kalma

listen to the pronunciation of kalma
Türkisch - Englisch
stay

My uncle is staying in Hong Kong at present. - Amcam şu anda Hong Kong'da kalmaktadır.

The boy, upon seeing a butterfly, proceeded to run after it, provoking the anger of his mother, who had ordered him to stay quiet while she gossiped with the lady next door. - Çocuk kelebeği gördüğünde, onu kovalamaya girişti, bitişikteki bayanla sohbet ederken ona sessiz kalmasını söyleyen annesini kızdırdı.

staying

Staying at home is boring. - Evde kalmak sıkıcıdır.

I should study now, but I prefer staying on Tatoeba. - Şimdi çalışmalıyım ama Tatoeba'da kalmayı tercih ediyorum.

left from, remaining from
arrearage
survival

Adaptation is the key to survival. - Adaptasyon hayatta kalmak için anahtardır.

This is not a vacation, it's a survival course! - Bu, tatil değil hayatta kalma kursu!

remaining, staying
staying; remaining; remaining from; handed down (from); dating from
dating from
flunk
remaining

She had a choice of going or remaining. - Onun gitme ya da kalma seçeneği vardı.

The reason both brothers gave for remaining bachelors was that they couldn't support both airplanes and a wife. - Her iki erkek kardeşin bekar kalmak için ileri sürdüğü neden onların hem uçaklara hem de bir eşe bakamayacaklarıydı.

handed down from, inherited from
handed down from
handed down
remaining from
abode
kalmak
stay

I had to stay in bed all day. - Ben bütün gün yatakta kalmak zorunda kaldım.

I'd like to stay one more night. Is that possible? - Bir gece daha kalmak istiyorum. Mümkün mü?

maruz kalma
exposure
kalma durumu
locative
kalma durumu gram
the locative case, the locative
akşamdan kalma
hangover

I have a really bad hangover. - Gerçekten kötü bir akşamdan kalmayım.

kalmak
{f} remain

She has remained abroad ever since. - O zamandan beri yurt dışında kalmaktadır.

In situations like these, it's best to remain calm. - Bu gibi durumlarda sakin kalmak en iyisidir.

berabere kalma
tie
kalmak
be
kalmak
come to
kalmak
if it were left up to (someone). Kalsın
çekimser kalma
(Hukuk) abstain
sınıfta kalma
flunk
kalmak
exist
kalmak
abide
kalmak
cease
kalmak
lie
babadan kalma miras
patrimony
etki altında kalma
prepossession
hayatta kalma
survival

Food, clothing and shelter are the foundations of survival. - Gıda, giyim ve barınak hayatta kalmanın temelleridir.

Food is essential for survival. - Yiyecek hayatta kalmak için gereklidir.

kalmak
{f} devolve
kalmak
{f} tarry
kalmak
put up
kalmak
{f} room

In which room would you like to stay? - Hangi odada kalmak istersiniz?

kalmak
to be

They said they only wanted to be left alone. - Sadece yalnız kalmak istediklerini söylediler.

I don't like to be alone. - Yalnız kalmak istiyorum.

kalmak
keep to
kalmak
dwell
kalmak
{f} survive

Tom understands what it takes to survive. - Tom hayatta kalmak için ne gerektiğini anlıyor.

We did what we had to to survive. - Hayatta kalmak için yapmak zorunda olduğumuz şeyi yaptık.

kalmak
rest with
kalmak
sojourn
kalmak
{f} bed

I have had to stay in bed for two days. - İki gün yatakta kalmak zorunda kaldım.

I have to stay in bed all day. - Bütün gün yatakta kalmak zorundayım.

kalmak
{f} sleep

I want to stay home and sleep all day. - Evde kalmak ve bütün gün uyumak istiyorum.

Tom probably wanted to just stay at home and go to sleep. - Tom muhtemelen sadece evde kalmak ve uyumak istedi.

kalmak
{f} wait

I prefer to walk rather than stay here waiting for the bus. - Otobüsü beklerken burada kalmaktansa yürümeyi tercih ederim.

