stay

listen to the pronunciation of stay
Englisch - Türkisch
kalmak

Ben bütün gün yatakta kalmak zorunda kaldım. - I had to stay in bed all day.

Burada daha uzun kalmak istiyorum. - I want to stay here longer.

kalma süresi
{i} kalma

Çocuk kelebeği gördüğünde, onu kovalamaya girişti, bitişikteki bayanla sohbet ederken ona sessiz kalmasını söyleyen annesini kızdırdı. - The boy, upon seeing a butterfly, proceeded to run after it, provoking the anger of his mother, who had ordered him to stay quiet while she gossiped with the lady next door.

Amcam şu anda Hong Kong'da kalmaktadır. - My uncle is staying in Hong Kong at present.

{i} oturma

Bu havada dışarı çıkmayıp evde oturmak en doğrusu. - In this kind of weather, it's best to stay home and not go outside.

Gece geç saatlere kadar oturmamalısın. - You must not stay up late.

{i} engel
{i} ikamet

John iki haftalık hastane ikametinden sonra işe geri döndü. - John went back to work after a two-week hospital stay.

{i} dayanma
{i} ziyaret

Londra'da kaldığı sırada kuzenini ziyaret edecek. - During his stay in London, he is going to visit his cousin.

Tom Boston'u ziyaret ettiğinde ucuz bir otelde kaldı. - Tom stayed at a cheap hotel when he visited Boston.

{i} alıkoyma
{i} durma

Ondan uzak durmalısın. - You should stay away from her.

Buradan uzak durmalıyım. - I should stay away from here.

{i} erteleme
{i} destek

Tom beni desteklemek için kaldı. - Tom stayed to back me up.

{i} kalma süresi; ziyaret süresi, ziyaret: a three-week stay üç haftalık bir ziyaret
{f} durmak

O adamdan uzak durmak istiyorsun. - You want to stay away from that guy.

Ondan uzak durmak zorundasın. - You have to stay away from him.

{i} balina: collar stay yaka balinası. corset stay
{f} ikamet etmek
orsa alabanda edip dönmek
{i} destekçi
(Tekstil) sağlamlaştırma parçası
açlığı bastırmak
yavaşlatmak
dayamak
(Askeri) larmo
koşma

Kalmam ya da koşmam gerekip gerekmediğini bilmiyorum. - I don't know if I should stay or run.

dayak
(Askeri) istiralyata
takviye
(Askeri) istiralya ile takviye etmek
payanda
eğlenmek

Herkes yatakta kalmamı öneriyor fakat ben dışarı çıkmak ve eğlenmek istiyorum. - Everyone suggest me to stay in bed, but I want to go out and enjoy.

(Askeri) istiralya
{i} gergi
mafsal
geçiştirmek
bastırmak
ertelemek
geciktirmek
{f} kal

O, üç hafta New York'ta kaldı. - He stayed in New York for three weeks.

Burada daha uzun kalmak istiyorum. - I want to stay here longer.

dayanmak
sürdürüp tamamlamak
kalış

Tom Bostonda kalışı sırasında öldü. - Tom died during his stay in Boston.

Kalışını beş gün uzattı. - She extended her stay by five days.

durdurmak
olarak kalmak
{i} istralya
{f} sabitlemek
{f} oyalanmak
{f} önlemek
in stays tiramola
{f} germek
istralya ile takviye etmek
{f} bırakmamak
dönmek

Tom Mary'den kalmasını rica etti fakat o işe geri dönmek zorundaydı. - Tom asked Mary to stay, but she had to get back to work.

Tom daha uzun kalmak isterdi ama ofise geri dönmek zorundaydı. - Tom would've liked to stay longer, but he had to get back to the office.

{f} alıkoymak
tiramola etmek
kalmak: I can't stay here any longer. Burada daha fazla kalamam. Stay where you are! Bulunduğun yerde kal! How long are interest rates
{f} 1. kalmak: I can't stay here any longer. Burada daha fazla kalamam. Stay where you are! Bulunduğun yerde kal! How long are interest rates
{f} beklemek

Burada kalmak ve bizimle beklemek istemediğinden emin misin? - Are you sure you don't want to stay here and wait with us?

