wrong

listen to the pronunciation of wrong
İngilizce - Türkçe
yanlış

Korkarım yanlış bir numara çevirdiniz. - I'm afraid you have dialed a wrong number.

Ebeveynler çocuklarına yalan söylemenin yanlış bir şey olduğunu öğretirler. - Parents teach their children that it's wrong to lie.

{i} haksızlık

Ona haksızlık ettiğimi düşünüyor. - She thinks that I wronged her.

Bir insanı öyle kandırmak haksızlık. - It's wrong to trick people like that.

{i} hata

Bu defa hatalı olan benim gibi görünüyor. - This time, it looks like it is me who is wrong.

Hatalı olduğunuzu kabul ettiğiniz için çok büyüksünüz. - It's very big of you to admit you're wrong.

{i} yanlış yol

Yanlış yola girmiş olmalıyız. - We must've taken the wrong road.

Ülke yanlış yolda ilerliyor. - The country is headed on the wrong track.

yanlış, gerçeğe uymayan: He gave the wrong answer. Yanlış cevap verdi. We're on the wrong road. Yanlış yoldayız. We boarded the wrong
sağlıksız

Kötü hissediyordum, bu yüzden hastaneye kabul edildim. Fakat bende gerçekten sağlıksız bir şey olmadığı anlaşıldı. - I felt bad, so I was admitted into the hospital. However, it turned out that there was nothing really wrong with me.

kanuna aykırı fiil
(İnşaat) yanlış Y

Talimatları dikkatle okursanız, yanlış yapmazsınız. - You can't go wrong if you read the instructions carefully.

Tom arabasını yanlış yere park ettiği için ceza ödemek zorunda kaldı. - Tom had to pay a fine because he parked in the wrong place.

(Askeri) HATALI; YANLIŞ: "Son yayınınız hatalıydı; bunun doğru şekli ---dır" anlamına gelen bir ön kelime
{i} suç

Tom suçu Mary'ye yüklediği için hatalıdır. - Tom is wrong to lay the blame on Mary.

Tom ve Mary yanlış giden her şey için kendilerini suçladılar. - Tom and Mary blamed themselves for everything that went wrong.

dince suç sayılan
yanılmış

Tom hakkında yanılmış olabilirim. - I may have been wrong about Tom.

Bir an için, sadece bir an, beni gerçekten sevdiğini düşündüm ama yanılmışım. - For a second, just a second, I thought that you really loved me, but I was wrong.

kemlik
uygun sayılmayan
yanlış bir şekilde
birine göre olmayan
mahzurlu
başvurulması yanlış olan
gadretmek
uygun olmayan
aldanmak
haksız fiil
kötülük etmek
gerçeğe uymayan
yalancı
sakıncalı
kötü

Kötü bir başlangıç yaptık. - We got off on the wrong foot.

Kötü hissediyordum, bu yüzden hastaneye kabul edildim. Fakat bende gerçekten sağlıksız bir şey olmadığı anlaşıldı. - I felt bad, so I was admitted into the hospital. However, it turned out that there was nothing really wrong with me.

uygunsuz
haksızlık etmek

Bizi ona haksızlık etmekle suçladı. - He accused us of wronging him.

ters

Beklenenin tersine sen hatalıydın. - You were wrong after all.

O kazağını ters yüz giydi. - He put on his sweater wrong side out.

haksız

Şimdi haksız olduğumu görebiliyorum. - I can see now I was wrong.

Haksız olduğumuzu mu düşünüyorsunuz? - Do you think we were wrong?

günahını almak
ahlakdışı
bozuk

Daktilomda bir bozukluk var. - Something is wrong with my typewriter.

Türk toplumunun algılama yeteneği bozuk değildir. - There is nothing wrong with the Turkish people's power of perception.

yanlış şekilde

Onu yanlış şekilde yapıyorsun. - You're doing it the wrong way.

Bunu yanlış şekilde yapıyorsun. - You are doing it the wrong way.

{s} 1. yanlış, gerçeğe uymayan: He gave the wrong answer. Yanlış cevap verdi. We're on the wrong road. Yanlış yoldayız. We boarded the wrong
zarar

Yanlış zamanda konuşulan bir söz iyilikten çok daha fazla zarar yapabilir. - A word spoken at the wrong time can do very much more harm than good.

