-e gitmek

listen to the pronunciation of -e gitmek
Türkisch - Englisch

Definition von -e gitmek im Türkisch Englisch wörterbuch

-e gitmek
report to
-e gitmek
visit
-e gitmek
proceed
-e gitmek
resort to
-e gitmek
step over
-e gitmek
head for
-e gitmek
lead to
-e gitmek
{f} resort
kötüye gitmek
deteriorate
akıp gitmek
range
gitmek
be off
gitmek
go off
birlikte gitmek
go with

You have to hurry if you want to go with them. - Onlarla birlikte gitmek istiyorsan acele etmelisin.

I want to go with you. - Ben sizinle birlikte gitmek istiyorum.

eğlenmeye gitmek
go out
geçinip gitmek
subsist
gitmek
suitable
gücüne gitmek
resent
kayarak gitmek
slither
akıp gitmek
stream
askere gitmek
to go to do one's military service, go into the army
geri geri gitmek
back up
geri gitmek
go back

Tom didn't want to go back to Boston. - Tom Boston'a geri gitmek istemiyordu.

Tom really misses America and he wants to go back. - Tom Amerika'yı gerçekten özlüyor ve geri gitmek istiyor.

gitmek
to go to (work); to go to, attend (school)
gitmek
travel

If you want to travel to a store located 10 km from your house, and you drive at 50 km/h, it would take you 12 minutes to get there. - Evinizden 10 km uzaktaki bir mağazaya gitmek istiyorsanız ve saatte 50 km hızla sürüyorsanız oraya varmak 12 dakikanızı alır.

He doesn't have enough money to go travelling. - Onun seyahate gitmek için yeterli parası yok.

gitmek
to be enough
gitmek
suit
gitmek
to lead to (a condition, result, etc.)
gitmek
to be suitable
gitmek
to go; to leave, to depart, to make a move; to leave for; to attend; to get on with sth; to go off; (taşıt) to move off, to leave; to travel, to make; (giysi, vb.) to go with, to suit, to become; to fit, to be suitable (for); to be enough (for), to suffic
gitmek
(Argo) shoot through
gitmek
(Askeri) lay
gitmek
(deyim) take leave
hoşuna gitmek
to please
ileri gitmek
exceed
iyi gitmek
doing well
kayar gibi gitmek
skim
kötüye gitmek
run down
çıkıp gitmek
walk out
önde gitmek
lead
önünde gitmek
precede
defolup gitmek
pack
gitmek
get out

Tom has got to get out of here. - Tom buradan gitmek zorunda.

I want to get out of this town. - Bu şehirden gitmek istiyorum.

hızlı gitmek
streak
acele gitmek
take off
beraber gitmek
go along with
birdenbire çıkıp gitmek
take off
birlikte gitmek
accompany
birlikte gitmek
convoy
bisiklet kullanarak gitmek
bicycle
bok yoluna gitmek
(Argo) ruined
elden gitmek
lost
elden gitmek
be lost
geri gitmek
back up
geri gitmek
reach back
geri gitmek
reverse
geri gitmek
return
gitmek
push along
gitmek
retire
gitmek
be sold
gitmek
go by the board
gitmek
endure
gitmek
get in
gitmek
pass away
gitmek
go with

I don't want to go if you don't go with me. - Benimle gitmezsen, gitmek istemiyorum.

Tom says that Mary definitely wanted to go with us, so we should wait. - Tom Mary'nin kesinlikle bizimle birlikte gitmek istediğini söylüyor, bu yüzden beklemeliyiz.

gitmek
be suitable
gitmek
be damaged
gitmek
die
gitmek
trot
gitmek
enough
gitmek
damaged
gitmek
navigate
gitmek
attend
gitmek
leave
gitmek
fit
gitmek
run

I imagine that Tom will eventually run out of money and have to go back home. - Sanırım sonunda Tom parasız kalacak ve eve geri gitmek zorunda kalacak.

Do you want to go run around the track with me? - Benimle pist civarında koşmaya gitmek ister misin?

gitmek
become

When we are told not to come, we become all the more eager to go. - Gelmememiz söylendiği zaman, gitmek için daha da istekli oluruz.

gitmek
absent oneself
gitmek
disembark
gitmek
move

Tom made no move to go. - Tom gitmek için hiç bir şey yapmadı.

gitmek
pack
gitmek
get on
gitmek
go for
gitmek
last
gitmek
run up
gitmek
sold

I really wanted to go to Tom's concert, but it was sold out. - Ben gerçekten Tom'un konserine gitmek istiyordum ama onun hepsi satılmıştı.

gitmek
return
gitmek
get along
gitmek
lead
gitmek
answer
gitmek
be enough
gizlice gitmek
skulk
gizlice kaçıp gitmek
abscond
greve gitmek
(Ticaret) come out
hoşuna gitmek
enjoy
hızlı gitmek
(deyim) bowl along
hızlı gitmek
race
ileri gitmek
make one's way
ileri gitmek
move
ileri gitmek
go fast

To go faster you'd better go alone, to go further you'd better go with someone. - Daha hızlı gitmek için yalnız gitsen iyi olur, daha ileri gitmek için biriyle gitsen iyi olur.

ileri gitmek
advance
ileri gitmek
walk on
ileri gitmek
(deyim) gain ground
ileri gitmek
pass
ileri gitmek
encroach
ileriye gitmek
(Havacılık) go further
iyi gitmek
going well
iyi gitmek
get on
jet gibi gitmek
fly
kampa gitmek
go camping
kurban gitmek
fall a victim
kurban gitmek
fall a victim to
kurban gitmek
fall victim to
sessizce gitmek
slide
siktir olup gitmek
piss off
siktir olup gitmek
fuck off
sık sık gitmek
haunt
sık sık gitmek
visit
temyize gitmek
appeal
trenle gitmek
go by train
tuvalete gitmek
to go to the toilet
vites boşta gitmek
coast
zıt gitmek
run counter to
zıt gitmek
(Dilbilim) go against
zıt gitmek
go counter to
hoşuna gitmek
like
hoşuna gitmek
appeal
ağır ağır gitmek
cruise
ileri gitmek
go forward
kıvrıla kıvrıla gitmek
wander
akıp gitmek; geçip gitmek
slip, slip
amerikaya gitmek
go to the united states
amerikaya gitmek
go to the america
aya gitmek
go to the moon, land on the moon
başka şehre gitmek
go to other city
bir yere gitmek
To go to a place
boşa gitmek
(deyim) Go in vain
düz gitmek
Go straight to
emekleri boşa gitmek
(someone's work/labor) go for nothing, be lost, be wasted
geceleyin ava gitmek
to go fishing at night
hoşa gitmek
agreeable to
izinden gitmek
Trace
londra'ya gitmek
go up
tuvalete gitmek
have a tinkle
unutulup gitmek
disappear
yitip gitmek
to disappear
yükseğine gitmek
go up
üstüne gitmek
keep on at someone
Englisch - Türkisch

Definition von -e gitmek im Englisch Türkisch wörterbuch

emekleri boşa gitmek
Çalışmaları ve bütün yaptığı işlerin boşa gitmesi

bütün emeklerim boşa gitti halbuki çok çalışmıştım.

-e gitmek
Favoriten