Tom ve ben hemen çıktık, ancak Mary John'u beklemek için arkada kaldı . - Tom and I left right away, but Mary stayed behind to wait for John.

mesnet
tehir
(Kanun) tehir etmek
menetmek
gergi halatı
desteklemek

Tom beni desteklemek için kaldı. - Tom stayed to back me up.

tutmak

Bu kulübün bir üyesi kalmak istiyorsanız balık tutmak ya da yem kesmek zorundasınız. - If you want to stay a member of this club, you have to fish or cut bait.

balina
dayanak
kol

Havaalanına kolay erişimi olan bir yerde kalalım. - Let's stay somewhere with easy airport access.

Sağlıklı kalmak her zaman kolay değil. - It's not always easy to stay healthy.

kalışı
kalmam
stay in
(Fiili Deyim ) sokağa çıkmamak , evde kalmak
stay up
(Fiili Deyim ) yatmamak

Dan bütün gece boyunca yatmamak istiyordu. - Dan was going to stay up all night long.

Gece geç saatlere kadar yatmamak iyi değildir. - It's not good to stay up late at night.

stay away
(işe) karıştırmamak
stay away
başka yerde kalmak
stay back
atomlamak
stay behind
geri kalmak
stay behind
arkada kalmak
stay in
dışarı çıkmamak
stay in
içeride kalmak

Tom'un saman nezlesi var. Bu yüzden içeride kalmak zorunda. - Tom has hay fever. That's why he has to stay inside.

Tom bütün gün içeride kalmak zorunda değildi. - Tom didn't have to stay inside all day.

stay loyal
sadık kalmak
stay out
dışarıda kalmak

Dışarıda kalmak istiyorum. - I want to stay outside.

Dışarıda kalmak dışarı çıkmaktan daha kolaydır. - It is easier to stay out than to get out.

stay out
dışarıda gezip tozmak
stay out of
dışında durmak
stay out of
dışında kalmak
stay overnight
yatıya kalmak
stay pin
(Askeri) lokma
stay put
burada kal
stay put
kıpırdamadan durmak
stay the night
geceyi geçirmek
stay until evening
akşamı etmek
stay until evening
akşamlamak
stay bar
gergi çubuğu
stay bolt
tespit cıvatası
stay bolt
setuskur
stay in
evde kalmak

Şiddetli havalarda, evde kalmak en iyisidir. - In severe weather, it's best to stay indoors.

Sanırım evde kalmak istiyorum. - I think I want to stay in the house.

stay in place
yerinde kal
stay on
bulun
stay on
kalmaya devam etmek

Keşke diyette kalmaya devam etmek için irade gücüm olsa. - I wish I had the will power to stay on a diet.

stay temporarily
geçici olarak kal
stay up
yatma

Sık sık gece geç saatlere kadar yatmazdı. - He often used to stay up until late at night.

Rosie'ye saat on bire kadar yatmaması için izin verildi. - Rosie was allowed to stay up till eleven o'clock.

stay with him
yanında kalmak
stay-at-home
dört duvar arasında oturan kişi
stay-in strike
oturma grevi
stay a while
bir süre kalmak
stay aloof
(deyim) Uzak durmak, soğuk davranmak, araya mesafe koymak
stay asleep
Uykuda kalmak, uyanamamak
stay at
kalmak

Hangisini tercih edersin, bir sinemaya gitmek ya da evde kalmak? - Which would you rather do, go to a movie or stay at home?

Tom'un gerçekten yapmak istediği evde kalmak ve televizyon izlemekti. - What Tom really wanted to do was stay at home and watch TV.

stay awake
Uyumamak, uyanık kalmak
stay away from
-den uzak durmak
stay back
Yaklaşmamak, geri çekilmek, geride durmak
stay bolt
tespit civatasi, setuskur
stay calm
sakin ol

Herkes sakin olsun lütfen. - Please stay calm, everyone.

