't mean you know how.

just like
aynı, tıpkı: Fehmi looks just like his father. Fehmi tıpkı babasına benziyor. That's just like Behzat, isn't it? O tam Behzat'ça bir şey
just like that
işte böyle
just like this
işte böyle
just now
az önce

Az önce yağmur yağmaya başladı. - It began raining just now.

O, az önce ofisten ayrıldı. - He left the office just now.

just now
henüz

İngilizce ödevimi yapmayı henüz şimdi bitirdim. - I have just now finished doing my English homework.

just kidding
lafın gelişi
just a minute
bir dakika
just a moment
azıcık
just a moment ago
demin
just a moment ago
demincek
just a moment!
bir saniye
just a second!
bir saniye
just about
-mek üzere
just after
müteakiben
just another
sıradan
just another day
sıradan bir gün
just as
olduğu anda
just ask
sadece sor
just at the right time
tam zamanında
just at the right time
tam vaktinde
just barely
zor bela
just barely
gücü gücüne
just because
çünkü

Konumunu yitirdi çünkü yalan söylemekten kaçınmıştı. - He lost his position just because he refused to tell a lie.

just beside
yanı başında
just enough
uç uca gelmek
just enough to survive
açlıktan ölmeyecek kadar
just for fun
mahsus
just for love
pir aşkına
just for me
tam benlik
just for the hell of it
(deyim) maksat yeşillik olsun
just for the hell of it
öylesine
just for you
tam senlik
just how many
(deyim) tamı tamına ne kadar
just how many
(deyim) tamamı kaç tane
just in case
ne olur ne olmaz
just in fun
şaka olsun diye
just in time
son dakikada
just like
aynı

Erkek kardeşin aynı sana benziyor. - Your brother looks just like you.

Tom aynı babası, büyükbabaları ve kardeşleri gibi bir sakala sahip. - Tom has a beard just like his father, grandfathers and brothers do.

just like me
tıpkı benim gibi
just like me
tıpkı ben
just like me
aynı ben
just my luck
şansıma
just my size
tam benim ölçüme göre
just now
derhal
just now
şu anda

Annem şu anda çok meşgul. - Mother is very busy just now.

Şu anda o sorun hakkında düşünüyordum. - I was just now thinking about that problem.

just once
bir sefere mahsus
just once
bir kereye mahsus
just order
adil düzen
just over there
oracıkta
just punishment
adil ceza
just resolution
adil çözüm
just so
çok dikkatli bir şekilde
just start working
işe yeni başlamak
just the same
tıpatıp aynı
just then
(deyim) o esnada
just thing
(deyim) düşündüğüm
just thing
(deyim) tam istediğim şey
just thing
(deyim) tam aradığım şey
just thing
(deyim) demek istediğim
just think!
düşün bir kere!
just think!
(deyim) bir düşün!
just think!
(deyim) bir düşünsene!
just to spite
-e inat
just us chumps
(Bilgisayar) yalnızca bizim için
just wonderful
tek kelimeyle harika
Just so
Aynen öyle
Just so
Evet
Just think!
(önek) düşün bir kere!
just a little
az-maz
just a little
bir hovur
just about
hemen hemen

Hemen hemen her şeye alışabilirim. - I can get used to just about anything.

Tom hemen hemen her gün masa tenisi oynar. - Tom plays table tennis just about every day.

just about
neredeyse

İşimi neredeyse bitirdim. - I'm just about finished with my homework.

Bu oda neredeyse yeterince büyük. - This room is just about big enough.

just about
az kalsın
just after
den sonra
just as soon as
de en kısa zamanda
just as well
iyi ki
just before
den önce
just now
şu tapta
just now
hemen şimdi

Evet, ama o hemen şimdi gitti. - Yes, but she left just now.

Hemen şimdi sana geliyorum. - I'm coming to you just now.

just so
tamböyle
just the job
tam aranılan şey
just there
şuracıkta
just there
tam orada
just so
şartıyla
Just what the fuck do you mean?
Ne demek istiyorsun be?
just 2
sadece 2
just a
sadece bir
just a few
sadece bir kaç
just a minute
Bir saniye (bekleyin)
just a moment
Bir saniye (bekleyin)
just a moment ago
az önce
just a second
Bir saniye (bekleyin)
just as
tam

Tam kapanacakken o mağazaya gitti. - He went to the store just as it was going to close.