Ben size zarar verdiğim için üzgünüm. Özür dileme. Sen yanlış bir şey, yapmadım, Tom. - I'm sorry I hurt you. Don't apologize. You didn't do anything wrong, Tom.

usule uygun olmayan
makbul olmayan
yanlış olarak
fena surette
kusur

Onda fiziksel olarak hiçbir kusur yok. - There's nothing physically wrong with him.

Kusura bakmayın ama, anlattıklarınızın hiçbir önemi yok. - Don't take this the wrong way, but what you have related doesn't matter.

{f} eziyet etmek
gadir
{f} günahına girmek
zulüm
sapıklık
{s} hatalı

Ya sen ya da arkadaşın hatalı. - Either you or your friend is wrong.

Korkarım ki koliyi hatalı şekilde adresledim. - I'm afraid I have addressed the parcel wrongly.

ters olarak
yalan

Ben yalan söylemenin yanlış olduğunu düşünüyorum. - I think it's wrong to tell a lie.

Yalan söylemek yanlıştır. - It is wrong to tell a lie.

günah

Evet, cinayetin bir günah olduğunu söyledim ama günahların yanlış olduğunu asla söylemedim. - Yes, I said that murder is a sin, but I never said that sins are wrong.

istenilmeyen
ters (taraf)
zulmetmek
taklit
wrong address
yanlış adres
wrong column
yanlış sütun
wrong cycle time
yanlış devir hızı
wrong decision
yanlış karar
wrong diagnosis
(Tıp) yanlış teşhis
wrong disk
(Bilgisayar) yanlış disket
wrong exposition
yanlış teşhir
wrong exposition
yanlış sergileme
wrong file type
(Bilgisayar) yanlış dosya türü
wrong file type
(Bilgisayar) hatalı dosya türü
wrong impression
yanlış izlenim
wrong line
yanlış satır
wrong numbet
yanlış telefon numarası
wrong packet
(Bilgisayar) yanlış paket
wrong part
yanlış parça
wrong password
(Bilgisayar) yanlış parola
wrong pin code
(Bilgisayar) yanlış pın kodu
wrong side
ters yüz

O kazağını ters yüz giydi. - He put on his sweater wrong side out.

wrong somebody
günahını almak
wrong tag order
(Bilgisayar) yanlış etiket sırası
wrong time
yanlış zaman

Sanırım Tom yanlış zamanda yanlış yerdeydi. - I think Tom was just in the wrong place at the wrong time.

Tom yanlış zamanda yanlış yerdeydi. - Tom was in the wrong place at the wrong time.

wrong version
(Bilgisayar) yanlış sürüm
wrong versions
(Bilgisayar) yanlış sürüm
wrong doing
yapan yanlış
wrong doings
yanlış zımbırtı
wrong foot
yanlış ayak
wrong fount
yanlış pınar
wrong order
yanlış sıra
wrong selection
yanlış seçim
wrong side up
yanlış tarafı yukarı
wrong to
yanlış
wrong way
yanlış yol
wrong way up
yanlış bir şekilde yukarı
wrong-doer
Yanlış eden kimse
wrong calculation
yanlış hesap
wrong information
hatalı bilgi
wrong side
(Tekstil) arka yüz
take something the wrong way
(Ev ile ilgili) Birşeyi yanlış anlamak
go wrong
1. bozulmak; aksamak: After that everything began to go wrong. Ondan sonra her şey aksamaya başladı. What went wrong? Aksayan neydi? 2
rub s.o. the wrong way
{k} birini kızdırmak/sinirlendirmek
wrongful
wrongfullyhaksız bir şekilde
wrongful
yasadışı/haksız
wrongfully
yasadışı/haksız şekilde
wrongfulness
{i} yanlışlık
wrongly
yanlış/hatalı bir şekilde
wrongly
uygun olmayan/yanlış bir şekilde
you are wrong
siz haksızsınız
you gave me the wrong change
yanlış para üstü verdiniz
bark up the wrong tree
yanlış kapıyı çalmak
civil wrong
(Kanun) haksız muamele
civil wrong
(Kanun) haksız fiil
civil wrong
(Kanun) haksızlık
get somebody wrong
yanlış anlamak
get something wrong
yanılmak
go wrong
(Dilbilim) hesabı tutmamak
go wrong
kötü sonuçlanmak
go wrong
arıza yapmak
go wrong
hata etmek
go wrong
aksamak
go wrong
(Dilbilim) ahlakdışı yaşam sürmek
go wrong
yanılmak
go wrong
hata yapmak
go wrong
(Dilbilim) çalışmamak
go wrong
(Dilbilim) kötü yola düşmek
go wrong
(Dilbilim) (makine) bozulmak
go wrong
(Dilbilim) yanlış çıkmak
go wrong
yanlış yapmak
go wrong
aksi gitmek
go wrong
(Dilbilim) düşündüğü gibi olmamak
hope nothing's wrong
hayırdır inşallah
i hope nothing's wrong
hayrola!
i hope nothing's wrong
hayırdır inşallah
i hope nothing's wrong
hayırdır!
prove to be wrong
haksız çıkarmak
turn out to be in the wrong
haksız çıkmak
what's wrong
(Bilgisayar) ne yanlış
wronged
haksızlık edilmiş
wronged
haksızlığa uğramış
wrongful
kötü
wrongful
(Kanun) adalete aykırı
wrongful
zarar doğuran
wrongful
yasaya aykırı
wrongfully
haksız yere