Sakin ol ve elinden geleni yap. - Stay calm and do your best.

stay clear
açık kalmak
stay connected
(Bilgisayar) bağlı kal
stay cool
serin kalmak
stay down
Oturmayın
stay firm
Kararlı durumunu muhafaza etmek
stay focused
odaklanmış bir biçimde kalmak
stay for tea
çay içmek için kalın
stay friends
Arkadaş olarak kalmak
stay friends
kalmak gör
stay in bed
yatakta kal
stay in contact
İletişimi kesmemek

Many of the international students stay in contact with their friends after they have gone back to their homelands.

stay in power
İktidarda kalmak

If you want to stay in power, you should possess a few qualities.

stay in shadow of
Gölgesinde kalmak
stay in shape
Formda kalmak

Formda kalmak için ne yaparsın. - What do you do to stay in shape?

Doktor formda kalmak için biraz spor yapmaya başlamamı tavsiye etti. - The doctor advised me to take up some sport to stay in shape.

stay in the loop
(deyim) Bkz. in the loop
stay in touch
Bağlantıda kalmak
stay in touch with
-ile teması sürdürmek, -ile teması devam ettirmek
stay of
kalış
stay of execution
(Kanun) Yürütmenin durdurulması
stay off
uzakta kalmak
stay off one's feet
(deyim) Ayakta kalmamak, dinlenmek
stay on course
rotasında olmak
stay on one's toes
(deyim) Tetikte olmak
stay on road
yolda kal
stay out
of: - den uzak durmak
stay out late
Geç vakte kadar dışarıda kalmak
stay out late
Geç vakte kadar dışarıda kalmak, geç saatlere dek eve gelmemek
stay out of trouble
Beladan uzak durmak
stay over
Bir yerde gecelemek, geceyi orda geçirmek
stay overnight
bir gece kalma
stay overnight
gecelemek
stay plate
tespit levhası, takviye levhası
stay put
yerinden kımıldamamak
stay rod
tespit çubuğu, bağlama çubuğu
stay still
hala kalmak
stay the night
gecelemek
stay the same
aynı kalmak
stay together
arada kalmak
stay tuned
Bizi izlemeye devam edin

Yeni bir bölüm için bizi izlemeye devam edin. - Stay tuned for a new episode.

Bizi izlemeye devam edin. Aradan sonra Dan geri geliyor. - Stay tuned. Dan is coming back after the break.

stay up for
kadar kalacak
stay up late
gece geç saatlere kadar uyanık kalmak
stay ups
kalmak ups
stay well
sağlıcakla kal
stay wire
lente teli
stay-at-home dad
evden çıkmayan baba
stay-ups
kalmak-ups
stay at home
evde oturmak
stay away
(Fiili Deyim ) (bir yere) gelmemek
stay away from
uzak durmak

Onlardan uzak durmak zorundasın. - You have to stay away from them.

O adamdan uzak durmak istiyorsun. - You want to stay away from that guy.

stay belly
(Askeri) larmo astarı
stay deadeyes
(Askeri) istiralya boğataları
stay down strike
oturma eylemi
stay down strike
oturma grevi
stay in
(bir yerde/bir işte) çalışmaya devam etmek: He's going to stay in teaching
stay in place
yerinde kalmak
stay in port
(Ticaret) limanda durma
stay in strike
işyerinden çıkmama eylemi
stay mum
{k} kimseye bir şey söylememek, ağzını açmamak, konuşmamak
stay on hold
mevcut durumu korumak
stay out
of -den uzak durmak
stay put
{k} bulunduğu/istenilen yerde kalmak: This picture won't stay put; it keeps falling. Bu resim taktığım yerde durmuyor; hep düşüyor
stay put
kımıldamamak
stay rod
tespit çubuğu
stay the course
yarışın veya zor bir olayın sonuna kadar dayanmak
stay tube
payanda borusu
stay with
ile kalmak

Tom bana Mary ile kalmak isteyebileceğini söylüyor. - Tom tells me you might want to stay with us.