Sporcuların yedikleri yiyecek tam olarak ne tür egzersizleri yaptıkları kadar önemlidir. - The food athletes eat is just as important as what kind of exercises they do.

just as many
sadece çok gibi
just as much
sadece kadar
just as you like
Sen nasıl istersen
just as you say
Söylediğin gibi
just curious
sadece merak ettim
just for the record
Sadece kayıt için
just for you
sadece senin için
just great
tek kelimeyle harika
just hours before
sadece saatler önce
just how
ne kadar

Tom sadece Mary'nin ne kadar saf olduğunu keşfetti. - Tom discovered just how gullible Mary was.

Sadece ne kadar büyük bir aptal olduğumu mu düşünüyorsun? - Just how big an idiot do you think I am?

just imagine
sadece hayal
just in case
Her ihtimale karşı

Her ihtimale karşı bir film çekelim. - Let's take an X-ray just in case.

Her ihtimale karşı pasaportunu yanına al. - Take your passport with you, just in case.

just in case
Olur ya belki

Just in case you were wondering .

just inside
hemen içinde
just intonation
(Muzik) Tam tınılama
just like in school
okulu gibi
just like it
it gibi
just like that
İşte bu kadar basit! Anında görüntü!
just like you
tam senin gibi
just look
Sadece bakmak
just looking
sadece seyir
just me
sadece ben

O filmi sevmeyen sadece ben değildim. - It wasn't just me who didn't like that movie.

O sadece ben miyim yoksa orada bir kedi mi var? - Is it just me or is there a cat there?

just moment
Sadece anı
just one of those things
her zamanki şeyler işte
just outside
hemen dışarıda
just price
adil fiyat
just the same
1. yine de, buna rağmen. 2. tıpatıp aynı
just the way I wrote it
tıpkı yazdığım gibi
just to spite
-e inat: "He's doing this just to spite them."
just when
sadece zaman
just why ...
sadece neden
just yet
henüz

Henüz vazgeçmek için hazır değilim. - I'm not ready to give up just yet.

Henüz onlara söyleme. - Don't tell them just yet.

just-noticeable difference
just-göze çarpan bir fark
just for fun
şakacıktan
just now
biraz önce
just as
gibi
just now
daha demin
justly
adil bir şekilde
justness
insaflılık
justly
adaletle
justness
adalet
justness
hak
justness
dürüstlük
justly
adamcasına
be just
Tıpkı

Büyüyünce tıpkı babam gibi olmak istiyorum. - When I grow up, I want to be just like my father.

just as
ırken. "The building collapsed just as he arrived."
just as well
de, da, dahi
just as well
nitekim su kuyusu
just before
hemen önce

Tom genellikle gece yarısından hemen önce yatmaya gider. - Tom usually goes to bed just before midnight.

Akşam yemeğini yemeden hemen önce köpeğimi beslerim. - I feed my dog just before I eat dinner.

just in
Sadece

Tom sadece Mary'nin müzikal yetenekleriyle ilgili değildi. - Tom was not just interested in Mary's musical abilities.

O onunla sadece ilgilenmiyor, ona deli oluyor. - He is not just interested, he's crazy about it.

just in time
Tam vaktinde

Tom Noel için tam vaktinde eve geri döndü. - Tom came back home just in time for Christmas.

Tom akşam yemeği için eve tam vaktinde gelir. - Tom usually arrives home just in time for dinner.

just off
hemen

Hemen sahilin oralarda beğeneceğini düşündüğüm gerçekten iyi bir lokanta var. - There is a really good restaurant just off the beach that I think you'd enjoy.

just right
En iyi şekilde, mükemmel olarak

They need things to be perfect or just right.

the just
sadece
Just think
Bir düşün!/Düşünsene!: Just think! This time tomorrow we'll be in Tibet! Düşünsene! Yarın bu saatte Tibet'de olacağız!
just a moment
bir dakika

Bir dakika. Karar vermedim. - Just a moment. I haven't made up my mind.

Bir dakika. Henüz bitirmedim. - Just a moment. I haven't finished yet.

just about
yaklaşık

Tom yaklaşık olarak bir erkeğin isteyebileceği her şeye sahip. - Tom has just about everything a man could want.

Tüm paranla, yaklaşık olarak istediğin her şeyi alabilmen gerekir. - With all your money, you should be able to buy just about anything you want.

just about
-mek üzere: I was just about to leave. Tam çıkmak üzereydim
just about
aşağı yukarı

Sanırım aşağı yukarı istediğim bilgisayarı alacak kadar param var. - I think I have just about enough money to buy the computer that I want.