Tom haksız yere mahkum edilmişti. - Tom was wrongfully convicted.

Tom'un haksız yere suçlandığını düşünüyorum. - I think Tom has been wrongfully accused.

wrongfully
haksız olarak
wrongfully
yanlış bir şekilde
wrongfully
kusurlu olarak
wrongfully
haksız surette
wrongly
haksız yere

Mary neredeyse 10 yıl haksız yere hapis cezasına çarptırılmıştı. - Mary was wrongly imprisoned for nearly 10 years.

you got it wrong
yanlış anladın
bark up the wrong tree
yanlış kapı çalmak
born on the wrong side of the blanket
piç
come to the wrong shop
yanlış kapı çalmak
consider wrong
yanlış say
get out of the wrong side of the bed
sol tarafından kalkmak
get sth wrong
yanlış anlamak
get the wrong end of the stick
yanlış anlamak
get the wrong end of the stick
kazı koz anlamak
go wrong
ters gitmek
go wrong
bozulmak
in the wrong
hatalı
in the wrong
kabahatli
rub up the wrong way
kızdırmak
rub up the wrong way
sinir etmek
wronged
{f} haksızlık et

Ona haksızlık ettiğimi düşünüyor. - She thinks that I wronged her.

Ben sana ne zaman haksızlık ettim? - When have I ever wronged you?

wrongful
haksız

Ben haksız yere cezalandırıldım. - I was wrongfully punished.

Dan karısını öldürmekten haksız yere suçlu bulunmuştu. - Dan was wrongfully convicted of murdering his wife.

wrongness
yanlışlık
What's wrong with ..
-in nesi var
bark up the wrong tree
Yanlış çıkarım çalmak, yanlış kapı çalmak
barking up the wrong tree
(deyim) Yanlış kapı çalmak
born on the wrong side of the blanket
(deyim) Gayri meşru yani evlilik dışı ilişkiden dünyaya gelmiş olmak
don't get me wrong
beni yanlış anlama
get off on the wrong foot
(deyim) Kötü bir başlangıç yapmak
get on the wrong side of s.o
k. dili birini kızdırmak
get someone wrong
Birini yanlış anlamak

Please , don't get me wrong ! It isn't what you think.

get the wrong end of the stick
yanlış anlamak, kazı koz anlamak
he probably got out of bed on the wrong side.
muhtemelen yataktan yanlış tarafında var
if nothing goes wrong
bir terslik olmazsa
on the wrong track
Yanlış yolda
rub sb up the wrong way
sınır etmek, kızdırmak, tepesini attırmak
take the wrong way
(deyim) Yanlış anlamak
the wrong side
yanlış tarafta
the wrong side up
yanlış tarafı yukarı
whats wrong with you?
ne senin?
wrong with
zulmetli
wronged
haksızlık et(mek)
wronged
haksızlığa uğrayan kimse
wrongs
yanlış

İki yanlış bir doğru eder. - Two wrongs do make a right.