Grup ile kalmak zorundayım. - I have to stay with the group.

stay with us
bizi izlemeye devam edin
staying
kalma

Evde kalmak sıkıcıdır. - Staying at home is boring.

Amcam şu anda Hong Kong'da kalmaktadır. - My uncle is staying in Hong Kong at present.

stays
korse
stay behind
(Askeri) yedek
stay on
bulunmak
stay out
girilmez
stay out of
uzak durmak

Uluslararası tartışmalardan uzak durmak istediler. - They wanted to stay out of international conflicts.

staying
germe
staying
{f} kal

George adında bir adam bir otelde kalıyordu. - A man named George was staying at a hotel.

Şu an amcamın evinde kalıyorum. - I'm now staying at my uncle's.

Stay in
kaller
Stay with
kalle
a stay
a kalmak
stayed
kaldık
staying
kalarak

Ucuz bir otelde kalarak seyahat giderlerini tasarruf etti. - I saved on travelling expenses by staying at a cheap hotel.

stays
kalır

Banka sekizden ikiye kadar açık kalır. - The bank stays open from eight until two.

Tom her zaman öğretmenler kendisine izin verdiği sürece geç saatlere kadar okulda kalır. - Tom always stays at school as late as the teachers allow him to.

stay away
(from) (-den) uzak durmak
stay in
içeride kalmak, dışarı çıkmamak; evin içinde kalmak
stay out
(Fiili Deyim ) evde bulunmamak , dışarıda kalmak
stay put
sabit durmak
stay put
(deyim) oldugu yerde durmak,yerinden kipirdamamak
stay put
(Fiili Deyim ) olduğu yerde durmak , kıpırdamamak
stay up
desteklenmek
stay with
arayı açmamak
stay with
birlikte oturmak
stayer
{i} azimli kimse
stayer
{i} vazgeçmeyen kimse
stayer
kalıcı kimse
stayer
{i} sonuna kadar devam eden kimse
staying
{i} oturma
Englisch - Englisch
To postpone

The governor stayed the execution until the appeal could be heard.

To remain in a particular place

I can only stay for an hour.

A rope or wire supporting or stabilizing a platform, such as a bridge, a pole, such as a tentpole or a mast, or other structural element

The engineer insisted on using stays for the scaffolding.

A piece of stiff material, such as plastic or whalebone, used to stiffen a piece of clothing

Where are the stays for my collar?.

To continue to have a particular quality

Wear gloves so your hands stay warm.

A postponement, especially of an execution or other punishment

The governor granted a stay of execution.

A period of time spent in a place

I hope you enjoyed your stay in Hawaii.