I would rather go on foot than stay here waiting for the bus. - Otobüs bekleyerek burada kalmaktansa yaya gitmeyi tercih ederim.

kalmak
{f} stand

The train was so packed that I had to stand up during the whole trip. - Tren o kadar doluydu ki tüm gezi boyunca ayakta kalmak zorunda kaldım.

kalmak
{f} refuge
kalmak
{f} leave

I chose to leave instead of staying behind. - Geride kalmak yerine terk etmeyi seçtim.

I'd like stay longer, but I have to leave. - Daha uzun süre kalmak istiyorum ama gitmek zorundayım.

kalmak
to be postponed
merakta kalma
suspense
kal
{f} remain

How long will you remain in London? - Londra'da ne kadar kalacaksın?

Words fly, texts remain. - Söz uçar, yazı kalır.

kalmak
be left

They said they only wanted to be left alone. - Sadece yalnız kalmak istediklerini söylediler.

I just want to be left alone for a while. - Sadece bir süre yalnız kalmak istiyorum.

baskı altında kalma
smother
bağlı kalma (eve/yatağa)
confinement
eskiden kalma
passed down
eskiden kalma
time-honored
eskiden kalma
old
eskiden kalma
time-honoured
eskiden kalma
handed down
gebe kalma
conception
geri kalma
delay
gizli kalma
latency
ilgisiz kalma
(Ticaret) disregarding
kalmak
be inherited from
kalmak
hover over
kalmak
postponed
kalmak
fall to
kalmak
be postponed
kalmak
spend time
kalmak
left

They said they only wanted to be left alone. - Sadece yalnız kalmak istediklerini söylediler.

I just want to be left alone for a while. - Sadece bir süre yalnız kalmak istiyorum.

kalmak
inherited from
kalmak
descend from
kalmak
rest
kalmak
flunk
kal
hover over
kal
{f} staying

I'm now staying at my uncle's. - Şu an amcamın evinde kalıyorum.

I should study now, but I prefer staying on Tatoeba. - Şimdi çalışmalıyım ama Tatoeba'da kalmayı tercih ediyorum.

kal
{f} stay

I want to stay here longer. - Burada daha uzun kalmak istiyorum.

I'd like to stay one more night. Is that possible? - Bir gece daha kalmak istiyorum. Mümkün mü?

kal
devolve
kal
{f} remaining

The door remaining locked up from inside, he could not enter the house. - Kapı içeriden kilitli kaldığı için, o, eve giremedi.

Let's quickly finish the remaining work and go out for some drinks. - Kalan işi çabucak bitirelim ve dışarı biraz içmeye gidelim.

kalmak
descend
kalmak
persist
kalmak
stick around
kalmak
stop
kalmak
continue
kalmak
fail

In the face of ruthless competition, our business failed to survive. - Acımasız rekabet karşısında, bizim iş hayatta kalmakta başarısız oldu.

Our company failed to survive against cutthroat competition. - Firmamız kıyasıya rekabete karşı hayatta kalmakta başarısız oldu.

sağ kalma
survival
akşamdan kalma
Hungover
akşamdan kalma
Someone who is having a hangover
ayakta kalma
survival
bağlı kalma
bound
geceden kalma
Intoxicated, inebriated, drunken, incapable, tipsy, the worse for drink, under the influence
geri kalma
lag
geride kalma
left behind
geç kalma, gecikme
delay, delay
kalmak
be left over
kalmak
stay at

They had to stay at home all day. - Bütün gün evde kalmak zorundaydılar.

It's boring to stay at home. - Evde kalmak sıkıcıdır.