Tom istediği bir şeyi almak için aşağı yukarı yeterince zengin. - Tom is rich enough to buy just about anything he wants.

just about
hemen hemen: We're just about finished. Hemen hemen bitirdik. She's acted
just about
epeyce
just after
-den sonra
just as
nasıl ki
just as
aynen
just before
-den önce
İngilizce - İngilizce
To joust, fight a tournament
Moments ago, recently

They just left, but you may leave a message at the desk.

Only, simply, merely

He calls it vermillion, but it's just red to me.

A joust, tournament
exactly, perfectly

He wants everything just right for the big day.

factually fair; correct; proper

It is a just assessment of the facts.

morally fair; upright; righteous, equitable

It looks like a just solution at first glance.

By a narrow margin; closely; nearly

The piece just might fit.

adj [only] hanya
implying justice dictated by reason, conscience, and a natural sense of what is fair to all; "equitable treatment of all citizens"; "an equitable distribution of gifts among the children"
at this moment; exactly, precisely; almost; only, merely, simply, nothing more; barely, scarcely; really
by a small margin; "they could barely hear the speaker"; "we hardly knew them"; "just missed being hit"; "had scarcely rung the bell when the door flew open"; "would have scarce arrived before she would have found some excuse to leave"- W B Yeats
and nothing more; "I was merely asking"; "it is simply a matter of time"; "just a scratch"; "he was only a child"; "hopes that last but a moment"
used especially of what is legally or ethically right or proper or fitting; "a just and lasting peace"- A Lincoln; "a kind and just man"; "a just reward"; "his just inheritance"
indicating exactness or preciseness; "he was doing precisely (or exactly) what she had told him to do"; "it was just as he said--the jewel was gone"; "it has just enough salt"
absolutely; "I just can't take it anymore"; "he was just grand as Romeo"; "it's simply beautiful!"
{a} upright, incorrupt, honest, exact, orderly
{a} exactly, really, merely, barely, nearly
{n} a mock fight made on horseback, a tilt
Aristides the Just Haüy René Just James the Just just war theory just in time manufacturing Saint Just Louis Antoine Léon de
Barely; merely; scarcely; only; by a very small space or time; as, he just missed the train; just too late
{i} joust, battle between two knights on horseback
free from favoritism or self-interest or bias or deception; or conforming with established standards or rules; "a fair referee"; "fair deal"; "on a fair footing"; "a fair fight"; "by fair means or foul"
To joust
Not transgressing the requirement of truth and propriety; conformed to the truth of things, to reason, or to a proper standard; exact; normal; reasonable; regular; due; as, a just statement; a just inference
Conforming or conformable to rectitude or justice; not doing wrong to any; violating no right or obligation; upright; righteous; honest; true; said both of persons and things
jis, legal
Lincoln; "a kind and just man"; "a just reward"; "his just inheritance" only a moment ago; "he has just arrived"; "the sun just now came out" absolutely; "I just can't take it anymore"; "he was just grand as Romeo"; "it's simply beautiful!
A joust
Fair; even; equitable
{s} fair, equitable; correct; suitable, appropriate, proper; deserved; exact, precise; genuine, real
Rendering or disposed to render to each one his due; equitable; fair; impartial; as, just judge
Lincoln; "a kind and just man"; "a just reward"; "his just inheritance"
used especially of what is legally or ethically right or proper or fitting; "a just and lasting peace"- A
only a moment ago; "he has just arrived"; "the sun just now came out"
Cause - A standard or test often applied to determine the appropriateness of disciplinary action The factors that may be considered in determining just cause include but are not limited to: 1 Forewarning; 2 Reasonableness of the rule or standard which was violated; 3 Whether or not there was a supervisory investigation to verify student employee culpability and to verify the circumstances of the violation; 4 establishment of proof at a level consistent with the disciplinary action being taken; 5 prior consistent enforcement of the rule or standard which has been violated; 6 disciplinary action proportional to the offense
of moral excellence; "a genuinely good person"; "a just cause"; "an upright and respectable man"; "the life of the nation is secure only while the nation is honest, truthful, and virtuous"- Frederick Douglass
Closely; nearly; almost
absolutely; "I just can't take it anymore"; "he was just grand as Romeo"; "it's simply beautiful!
"1 a : having a basis in or conforming to reason"
Precisely; exactly; in place, time, or degree; neither more nor less than is stated
just a bit outside
A pitch that is away from the batter as it crosses home plate