İki yanlış bir doğru etmez. - Two wrongs don't make a right.

you are wrong
yanılıyorsun
be wrong
yanılmak
be wrong
hata etmek
be wrong
yanlış olmak
be wrong
hatalı olmak
wronged
haksızlık et
wrongful
yasadışı
wrongful
insafsız
wrongful
wrongfulnesshaksızlık
wrongful
{s} kanuna aykırı
wrongfulness
haksızlık
wrongfulness
{i} hatalı oluş
wrongfulness
{i} hata
wrongly
ters
wrongly
hatalı bir şekilde
wrongly
yanlış

Sen yanlış yere suçlandın. - You were wrongly accused.

Onu yanlış şekilde formüle ettim. - I formulated it wrongly.

wrongly
yanlış bir şekilde
wrongly
ters olarak
wrongly
haksız bir şekilde
İngilizce - İngilizce
In a way that isn't right; done incorrectly; wrongly

I spelled several names wrong in my address book.

Improper; unfit; unsuitable

A bikini is the wrong thing to wear on a cold day.

Designed to be worn or placed inward; as, the wrong side of a garment or of a piece of cloth
The incorrect or unjust position or opinion. (Or is it the wronged?)
To treat unjustly; to injure or harm
The opposite of right; something which is wrong, particularly injustice
Something that is immoral or not good

Injustice is a heinous wrong.

To slander; to impute evil to unjustly
Incorrect or untrue

Some of your answers were correct, and some were wrong.

Immoral, not good, bad

It is wrong to lie.

Asserting something incorrect or untrue

You're wrong: he's not Superman at all.

Not working; out of order

Something is wrong with my cellphone.