kalmak
to stay
ne zamandan kalma
when
Nuh Nebi'den kalma
very old, old-fashioned
Nuh Nebi'den kalma
(something) as old as the hills, that came out of the Ark
aileden kalma değerli şey
heirloom
akşamdan kalma
having a hangover
akşamdan kalma oluş
crapulence
akşamdan kalma/kalmış
having a hangover
atalardan kalma
ancestral
açık kalma
gape
ağzı açık kalma
gape
babadan kalma
inherited from one's father: Babadan kalma bir evi var . He has a house which he inherited from his father
babadan kalma
inherited
babadan kalma
inherited from one's father
babdan kalma
patrimonial
bekar kalma korkusu
(Pisikoloji, Ruhbilim) anuptaphobia
bir gece kalma
overnight stay
bir süre için kalma
sojourn
bozulmadan kalma süresi
shelf life
buzul çağdan kalma
(Coğrafya) glacial relict
cezasız kalma
impunity
donup kalma
consternation
eskiden kalma
handed down, passed down
eskiden kalma
of old
eskiden kalma
long-standing
eskiden kalma bir şekilde
pristinely
gebe kalma süresi
(Kanun) period of conception
geri kalma
postponement
geri kalma
being late
geri planda kalma
effacement
geç kalma
being late
geç kalma
tardiness
geç kalma
lateness
geçici olarak kalma
sojourn
gölgede kalma
bathos
havada asılı kalma
poise
hazreti Nuh'tan kalma
1. very old, ancient, (something) which came out of the Ark. 2. very antiquated; very out-of-date
işe geç kalma
(Ticaret) tardiness
jura döneminden kalma kireç taşı katmanı
lias
kal
word, talk
kal
snub
kal
remains

The problem remains to be solved. - Sorun çözülmeden kalır.

The hotel remains closed during the winter. - Otel kış boyunca kapalı kalır.

kalmak
Let's leave it for the time being
kalmak
to remain, be left; to be left over
kalmak
to be content with, go no further than. kala kala only ..., no more than ... (is left): Gelmesine kala kala bir gün kaldı. There's only one day left until she comes. kaldı ki moreover, furthermore. kalsa/kalırsa
kalmak
to be kept from doing (something)
kalmak
I've decided I don't want it. kalır yeri olmamak to be at least as good as
kalmak
if you ask (my/his/her) opinion
kalmak
(for a matter) to be entrusted to (someone)
kalmak
(for something) to be left to (someone) by (someone else)
kalmak
keep

If you want to keep healthy, you should do more exercises. - Sağlıklı kalmak istiyorsan, daha fazla egzersiz yapman gerekir.

If you want to keep healthy, you should do more exercises. - Sağlıklı kalmak istiyorsan, daha çok egzersiz yapmalısın.

kalmak
to fail (a class)
kalmak
to come to a halt, reach a standstill
kalmak
(Hukuk) to remain

The best bet on a rainy day is to remain indoors. - Yağmurlu bir günde en iyisi evde kalmaktır.

You want to remain anonymous. - Anonim kalmak istiyorsun.

kalmak
to stay (in a place temporarily)
kalmak
to remain; to be left; to be left behind; to be left over; to stay; to put up; to stick around; to be, to spend time; (sınavda) to fail; (yağmur, vb.) to stop, to cease; to be postponed (to/until); to fall to (sb); to descend from sb/sth, to be inherited
kronik altı maruz kalma
(Çevre) subchronic exposure
kronik maruz kalma
(Çevre) chronic exposure
kronik maruz kalma miktarı
(Çevre) chronic radiation dose
merakta kalma
anxious suspense
miras kalma
descent
miras olarak kalma ile ilgili
reversionary
musa'dan kalma
mosaic
nefes nefese kalma
puff
oksijensiz kalma
asphyxiation

Dan died of asphyxiation. - Dan oksijensiz kalmaktan öldü.

potansiyel maruz kalma
(Çevre) potential exposure
serbest kalma
disengagement
serbest kalma
disentanglement
serbest kalma
liberation
serbest kalma
release
seyirci kalma hissizliği
bystander apathy
solunum yoluyla maruz kalma
(Çevre) inhalation exposure
sınıfta kalma
plough
sınıfta kalma
plow
tahmini maruz kalma dozu
(Çevre) estimated exposure dose
yalnız kalma korkusu
monophobia
çağın gerisinde kalma
fossilization
çekimser kalma
noncommittal
çekimser kalma
abstention from voting
çocukluktan kalma ana ve baba hayali
imago
çıplak kalma
denudation
Englisch - Englisch