The first pitch is ... just a bit outside.

just a bit outside
A pitch that is thrown several feet from the strike zone, away from the batter, typically one that the catcher has no chance of receiving. Popularized by broadcaster Bob Uecker

The pitch is ... juuuuust a bit outside. The catcher didn't even reach for that one.

just a minute
A short period of time, typically anywhere from several seconds to several minutes or more
just a minute
Stop; wait. Used to indicate that the speaker wishes the previous speaker or the proceedings to stop so that he or she can comment on what has been said or has happened so far
just a minute
Only one minute; a passage of time 60 seconds in duration
just a sec
just a second
just a second
A short period of time, typically anywhere from a few seconds to several minutes or more
just a second
Only one second; a passage of time one-sixtieth of a minute in duration
just a second
Stop; wait. Used to indicate that the speaker wishes the previous speaker or the proceedings to stop so that he or she can comment on what has been said or has happened so far
just about
almost
just another pretty face
Someone who is attractive, but not too distinguished

After screening her application, the office manager decided that the young woman was just another pretty face and decided to hire someone who was better.

just as well
Used to say that an occurrence, or situation, is not only fortunate, but that for the contrary, it could have been a lot worse

Marshall stepped away from the conversation, and it was just as well. It could only have gotten hotter from that point.

just compensation
The compensation provided for property taken via eminent domain. It is usually the fair market value of the property, but may be determined by other means

; nor shall private property be taken for public use, without just compensation.

just compensations
plural form of just compensation
just deserts
A punishment or reward that is considered to be what the recipient deserved

It may appear that they're getting ahead by cheating, but they'll get their just deserts in the end.

just desserts
Common misspelling of just deserts
just ducky
Great or going well, although usually sarcastic

Well that's just ducky!.

just in case
In the event; should there be a need

Throughout 1782 and most of 1783 there was a mixture of defacto peace but preparedness for war just in case it should be resumed, a sort of cold war.

just in case
if and only if
just in time
at the last possible moment; just before or within the assigned time
just kidding
I wasn't serious; it was only a joke
just like that
unexpectedly, without warning

We were jogging slowly in the park when, just like that, she collapsed.

just like that
In that manner
just now
Very close to the present moment

I was talking to my friend on the phone just now.

just now
In a little while. Shortly, which could mean within ten minutes or two hours or at some indeterminate time within the near future

I'll be coming just now.

just the same
Anyway; despite

He didn't like it one bit, but he smiled just the same.

just wondering
Used to qualify a question or action, explaining it as modivated by curiosity
just-in-time
Of a manufacturing system in which components are delivered at the precise time required, thus minimizing inventory carrying costs
just-so story
A story that cannot be proven or disproven, used as an explanation of a current state of affairs
just a minute
hold on, just a moment
just as
just like, similar to; right at the moment when
just as
at the same time as; "even as he lay dying they argued over his estate"; "the building collapsed just as he arrived"
just a minute
Used to ask sb to wait for a short time
just as well
(as well or just as well) with equal reason or an equally good result

I may as well have a look.

