kal

listen to the pronunciation of kal
Türkisch - Englisch
word, talk
{f} remain

Words fly, texts remain. - Söz uçar, yazı kalır.

How long will you remain in London? - Londra'da ne kadar kalacaksın?

hover over
{f} stay

I'd like to stay one more night. Is that possible? - Bir gece daha kalmak istiyorum. Mümkün mü?

I want to stay here longer. - Burada daha uzun kalmak istiyorum.

devolve
{f} remaining

The reason both brothers gave for remaining bachelors was that they couldn't support both airplanes and a wife. - Her iki erkek kardeşin bekar kalmak için ileri sürdüğü neden onların hem uçaklara hem de bir eşe bakamayacaklarıydı.

The door remaining locked up from inside, he could not enter the house. - Kapı içeriden kilitli kaldığı için, o, eve giremedi.

{f} staying

Kentaro is staying with his friend in Kyoto. - Kentaro, arkadaşıyla Kyoto'da kalıyor.

I should study now, but I prefer staying on Tatoeba. - Şimdi çalışmalıyım ama Tatoeba'da kalmayı tercih ediyorum.

remains

The hotel remains closed during the winter. - Otel kış boyunca kapalı kalır.

The problem remains to be solved. - Sorun çözülmeden kalır.

snub
kal'e almak
take into consideration

Çocukların isteklerini kal'e almadılar.

kal;
Stay
kaldırma. kal' etme
removal. Stay 'to
kal etmek
to smelt
kal ocağı
smelting furnace
kal ocağı
refining furnace
kal ocağı
refinery
kal potası
cupel
hoşça kal
goodbye

She left the room without saying goodbye. - Hoşça kal demeden odadan ayrıldı.

I had neither the time to go shopping, nor to say goodbye to my mother. - Ne alışveriş etmek ne de anneme hoşça kal demek için zamanım vardı.

nefessiz kal
wind
yerinde kal
(Bilgisayar) don't move
bensiz mutluysan hep öyle kal
If you happy without so you always be
esen kal
Stay blowing
hoşça kal!
bye!
sevgiyle kal
stay with love
Hoşça kal!
Goodbye!, Bye-bye!, Bye!, Ta-ta, Cheerio, Cheers
birlikte kal
kept together
hep böyle kal
clean living
hoşça kal/kalın! Bye!/Take it easy!/Brit. Cheers!
(said by the one who is leaving)
temiz kal
clean living
Englisch - Englisch
Era
Strife
Türkisch - Türkisch
(Osmanlı Dönemi) (A, uzun okunur) Söz
Bir düşünceyi anlatabilmek için art arda söylenen kelime dizisi
Söz, lakırtı, laf
(Osmanlı Dönemi) bir şeyi kökünden çekip koparmak, azletmek
çekirge
Maden külçelerinin eritilip arındırılması
Laf, söz
Söz, lakırdı, laf
Koparma, sökme, kökünden söküp atma
Bir alaşımdaki madenlerin erime derecesi farkından yararlanarak bunları birbirinden ayırma işlemi
Söz laf
Koparma, sökme
(Osmanlı Dönemi) söz
KAL U KÎL
(Osmanlı Dönemi) Dedi denildi şeklindeki nakiller
KAL'
(Osmanlı Dönemi) Azletmek. Bir tarafa ayırmak.(... İşte bak: şu cezire-i vasiada vahşi ve âdetlerine mutaassıb ve inadcı muhtelif akvamı ne çabuk âdât ve ahlâk-ı seyyie-yi vahşiyanelerini def'aten kal' u ref' ederek bütün ahlâk-ı hasene ile teçhiz edip bütün âleme muallim ve medeni ümeme üstad eyledi... M.N.)
KAL'
(Osmanlı Dönemi) Kendisinden iyi kalay çıkan maden
KAL'
(Osmanlı Dönemi) Bir şeyi kökünden çekip koparmak
KAL'
(Hukuk) Sökme, sökülme, ortadan kaldırma
KAL'A
(Osmanlı Dönemi) Çobanın çantası
KAL'A
(Osmanlı Dönemi) Hurma ağacının dibinden kesilen taze fidan
KAL'A
(Osmanlı Dönemi) Kale. Eskiden yapılan büyük merkezlerin ve şehirlerin bulunduğu etrafı duvarlarla çevrili ve düşmanın hücumundan muhafaza edilen yüksek yerlerde inşa edilmiş yapı
kal'a
(Osmanlı Dönemi) kale
A'KAL
(Osmanlı Dönemi) En akıllı. Pek akıllı. Daha akıllı
KIL Ü KAL
(Osmanlı Dönemi) (I ve A, uzun okunur) Dedikodu
KÎL U KAL
(Osmanlı Dönemi) Dedikodu
LÂYU'KAL
(Osmanlı Dönemi) Anlaşılmaz, akıl ermez. Akıl ile idrak olunmaz
MA'KAL
(Osmanlı Dönemi) Kale
MA'KAL
(Osmanlı Dönemi) (C: Meâkıl) Sığınacak ve saklanacak yer
MAYU'KAL
(Osmanlı Dönemi) Anlaşılır
evkemâ kâl
(Osmanlı Dönemi) söylediği gibi, söylendiği gibi, Hadîs-i Şerif lâfzı ile aynen nâkletmekte bir hatâ olma ihtimali üzerine, mesuliyetten kurtulmak için bu kelam söylenir. "Bu naklettiğim hadisin metinde yanlışım varsa, Peygamber (asm) aslında nasıl söylemiş ise aynen onu. kast ediyorum" demektir
Englisch - Türkisch
(Askeri) kritik unsurlar listesi (key assets list)
kal
Favoriten