To deprive of some right, or to withhold some act of justice
{s} incorrect; erroneous; mistaken; erring; unjust; inappropriate; improper; inside-out (clothing)
{v} to injure
{a} amiss, improperly
{n} injury, injustice, an error, a mistake
{a} not right, not true, unfit
{i} injustice; evil; bad; injustice; broken law; transgression; harm; mistake; sin
Deviation or departure from truth or fact; state of falsity; error; as, to be in the wrong
That which is not right
errado/a erraadoe/a free livre lievre warm quente kènte
{f} cause suffering to; behave unjustly toward; injure, harm, violate; malign, discredit
not functioning properly; "something is amiss"; "has gone completely haywire"; "something is wrong with the engine"
To treat with injustice; to deprive of some right, or to withhold some act of justice from; to do undeserved harm to; to deal unjustly with; to injure
The king (or queen) can do no wrong “It seems incredible that we should have to remind Lord Redesdale that the sovereign can do no wrong ' simply because the sovereign can do nothing except by and with the advice and consent of the ministers of the Crown ”- The Times Wrong End of the Stick (You have got hold of the) You have quite misapprehended the matter; you have got the wrong sow by the ear There is another form of this phrase which determines the allusion The toe of the stick is apt to be fouled with dirt, and when laid hold of defiles the hand instead of supporting the feet
contrary to conscience or morality or law; "it is wrong for the rich to take advantage of the poor"; "cheating is wrong"; "it is wrong to lie
A wrong is an unfair or immoral action. I intend to right that wrong The insurance company should not be held liable for the wrongs of one of its agents
If you think that someone was wrong to do something, you think that they should not have done it because it was bad or immoral. She was wrong to leave her child alone We don't consider we did anything wrong. right Wrong is also a noun. a man who believes that he has done no wrong
Nonconformity or disobedience to lawful authority, divine or human; deviation from duty; the opposite of moral right
based on or acting or judging in error; "it is wrong to think that way"
To impute evil to unjustly; as, if you suppose me capable of a base act, you wrong me
contrary to conscience or morality or law; "it is wrong for the rich to take advantage of the poor"; "cheating is wrong"; "it is wrong to lie"
treat unjustly; do wrong to based on or acting or judging in error; "it is wrong to think that way"
that which is contrary to the principles of justice or law; "he feels that you are in the wrong"
not in accord with established usage or procedure; "the wrong medicine"; "the wrong way to shuck clams"
not conforming with accepted standards of propriety or taste; undesirable; "incorrect behavior"; "she was seen in all the wrong places"; "He thought it was wrong for her to go out to work"
In a wrong manner; not rightly; amiss; morally ill; erroneously; wrongly
If something is wrong, it is incorrect and not in accordance with the facts. How do you know that this explanation is wrong? 20 per cent of the calculations are wrong. a clock which showed the wrong time Lots of people got the questions wrong. right Wrong is also an adverb. I must have added it up wrong, then It looks like it's spelled wrong I can see exactly where he went wrong. + wrongly wrong·ly A child was wrongly diagnosed as having a bone tumour Civilians assume, wrongly, that everything in the military runs smoothly
a legal injury is any damage resulting from a violation of a legal right
badly timed; "an ill-timed intervention"; "you think my intrusion unseasonable"; "an untimely remark"; "it was the wrong moment for a joke"
If something is wrong or goes wrong with a machine or piece of equipment, it stops working properly. We think there's something wrong with the computer Something must have gone wrong with the satellite link
In a way that isnt right; done incorrectly; wrongly
Not according to the laws of good morals, whether divine or human; not suitable to the highest and best end; not morally right; deviating from rectitude or duty; not just or equitable; not true; not legal; as, a wrong practice; wrong ideas; wrong inclinations and desires
Whatever deviates from moral rectitude; usually, an act that involves evil consequences, as one which inflicts injury on a person; any injury done to, or received from; another; a trespass; a violation of right
If something such as a decision, choice, or action is the wrong one, it is not the best or most suitable one. I really made the wrong decision there The wrong choice of club might limit your chances of success We got married when I was 30 for all the wrong reasons. right
Wrong is used to refer to activities or actions that are considered to be morally bad and unacceptable. Is it wrong to try to save the life of someone you love? They thought slavery was morally wrong The only thing I consider wrong is when you hurt someone There is nothing wrong with journalists commenting on the attractiveness of artists. Wrong is also a noun. Johnson didn't seem to be able to tell the difference between right and wrong. right
not according with the facts; "unfortunately the statement was simply untrue"; "the facts as reported were wrong"
Twisted; wry; as, a wrong nose
Not according to truth; not conforming to fact or intent; not right; mistaken; erroneous; as, a wrong statement
incorrectly; erroneously; mistakenly; inappropriately; improperly; distortedly
You use wrong to describe something which is not thought to be socially acceptable or desirable. If you went to the wrong school, you won't get the job
not far wrong: see far to get off on the wrong foot: see foot to get hold of the wrong end of the stick: see stick to be barking up the wrong tree: see tree
If you are wrong about something, what you say or think about it is not correct. I was wrong about it being a casual meeting It would be wrong to assume that rich countries will always be able to insulate themselves with drugs against the ravages of new diseases I'm sure you've got it wrong. Kate isn't like that It's been very nice to prove them wrong. right
treat unjustly; do wrong to
If you say there is something wrong, you mean there is something unsatisfactory about the situation, person, or thing you are talking about. Pain is the body's way of telling us that something is wrong Nobody seemed to notice anything wrong What's wrong with him? right
in an incorrect manner; "she guessed wrong"
Wrung
not correct; not in conformity with fact or truth; "an incorrect calculation"; "the report in the paper is wrong"; "your information is wrong"; "the clock showed the wrong time"; "found themselves on the wrong road"; "based on the wrong assumptions"
not appropriate for a purpose or occasion; "unsuitable attire for the office"; "said all the wrong things"
If someone wrongs you, they treat you in an unfair way. You have wronged my mother She felt she'd been wronged Those who have wronged must be ready to say: `We have hurt you by this injustice.'
If you choose the wrong thing, person, or method, you make a mistake and do not choose the one that you really want. He went to the wrong house The wrong man had been punished Could you have given them the wrong drug by mistake? There is no right or wrong way to do these exercises. right Wrong is also an adverb. You've done it wrong I must have dialed wrong. right
If a situation goes wrong, it stops progressing in the way that you expected or intended, and becomes much worse. It all went horribly wrong
If someone who is involved in an argument or dispute has behaved in a way which is morally or legally wrong, you can say that they are in the wrong. He didn't press charges because he was in the wrong
Not fit or suitable to an end or object; not appropriate for an intended use; not according to rule; unsuitable; improper; incorrect; as, to hold a book with the wrong end uppermost; to take the wrong way
a legal injury is any damage resulting from a violation of a legal right that which is contrary to the principles of justice or law; "he feels that you are in the wrong"
used of the side of cloth or clothing intended to face inward; "socks worn wrong side out"
of Wring
wrong 'un
A googly
wrong 'un
A horse deliberately held back in order to lose a race
wrong 'un
A dishonest or disreputable person; a crook or rogue
wrong number
A telephone call received from an unfamiliar caller, due to a mistake in the number dialled
wrong numbers
plural form of wrong number
wrong place at the wrong time
Noun form of in the wrong place at the wrong time
wrong side of the tracks
The part of town that is not inhabited by the wealthy (from municipalities where the sections were divided by the railroad tracks). May refer to area where the working class, poor or extremely poor live