Definition von kalma im Englisch Englisch wörterbuch

kal
Era
kal
Strife
Türkisch - Türkisch
Herhangi bir kimseden veya bir dönemden kalmış olan
Kalmak işi
kalma durumu
İsim soyundan bir sözün, taşıdığı kavramda bulunuşunu bildiren durum. Türkçede bu durum -da / -de, - ta / -te ekleri ile bildirilir, -de hâli, lokatif
kalmak
Miras olarak geçmek
akşamdan kalma
Akşamdan kalmalık, yüksek miktarda alkol tüketimini takiben yaşanan olumsuz belirtilerin tümüdür. Bu belirtileri gösteren kişiye "akşamdan kalma" denir
KAL
(Osmanlı Dönemi) (A, uzun okunur) Söz
Kalmak
durmak
Kalmak
kalınmak
kal
Söz laf
kal
Koparma, sökme
kal
Bir düşünceyi anlatabilmek için art arda söylenen kelime dizisi
kal
Bir alaşımdaki madenlerin erime derecesi farkından yararlanarak bunları birbirinden ayırma işlemi
kal
Laf, söz
kal
Koparma, sökme, kökünden söküp atma
kal
Söz, lakırdı, laf
kal
Söz, lakırtı, laf
kal
(Osmanlı Dönemi) bir şeyi kökünden çekip koparmak, azletmek
kal
çekirge
kal
Maden külçelerinin eritilip arındırılması
kalmak
Varlığını korumak, sürdürmek
kalmak
Zaman, uzaklık veya nicelik belirtilen miktarda bulunmak: "Arabada yalnız dört çocuk kalmıştı."- O. C. Kaygılı
kalmak
Görevi veya yetkisi içinde olmak, düşmek, durumu itibarıyla aşağı seviyede bulunmak
kalmak
Varlığını korumak, sürdürmek: "Eniştemizin iptidai kalmış huyları da vardı."- A. Ş. Hisar
kalmak
Bir işi belli bir noktada bırakmak, ara vermek
kalmak
Olmak, herhangi bir durumda bulunmak: "Fatma'nın yemek çantası olmasaydı, dün aç kalmıştık."- F. R. Atay
kalmak
Belli bir gelirle geçinmek zorunda bulunmak: "Refika, valide, iki kerime kaldık mı biz iki bin kuruş tekaüt maaşına."- H. Taner
kalmak
Oturmak, yaşamak, eğleşmek
kalmak
İşlemez, yürümez duruma gelmek
kalmak
Konaklamak, konmak: "Hemen karargâha yerleşmezsem, ne geri dönebilir, ne de otelde kalabilirdim."- F. R. Atay
kalmak
Sınıf geçmemek
kalmak
Oyalanmak, vakit geçirmek: "Kısa bir süre tezgâhın önünde kaldı."- N. Cumalı
kalmak
Oyalanmak, vakit geçirmek
kalmak
Sınıf geçmemek. İşlemez, yürümez duruma gelmek
kalmak
Yetinmek
kalmak
Geriye atılmak, ertelenmek: "Mahkeme ayın on sekizine kaldı."- S. F. Abasıyanık
kalmak
Olduğu yeri ve durumu korumak, sürdürmek: "Sıkı sıkı kucakladı ve öylece kaldı."- T. Buğra
kalmak
Kök veya gövdeleri sonuna -e / -a ve -ip eki almış fiillerle sürerlik bildiren birleşik fiiller oluşturur
kalmak
Geriye atılmak, ertelenmek
kalmak
Olduğu yeri ve durumu korumak, sürdürmek
kalmak
Bir şeyle kaplanmak, bir şeye bulanmak
kalmak
Konaklamak, konmak
kalmak
Oturmak, yaşamak, eğleşmek: "Tam beş sene benimle beraber kaldı."- S. F. Abasıyanık
kalmak
Hayatını sürdürmek, yaşamak
kalmak
Sınırlanmak, bitmemek
kalmak
Belirtilen miktarda bulunmak
kalmak
Herhangi bir durumu sürdürmek
kalmak
Olmak, herhangi bir durumda bulunmak
kalmak
Yapamamak
kalmak
Belli bir gelirle geçinmek zorunda bulunmak
kalmak
Sınırlanmak, bitmemek: "Amasya'da iken karşılaştığımız vaziyet yalnız Şeyh Recep Vakası ile kalmadı."- Atatürk
kâl
(Osmanlı Dönemi) söz
Englisch - Türkisch

Definition von kalma im Englisch Türkisch wörterbuch

KAL
(Askeri) kritik unsurlar listesi (key assets list)
kalma
Favoriten