continuing or remaining in a place or state; "they had a nice stay in Paris"; "a lengthy hospital stay"; "a four-month stay in bankruptcy court" (nautical) brace consisting of a heavy rope or wire cable used as a support for a mast or spar a thin strip of metal or bone that is used to stiffen a garment (e
stop a judicial process; "The judge stayed the execution order"
remain behind; "I had to stay at home and watch the children"
{n} a continuance, stop, prop, ship-tackling
{v} to continue in a place, stop, prevent, rest, depend, prop
a judicial order forbidding some action until an event occurs or the order is lifted; "the Supreme Court has the power to stay an injunction pending an appeal to the whole Court"
a trial of endurance; "ride out the storm"
an order to stop a judicial proceeding or put a hold on it
(nautical) brace consisting of a heavy rope or wire cable used as a support for a mast or spar a thin strip of metal or bone that is used to stiffen a garment (e
If you stay away from a place, you do not go there. Government employers and officers also stayed away from work during the strike Every single employee turned up at the meeting, even people who usually stayed away. = keep
To cause to cease; to put an end to
If you stay put, you remain somewhere. Nigel says for the moment he is very happy to stay put in Lyon
{f} visit, spend time in a place; remain temporarily; lodge; remain in a specific state; stop, halt; wait; postpone, delay; restrain; appease
A stay order can be sought by a liable parent seeking a departure from a child support assessment This puts the collection of child support 'on hold' until the departure is heard by the Departure from Assessment Team •Stage 2 - Child Support
A large strong rope employed to support the mast on the fore part, by extending from its upper end towards the fore part of the ship as the shrouds are extended to the right and left and behind it
{i} act of halting; visit, temporary residence; suspension of a legal proceeding; brace; small piece of bone or plastic used to stiffen part of a garment; heavy rope (Nautical)
(nautical) brace consisting of a heavy rope or wire cable used as a support for a mast or spar
SUPPORT TUTORING AND ADVENTURES FOR YOUTHS GRADES 7&8
A large, strong rope, employed to support a mast, by being extended from the head of one mast down to some other, or to some part of the vessel
a corset a judicial order forbidding some action until an event occurs or the order is lifted; "the Supreme Court has the power to stay an injunction pending an appeal to the whole Court"
Restraint of passion; moderation; caution; steadiness; sobriety
of Ship
Strictly, a part in tension to hold the parts together, or stiffen them
stop or halt; "Please stay the bloodshed!"
A court order halting a judicial proceeding
To dwell; to tarry; to linger
fasten with stays
To remain for the purpose of; to wait for
To bear up under; to endure; to support; to resist successfully
continue in a place, position, or situation; "After graduation, she stayed on in Cambridge as a student adviser"; "Stay with me, please"; "despite student protests, he remained Dean for another year"; "She continued as deputy mayor for another year
Those which lead forward are called fore-and-aft stays; those which lead to the vessel's side are called backstays
To rest; to depend; to rely; to stand; to insist
A stopping or arresting of a judicial proceeding by order of the Court
dwell; "You can stay with me while you are in town"; "stay a bit longer--the day is still young"
the halting of a judicial proceeding by order of the court
fasten with stays stay put (in a certain place); "We are staying in Detroit; we are not moving to Cincinnati"; "Stay put in the corner here!"; "Stick around and you will learn something!"
To wait; to attend; to forbear to act
A corset stiffened with whalebone or other material, worn by women, and rarely by men
- bringing an end to proceedings before the court has given a final judgment
A large rope used to support a mast, and leading from its head down to some other mast or spar, or to some part of the ship
If you stay where you are, you continue to be there and do not leave. `Stay here,' Trish said. `I'll bring the car down the drive to take you back.' In the old days the woman stayed at home and the man earned the money
If you stay in a town, or hotel, or at someone's house, you live there for a short time. Gordon stayed at The Park Hotel, Milan He tried to stay a few months every year in Scotland. Stay is also a noun. An experienced Indian guide is provided during your stay
To hold from proceeding; to withhold; to restrain; to stop; to hold
stay behind; "The smell stayed in the room"; "The hostility remained long after they made up"
In English change ringing, in which bells are required to swing in a full 360-degree circle, it is necessary to brake the movement of each bell when it arrives in "up" position in order to keep it from continuing in the same direction instead of starting its return The stay is a projecting wooden arm or bar attached to the bell yoke which is stopped by a slider when the bell has reached an inverted position (See Slider )
overcome or allay; "quell my hunger"
Line supporting a mast fore and aft
If you stay the night in a place, you sleep there for one night. They had invited me to come to supper and stay the night
A court order halting an event
continuing or remaining in a place or state; "they had a nice stay in Paris"; "a lengthy hospital stay"; "a four-month stay in bankruptcy court"
A stopping or arresting of a judicial proceeding by order of a court (e g a stay of enforcement of a judgment)
To continue in a state
In bankruptcy and insolvency proceedings, the suspension by statute or court order of a creditor's ability to exercise a right it would otherwise have to take legal action, including action to collect a debt
The suspension of a legal case or specified proceedings within it by the order of a court
To come to an end; to cease; as, that day the storm stayed
An order whereby some action is forbidden or held in abeyance until some event occurs or the issuing body lifts its order Frequently, an order preventing the enforcement of a Decision or Order in a matter while it is on appeal
i e if she stops her weaving to look down at Camelot
Halting a judicial proceeding by order of the court
the state of inactivity following an interruption; "the negotiations were in arrest"; "held them in check"; "during the halt he got some lunch"; "the momentary stay enabled him to escape the blow"; "he spent the entire stop in his seat"
Small, rectangular, pointed pieces of plastic or brass that fits inside the collar point to help keep its shape
a thin strip of metal or bone that is used to stiffen a garment (e g a corset)
To change tack; as a ship
Continuance in a place; abode for a space of time; sojourn; as, you make a short stay in this city
stay behind
To remain where one is, whilst others leave
stay behind
An agent who lives in a foreign country, and can be activated in certain circumstances
stay put
To remain in one fixed place