He grew up on the wrong side of the tracks, but he made a success of himself.

wrong side out
Reversed, changed diametrically, by analogy with a garment that is wrong side out
wrong side out
Of a garment, etc, having its inner or hidden side on the outside and vice versa

My shirt was on wrong side out.

wrong'un
Alternative form of wrong 'un
wrong-way concurrencies
plural form of wrong-way concurrency
wrong-way concurrency
A road concurrency in which at least two numbered highway routes are signed in opposite, conflicting directions on the same stretch of physical roadway
wrong-foot
(in a game) play so as to catch (an opponent) off balance
wrong-foot
place in a difficult situation by saying or doing something unexpected
wrong assumption
believing something which is not correct to be correct, incorrect hypothesis
wrong doer
one who does wrong; one who has committed an offense; sinner
wrong doing
{i} evil act; transgression; sin; bad actions
wrong example
sample instance which is not correct
wrong number
error in dialing, misdial of a telephone number; wrong person (common response to one who has mistaken one's identity)
wrong side out
reversed, inside-out
wrong'un
{i} (British) bad person, criminal person, person considered as having a bad character or criminal inclinations; googly (Cricket)
wrong-foot
If you wrong-foot someone, you surprise them by putting them into an unexpected or difficult situation. He has surprised his supporters and wrong-footed his opponents with his latest announcement
wrong-headed
If you describe someone as wrong-headed, you mean that although they act in a determined way, their actions and ideas are based on wrong judgments
wrong-headedly
with an incorrect opinion, with an erroneous opinion
wrong-side-out(p)
with the inside surface on the outside
wrong-site surgery
a surgical operation performed on the wrong part of the body
bark up the wrong tree
To do, believe, or pursue something wrong or inappropriate; to take the wrong approach; to follow a false lead; to blame or rebuke the wrong person

After three failed marriages I realised that I may have been barking up the wrong tree and should abandon the search for the perfect wife.

barking up the wrong tree
Present participle of bark up the wrong tree
civil wrong
A wrongful act by one person against another for which the other person may recover damages in a lawsuit
get off on the wrong foot
Alternative form of start off on the wrong foot
get out of bed on the wrong side
To start the day in a bad mood for no apparent reason

Our CO must have gotten out of bed on the wrong side, for he gave the whole company hell for their poor morale, dirty barracks, etc.

get up on the wrong side of the bed
To feel irritable; to be in a bad mood; to have a bad day from the start, for no particular reason

I think my boss got up on the wrong side of the bed this morning. He's been grumpy all day.

go down the wrong way
To go down the wrong tube in one's throat and make one cough or choke

Gosh! That chicken went down the wrong way, and I couldn't breath for a couple of seconds!.

go wrong
to become depraved
go wrong
To malfunction

The vending machine went wrong and dispensed five cans of drink at once.

go wrong
To fail or go amiss; to have a bad outcome

Everything seems to be going wrong today.

in the wrong
To be incorrect about what you say or think, to be in error

See here what it says in Wiktionary. So, you were in the wrong about the meaning of that word.

in the wrong place at the wrong time
Describing actions or activities that the speaker considers inappropriate, misdirected, or unlikely to yield good results
in the wrong place at the wrong time
At a location where something bad is about to happen at just the time of its occurrence
not that there's anything wrong with that
A signal phrase that one does not wish to offend when discussing a potentially contentious issue involving personal beliefs
put a foot wrong
To make a mistake
rub somebody the wrong way
To bother, disturb, irritate, or annoy

