tam anlamıyla

listen to the pronunciation of tam anlamıyla
Türkçe - İngilizce
properly
unmitigated

His speech was an unmitigated disaster. - Onun konuşması tam anlamıyla bir felaketti.

strictly

Our relationship is strictly professional. - İlişkimiz tam anlamıyla profesyonel.

truly
exactly
fairly
clean
completely

I'm totally and completely in love with you. - Tamamen ve tam anlamıyla sana âşığım.

regular
just

Tom's oldest son looks just like him. - Tom'un en büyük oğlu, tam anlamıyla kendisine benziyor.

Everything's just like before. - Her şey tam anlamıyla önceki gibi.

unmitigatedly
in the strict sense
to the backbone
Türkçe - Türkçe
doludizgin
tam anlamıyla