I keep adjusting the focus, but it won't stay put.

stay the course
To persist or continue

If you decide to stay the course and finish engineering school, it will mean long hours and sleepless nights.

stay the night
to spend a night at someone else's home

If you can't find another place to crash, you can stay the night at mine if you like.

stay tuned
Pay attention for future developments about the topic
stay tuned
To not tune to another broadcast radio station or television channel

Don't touch that dial! Stay tuned for more Make-Believe Ballroom after a word from our sponsors.

stay up
To maintain an erection

He told his lover he has a problem staying up.

stay up
To remain awake, to not go to bed

She stayed up past her bedtime.

stay-at-home
Not employed, and rather devoting more time to one's children
stay-button
a button on a corset
stay out
If you stay out at night, you remain away from home, especially when you are expected to be there. That was the first time Elliot stayed out all night stay in
stay awake
Not to sleep, be alert
stay back
Not go near to a person or place
stay of execution
An order whereby a judgment is precluded from being executed for a specific period of time
stay off one's feet
Rest
stay on course
following the intended route

time, unfortunately, doesn't make it easy to stay on course.

stay on one's toes
(deyim) Be Alert
stay on top
1. (stay on top of someone or something) Lit. to remain positioned on the top of someone or something. 2. (stay on top of someone or something) Fig. to keep well-informed about someone or something; to keep watch over someone or something

1. Please stay on top of the hill until we call you. 2. The wind is blowing and this sheet of plastic will not stay on top of me, so I am getting soaked!.

stay strapped
(deyim) When one is carrying a weapon, particularly a firearm: "Stay strapped, nigga...stay strapped."
stay-at-home dad
A homemaker is a person whose prime occupation is to care for their family and/or home; the term is originally an Americanism, and while it has entered mainstream English, it is not in common usage outside the United States. Finding a term to describe the modern man or woman who has left the paid workforce to care for their family is problematic. The term homemaker is used in preference to either housewife or househusband because it is inclusive, defines the role in terms of activities, rather than relation to another, and is independent of marital status. The terms (informal) stay-at-home mom and stay-at-home dad are also used, particularly if the person views their central role as caring for children. The euphemistic term "domestic engineer" has gone out of favor, being seen by some as satirical, as if to give a sense of mock dignity to a role held in low esteem by the speaker or writer. Likewise, the term "housekeeper" has come to describe hired cleaning help, and is no longer used—other than in a derogatory way—to describe homemaking. None of these terms adequately convey the diversity of activities an individual homemaker might choose to pursue, such as volunteer work, small-scale farming, education, religious ministry, political involvement, homeschooling, etc
stay-at-home mom
A homemaker is a person whose prime occupation is to care for their family and/or home; the term is originally an Americanism, and while it has entered mainstream English, it is not in common usage outside the United States. Finding a term to describe the modern man or woman who has left the paid workforce to care for their family is problematic. The term homemaker is used in preference to either housewife or househusband because it is inclusive, defines the role in terms of activities, rather than relation to another, and is independent of marital status. The terms (informal) stay-at-home mom and stay-at-home dad are also used, particularly if the person views their central role as caring for children. The euphemistic term "domestic engineer" has gone out of favor, being seen by some as satirical, as if to give a sense of mock dignity to a role held in low esteem by the speaker or writer. Likewise, the term "housekeeper" has come to describe hired cleaning help, and is no longer used—other than in a derogatory way—to describe homemaking. None of these terms adequately convey the diversity of activities an individual homemaker might choose to pursue, such as volunteer work, small-scale farming, education, religious ministry, political involvement, homeschooling, etc
stay-awake
(designating) a pill or other product designed to prevent or delay sleep
stay at a hotel
spend time at a hotel
stay in
If you stay in during the evening, you remain at home and do not go out. Before we had our child the idea of staying in every night would have been horrific. go out
stay in touch
keep in touch, be in touch with, maintain a connection with/to, maintain ties with/to, remain in contact with
stay of exit order
command ordered by a court to prevent a resident from leaving the boundaries of the state
stay off of
do not get on top of, do not climb onto
stay on
If you stay on somewhere, you remain there after other people have left or after the time when you were going to leave. He had managed to arrange to stay on in Adelaide So few teenage Britons stay on at school, compared with the rest of Europe
stay together
be loyal to one another, especially in times of trouble; "The two families stuck together throughout the war"
stayer
An athlete with staying power
stays
Third-person singular simple present indicative form of stay
stays
plural form of stay
stays
A corset