It's a small thing, really, to leave towels unfolded, but it rubs him the wrong way.

start off on the wrong foot
To begin badly; especially, to begin a relationship badly

To avoid starting off on the wrong foot with your boss, make sure you understand what she expects you to do.

wake up on the wrong side of bed
to feel grumpy, irritable; to be easily annoyed

He can't stop shouting at me: he must have woken up on the wrong side of the bed this morning.

wronger
Comparative form of wrong: more wrong
wrongful
wrong or unjust
wrongly
In an unfair or immoral manner; unjustly
wrongly
Incorrectly; by error

I wrongly assumed that it would be an easy job.

wrongful
tortious
on the wrong foot
bad beginning, badly
wronger
{n} one who does wrong or injures
wrongful
{a} wrong, unjust, dishonest, injurious
wrongfully
{a} unjustly, injurious, hurtfully
wrongly
{a} amiss, improperly
wrongness
{n} a wrong disposition, error
bark up the wrong tree
Make a wrong assumption about something, look in the wrong place. - The police are barking up the wrong tree in their investigation of that person. - If you expect money from him, you're barking up the wrong tree
rub someone the wrong way
Arouse the antagonism or displeasure of, irritate
start off on the wrong foot
(deyim) Make a bad start at something
that came out wrong
not in the way I wanted to say or expected to do
the wrong side of the tracks
(deyim) A poor or less prestigious part of town. [with ref. to the railway tracks of American towns, once serving as a line of demarcation between rich and poor quarters.]
A wrong
unright
Wrongly
awrong
be in the wrong place at the wrong time
be in the perfect place for something bad to happen to you
wronged
Simple past and past participle of wrong
wronger
obsolete, jocular, comparative of wrong
wronger
{i} person who does wrong; offender
wronger
One who wrongs or injures another
wronger
One who wrongs someone
wronger
One who commits a wrong
wrongest
Second person singular present form of wrong
wrongest
obsolete, jocular, superlative of wrong
wrongest
{s} most wrong, most incorrect, falsest, most unsuitable, most unjust
wrongful
not just or fair; "a wrongful act"; "a wrongful charge" unlawfully violating the rights of others; "wrongful death"; "a wrongful diversion of trust income
wrongful
having no legally established claim; "the wrongful heir to the throne"
wrongful
A wrongful act is one that is illegal, immoral, or unjust. He is on hunger strike in protest at what he claims is his wrongful conviction for murder One of her employees sued her for wrongful dismissal. + wrongfully wrong·ful·ly The criminal justice system is in need of urgent reform to prevent more people being wrongfully imprisoned. = unjustly. wrongful arrest/conviction/imprisonment/dismissal etc a wrongful arrest etc is unfair or illegal because the person affected by it has done nothing wrong
wrongful
not just or fair; "a wrongful act"; "a wrongful charge"
wrongful
Full of wrong; injurious; unjust; unfair; as, a wrongful taking of property; wrongful dealing
wrongful
{s} mistaken; illegal, unlawful; unjust; not right
wrongful
unlawful or illegal
wrongful
unlawfully violating the rights of others; "wrongful death"; "a wrongful diversion of trust income"
wrongful
unlawfully violating the rights of others; "wrongful death"; "a wrongful diversion of trust income
wrongfully
In a wrongful manner; unjustly
wrongfully
mistakenly; unlawfully; unjustly; dishonestly
wrongfulness
{i} unlawfulness; unfairness; injustice
wrongfulness
the quality of being wrongful
wronging
present participle of wrong
wrongly
In a wrong manner; unjustly; erroneously; wrong; amiss; as, he judges wrongly of my motives
wrongly
erroneously; illegally
wrongly
in an incorrect manner; "she guessed wrong"
wrongly
In a wrong manner
wrongly
without justice or fairness; "wouldst not play false and yet would wrongly win"- Shakespeare
wrongness
inappropriate conduct
wrongness
contrary to conscience or morality
wrongness
{i} incorrectness; immorality; unjustness; unfairness; mistakenness, erroneousness
wrongness
the quality of not conforming to fact or truth
wrongness
The quality or state of being wrong; wrongfulness; error; fault
wrongness
The quality of being wrong; error or fault
wrongs
third-person singular of wrong
wrongs
plural of wrong
wrong