just as well
With equal reason or an equally good result
just intonation
(Muzik) In music, just intonation is any musical tuning in which the frequencies of notes are related by ratios of whole numbers. Any interval tuned in this way is called a just interval; in other words, the two notes are members of the same harmonic series
just like that
(DISAPPROVING) Suddenly and unexpectedly: "Their son went off and got married last week, just like that."
just society
The Just Society was a rhetorical device used by Canadian Prime Minister Pierre Trudeau to illustrate his vision for the nation. He first used the term in the 1968 Liberal Party leadership contest, at the height of "Trudeaumania", and it came to be seen as one of his trademark phrases
just war theory
Just war theory (or Bellum iustum) is a doctrine of military ethics of Roman philosophical and Catholic origin, studied by moral theologians, ethicists and international policy makers, which holds that a violent conflict ought to meet philosophical, religious or political criteria
justly
In a just or fair manner; of great justice
justly
{a} uprightly, honestly, properly, exactly
justness
{n} reasonableness, propriety, exactness
just a moment
Used to ask sb to wait for a short time
just as
At the same time as; "even as he lay dying they argued over his estate"; "the building collapsed just as he arrived"; (synonym) even as
just like that
Instantly or effortlessly
just right
In every detail, to a T, to the letter, to perfection
Just A Minute
jam
just a moment
just a second, hang on a minute, momentarily
just about
(of actions or states) slightly short of or not quite accomplished; `near' is sometimes used informally for `nearly' and `most' is sometimes used informally for `almost'; "the job is (just) about done"; "the baby was almost asleep when the alarm sounded"; "we're almost finished"; "the car all but ran her down"; "he nearly fainted"; "talked for nigh onto 2 hours"; "the recording is well-nigh perfect"; "virtually all the parties signed the contract"; "I was near exhausted by the run"; "most everyone agrees"
just about
almost, just now; with difficulty, barely, hardly
just about
(of quantities) imprecise but fairly close to correct; "lasted approximately an hour"; "in just about a minute"; "he's about 30 years old"; "I've had about all I can stand"; "we meet about once a month"; "some forty people came"; "weighs around a hundred pounds"; "roughly $3,000"; "holds 3 gallons, more or less"; "20 or so people were at the party"
just as well
for the best, it makes no difference
just in case
if there happens to be need; "in case of trouble call 911"; "I have money, just in case"
just in case
just to be safe, for the sake of it, in the event that -
just in time
An approach to minimizing inventory costs through identifying minimal inventory levels and arranging with suppliers to replenish stocks just in time to be used in production
just in time
A concept where an item is delivered where and when it is needed
just in time
In education, just-in-time instruction is available at the time a learner needs it in order to perform a task, rather than only at the time a provider wants to make it available
just in time
A strategy that concentrates on making quality products, in the quantity needed, when it is needed This strategy exposes waste and makes continuous improvement possible
just in time
(JIT)—The concept of only compiling units of code just as they are needed at runtime The JIT compiler in the CLR compiles MSIL instructions to native machine code as a NET application is executed The compilation occurs as each method is called; the JIT-compiled code is cached in memory and is never recompiled more than once during the program's execution
just in time
The principle of production and inventory control in which goods arrive when needed for production or use Warehousing tends to be minimal or non-existent; the container is the movable warehouse and must arrive around the time it is required
just in time
Popular term to described the benefit of e-learning's accessibility As in, "Our sales force can access our online, just-in-time training whenever they have a question about a product; no longer do they have to enroll in, and wait for, a classroom training program "
just in time
The concept of reducing inventories by working closely with suppliers to co-ordinate delivery of materials just before their use in the manufacturing or supply process
just in time
at the last possible moment; "she was saved in the nick of time"
just in time
The principle of production and inventory control that calls for immediate movement of raw materials, component parts, and work-in-progress Goods arrive when needed (just in time) for production or use rather than becoming expensive inventory that occupies costly warehouse space
just in time
freight scheduled for immediate use at its destination
just kidding
I am only joking, I am just fooling
just like
exactly like, exactly similar to -
just like that
merely like that, just so, thus, with a flip of the wrist, with a wave of the hand
just now
only a moment ago; "he has just arrived"; "the sun just now came out"
just now
just this moment, justa a moment ago
just so
in a careful manner; "you must treat this plant just so"
just so
exactly thus
just so
in a careful manner; "you must treat this plant just so
just the opposite
exactly the reverse, on the contrary, the opposite is the correct one
just then
at a particular time in the past; "just then the bugle sounded
just then
at a particular time in the past
just think
stop and think for a moment, ponder on it, go out and learn
juster
more just
justest
superlative of just
justly
with honesty; "he was rightly considered the greatest singer of his time"
justly
equitably, fairly, honestly; properly, correctly; exactly, precisely (Dialect)
justly
in accordance with moral or social standards; "that serves him right"; "do right by him
justly
approval You use justly to show that you approve of someone's attitude towards something, because it seems to be based on truth or reality. Australians are justly proud of their native wildlife. see also just = justifiably
justly
In a just manner; in conformity to law, justice, or propriety; by right; honestly; fairly; accurately
justly
in accordance with moral or social standards; "that serves him right"; "do right by him"
justness
the state of being just
justness
conformity with some esthetic standard of correctness or propriety; "it was performed with justness and beauty"
justness
conformity with some esthetic standard of correctness or propriety; "it was performed with justness and beauty
justness
{i} quality of being just, equitableness, fairness; quality of being correct
justness
The quality of being just; conformity to truth, propriety, accuracy, exactness, and the like; justice; reasonableness; fairness; equity; as, justness of proportions; the justness of a description or representation; the justness of a cause
justness
the quality of being just or fair
Türkçe - İngilizce

just teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

güçü gücüne/ halle just, barely, just barely, hardly
with the greatest difficulty
just