Her face was whiter than snow, and her heart was throbbing through her stays.

stayed
{a} stopped, propped, serious, steady
stayer
{n} one who stops or supports
stays
{n} of stay, a woman's bodice, ropes in a ship
Stay calm
(deyim) keep your shirt on
stay at
reside temporarily; "I'm staying at the Hilton
stay away
stay clear of, avoid; "Keep your hands off my wife!"; "Keep your distance from this man--he is dangerous"
stay away from
do not come near to, do not attempt to approach, keep your distance
stay off
refrain from entering or walking onto; "keep off the grass"; "stay off the premises"
stay on
continue in a place, position, or situation; "After graduation, she stayed on in Cambridge as a student adviser"; "Stay with me, please"; "despite student protests, he remained Dean for another year"; "She continued as deputy mayor for another year"
stay over
stay overnight; "The boy's friends were allowed to sleep over after the birthday party"
stay over
delay, remain
stay put
remain in one place
stay put
stay put (in a certain place); "We are staying in Detroit; we are not moving to Cincinnati"; "Stay put in the corner here!"; "Stick around and you will learn something!"
stay up
not go to bed; "Don't stay up so late--you have to go to work tomorrow"; "We sat up all night to watch the election
stay up
If you stay up, you remain out of bed at a time when most people have gone to bed or at a time when you are normally in bed yourself. I used to stay up late with my mom and watch movies
stay up late
remain awake until late hours of the night
stayed
Staid; fixed; settled; sober; now written staid
stayed
Past tense of to stay
stayer
a person or other animal having powers of endurance or perseverance; "the horse that won the race is a good stayer
stayer
a person or other animal having powers of endurance or perseverance; "the horse that won the race is a good stayer"
stayer
that has endurance, an a race
stayer
a horse or person that is able to continue to the end of a long race, job etc
stayer
One who upholds or supports that which props; one who, or that which, stays, stops, or restrains; also, colloquially, a horse, man, etc
staying
present participle of stay
staying
{i} remaining; stopping, halting
stays
Threaded metal rods used to hold the inner and outer sections of the firebox together or to hold the firebox to the boiler barrel
stays
Same as shrouds except they originate from the bow and stern The one that comes from the bow is called the "forestay", the one from the stern is called the "backstay"
stays
Lines to support a mast, running from near the top of the mast to the bow and to both sides of the hull The stays to the sides of the hull are also called shrouds, but the line to the bow is always the forestay
stays
third-person singular of stay
stays
a woman's close-fitting foundation garment
stays
1) Part of the standing rigging; lines running aloft from on deck to points on the masts, "used to support the masts in a fore-and-aft or thwartship direction " (Underhill) 2) [Stay, verb] "To put a sailing vessel in a position to tack or go about when she fails to react to the helmsman's intention she is said to 'miss stays' " (Uden & Cooper)
stays
Rigging that supports the mast, shrouds
stays
plural of stay
stay
Favoriten